Vložil Evžen (bez ověření), 18. Prosinec 2015 - 19:16

§ 2326 upravuje ubytování v hotelích, noclehárnách, ubytovnách a jiných podobných zařízeních. Byt poskytující ubytovací služby (krátkodobé pronájmy) považuji za ubytovnu nebo jiné podobné zařízení.

U § 2235 týkajícího nájmu bytů ignorujete odst. 2 „(2) Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí, přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo dům k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu.“ Z toho usuzuji, že Pododdíl „2 – Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu“ pro krátkodobé nájmy bytu použít nelze a tedy zbývá úprava dle § 2326 upravující ubytovací služby.

Za krátkodobý pronájem bytů považuji opakující se pronájem v řádu dnů až týdnů. Po ohlášení a získání oprávnění na ubytovací služby lze provozovat jak krátkodobé tak dlouhodobé ubytování s poskytováním ubytovacích služeb.

Které ustanovení NOZ podle vás upravuje krátkodobé pronájmy bytů, když podle odst.2 § 2235 sem krátkodobé pronájmy nepatří?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.