Zalozeni SVJ, prodej půdy - nový byt

Vložil Bateloch (bez ověření), 8. Prosinec 2020 - 9:16 ::

Dobrý den, mám dotaz ohledně založení SVJ a následného prodeje půdního prostoru (vedené jako společný prostor). Máme dle mě docela složitou situaci. Jsme dvě bytovky (dvě čísla popisná), které stojí na jedné parcele. V každé bytovce 4 byty. Dle zákona jsme měli být SVJ už dříve, ale nikdo to neřešil. Nyní fungujeme tak, že každý bytový dům máme vlastní „fond oprav“, který je napsaný na jednoho z nás a musíme mu prostě věřit (to chceme co nejdrive zmenit). Dle zákonu bychom, ale měli mít SVJ všech 8 bytů a jeden společný účet, což nechceme, opravy a veškeré platby si každý bytový dům řeší sám. Lze to tedy nějak rozdělit? A co teda rozhoduje o tom, že musíme mít společné SVJ?Parcela nebo něco jiného? Stačilo by parcelu rozdělit? Případně jak na to? V půdním prostoru mají zájem stavit byt, ale dle katastru ten prostor dá se říct neexistuje, nemá žádné číslo, ani jiné označení, tudíž nejde ani ocenit atd. V plánech však v minulosti byt byl zavedený, takže jsou tam i veškeré přípojky (voda, plyn, atd). Jedná se nám i o to, že pokud by se prostor prodal, tak by se museli peníze rozdělit na 8 dílů, prý tím, že jsme jedna parcela, tak je jedno nad kterou bytovkou půdní prostor je. V případě nejasností situaci ještě dovysvětlím, děkuji.

  • založení SVJ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 8. Prosinec 2020 - 12:48

Pane Batelochu, je možné že nemáte v ruce prohlášení s aktuálními údaji. Takže ten papír nemusí mít žádnou vypovídací hodnotu. Rozhodující je pouze to co je uvedeno v katastru. Nebo to může být ještě jinak, ale to nechci teď rozebírat.

Odpovězte prosím na tyto otázky:

  1. Je v katastru zapsána jedna budova se dvěma vchody (jediný dům s osmi jednotkami)? Najdete to v katastru, nahlížením přes web. Nebo nám dejte adresu jednoho z domů; najdeme si to sami.
  2. Nebo jde o dvě budovy (dva domy, každý se čtyřmi jednotkami)?
  3. Je budova se dvěma vchody (nebo jsou obě budovy) součástí pozemku? Najdete to v katastru, nahlížením přes web: u pozemku by byla poznámka že součástí je budova/budovy.
  4. Kdy bylo prohlášení vloženo do katastru? Kdy se začaly převádět byty do vlastnictví? A hlavně – zjistěte zda katastrální úřad vede u domu poznámku „vznik společenství vlastníků jednotek prokázán“, případně s datem vzniku SVJ. Požádejte aby Vám katastrální úřad vystavil potvrzení o dni vzniku SVJ. Uvidíte co se bude dít.

Pokud snad se jedná o dům (domy?) s jednotkami(1994), pak SVJ již vzniklo ze zákona, a to dnem doručení listiny o nabytí jednotky třetímu různému vlastníkovi. Pokud se jedná o dům (domy?) s jednotkami(2012), pak ke vzniku SVJ je třeba aby bylo napřed založeno přijetím stanov.

Justitianus

Vložil Bateloch (bez ověření), 8. Prosinec 2020 - 20:27

V katastru je zapsano jako Stavba: c.p. 289, 290. Typ stavby:budova s cislem popisnym. Zpusob vyuziti:bytovy dum. Vymezene jednotky 289/1, 289/2 atd. a 290/1, 290/2 atd., takze dve cisla popisne, ale osum bytu vypsanych, vlastnici, take osum majitelu vypsanych. Parcela je uvedena jedna pro obe bytovky. Dalsi podrobnosti zjistim, odprodavali to do vlastnictvi, ale nevim v kterem roce, bytovka je ale stara cca 30 let.

Vložil Justitianus, 9. Prosinec 2020 - 0:09

Děkuji Vám za informace.

Takže je jisté, že jde o JEDNU budovu na JEDNOM pozemku. Budova je rozdělena na jednotky a společné části. Pravděpodobně tedy již vzniklo JEDINÉ společenství vlastníků jednotek (pokud prohlášení bylo vloženo do katastru do dne 31.12.2013).

A pokud budova i pozemek mají stejné vlastníky se stejnými podíly, pak katastr možná automaticky sloučil pozemky pod budovou a zapsal budovu na list vlastnictví pozemku. Věcí nemovitou je tedy pozemek, jehož součástí je budova.

Jak už jsem napsal: Požádejte katastrální úřad o potvrzení o datu vzniku SVJ. Hned bude jasno zda a kdy vzniklo SVJ jako právnická osoba. Od toho se budou odvíjet vaše budoucí možnosti.

Justitianus

Vložil Bateloch (bez ověření), 9. Prosinec 2020 - 12:48

Dobře, díky za informaci. Snad budou na katastru vědět, byl docela problém po nich vyžádat i prohlášení vlastníka, stálo to sousedku asi hodinu času než to dali vůbec dohromady a někde našli, přitom bych řekla, že je to běžná věc. Pak budu teda pokračovat dál. Jenom mě napadá, dočetla jsem se, že SVJ vzniká na základě zápisu notáře, to se asi pak bude muset udělat znovu i s dalšími náležitostmi i kdyby to na katastru našli, že už v minulosti SVJ vzniklo na základě zákona, že ano?

Vložil Justitianus, 9. Prosinec 2020 - 13:49

Napsal jsem Vám kdy vzniklo SVJ v případě že prohlášení vlastníka budovy bylo doručeno katastrálnímu úřadu do dne 31.12.2013.

Pokud bylo prohlášení doručeno úřadu později, pak záleží pouze na vás (vlastnících jednotek), zda SVJ založíte nebo nezaložíte. V tom případě byste je mohli založit schválením stanov (na schůzi za přítomnosti notáře, nebo podepisováním stanov jednotlivě s ověřením podpisů).

Jestliže chcete v domě bez SVJ vyčlenit novou jednotku, je to možné jen za předokladu, že jejím vlastníkem se stane některý současný vlastník jednotky v domě.

Justitianus

Vložil Bateloch1 (bez ověření), 11. Prosinec 2020 - 8:03

Tak už mi odepsali z katastru a napsali, že nenašli žádnou zmínku o vzniku SVJ.

Vložil Justitianus, 11. Prosinec 2020 - 9:18

Ještě poznámka k tajemství vzniku/nevzniku vašeho SVJ:

Zkuste vypátrat jak to tehdy bylo; zda šlo o bytový dům ve vlastnictví bytového družstva, které jej rozdělilo na jednotky a pak postupně rozprodávalo jednotlivé byty. V tom případě možná nevzniklo SVJ automaticky. Vznik SVJ totiž byl (v tomto speciálním případě) odložen do doby, než spoluvlastnický podíl bytového družstva poklesl pod 25%. Jestliže mezitím nabyl účinnosti občanský zákoník, nemohlo už SVJ vzniknout automaticky – je možné je založit.

72/1994 Sb.
Společenství vlastníků § 9

(3) Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy.

(4) Pokud družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2, které bylo původním vlastníkem budovy, nebo družstvo vzniklé vyčleněním z původního družstva podle § 29 plní povinnosti správce podle § 9 zákona o vlastnictví bytů platného před účinností tohoto zákona, vznikne společenství až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu

  • Pokud nastal případ podle § 9 odst. 3, pak SVJ už vzniklo a existuje jako právnická osoba. Datum vzniku se zjistí na katastrálním úřadu z data doručení listiny o vkladu jednotky třetímu různému vlastníkovi. Úřad posílal ty listiny vždy doporučeně, takže v archivu má doručenky, na kterých je vyznačen den doručení.
  • Pokud šlo o případ podle § 9 odst. 4, který trval i po datu 31.12.2013, pak SVJ nevzniklo automaticky ze zákona.

Kdo je podepsán na prohlášení? Je to více osob – spoluvlastníků budovy, nebo jedna osoba – bytové družstvo? To by mohl být případ podle odstavce č. 4.

Justitianus

Vložil Justitianus, 11. Prosinec 2020 - 9:15

Píšete že nenašli zmínku o vzniku SVJ. Tak to je určitá komplikace.

Batelochu, Vaše plány na využití půdy ovšem nejsou nijak závislé na tom, zda v domě existuje SVJ jako právnická osoba. Ať už bude výsledek pátrání po SVJ jakýkoliv, nemůže to nijak zablokovat váš plán vytvořit v domě novou jednotku vestavbou v půdním prostoru. 

Jestliže ta jednotka má vzniknout originárně (např. smlouvou o výstavbě), pak katastrální úřad má povinnost zapsat do katastru novou jednotku a jejího vlastníka. To platí i v případě, kdy nevzniklo společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba.

Podle § 1198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. Z uvedeného plyne, že neexistuje-li SVJ, je blokován převod stávajících jednotek na jiné osoby mimo okruh nynějších vlastníků jednotek. Ve vašem případě ovšem nepůjde o převod jednotky, nýbrž o originární nabytí (nové, dosud neexistující) jednotky. V těchto případech neukládá zákon žádné omezení. Tyto případy jsou: vznik jednotky přístavbou, nástavbou či vestavbou; dále sloučení jednotek a rozdělení jednotky.

Nabyvatelem nově vzniklé jednotky může být jak vlastník některé jednotky v domě, tak i stavebník, který dosud žádnou jednotku v domě nevlastní.

Justitianus

Vložil Bateloch (bez ověření), 9. Prosinec 2020 - 13:49

Ano, právě prohlášení je z roku 2005. Již jsem psala na katastr a čekám na další info. Zatím Vám moc děkuji.

Vložil Justitianus, 9. Prosinec 2020 - 14:05

Tak to máte jednoduché. Nová jednotka v domě může vzniknout například dohodou spoluvlastníků o změně prohlášení, nebo na základě smlouvy o výstavbě.

Justitianus

P.S. Teď si uvědomuji, že v příspěvku č. 13 jsem napsal v poslední větě nesprávné tvrzení. Ale takový případ se vašeho domu netýká, takže je to jedno.

Vložil Bateloch1 (bez ověření), 9. Prosinec 2020 - 19:50

Tak by to šlo. Akorát ještě řešíme ocenění, zatím jsem nenašla nikoho kdo s tím má zkušenost. Ale tím, že vznikne nová jednotka to snad bude pro někoho lépe uchopitelné.

Vložil JaVa, 8. Prosinec 2020 - 9:57

Nejprve zde citujte(nejlépe dejte k dispozici), co máte o vašem „společném“ domě, uvedeno v PV. Bez jeho znalosti, nelze na Váš dotaz odpovědět. Přeji hezký den.JaVa

Vložil Bateloch (bez ověření), 8. Prosinec 2020 - 11:55

Myslíte tím prohlášení vlastníka? Kterou konkrétně část? Mám cca 20 stránkový dokument..navíc to co osobně vytiskli na katastralním úřadu nesedí s informací co je na internetu, kdyz nahlížím do katastru. Na internetu jsme jedna parcela a v prohlášení vlastníka dvě parcely.

Vložil JaVa, 8. Prosinec 2020 - 13:07

„Justitianův“ návod Vám naznačil ,co máte dělat. Pokud tak neučiníte, fundované rady se nedočkáte.

Nerad se opakuji, ale z Vašich reakcí je zjevné, že se v problematice SVJ neorientujete viz:

„navíc, to co osobně vytiskli na Katastralním úřadu, nesedí s informací, co je na internetu, když nahlížím do katastru.“

A proto bude nejvhodnější, dát sem odkaz na PV k vašemu domu. Bez toho, je celá diskuze naprosto zbytečná!

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Bateloch (bez ověření), 8. Prosinec 2020 - 20:38

Máte pravdu, úplně se v tom ztrácím, snažím se vše nastudovat. Ráda bych dala odkaz, ale netuším kde ho najdu. Pro prohlášení vlastníka byla na úřadě sousedka, tak jedině, že by měla ona.

Vložil MartinII, 8. Prosinec 2020 - 21:01

„co teda rozhoduje o tom, že musíme mít společné SVJ? Parcela nebo něco jiného“

Já se domnívám (mohu se mýlit), že když byste chtěli mít každá číst domu (bloku) svoje SVJ, tak byste museli mít každý svoje, snad se tomu říká, inženýrské sítě. Jak byste chtěli odděleně rozúčtovávat (mít účetnictví právnické osoby SVJ) dle zákona, když máte 1× domovní vodoměr, 1× elektroměr, 1× plynoměr.

Je tu několik vláken na podobné téma: „budova a 2 samostatné vchody“

Vložil Bateloch1 (bez ověření), 8. Leden 2021 - 21:14

Tak dneska jsme se dozvedeli, ze o zalozeni SVJ rozhoduje parcela a zaroven i spolecne veci, jako voda, plyn atd. (Ty ale mame kazdy zvlast, krome vody teda, ale to by se vyresilo). Dle prohlaseni vlastnika v minulosti byly bytovky na dvou parcelach a pak je najednou nekdo sloucil. Netusite, zda je to dle nejakeho zakona a slucovaly se parcely hromadne? Nemeli nas o tom spravne informovat?

Vložil Justitianus, 8. Leden 2021 - 22:04

To jste ovšem napsala totální nesmysl: o založení SVJ nerozhoduje žádná „parcela“, ani jakési „společné věci“. Kdo Vám tyto pitomosti sdělil?

O založení SVJ rozhodují výhradně vlastníci jednotek v domě rozděleném na jednotky. Jestliže ovšem budova byla rozdělena na jednotky v roce 2005, pak je velká pravděpodobnost, že do 31.12.2012 bylo dosaženo počtu pěti jednotek ve vlastnictví tří různých vlastníků. V tom případě SVJ již vzniklo ze zákona. Žádné „založení“ již vzniklého SVJ nepřichází v úvahu.

Ale my už jsme zde na toto téma diskutovali před měsícem, a přesně toto jsem Vám už napsal. Napsal jsem Vám i jakým způsobem je možné ověřit zda a kdy SVJ vzniklo. Tak kde to vázne?


O sloučení parcel nevím nic. Znám dům s byty, který stojí na třech parcelách. Všechnyty tři parcely mají shodného vlastníka. Jistě by bylo možné sloučit je do jedné, ale to by musel zařídit vlastník těch parcel (= všichni vlastníci jednotek v domě).

Justitianus

Vložil Bateloch1 (bez ověření), 9. Leden 2021 - 8:52

Ano, špatně jsem se vyjádřila, navazovala jsem na předchozí příspěvek co psal někdo jiný. Bavili jsme se o tom co rozhoduje o tom zda zalozit spolecne SVJ ci samostatne pro kazde cislo zvlast a proste jsme se dozvedeli, ze pokud mame parcelu spolecnou tak musime mit vsech 8 bytu spolecne SVJ. Pokud by byly 2 parcely tak jedno cislo by SVJ mit nemuselo a nase cislo, kde ma vzniknout paty byt, tak by si zalozilo spolecne SVJ jen pro nasi bytovku. Zdrzuje se to z toho duvodu prodeje, protoze nechceme aby penize z prodeje mel vedlejsi vchod, ktery na to ale ze zakona pravo ma, my s nimi ale nic krome spolecne parcely nemame a napr. opravy si platime kazdy sam. Smlouvu o vystavbe, ale musi podepsat i vlastnici z druheho cisla, takze je to komplikovane a zdlouhave. Resime dve veci naraz SVJ i prodej.

Vložil Justitianus, 9. Leden 2021 - 11:31

Paní Bateloch1, už jsem Vám napsal, že jste se dozvěděla pitomosti. Na parcele to vůbec nezáleží. Parcelu je možno rozdělit.

Vaše chyba je jinde: Opět připomínám, že máte naprosto popletené myšlení.

Zda v domě už je (či bude založeno) jedno SVJ závisí pouze na obsahu prohlášení vlastníka budovy: Je-li v katastru vloženo jedno prohlášení pro budovu, výsledkem může být pouze jedno SVJ. To jste v prosinci ostatně jasně napsala: je pouze jedno prohlášení pro celou budovu. I kdyby SVJ pro dům dnes ještě neexistovalo, mohli byste za tohoto stavu pouze založit jedno jediné SVJ. V žádném případě dvě SVJ.

S Vámi už dva měsíce cloumá závist, která Vám zatemňuje mozek: Vaši sousedé ve druhém vchodu jsou spoluvlastníky půdního prostoru, stejně jako Vy. Vy zde ale špekulujete o tom jak je připravit o jejich podíl. Takové počínání je nemravné, protizákonné a ostatně i neprůchodné. Nechte toho.


Pokud chcete mít dvě SVJ po čtyřech jednotkách, to by se muselo napřed zrušit současné rozdělení domu na jednotky a stavba by se musela v katastru rozdělit na dvě samostatné stavby (i s tím rozdělením pozemku pod budovou). Pak může být do katastru vloženo nové prohlášení pouze pro vaši část stavby (4 byty). Ke zrušení jednotek, rozdělení pozemku a rozdělení na dvě budovy je samozřejmě nutný souhlas všech vlastníků jednotek. Vy snad máte souhlas všech? Nemáte.

A rozdělení jediné stavby na dvě je možné z hlediska stavebního práva pouze za předpokladu, že každá z obou částí budovy může samostatně plnit základní funkce budovy. Tedy obě části by nesměly mít společné centrální vytápění, společné (propojené) sítě plynu, vody a elektřiny, společnou kanalizaci, nesměly by mít společnou střechu, ani společné základy, ani žádnou společnou zeď.

Justitianus

Vložil Bateloch1 (bez ověření), 14. Leden 2021 - 7:48

Tady nejde o penize, ale o to, ze nechceme mit s nimi SVJ, protoze domluva je s nimi hrozna. Aktualne je navrh, ze se penize daji na spolecny ucet budouciho SVJ a bude se z toho delat fasada. Ted je zas, ale problem, ze my mame mensi prostor, protoze na nasi bytovku je nalepena jeste obecni stavba. Ale sousedi maji pocit, ze mame platit i jejich stranu bytovky s kterou nemame nic spolecneho. Nevim jak se to dela jinde to si musim jeste nastudovat, ale prijde me dost divne, ze bych mela nekomu platit fasadu. Jeste tedy dotaz, jak pisete o tom rozdeleni budov, abysme mohli byt jedno SVJ, tusite jak je to casove a financne narocne?

Vložil Bateloch1 (bez ověření), 14. Leden 2021 - 7:50

Jeste doplneni. Spolecnou mame pouze vodu. Elektrika, plyn, strecha vse mame zvlast.

Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 9:22

Pro Bateloch1: Jestliže máte – jak jste napsala – společnou vodu, pak rozdělení není (z hlediska stavebního úřadu) možné. Rrozdělené stavby by nemohly SAMOSTATNĚ plnit základní funkce budovy.

Pokud je možné nějak „rozvětvit“ přípojku vody do domu a nainstalovat dva samostatné fakturační (předávací) vodoměry, pak by rozdělení bylo možné, jestliže vše ostatní (elektřina, plyn, střecha a fasáda) jsou oddělené.

Ale znovu Vás upozorňuji, že ke zrušení prohlášení by byl nutný souhlas všech vlastníků jednotek. Připadá mi, že kvůli pár metrům čtverečním fasády se zabýváte plánem, který je komplikovaný, neprůchodný a naprosto nereálný.

Justitianus

Vložil Bateloch1 (bez ověření), 14. Leden 2021 - 9:32

Dobře díky za info, zkusím ještě vyřešit se stavebním úřadem. Rozdělení bylo mezi jedním z návrhů a ostatní vlastníci neprotestovali, takže by jejich souhlas zřejmě nebyl problém. Nejde jenom o fasádu, ale spíš přemýšlíme již dopředu až se budou řešit ostatní věci, aby nebyl problém.

Vložil Zemphira (bez ověření), 9. Leden 2021 - 11:38

"máte naprosto popletené myšlení. (Vložil Justitianus, 9. Leden 2021 – 11:31)

„S Vámi už dva měsíce cloumá závist, která Vám zatemňuje mozek“ (Vložil Justitianus, 9. Leden 2021 – 11:31)

Pane Justitiane,

zkuste, prosím, odhadnout, kolik procent zdejších přispěvatelů a čtenářů má podle Vás (naprosto) popletené myšlení a zatemněný mozek. Děkuji.

Vložil Zemphira (bez ověření), 8. Leden 2021 - 22:09

„dům s byty, který stojí na třech parcelách. Všechnyty tři parcely mají shodného vlastníka.“

Je v tomto případě stavba součástí pozemku?

Vložil Justitianus, 9. Leden 2021 - 6:35

Jde o budovu s třemi vchody (stavba č. p. 522, 523, 524 v ulici Špirkova, Praha 12). V tomto případě stavba není součástí pozemku. Je tomu tak zřejmě právě proto, že ty parcely pod domem jsou tři. Každý vlastník jednotky je zároveň spoluvlastníkem podílu na každé ze tří parcel.

Stavba se nemůže stát součástí více pozemků! Pokud snad v budoucnu dojde ke sloučení těch parcel, předpokládám, že katastrální úřad automaticky zapíše stavbu jako součást (jediného sloučeného) pozemku.

Justitianus

Vložil Bateloch (bez ověření), 8. Prosinec 2020 - 21:05

Elektriku mame zvlast, plyn take. Vodu mame spolecnou s vedlejsim vchodem, ale to by snad nebyl problem rozdelit.

Vložil MartinII, 8. Prosinec 2020 - 21:16

A co teda rozhoduje o tom, že musíme mít společné SVJ? Parcela nebo něco jiného?

Zkuste hledat zde nebo na netu téma „Rozdělení SVJ“. Vy SVJ nejste, takže byste (dle zdejší diskuse) neabsolvovali krok Zrušení SVJ. ¨ To že odpovědi jsou z doby ZoVB by nemělo být důvodem k tomu, abych byl za odkazy peskován.

www.portalsvj.cz/…deleni-svj-7

Rozdělení SVJ 2

Vložil lake, 20. Srpen 2012 – 14:32

Podmínkou dalšího postupu je, aby budovu rozdělil Stavební úřad na dvě samostatné budovy a přidělil oběma částem vlastní číslo popisné. Pak lze vložit do katastru dvě Prohlášení vlastníka, čímž vzniknou dva domy podle ZoVB a následně dvě SVJ. lake

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.portalsvj.cz/…deleni-svj-3

Rozdělení SVJ

Vložil petr (bez ověření), 24. Září 2011 – 11:37 :: Ostatní

… jsem členem SVJ, které bylo založeno po r.2000 pro dva panelákové vchody (tj.24 bytů – tedy jedna samostatná budova se dvěma vchody). Již nějaký čas máme problém shodnout se na opravách nebo i zvelebení domu. … dle některých členů SVJ (téměř výhradně z jednoho vchodu) není třeba dělat nic, ale většina členů SVJ ve vchodě druhém dům opravovat a vylepšit chce, postupně, aby náklady s tímto spojené bylo možné uhradit bez nějakého doúčtování peněz nad rámec fondu oprav. Závěr je ten, že se nic zásadnějšího nedá na shromáždění, i když se sejdeme v potřebném počtu, odsouhlasit. Proto bychom se chtěli rozdělit z jednoho na dvě samostatné SVJ. Jaké máme možnosti k provedení takového kroku?

Reakce pana Lake

Rozdělení SVJ 1

Vložil lake, 25. Září 2011 – 21:51

… rozdělení jednoho SVJ na dvě je celkem jednoduché a má pouze tři kroky.

(1) Všichni vlastníci jednotek podepíší smlouvu o zrušení rozdělení domu na jednotky, kterou vloží do katastru. Tím zanikne SVJ a dům se změní na budovu ve spoluvlastnictví podle ObčZ.

(2) Všichni vlastníci jednotek podepíší dohodu o tom, že obě sekce se samostatným vchodem, samostatně označené číslem popisným a tak stavebně technicky uspořádané, že každá z nich může plnit samostatně základní funkci budovy, se nadále považují za dvě samostatné budovy. Zároveň s tím se spoluvlastníci dohodnou o převodu spoluvlastnických podílů k oběma budovám, případně k pozemku pod nimi. Katastrální úřad bude k rozdělení nejspíše vyžadovat kladné stanovisko stavebního úřadu. Pak vloží do katastru rozdělení budovy a s tím spojenou změnu spoluvlastnických podílů.

(3) V každé z obou budov pak může vzniknout samostatné SVJ po splnění podmínek uvedených v ZoVB (rozdělení každé budovy na jednotky Prohlášením vlastníka budovy a následně převody jednotek do vlastnictví).

Vložil MartinII, 8. Prosinec 2020 - 21:37

„… každý bytový dům máme vlastní fond oprav, napsaný na jednoho z nás a musíme mu prostě věřit (to chceme co nejdrive zmenit)“.

To rychle vyřešte. Na téma společné peníze na soukromém účtu je zde také diskuse. Pokud dotyčný majitel osobního účtu zemře, tak vám dědicové nemusí nic dát (vrátit) !!!

Předkládá vám vlastník účtu věrohodně že peníze na účtu stále jsou ? I to vám nemusí pomoci (jsou tam i jeho peníze), takže jde o to, jak máte přehled kolik jste do tzv. „fondu oprav“ a služeb vložili, kolik jste „utratili“ a kolik zbývá.

Dle mne by bylo řešení založit zájmové sdružení (spolek), zřídit účet spolku a zvolit jednatele, než to jak to děláte teď.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.portalsvj.cz/…-ctyrmi-byty

jsme bytový dům se čtyřmi vlastníky a čtyřmi byty

Vložil Míra (bez ověření), 7. Červenec 2016 – 7:01 :: Ostatní

Dobrý den, naše sestra bydlí v bytovém domě se čtyřmi vlastníky a čtyřmi byty, takže bohužel tam nevzniklo klasické SVJ. Správcovství se ujal člověk, který pracuje jako ředitel základní školy. Odmítá předložit vyúčtování plateb ze společných prostor, odmítal nám dát k nahlédnutí faktury (např. za opravu střechy), odmítá nechat nahlédnout do výpisů z účtu, takže jsme nyní pojali podezření, zda vůbec bytový dům má nějaký společný účet a platby nebyly zasílány na jeho soukromý účet, ze kterých on platil faktury apod.

A hlavně není jeho povinností předat nám vyúčtování za těch cca 15 let, co to vedl?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".