Vložil Namítal (bez ověření), 11. Červenec 2022 - 16:17

Namítat nesrozumitelnost a tím nepřezkoumatelnost vyúčtování je účinné. Podle konstatní judikatury nemá příjemce služeb povinnost vyúčtování luštit nebo si nerozumitelné pojmy či zkratky domýšlet a ani nemá povinnost význam nesrozumitelných pojmů či zkratek někde zjišťovat (ono ani není moc kde, všechny použité zkratky by měly být vysvětleny na vyúčtování). Je na vystaviteli vyúčtování, aby vyúčtování bylo srozumitelné.

Pokud Vám nicméně vystavitel vyúčtování význam zkratky sdělil, pak Vám tímto sdělením vystavitel vyúčtování pomohl, neboť není Vaší povinností tento sdělený význam opakovaně ověřovat z jiného zdroje a z tohoto sdělení můžete bez dalšího vycházet a s použitím počtu paprik v guláši pro vyúčtování můžete buď souhlasit, nebo nesouhlasit.

Koeficient (někdy označovaný rovněž multiplikativní koeficient), součinitel a násobitel je totéž, číslo, kterým se násobí.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.