jsme bytový dům se čtyřmi vlastníky a čtyřmi byty

Vložil Míra (bez ověření), 7. Červenec 2016 - 7:01 ::

Dobrý den, naše sestra bydlí v bytovém domě se čtyřmi vlastníky a čtyřmi byty, takže bohužel tam nevzniklo klasické SVJ. Správcovství se ujal člověk, který pracuje jako ředitel základní školy. Odmítá předložit vyúčtování plateb ze společných prostor, odmítal nám dát k nahlédnutí faktury (např. za opravu střechy), odmítá nechat nahlédnout do výpisů z účtu, takže jsme nyní pojali podezření, zda vůbec bytový dům má nějaký společný účet a platby nebyly zasílány na jeho soukromý účet, ze kterých on platil faktury apod. Můj dotaz zní, zda by nám někdo neporadil, která ustanovení zákona se vztahují na situaci, kdy se jedná o dům se 4 bytovými jednotkami, jaké máme práva a povinnosti, a zda má i tento bytový dům povinnost vést účetnictví (a po jaké době by mohlo být skartováno) a zda je v pořádku, pokud by takovýto bytový dům neměl společný účet u banky.

V současné době chce předat agendu dalšímu vlastníkovi bytu v tomto bytovém domě, avšak chce to udělat stylem, že nový správce začne v podstatě od píky, co bylo před tím, udělá se tlustá čára. Pokud bychom to vzali, na co bychom si měli dát pozor. A hlavně není jeho povinností předat nám vyúčtování za těch cca 15 let, co to vedl?

Děkuji předem za odpověď.

Míra

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Svbj (bez ověření), 8. Červenec 2016 - 15:21

  Raději chladnou hlavu než prvoplánové podezřívání z podvodů. Míra píše, že onen pán se staral o dům 15 let. Nepíše, že na domê jsou dluhy. To znamená, že zálohy byly vybírány, účty placeny. Existuje nějaká dohoda o sdílení nákladů? V předchozích letech žádné roční vyúčtování nebylo ostatním vlastníkům předkládáno? Têch otázek je příliš mnoho a odpověďi neznáme. Pokud žádná pravidla nebyla či je nikdo nevyžadoval, tak lze skutečně jen udělat tlustou čáru a začít znovu a lěpe. Rady jak postupovat správně byly již dalšími přispěvateli uvedeny. Nemyslím si však, že onen správce chtěl podvádět a proto nyní údajně nechce požadované dokumenty předložiit. Spíše bych za jeho reakcí viděla osobní dotčenost podle hesla za dobrotu na žebrotu. O dům se staral řadu let, určité zdarma a najednou má pocit, že se další vlastník k němu chová jako k podvodníkovi. A 15 let archivovat účetnictví nemusíte ani pro finanční úřad. Probrat se najednou po tolika letech je trochu pozdě.

  Vložil Ignác (bez ověření), 8. Červenec 2016 - 12:58

  „bohužel tam nevzniklo … SVJ“

  Pokud máte tento názor, nic Vám nebrání SVJ založit. (Jenom pozor, abyste toho později nelitovali. Zrušit SVJ patrně není možné.)

  Vložil ivanq, 8. Červenec 2016 - 21:56

  Nechci tu být za chytrého, ale musím reagovat na omyl Ignáce, který si myslí, že zrušit SVJ patrně není možné. Naopak, je to možné a zrušení SVJ nebo zrušení bytového spoluvlastnictví jsou v NOZ věnovány § 1215 až § § 1219. Konkrétně uvedu jednu z možností, ustanovení jednoho z těchto paragrafů: Dohodnou-li se vlastníci jednotek o přeměně bytového vlastnictví v podílové spoluvlastnictví nemovité věci, změní se bytové vlastnictví v podílové spoluvlastnictví zápisem do veřejného rejstříku.

  Ivanq

  Vložil Ignác (bez ověření), 8. Červenec 2016 - 22:09

  Pane Ivanq,

  píšeme v kontextu diskuse. Zde se nediskutuje

  bytové spoluvlastnictví × podílové spoluvlastnictví

  ale

  bytové spoluvlastnictví bez SVJ × bytové spoluvlastnictví se SVJ

  tj. situace, kdy je možné SVJ založit, ale SVJ není povinné. Napište, našel-li jste, zda je možné nepovinné SVJ zrušit při zachování bytového spoluvlastnictví.

  Vložil ivanq, 8. Červenec 2016 - 23:10

  Pane Ignáci, odpověď na Vaši otázku najdete v § 1215 odst. 2.

  Co se týče problému, který se na tomto vlákně právě diskutuje, zkuste uvažovat následující vývojové kroky:

  1. Součástí nemovité věci je dům se čtyřmi byty (ještě nebyly vytvořeny jednotky) → máme podílové spoluvlastnictví.
  2. (Podílové)spo­luvlastnictví nemovité věci je založeno vlastnictvím čtyř jednotek → máme bytové spoluvlastnictví. Vzniká osoba odpovědná za správu domu a pozemku.
  3. Dokud nevznikne SVJ, bude osobou odpovědnou za správu domu a pozemku správce podle § 1190.
  4. Jakmile vznikne SVJ, stane se osobou odpovědnou za správu domu a pozemku SVJ.

  Zvažte prosím nyní sám, za jakých podmínek by bylo možné zrušit SVJ a zachovat přitom bytové spoluvlastnictví.

  Ivanq

  Vložil lokaj (bez ověření), 8. Červenec 2016 - 5:46

  Pokud nemáte žádnou smlouvu přestaňte platit, on má smlouvu na energie na sebe tak at si ji platí

  Vložil Ludmila, 8. Červenec 2016 - 7:17

  „Ať si platí energie sám“ – to vám nedochází, že někdo energie za dům musí platit a vzít na sebe zodpovědnost. „Za dobrotu na žebrotu“. Připomínám nutnost smlouvy o společné správě domu, kde si dohodnete veškeré regule.

  Vložil lokaj (bez ověření), 8. Červenec 2016 - 12:37

  Udělejte právnickou osobu. Ano někdo to platit musí, ale ať prokáže náklady ostatním. na to mají právo vždy i v SVJ, nájmu…

  Vložil Ludmila, 7. Červenec 2016 - 16:58

  V domě se čtyřmi vlastníky doporučuji uzavřít mezi vlastníky dohodu o společné správě domu, kde si určíte podobné regule jako ve Stanovách SVJ .Účet bohužel bude na jednoho z vlastníků a sjednejte k němu dispoziční právo dalšího nebo více vlastníků (podmínky si určíte právě v dohodě o společné správě domu).Veďte si jednoduché účetnictví(MD, Dal) a ve čtyřech vlastnících se snad domluvíte.

  Vložil Ignác (bez ověření), 8. Červenec 2016 - 12:55

  „Účet bohužel bude na jednoho z vlastníků“

  Ne nutně. Zvolte banku, která nabízí účet pro dvě osoby (nejde o disponenty, těch může být i více a disponenty nabízí všechny banky).

  Vložil Pavel, 7. Červenec 2016 - 8:53

  Míro,

  uvádíte, že nevzniklo SVJ.

  Potom se samozřejmě na „dům“ nevztahuje povinnost vést účetnictví viz zákon o účetnictví.

  Potom samozřejmě „dům“ nemůže mít svůj účet, protože účet v bance může mít pouze osoba fyzická či právnická a dům není osoba.

  Váš právní vztah je upraven § 1115 a násl. NOZ.

  Správce společné věci by měl správu vyúčtovat dle § 1135 NOZ.

  Zatahovat do toho policii asi nebude mít úspěch. Nevím, zda jste někdy s policií jednal, já ano. Nicméně, zejména k jeho zaměstnání, může mít svou váhu policií pohrozit, aby si plnil, co plnit má.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Evžen (bez ověření), 8. Červenec 2016 - 11:59

  Pavle,

  musíte rozlišovat, zda dům byl či nebyl rozdělen prohlášením na jednotky. Pokud dům rozdělen na jednotky prohlášením nebyl, jedná se o podílové spoluvlastnictví nemovitosti (domu) a platí to co jste uvedl.

  Pokud byl dům prohlášením rozdělen na jednotky, pak se jedná o spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek a jde o tzv. „bytové spoluvlastnictví“ upravené § 1158 a násl. NOZ. Správa v takovém domě se bude řídit částí „Správa domu a pozemku“ viz § 1189 a 1190 a částí „Správa bez vzniku společenství“ viz § 1191 až 1193. V záleži­tostech neupravených v části „bytové spoluvlastnictví“ se použijí obecná ustanovení o spoluvlastnictví viz § 1115 a násl. NOZ.

  Vložil Ludmila, 8. Červenec 2016 - 16:30

  Kdy byl dům rozdělen na jednotky a jak je tato skutečnost zapsána na Katastru (podle ZoVB nebo NOZ bytové spoluvlastnictví)? Pro pořádek v každém případě znovu apeluji sepsat dohodu o společné správě domu, kde se určí pravidla. Žádný spolek, SV a podobné bych nezakládala – je to zbytečné. Bohužel jeden z vás se té nevděčné činnosti zastupovat vlastníky, bude muset ujmout. Také je možnost požádat některou „správu domů“ v místě,aby se vám o dům starala – oni už budou vědět jak na to – ale za peníze samozřejmě a stále budete muset jednoho z vás pověřit jednáním s takovou firmou. O kolik položek se měsíčně jedná a o kolik ročně – zvažte, jestli to vůbec stojí zato. A jen na okraj – každý vlastník a dobrý hospodář si své peníze hlídá a každý z vás si určitě umí spočítat kolik a za co dal. Nezapomeňte, že účet na jednoho vlastníka v případě „zmrazení“ účtu (např. exekuce, smrt vlastníka)způsobí nemožnost se k penězům dostat i někdy několik let. I pro takový případ je třeba dohodnout regule v dohodě o společné správě domu. Je to jenom na vás, zvolte jednoduché a praktické řešení, které obstojí i v budoucnu!

  Vložil ik (bez ověření), 7. Červenec 2016 - 8:13

  Já bych v žádném případě na předání agendy SVJ způsobem jak píšete nepřistoupila a tvrdě požadovala předložit veškeré účetnictví od tohoto správce. Vy jako vlastníci jste si tohoto člověka zvolili a vy jej také odvoláváte. Je to jako u s.r.o. – v podstatě vy jste společnici a on je jednatel. Společníci vlastní firmu a je na nich koho zvolí do funkce jednatele, zda jednoho ze společníků či cizí osobu. Tato osoba je odpovědná společníkům, odpovídá za sestavení účetní závěrky, kterou předkládá po skončení účet. období společníkům. Jsou-li společníci s činností jednatele nespokojeni, odvolají ho z funkce a ten jim či novému jednateli předá veškeré účetnictví. Chovejte se stejně. Jinak máte možnost podat na policii (nejkrajnější možné řešení situace)podezření ze spáchání trestného činu např. podezření na zpronevěru, jelikož Vám jako vlastníkům odmítá předložit účetnictví a tím vám znemožňuje provést kontrolu jak hospodaří s vašimi finančními prostředky. A napřed bych jej na to upozornila, třeba to zabere.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".