Vložil lake, 26. Leden 2016 - 9:59

Pane Lakmusi, pletete si pojem „laický názor“ s pojmem „laik“.

Laický názor může vyjádřit i na slovo vzatý odborník. Laický názor je takový názor, který jeho autor nedovedl podložit odkazem na ustanovení zákona, či odkazem na konstantní judikaturu k věci, či uvěřitelným právním výkladem.

Názor JUDr. Holejšovského nebyl podložen žádnou právní argumentací, jak jste si zajisté dobře všiml. Jde nejen o názor laický, ale je to dokonce názor přímo rozporný se zákonem (§ 3028 odst. 3, § 3063 NOZ, § 16 NOZ). Je rozporný i s konstatntní judikaturou Ústavního soudu k nepravé retroaktivitě právního předpisu.

Není přece pravdivé tvrzení, že pouhé zrušení právního předpisu by mělo mít za následek zrušení všech smluvních a vlastnických vztahů, které podle tohoto předpisu vznikly a trvají. Takový extrémní názor by znamenal absolutní pravou retroaktivitu, a tu vylučuje jak právní řád, tak judikatura Ústavního soudu.

Věc se tedy musí mít nějak úplně jinak, než pravil JUDr. Holejšovský na semináři. Překvapivé a protizákonné tvrzení JUDr. Holejšovského může mít různé důvody:

  1. JUDr. Holejšovský nezná zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
  2. JUDr. Holejšovský tahal na semináři posluchače za nos.
  3. JUDr. Holejšovský má v rukávu schován nějaký překvapivý výklad NOZ proti jeho znění, který dosud nikde nepublikoval.

O který ze tří případů se jedná – to ponechávám na vašem posouzení. Je ovšem výrazem neúcty k platícím účastníkům semináře, jestliže přednášející pouze plácne jakési tvrzení o zcela zásadní věci a není schopen je právně podložit. Za toto jistě účastníci semináře své peníze nedali!

JUDr. Holejšovský je jistě na slovo vzatý odborník, ovšem pokud jeho tvrzení je v příkrém rozporu se zněním zákona, dluží všem účastníkům semináře právní zdůvodnění svého překvapivého tvrzení. S bezdůvodným názorem nelze polemizovat. Ten je pouze možno odmítnout s poukazem na platnou a účinnou právní úpravu. Je na JUDr. Holejšovském, aby svůj překvapivý názor nějak zdůvodnil a obhájil.

lake

P.S. Jak je povinen argumentovat soudce – to jsem už popsal jinde, i s citací z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2811/2007. To dopadá i na budoucí rozhodování soudce JUDr. Holejšovského. Přečtěte si: http://www.portalsvj.cz/…raseci-pravo#….

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.