Vložil lake, 24. Březen 2013 - 13:47

Pane Dušane, domnívám se, že nemáte pravdu, a to ze dvou důvodů.

• Za prvé:
Obsah ustanovení § 3063 se týká pouze SVJ. Je to tedy lex specialis vůči obecnému § 3041. Jak jistě víte, lex specialis má při aplikaci vždy přednost před lex generalis.
To znamená, že v případě domů podle zákona č. 72/1994 se nabytí jednotky v tomto domě (i kdykoliv v budoucnu) bude řídit pouze podle „podle dosavadních právních předpisů“. Nabyvatel jednotky se tedy i v budoucnu stane členem SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb. Přečtěte si § 3063 a pochopíte, co zákonodárce napsal.

Ostatně Váš citát z důvodové zprávy k § 3063 jasně říká, že úmyslem zákonodárce bylo, že nadále budou existovat dva druhy SVJ: SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb. a SVJ podle zákona č. 89/2012 Sb. Zákonodárce jen vyjádřil starost, aby se obě právní úpravy nemíchaly dohromady. Jestliže zákonodárce připustil, že by se mohly míchat, pak tím nepochybně dal najevo, že obě právní úpravy budou existovat vedle sebe zároveň.

Už jsem ostatně v jiné diskusi napsal, že vedle sebe budou do nekonečna existovat společenství podle ZoVB a společenství podle ObčZ. To není nic neobvyklého: Dnes přece vedle sebe existují společenství s právní subjektivitou a vedle nich i společenství bez právní subjektivity podle zrušených ustanovení původního znění zákona č. 72/1994 Sb., které přestalo platit dne 1. července 2000 (novelizace zákonem č. 103/2000 Sb.). A nikomu nevadí, že původní ustanovení zákona už v ZoVB nenajdete. Viz aktuální znění § 9 odst. 4 ZoVB.

• Za druhé:
Vámi citované obecné ustanovení § 3041 se týká pouze „právnických osob upravených tímto zákonem“. Ale SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb. není právnickou osobou upravenou „tímto zákonem“ a nemůže se ani takovou osobou stát. Vždyť § 3063 stanoví kogentně, že vztahy v dosavadních SVJ se budou i nadále řídit „podle dosavadních právních předpisů“.

Pochopte, že právnická osoba SVJ podle nového ObčZ může vzniknout pouze založením tak, že všichni zakládající vlastníci jednotek v domě by se shodli na znění stanov. Jiný způsob vzniku „nového“ SVJ Občanský zákoník nepřipouští. Před tím by nepochybně muselo nynynější SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb. zaniknout (tím, že by vlastníci jednotek zrušili rozdělení domu na jednotky).

Nemohu za to, že autoři zákona jsou zmatkaři. A nemohu za to, že jakýsi ministerský ouředník (který nedovede rozeznat SVJ od vlastníků jednotek) má jiný názor, odlišný od znění zákona a ničím nepodložený. Nebo jste snad v jeho vyjádření nalezl nějaké právní zdůvodnění?

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.