Výměna balkonů ve vlastnicví vlastníků jednotek za lodžie

Vložil HonzaHl, 11. Červen 2019 - 8:20 ::

Vážení, jsem zde nový, bohužel jsem nedohledal odpověď na mou otázku, měl bych tedy dotaz. Jsme SVJ o 12 jednotkách (já jsem svůj byt v tomto bytovém domě koupil před dvěma lety), každá má dle prohlášení vlastníka ke své jednotce balkon. Tyto balkony jsou původní, část vlastníků tak přemýšlí, že by provedli výměnu za větší lodžie. Došlo by tak nejen ke změně vzhledu, ale pravděpodobně také ke změně podílu – i když, pokud budou všechny nové lodžie stejné, poměry by se nezměnily? Nabízí se využít prostředky z FO, ačkoliv jsou balkony ve vlastnictví jednotlivých vlastníků, je tedy otázkou, jaké procento vlastníků by to muselo odsouhlasit? Stanovy z roku 2016 jsou v tomto pro mě těžko čitelné, k tomuto lze snad využít pouze níže uvedený článek stanov:

„K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů společenství. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníkům jednotek – členům společenství, nebo o změně poměru výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, je vyžadován souhlas všech členů společenství. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a o uzavření úvěrové smlouvy, je vyžadován souhlas alespoň 1/2 většiny hlasů vlastníků přítomných na shromáždění.“

Mohli byste mi prosím poradit, jak s touto situací naložit? Je možné vůbec na poli shromáždění SVJ rozhodnout o tom, že může dojít k výměně balkonů (patřících k jednotce a tedy do vlastnictví vlastníka jednotky) za nové lodžie a využít k tomu prostředky z FO? Kolik % hlasů by k tomu bylo potřeba? Děkuji předem, Honza Hl.

  • 100% souhlas vlastníků
  • lodžie není balkón!!!
  • dohoda dotčených vlastníků jed

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil JarekSVJ, 12. Červen 2019 - 7:15

Každopádně souhlas všech vlastníků , navíc bude potřeba stavební povolení a to musí obdržet všech 100% vlastníků a kdokoliv může připomínkovat, i v našem SVJ jsou balkóny co patří k bytu v soukromém vlastnictví dle prohlášení vlastníka , výměnu si platili všichni mimo tzv. fond oprav – soukromě… ale když se všichni dohodnete tak financování je možné dle dohody…

Vložil HonzaHl, 12. Červen 2019 - 9:40

Děkuji za odpověď, to je právě ten problém, všichni pro nejsou, zejména co se možnosti částečného financování z FO týče. Jediná možnost tedy je, že si to celé zaplatí každý vlastník sám, nicméně, jelikož by se instaloval větší balkon a došlo by jistě i k zásahu do vzhledu domu (když by některé balkony zůstaly staré malé a některé nové větší), museli bychom stále sehnat 100 %? Jelikož odpůrci nic platit nebudou, ani by neubylo z FO, snad by s tím nebyl problém, ale člověk nikdy neví… Děkuji, HonzaHl

Vložil josef houska (bez ověření), 11. Červen 2019 - 10:52

Stavba vyžaduje souhlas všech.

Vložil HonzaHl, 11. Červen 2019 - 12:02

Děkuji za odpověď, můžete mi prosím rozepsat, z čeho jste vycházel? Jestli z mnou citovaného článku stanov – tak konkrétně z čeho? Nebo z něčeho jiného? Děkuji, HonzaHl

Vložil Jan77 (bez ověření), 11. Červen 2019 - 8:57

Mohl byste nastínit, co znamená „výměna balkonu za lodžie*“. Jedná se o rekonstrukci balkonu na lodžii? Popřípadě i vbudování lodžie do prostoru, kde je nyní plocha bytu?

Jedním z podstatných aspektů je totiž, zda se mění podlahová plocha jednotek (bytů).

*) Wikipedie: Lodžie (z it loggia – sloupová chodba, loubí) je zastropený prostor v budově otevřený navenek do exteriéru a oddělený jen sloupy, arkádami, kolonádou nebo zábradlím. Na rozdíl od balkonu nevystupuje ven z obvodové zdi.

Vložil HonzaHl, 11. Červen 2019 - 9:13

Dobrý den, šlo by o výměnu starých balkonů – které jsou na plášti budovy – za lodžie také na plášti budovy, tj. takový větší balkon, po stranách částečně krytý „skeletem“ balkonu – vystupují z obvodové zdi, stejně jako současné balkony. Omlouvám se, možná jsem zvolil nešťastný termín. Nedošlo by tedy ke vbudování do prostoru, kde je plocha bytu. Plocha jednotek (bytů) by se samostatně nezvětšila, ale plocha balkonů by se zvětšila (asi 3×). HonzaHl

Vložil P_V (bez ověření), 11. Červen 2019 - 23:13

Jste si jist, že balkón je majetkem vlastníka bytu? Podle starého zákona o vlastnictví bytů 72/1994 Sb, i podle nynějšího 366/2013 Sb, je balkón společná část domu. A jste si jist že ty balkóny máte započtené do podílů?

Možná nebudete muset nic měnit, a stačí obecný souhlas shromáždění se stavební změnou.

Vložil Ludmila, 12. Červen 2019 - 8:14

Pane PV – 366/2013 Sb. je prováděcí vyhláška, která nemůže měnit znění „Prohlášení“. Vlastník si je jist, že podle jejich „Prohlášení“jsou balkony zapsány jako součást bytu a z toho by se mělo vycházet.

Vložil HonzaHl, 12. Červen 2019 - 5:44

Dobrý den, vycházel jsem z prohlášení vlastníka dle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., které jsem si našel na KÚ. V Prohlášení vlastníka jsou vymezeny jednotky v budově ve smyslu § 5 zákona č. 72/1994 Sb., no a ke každé jednotce a podílu je mimo jednotl. místností (kuchyň atd.) přiřazen i balkon. V Prohlášení je to pak mj. vyjádřeno i graficky (společná část, jednotka). HonzaHl

Vložil Ludmila, 12. Červen 2019 - 8:01

Rozumím tomu tak, že vy máte balkon zapsán v „Prohlášení“ jako součást bytu (plocha není započítána do plochy bytu), není uveden ve společných částech domu. Balkon si tudíž nikdy žádný vlastník nezaplatil a nepřispívá pravděpodobně na něj zálohově ani žádnou částkou do „FO“. To znamená, že balkony si musí každý vlastník hradit ze svého. Na ostatní se zeptejte na příslušném stavebním úřadě. Myslím, že když se všichni dohodnete na stejné věci, tak není problém abyste pověřili SV realizací za předpokladu, že na to máte finanční prostředky. Nezapomeňte, že na společný účet posíláte zálohy ve výši velikosti vlast.podílu (vypočítány podle velikosti bytu bez balkonu) a SV může fin.prostředky použít pouze na společné věci.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".