Vložil Sv. Pankrác (bez ověření), 13. Květen 2012 - 19:08

„mohl by jste upřesnit – má to podávat každý jeden spoluvlastník extra?“

To není nutné, přičemž ovšem takovýto postup není chybou. Navrhovatelů na jednom návrhu může být více současně.

„není mi jasné, jak bych se měl řídit nezveřejněným usnesením“

Příklad usnesení SV: „SV nechá vypracovat studii variant vhodného provedení … za … Kč.“ Nenapadnete-li toto usnesení V ZÁKONNÉ LHŮTĚ, usnesení platí, a to i v případě, že jste o usnesení nevěděl. Pro platnost postačí, poskytne-li Vám toto usnesení SV za 3 měsíce a 1 den po dni schůze SV. Toto usnesení je současně o „placení“ (za studii) i o „konání“ (zadat studii).

„Měl bych se tedy spoluvlastník ptát co 3-měsíce u soudu jestli mi SVJ neuložilo nějakou sankcionovanou povovinnost?“

Máte-li za to, že SV může ukládat svým členům, aby konali, pak tomu tak naštěstí není (chybí pro to zákonná opora). Schůze SV podle zákona slouží výhradně k tomu, aby se utvářel názor SV, tj. k tomu, aby se rozhodlo, jak bude konat samo SV svým statutárním orgánem (nikoliv členové SV). Kromě toho soudu typicky nebudou rozhodnutí SV známa. Nicméně jako účastník řízení, které jste ze shora uvedených důvodů nucen vést a nová a nová řízení v pravidelných intervalech zahajovat, se soudu na rozhodnutí SV dotázat můžete, je to jistě vhodný postup.

Sv. Pankrác

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.