Vložil NKlainová, 31. Květen 2007 - 17:55

Na problematiku sledování tzv. „FO“ podle vlastníků je třeba se podívat z více úhlů. Pokusím se naznačit alespoň některé.

  1. Pokud jste schválili stanovy zpracované podle vzorových stanov č. 322/2000 Sb., máte povinnost vést účetnictví, tedy i „FO“ s odděleným účtováním na jednotlivé vlastníky.
  2. Zákon nezakazuje finanční vyrovnání nevyčerpaného zůstatku „FO“. Vzorové stanovy č. 371/2004 sice tvrdí, že se nevyčerpaný zůstatek převádí do následujícího roku, ale na tohle ustanovení neměli tvůrci vzorových stanov právo. Jde o majetek vlastníků a ne autorů stanov.

Představte si, že jste vybrali zvýšené příspěvky na konkrétní akci, která byla např. následně zrušena nebo nahrazená akcí levnější. Vzorové stanovy č. 322/2000 Sb. uvádějí v Čl. IX odst. 3 možnost vypořádat nevyčerpaný zůstatek s vlastníky, pokud tak rozhodne shromáždění. Tato formulace byla vůči vlastníkům solidnější.

V návrhu ZoVB se sice znovu objevuje diktát převádět nevyčerpané zálohy do příštího roku, ale záleží na členech SVJ, jestli si to nechají líbit.

3. Při prodeji bytu se sice nevyčerpaný zůstatek záloh na správu nevrací, ale každý vlastník má právo znát jeho výši, protože ji může promítnout do prodejní ceny jednotky.

4. U SVJ, u nichž jsou všechny příspěvky placeny podle spoluvlastnických podílů a všechny náklady rozdělovány rovněž tak, by neměl být problém zjistit podíl každého vlastníka na nevyčerpaném zůstatku záloh ke kterémukoliv dni. Stačí zjistit celkový zůstatek a vynásobit jej příslušným podílem.

Existuje však řada SVJ, která rozděluje některé specifické náklady podle jiných způsobů na základě dohody podepsané všemi vlastníky. V takovém případě je sledování „FO“ podle vlastníků naprosto nezbytné.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.