Vložil lake, 26. Leden 2015 - 6:24

Pan Vítek napsal: „… řešení otázky, zda lze technické zhodnocení v SVJ zahrnout pod „správu domu“ podle ustanovení ZOVB, je odlišná záležitost, než posuzování technického zhodnocení z hlediska zdanění“.
Nemáte pravdu. Oprava je oprava. Technické zhodnocení je technické zhodnocení. To není totéž a ZoVB to dobře rozlišuje.

Kdyby zákonodárce zamýšlel rozšířit omezenou právní způsobilost SVJ(2000) také na technické zhodnocení cizího majetku, byl by to jistě uvedl ve výčtu činností SVJ v § 9 ZoVB. Ale neučinil tak. V působnosti SVJ jsou pouze správa, opravy a provoz společných částí. Znění ZoVB je jednoznačné, opak jste neprokázal.

K pojmu „správa“ podle ZoVB a ObčZ doporučuji přečíst http://www.portalsvj.cz/…-a-podle-noz.

K rozsudkům NSS o pojmech také nemáte žádný relevantní argument.

Nyní krátce k Vašim pseudoargumentům v dalším Vašem textu:

Píšete, že „SVJ neprovádí technické zhodnocení svého majetku“.
To je zcela zřejmé každému, ale je to bezvýznamné konstatování. Ustanovení § 11 odst. 5 ZoVB přece není o majetku SVJ, nýbrž o společných částech domu a (také) o jejich technickém zhodnocení. Četl jste ZoVB, doufám?

Je nepravdivé vaše tvrzení, že „účtovat náklady vynaložené na cizí majetek jako své daňově zdanitelné náklady [SVJ] ani nemůže“.
Samozřejmě že může, vždyť správa cizího majetku je hlavní činností SVJ. Vraťte se do knihovny a půjčte si nějakou příručku o účetnictví a o daních.

Napsal jste: „Z hlediska daňového je u SVJ tedy fakticky jedno, zda SVJ rozliší technické zhodnocení budovy od ostatních oprav.“
Opět jste off-topic, o daňovém zatížení SVJ se zde nebavíme. Ani obecně nemáte pravdu: SVJ to samozřejmě musí rozlišit, protože je povinno vystavovat daňové doklady vlastníkům jednotek. A ty se budou svým obsahem lišit podle toho, zda šlo o opravu, či o technické zhodnocení jejich majetku. Má-li podnikající vlastník svou jednotku zařazenu do obchodního majetku, je toto rozlišení pro něj naprosto klíčové. Zeptejte se na kterémkoliv Finančním úřadu jaký je rozdíl v se účtování o opravách a o technickém zhodnocení. Mimochodem, SVJ to musí rozlišovat ještě z dalšího dobrého důvodu: protože pouze na opravy, správu a provoz může svým jménem vymáhat i dlouhodobé zálohy. Nikoliv však na technické zhodnocení domu, to je mimo právní způsobilost SVJ(2000). Viz § 9a ZoVB.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.