Vložil Vítek (bez ověření), 26. Leden 2015 - 20:50

Máte pravdu, ZoVB obsahoval ustanovení pro Váš případ přesně jak jste uvedl. Lakeho postup, kdy se má u „starých domů“ bytové spoluvlastnictví řídit ZOVB a zároveň si vybírat různé záležitosti, které se mají řešit díky využití § 10 NOZ některými ustanoveními části bytového spoluvlastnictví NOZ mně připadá pochybný. Určení záležitostí, které lze zařadit pod § 10 a pak ještě vyhledávat v NOZ, které ustanovení by se mohlo použít, by jistě vyvolalo řadu sporů a zmatků.

Myslím si na rozdíl od Vás a lakeho, že vztahy mezi Vámi a SBD se řídí NOZ. A i Vy jste chtěl znát odpověd, kdyby jste připustil, že se máte řídit NOZ. V tom případě nemáte pravdu Vy ani lake, že by se ve Vašem případě mohl uplatnit § 1202 odst. 2 NOZ, podle kterého byste nemohl být přehlasován.

§ 1200 odst. 2 se totiž vztahuje na založené společenství vlastníků viz §§ 1202 až 1203 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…. Předpokládám, že Vaše prohlášení vlastníka neobsahuje náležitosti stanov, proto se nepovažuje za založené a uvedené ustanovení se na Vás nevztahuje.

U Vás se uplatní „Správa bez vzniku společenství vlastníků“ viz §§ 1191 až 1193 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89….

§ 1193 „Jedná-li se o dům, kde je méně než pět jednotek, nepřihlíží se při rozhodování vlastníků jednotek k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.“
Podle tohoto ustanovení by Vás správce nemohl přehlasovat pouze v případě, kdyby se jednalo o dům s méně než pěti jednotkami. To není Váš případ, takže Vás správce přehlasovat může.

Teprve až bude třetí vlastník a vznikne povinnost podle § 1198 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89… založit SVJ přijetím stanov a ty budou přijaty a společenství vlastníků založeno, uplatní se u Vás § 1202 odst. 2 NOZ, a správce Vás ostaní vlastníky nebude moci přehlasovat.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.