Vložil lake, 26. Leden 2015 - 10:49

Spoluvlastnický vztah k nemovité věci patří mezi věcná práva. Podle § 3028 NOZ platí, že vznik věcných práv, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů. To platí i pro vztahy mezi většinovým a menšinovým spoluvlastníkem, jestliže vztah vznikl před 1.1.2014.

Dosavadním právním předpisem je zákon č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Ten ovšem neobsahoval žádné výslovné ustanovení pro Váš případ.

Můžete se tedy dovolat ustanovení § 1202 odst. 2 NOZ na základě § 10 NOZ:

„89/2012 Sb. § 10
(1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.“

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.