Vložil Dušan, 17. Červenec 2013 - 18:28

Martle napsal jste:

Ohledně blokace převodů se teď domnívám, že § 1198(2) se uplatní jen v případě, že společenství nevzniklo vkladem prohlášení ani vkladem smlouvy o výstavbě.

To je ale v rozporu z důvodovou zprávou k § 1198, podle níž se blokace uvedená v § 1198/2 uplatní právě v případech zakládání společenství prohlášením nebo smlouvou o výstavbě. Cituji z důvodové zprávy k § 1198: „Předně se v těch případech, kdy dochází k rozdělení práva k domu na práva k alespoň pěti jednotkám prohlášením, nebo kdy má dům s alespoň pěti jednotkami vzniknout na základě smlouvy o výstavbě, vyžaduje, aby společenství bylo založeno přijetím stanov osobou, která činí prohlášení, nebo stranami smlouvy o výstavbě. Tím jsou další případy zakládání jednotek omezeny na statisticky malý počet. Nevyhoví-li se v těchto případech zákonnému příkazu, budou vlastníci jednotek donuceni k založení společenství jednak tím, že dojde k blokaci převodů vlastnického práva k jednotkám …

Předpokládám, že text „Nevyhoví-li se v těchto případech zákonnému příkazu …“ se vztahuje těch případu „prohlášení a smlouvy o výstavbě“ a nevztahuje se na text „Tím jsou další případy zakládání jednotek omezeny na statisticky malý počet.“

Také jste uvedl:

„Není mi sice jasné, proč §1198 (2) podmiňuje další převody vznikem, a ne založením společenství, dokonce mám pochybnost, zda nejde o nedopatření.“

Založení společenství se nezapíše do veřejného rejstříku, SVJ jako právnická osoba nevzniklo. Účelem blokace ale přece je, aby SVJ vzniklo jako právnická osoba a bylo zapsáno do veřejného rejstříku a aby nebyl zápis do veřejného rejstříku bezdůvodně odkládán nebo ignorován. Katastr při rozhodování o blokaci si vznik jednoduše ověří ve veřejném rejstříku.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.