Vyúčtování služeb - náležitosti dle 269/2015

Vložil Leoš (bez ověření), 29. Červen 2022 (bez ověření), 11. Červenec 2022 - 9:44 ::

Dobrý den,

dnes bych se rád zeptal, na toto

  1. vyhláška 269/2015 v aktuálním znění od 2.11.2021 se vztahuje už na vyúčtování za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 – ano či ne. Pokud ne, proč?

  2. v §6/g vyhlášky 269/2015 je uloženo „koeficienty a součinitele“ uvést na vyúčtování.
    Já mám na vyúčtování u IRTN uveden sloupec s nějakými hodnotami v rozsahu {1..2} označenými v záhlaví sloupce jako „Kor.měř.“. Já nevím co to znamená ale vím, že se jimi násobí číslo odečtené na IRTN které se pak sečte s ostatními a použije k vyčíslení spotřební složky nákladu za teplo.
    Žádal jsem dle §8/1 vysvětlení, ale písemně mi odpovězeno nebylo a verbálně se mi vyšklíbli, že prý když neznám zákon, tak prý „Kor.měř.“ znamená počet „paprik v guláši“. Míním, že počet paprik to nebude.

    Ptám se tedy, lze takový sloupec považovat ve smyslu §6/g za „koeficienty“ nebo za „součinitele“ anebo nejde ani o jedno? Případně kde a jak se projeví „koeficienty“ nebo „součinitele“ resp. jaký rozdíl je mezi „koeficienty“ a „součiniteli“. A je změna „koeficientů“ nebo „součinitelů“ změnou o které dle §5/1 zák.67/2013 musí rozhodnout společenství nebo si ji může poskytovatel změnit libovolně jak se mu zlíbí?

dík Leoš

PS: ve stanovách ani jiných mně přístupných dokumentech o uvedeném není nic uvedeno. SVJ vždy písemně tvrdí pouze, že vše provedli dle platných předpisů a tím vysvětlovací část odpovědi končí a následuje podpis

  • vyúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Namítal (bez ověření), 11. Červenec 2022 - 16:17

Namítat nesrozumitelnost a tím nepřezkoumatelnost vyúčtování je účinné. Podle konstatní judikatury nemá příjemce služeb povinnost vyúčtování luštit nebo si nerozumitelné pojmy či zkratky domýšlet a ani nemá povinnost význam nesrozumitelných pojmů či zkratek někde zjišťovat (ono ani není moc kde, všechny použité zkratky by měly být vysvětleny na vyúčtování). Je na vystaviteli vyúčtování, aby vyúčtování bylo srozumitelné.

Pokud Vám nicméně vystavitel vyúčtování význam zkratky sdělil, pak Vám tímto sdělením vystavitel vyúčtování pomohl, neboť není Vaší povinností tento sdělený význam opakovaně ověřovat z jiného zdroje a z tohoto sdělení můžete bez dalšího vycházet a s použitím počtu paprik v guláši pro vyúčtování můžete buď souhlasit, nebo nesouhlasit.

Koeficient (někdy označovaný rovněž multiplikativní koeficient), součinitel a násobitel je totéž, číslo, kterým se násobí.

Vložil Justitianus, 11. Červenec 2022 - 13:31

Leoši, jakákoli změna způsobu rozúčtování je použitelná od počátku následující zúčtovacího období. Nepřečetl jste si vyhlášku viďte?

Sloupec „Kor.měř.“ neobsahuje ani koeficienty, ani součinitele. Takže jste nedostal podklady k rozúčtování služby a nemůžete tedy ani podat námitku k Vašemu vyúčtování, dokud Vám všechny ty podklady nebudou zpřístupněny.

Pro ty totální blby, kteří ve vašem SVJ rozúčtují a nevědí jak se to dělá, uvádím:

Existují minimálně tři koeficienty pro kadé otopné těleso s indikátorem: Kq (tepelný výkon otopného tělesa), Kc (přestup tepla mezi otopným tělesem a indikátorem), Kp (koeficient pro rozdílnou energetickou náročnost jednotlivých místností v budově).

Jestliže ti blbové toto nevědí a nepoužívají, pak vůbec nejsou schopni řádně rozúčtovat náklady podle vyhlášky. Doporučuji požadovat celý algoritmus (popis výpočtu po jednotlivých krocích), a k tomu samozřejmě všechny vstupní údaje – použité koeficienty a součinitele Kq, Kc, Kp pro každou jednotlivou místnost a každý indikátor v domě.

Pokud jsou v indikátorech naprogramovány souhrnné koeficienty, pak to znamená že náměr každého indikátoru je už předem „skrytě“ upraven. V tom případě požadujte tabulku všech „skrytých“ koeficientů pro všechny indikátory v domě s uvedením dílčích koeficientů pro každý indikátor a výsledného (souhrnného) koeficientu který byl v indikátoru skrytě naprogramován při montáži.

Máte nárok i na veškeré další vstupní údaje (zejména náměry všech indikátorů před korekcí a po korekci, jejich přiřazení k místnostem a k bytům, podlahové plochy místností, započitatelné podlahové plochy místností).

Skutečnost že blbové ve Vašem SVJ nevědí jak se rozúčtují náklady neznamená že by to před Vámi mohli zatajovat. Zákon jim ukládá Vám ty informace poskytnout. A ty informace musí být natolik podrobné a úplné, abyste si mohl sám provést rozúčtování pro celý dům.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".