Správce podle NOZ

Vložil lake, 26. Srpen 2013 - 9:05 ::

Správcem domu podle zákona č. 72/1994 Sb. je vždy samo společenství vlastníků jednotek, a to od okamžiku, kdy zvolí svůj statutární orgán. Pouze v domech, kde nevzniklo SVJ, nebo nemá statutární orgán, se uplatní osoba pověřená správou domu v souladu s Prohlášením vlastníka budovy.

Nový občanský zákoník však od sebe oddělil osobu správce a právnickou osobu SVJ(2012).

Správcem domu podle zákona 89/2012 Sb. není SVJ(2012). Správce je osobou odlišnou od společenství – právnické osoby. Správcem podle NOZ se může stát kdokoliv: právnická osoba, fyzická osoba, vlastník jednotky v domě či nevlastník. Správce se své funkce ujímá jedním ze čtyř způsobů, které dále popisuji.

1. Správce je určen v prohlášení
Tento postup se uplatní pouze „nevznikne-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků“ (NOZ § 1166). Na osobě správce se musí shodnout všechny osoby podepisující prohlášení.

Pozor!!! Text § 1166 NOZ obsahuje chybu v psaní. Kvůli vynechané čárce mezi slovy dostala příslušná část nechtěně odlišný smysl a objevilo se v ní neexistující „prohlášení správce“. Ve skutečnosti zákonodárce nejspíše mínil, že prohlášení určí osobu správce a pravidla pro správu domu. Posuďte sami – zde uvádím platný text NOZ a pod ním je má úprava s doplněním chybějící čárky za slovem „správce“:

89/2012 Sb. § 1166 odst. 2
„Nevznikne-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, určí prohlášení správce pravidla pro správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku.“
Tatáž část po opravě chyby
„Nevznikne-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, určí prohlášení správce, pravidla pro správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku.“

2. Správcem se stává vlastník s nadpolovičním podílem
Tímto způsobem se stává správcem jeden z vlastníků, a to automaticky (§ 1192). Za to je „odměněn“ tím, že v domě kde je méně než pět jednotek „… se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek“ (§ 1193).

3. Správcem je osoba zvolená vlastníky jednotek
Tento postup se uplatní v případě, že žádný z vlastníků nemá nadpoloviční podíl a neexistuje správce podle bodu 2 (správce ze zákona). (§ 1192)

4. Správce je jmenován soudem
Děje se tak na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky, ale pouze je-li pro to důležitý důvod (§ 1192). Předchází tomu soudní rozhodnutí o odvolání dosavadního správce.

Závěrem podotýkám, že stávající SVJ(2000) si mohou některá vhodná ustanovení NOZ vtělit do svých stanov dobrovolně, ovšem při dodržení svých stanov a postupu podle § 11 odst. 4 ZoVB (změna stanov tříčtvrtinovou většinou přítomných).

lake

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.