Vložil lake, 28. Červen 2014 - 7:37

Podle mého názoru notář ověřuje totéž, jako každý notář na schůzi SVJ či jiné právnické osoby: ověřuje skutečnosti.

  • ověřuje, že se konala členská schůze v dané době a na daném místě,
  • ověřuje, zda přítomné osoby jsou skutečně osoby oprávněné hlasovat,
  • ověřuje, zda schůze je usnášeníschopná,
  • ověřuje, zda průběh a přijatá usnesení jsou věrně zachycena v zápisu ze schůze (pořizuje tento zápis a osvědčuje jeho správnost a úplnost).

Nic více notář nečiní. Notář není soudce. Nerozhoduje tedy o tom, zda to, co se odhlasovalo na schůzi, bylo či nebylo souladné se zákonem.

Pouze v případě, kdy notář sám zajišťuje zápis do rejstříku „zkráceným“ postupem, má funkci obdobnou rejstříkovému soudu a kontroluje to, co by kontroloval i rejstříkový soud před provedením zápisu. Při tom by měl zkontrolovat, zda změna stanov byla přijata většinou členů, uvedenou ve stanovách.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.