Vložil ? (bez ověření), 14. Únor 2020 - 18:58

Píšete: „Kdyby se pravidla na přispívání nerozpadala do dvou dokumentů (Prohlášení, Stanov), problém by vznikat nemusel.“ Takže: Nejen pravidla pro přispívání byla od počátku obsažena jak v Prohlášení vlastníka ale i ve Stanovách u svj, která vznikla podle ZoVB, t.j před rokem 2014. Podstatou bylo, že pravidla uvedená v Prohlášení vlastníka korespondovala s pravidly uvedenými ve stanovách. NOZ přikazuje, že svj musí stanovy přizpůsobit kogentním ustanovením NOZ. NOZ ale neuvádí-nestanovuje, že předchozí stanovy vzniklé dle ZoVB nemůže svj, které vzniklo dle ZoVB používat. Problém byl, že nikdo nebyl schopen definovat, co jsou to pro svj kogentní ustanovení, která musí včlenit do stanov. A tak si 99% svj myslelo, že původní stanovy neplatí a platí veškerá ustanovení pro sv dle NOZ, resp. bytového spoluvlastnictví. A tak vznikl problém, že sv mají něco jiného ve stanovách a něco jiného v Prohlášení vlastníka. Zde je potřeba upozornit, že nikde v NOZ není přikázano, že současně se stanovami musí sv měnit-přizpůsobit NOZákonu i Prohlášení vlastníka domu. Kromě toho ke změně Prohlášení vlastníka ve většině případů musí být souhlas všech vlastníků. A tak mají společenství ve svých předpisech pěkný guláš. Již se objevují názory právníků, kteří se zabývají bytovým vlastnictvím, které korespondují s názory zde předložené pí. Magdou nebo ted si nemohu vzpomenout (léta zde problém vysvětloval). Podstatou je, že i přes zrušení platnosti ZoVB od roku 2014 stále platí dvě různá společenství vlastníků. Jednak jsou to společenství, která vznikla podle ZoVB (v katastru nemovitostí je uvedeno, že jednotka je vymezená podle zákona o vlastnictví bytů) a dále společenství, která vznikla podle NOZ (v katastru nemovitostí je uvedeno, že jednotka je vymezená podle NOZ). Pokud tedy sv vzniklá podle ZoVB do stanov zakomponovala jen kogentní ustanovení (např. musí být jasně stanoven počet členů orgánů, nesmí být ve stanovách současně uveden statutární orgán předseda společenství společně s výborem-musí být tedy stanoven statutární orgán budˇ předseda nebo výbor. Dále ve stanovách nesmí být uvedena možnost svolání náhradního shromáždění, přizpůsobení názvu společenství dle požadavků NOZ včetně upřesnění adresy společenství. Pokud ponechala sv hlasování podle ZoVB, tak také se nedostala do rozporu s NOZ, protože u sv vzniklých podle ZoVB byla pravidla pro hlasování na shromáždění přísnější a tak nejsou v rozporu s NOZ, který uvádí minimální % pro hlasování-pro schválení.) Takže opět se potvrdilo pravidlo „2× měř, jednou řež“ nebo „méně znamená někdy více“. Co se týká rozpočítávání nákladů na služby, tak se vždy budou muset sv řídit aktualizací zákona o službách, ať je v Prohlášení vlastníka nebo ve stanovách napsáno cokoliv, co je v rozporu s platným zákonem o službách.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.