Vložil Vítek (bez ověření), 25. Leden 2015 - 12:49

Pane Anonyme níže v příspěvku uvádite:

„A aby toho nebylo málo, tak se z „dlouhodobé zálohy“ hradí technické zhodnocení domu, ačkoli jsme SVJ(2000).“

Pan lake k tomu dodává: „Pokud dobrovolně hradíte dlouhodobé zálohy na technické zhodnocení domu, je to pouze vaše vlastní rozhodnutí. Nemáte přece takovou zákonnou povinnost.“

A co říkáte na tuto část odůvodnění z Rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 31 Cdo 4294/2011, ze dne 2.4.2014:

„Předně Nejvyšší soud podotýká, že – jak plyne z ustanovení § 9 odst. 1 věty první zákona o vlastnictví bytů – zahrnuje pojem „správa domu“, užitý v § 15 odst. 1 téhož zákona, taktéž opravy společných částí domu. Promítnuto do poměrů projednávané věci to znamená, že náklady na zateplení fasády představují náklady spojené se správou domu a pozemku, jež vlastníci jednotek nesou – neurčí-li jejich dohoda jinak – poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o vlastnictví by­tů.“

Víte o nějakém jiném judikátu, podle kterého by na rozdíl od citované části uvedeného judikátu „správa domu“ dle § 15 odst. 1 nezahrnovala technické zhodnocení domu?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.