Vložil Justitianus, 9. Červenec 2019 - 9:35

Honzo, rozumím Vám.

Balkony jsou vetknuty do průčelní zdi domu. Nosné části bývají napadené korozí. Řeší se to tak, že se balkony zcela odstraní a vybuduje se nová nosná konstrukce – levá a pravá nosná zeď (kolmo k fasádě), spojená se zemí pevným základem. Tato přístavba domu pak nese zatížení od podlahových desek balkonů a drží na ní zábradlí. Vypadá to jako lodžie, ale je to stále balkon, který jako přístavba budovy vystupuje před lícní zeď fasády.

Chcete balkony zrušit (odstranit). A na jejich místě vybudujete zcela novou stavební konstrukci, spojenou se zemí pevným základem. Nepůjde tedy o pouhou opravu stávajících balkonů. Jde o stavební úpravu podle Stavebního zákona (sem patří přístavby, nástavby, vestavby). A bude to spojeno se změnou vzhledu stavby.

S odstraněním svého balkonu musí souhlasit každý vlastník balkonu – nelze tedy změnu provést bez souhlasu všech, kdo mají svůj balkon ve vlastnictví. Náklady na odstranění svého balkonu ponese každý vlastník jednotky sám za sebe! Nelze tedy na toto čerpat finance ze společné zálohy na správu domu.

Nová stavba bude nejspíše ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, a to na základě Smlouvy o výstavbě, která pak nahradí dosavadní Prohlášení vlastníka budovy. V tom případě by se stavba nových balkonů hradila ze společných záloh („fondu oprav“).

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.