Vodoměry - pravidelná výměna

Vložil miratas (bez ověření), 24. Leden 2021 - 17:33 ::

Dobrý den,

měl bych možná neobvyklý dotaz. SVJ bude v každém bytě měnit oba vodoměry (požaduje platbu 1000,–), je to předpokládám stanoveno po x letech dle zákona. To neřeším. Mě by zajímalo, mám nárok na ty staré vodoměry, můžu si je nechat?

Děkuji.

  • vodoměry

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil RD (bez ověření), 27. Leden 2021 - 17:10

Pár zkušeností z praxe pro ty, co hledají složité cesty:
Obsahem standardních obchodních smluv o výměně vodoměrů je ustanovení o případném zpětném odběru starých vodoměrů za úplatu, (jejíž výše je minimální, nic finančně zajímavého). Správnou odpověď vám tudíž poskytne pouze vaše SVJ. Nikdy se mi nestalo, že by o starý vodoměr měl nějaký vlastník zájem. Pokud ano, ani tak by to nebyl problém, prostě by se do smlouvy uvedl počet vodoměrů minus kus, který si vlastník ponechal. Má to jedinou podmínku, aby onen vlastník vyjevil své přání před uzavřením smlouvy.
Repasovaný vodoměr nám naposledy ani dodavatel nenabízel, prý je doba boomu masového repasování starých vodoměrů již za námi.
Cena 1 ks vodoměru 500 Kč není nijak závratná. Zde platí přímá úměra, čím lacinější zboží, tím vyšší chybovost, aneb nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat laciné věci. Dálkově odečitaný kvalitní vodoměr umožní mnohem přesnější rozpočet spotřeby vody pro všechny a nikoho neobtěžuje. Předtím jsme nebyli schopni dát dohromady informace o spotřebě vody dříve než za několik týdnů, než jsme dohnali všechny vlastníky, takže vypovídací přesnost nulová.
Neúčtujeme měsíční poplatek za užití vodoměrů. Je to administrativně náročné a nevidím žádnou výhodu podobného řešení, když pro nic, tak proto, že nevím jaká bude cena výměny za 5 let. Při výměně uhradí každý vlastník celou cenu jeho podílu výměny najednou a pak má 5 let vystaráno.
Prohlášení vlastníka neřešíme, ať je to tak či onak. Jaký by mělo smysl platit Kč 2 000 za změnu prohlášení, když společné zajištění výměny je finančně i organizačně pro všechny výhodnější.
RD

Vložil Zemphira (bez ověření), 25. Leden 2021 - 17:44

Za jeden vodoměr platím 5 Kč/měsíc, za druhý 17 Kč/měsíc. Rozdíl je více než trojnásobný.

Z Vašich údajů plyne cca 8 Kč/měsíc.

Vložil vlastník vodoměru (bez ověření), 25. Leden 2021 - 14:24

Pokud máte vodoměry ve vlastnictví, tak SVJ vám bude měnit vaše vodoměry? Proč? Pokud jsou vodoměry společné části domu, namontované podle zákona 406/2000 Sb., tak vodoměr je „majetkem“ SVJ. A musí po 5 letech zajistit ověření. Nikoliv však nutně výměnou. Dle §1 zákona o metrologii, vy, pokud jste vlastníkem vodoměru, tak tam nejste vyjmenován a zákon o metrologii není pro vás závazný. Toto je pro SVJ neřešitelné. Zkusí to, že zaplatíte rozdíl mezi náměrem fakturačního vodoměru a bytových vodoměrů. Načež kontrujete, že SVJ nemá svoje vodoměry namontované dle zákona 406/2000 Sb. a tuto skutečnost oznámíte SEI. Pro právnickou osobu je tam pokuta až 5 000 000. Pokud SEI pokutu uloží, tak zas poměrnou část pokuty, jako člen právnické osoby, zaplatíte ze svého. Třeba já jsem písemně nabídl SVJ, že mé vodoměry jim pronajmu. Neodpověděli. A nadále rozúčtovávájí podle neověřeného vodoměru. Takže vodoměry měním, až ukazují hausnumera. A dálkově odečitatelný vodoměr vyměním, až dojde baterka. A taky to jde. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Jen jde o to, nedovolit SVJ nakládat s vaším majetkem ve výlučném vlastnictví.

Vložil P_V (bez ověření), 25. Leden 2021 - 20:48

SVJ by udělalo nejlépe, kdyby ten soukromý vodoměr vymontovalo, dalo ho vlastníkovi ať si ho vystaví ve vitríně, a namontovalo tam vlastní. A pak změnilo prohlášení. K žádnému vyvlastnění tím pádem nedojde.

Vložil Zemphira (bez ověření), 25. Leden 2021 - 23:05

„SVJ by udělalo nejlépe, kdyby ten soukromý vodoměr vymontovalo, dalo ho vlastníkovi ať si ho vystaví ve vitríně, a namontovalo tam vlastní. A pak změnilo prohlášení.“

Zbytečně komplikované. SVJ může osadit svůj vodoměr, který použije k rozúčtování, aniž by vymontovalo vodoměr vlastníka.

Vložil vlastník vodoměru (bez ověření), 25. Leden 2021 - 21:09

Nikoliv. SVJ nemůže vymontovat vlastníkovi jeho vodoměr. Jednak. Druhak rozvody jsou vlastníka a SVJ si tam nic jen tak namontovat nemůže. Nabízel jsem i pronajmutí svých rozvodů za úplatu, aby si tam SVJ dalo své vodoměry. Bez odpovědi. Dále nelze změnit prohlášení vlastníka, týkající se výlučného vlastnictví jednotlivých vlastníků. SVJ by muselo podat žalobu na:

  1. vyvlastnění stávajícího vodoměru za úplatu.
  2. uložení povinnosti strpět montáž vodoměrů SVJ na vlastníkových rozvodech. Samozřejmě za úplatu.
Vložil P_V (bez ověření), 26. Leden 2021 - 0:09
  1. Namontovat vodoměr SVJ do místa, kde rozvod ještě není Váš. Sice to budete doma mít hnusné, ale na hrubý pytel hrubá záplata.

Napadlo Vás vůbec, že tu požadovanou úplatu by SVJ platilo vlastníkům z jejich příspěvků, takže na tom nic nezískáte, jen si všichni připlatíte za složitější papírování?

Vložil vlastník vodoměru (bez ověření), 26. Leden 2021 - 9:54

Nikoliv. Rozvody jsou moje až ke stoupačkám. Tedy by SVJ muselo vybourat moje jádro, aby do stoupačky mohlo vsadit téčko a tam si dát své vodoměry. Jenže by muselo za a) dát na přístupné místo hlavní uzávěry vody pro byt, za b) by muselo SVJ dát vodoměry tak, aby byly umístěny pod plynoměrem. Naše plynárna neschválila umístění rozebíratelných spojů a uzávěrů vody nad plynoměr. Takže by se muselo vybourat jádro za WC, které by se muselo napřed odstranit. A tuto proceduru nehodlá SVJ podstupovat co 5 let nebo při poruše jimi dodaných vodoměrů pochybné kvality. A jestli mě napadlo, že úplatu bych zaplatil z jedné kapsy a přes SVJ by se mi vrátila do druhé kapsy? Co byste řekl po mé 20 let trvající spolupráci s bývalými členy statutárního orgánu SVJ? O tuto úplatu by se snížila záloha na správu domu, takže by nula od nuly pošla. Bez papírování. Pokud by snad někdo chtěl namítat, že na správu domu se platí nevyúčtovatelný příspěvek a nikoliv záloha, tak vězte, že v našem SVJ se platí záloha a nikoliv příspěvek. Je to černý na bílým a s podpisem statutárů.

Vložil Zemphira (bez ověření), 25. Leden 2021 - 17:36

„Pokud SEI pokutu uloží, tak zas poměrnou část pokuty, jako člen právnické osoby, zaplatíte ze svého.“

A přesně v tento okamžik to začíná být zajímavé. Vlastník žádnou svou povinnost neporušil, není tedy povinen pokutu hradit. Povinnost porušilo SVJ, nikoliv vlastník. O účelně vynaložený náklad související se správou domu se nejedná, SVJ je povinno postupovat hospodárně. SVJ bude podíl na pokutě po vlastníkovi vymáhat. Uspěje?

Vložil vlastník vodoměru (bez ověření), 25. Leden 2021 - 21:52

Nikoliv. Vymáhání bude obráceně. SVJ jako právnická osoba to zaplatí ze svých prostředků. A jelikož statutáři SVJ způsobili škodu nesplněním zákonem uložené povinnosti, která byla uložena právnické osobě-SVJ, tak naopak jednotliví vlastníci budou poté vymáhat podíl na pokutě po statutárech. Alespoň u starých SVJ je to tak, že někdy je vlastník fyzická osoba a někdy člen právnické osoby, tedy SVJ. Nesmyslný zákon 72/1994 Sb. nikdy neměl vzniknout. V zákoně 40/1964 Sb. bylo dost použitelných ustanovení o spoluvlastnictví i vymáhání plnění povinností vyplývajících ze spoluvlastnického titulu. Trochy přehnaný příklad ad absurdum. Když chci do zdi zatlouct hřebík, tak pokud tluču do své zdi, tak OK. Nikdo do toho nemá co kecat. Pokud v mém bytě zatloukám hřebík do části zdi, která je zrovna součástí společných částí domu, tak bych měl mít souhlas shromáždění vlastníků, že můžu do společných částí dělat díry. Toť důsledek, že něco je mé a něco společné. Klasická ukázka je ten vodoměr. Je to mé, já to na nic nepotřebuji jako fyzická osoba, ale potřebuje to a musí to mít SVJ. Stejně tak ITN mám ve vlastnictví z toho titulu, že jsem jej zaplatil. Přitom ITN nejsou uvedena v prohlášení vlastníka vůbec. Takže SVJ chce nakládat s mým výlučným majetkem, který si mám zaplatit ze svých peněz. O to by až tak nešlo, pokud by se mnou projednali, co chcou montovat. Nemám např. zájem o repasované vodoměry. Tam ještě byla tehdy platná ověřovací lhůta 4 a 6 let. Jelikož jsem potřeboval důkazní materiál, tak jsem je to nechal namontovat. Za tu dobu se měnil vodoměr TUV pro poruchu 2×. Vodoměr SV 1×. Takže jsem zaplatil navíc zcela zbytečně 3 vodoměry. A od té doby se starám o své vodoměry sám. Samozřejmě, že mám zcela jiné vodoměry než všichni ostatní a je to v rozporu se zákonem nebo vyhláškou. Ovšem já nejsem v rozporu jako fyzická osoba, ale v rozporu je SVJ jako právnická osoba, jejímž jsem členem :D.

Vložil Zemphira (bez ověření), 25. Leden 2021 - 22:07

„jednotliví vlastníci budou poté vymáhat podíl na pokutě po statutárech“ (Vložil vlastník vodoměru (bez ověření), 25. Leden 2021 – 21:52)

Můžete napsat jak?

Vložil vlastník vodoměru (bez ověření), 26. Leden 2021 - 9:54

Žalobou o náhradu škody.

Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 10:26

Pan „vlastník vodoměru (bez ověření)“ se mýlí. Představuje si to vymáhání jako Hurvínek vojnu.

  • „Vlastník vodoměru (bez ověření)“ napsal: " SVJ jako právnická osoba to zaplatí ze svých prostředků. (…) [J]ednotliví vlastníci budou poté vymáhat podíl na pokutě po statutárech".

Jistěže je takový postup možný. Ale vlastník jednotky každý takový spor prohraje. Nebude totiž schopen prokázat to hlavní – že mu vznikla nějaká vyčíslitelná škoda.

Škodou je vše, čím se majetek poškozeného zmenšil, popřípadě se nezvětšil, i když za běžných okolností by se tak stalo. Vlastník jednotky nebude schopen soudu prokázat, že mu vznikla nějaká škoda tím, že SVJ uhradilo pokutu. Soud tedy takovou žalobu smete se stolu.

Pane „vlastník vodoměru (bez ověření)“, máte ještě nějakou další nepoužitelnou „radu“? Rád si ji přečtu.

Justitianus

Vložil vlastník vodoměru (bez ověření), 26. Leden 2021 - 10:51

Až se, pane teoretiku, naučíte ještě s právem zacházet po praktické stránce tak za a) nebudete vystavovat na odiv svoji neznalost v praktickém použití práva a za b) právně vyprecizujete a vyargumentujete proč bych neměl prokázat, že mi škoda vznikla. Doposud jsem v řízeních o náhradu škody unesl břemeno tvrzení i břemeno důkazní a měl ve všech řízeních plný úspěch. Kupodivu s mými Hurvínkovskými představami.

Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 11:00

Pane Vlastníku vodoměru, žvaníte. Bavím se nesmírně.

Žádný z Vašich sporů se totiž netýkal vymáhání škody na jednotlivých statutárech. Soud by Vás poučil, že na statutárovi je možno vymáhat teprve po tom, co se věřitel nemohl domoci náhrady škody na právnické osobě (§ 159 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.). Soud by tedy takovou Vaši žalobu zamítl jako předčasnou.

To Vy ovšem netušíte, protže jste nikdy takovou žalobu nepodal. Prosím nelžete zde. Dá se to ihned poznat.

Justitianus

Vložil vlastník vodoměru (bez ověření), 26. Leden 2021 - 12:24

Ehm, pokud směřovaly žaloby o náhradu škody vůči SJV, tak nikoliv jako proti právnické osobě, ale statutárům jako fyzickým osobám. Ale asi je to tím, že u nás na soudu nesedí negramoti jako vy. A co se dovoláváte znění toho výše uvedeného právního ustanovení: (3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. Člen voleného orgánu, právnické osobě škodu nemůže nahradit, protože škodu nezpůsobili právnické osobě, ale mě, jako fyzické osobě. Na rozdíl od Vás to náš soud ví, já to vím, akorát vy ne a blábolíte nesmysly. Mimochodem, jste nadán jasnozřivostí, co jsem kdy za žaloby podal a s jakým výsledkem? Prosím, dejte mi nějaká čísla do Sportky.

Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 13:18

Vlastníku vodoměru, zase pindáte nesmysly. Zjevně nedovedete rozpoznat případ kdy žalovanou stranou je SVJ od případu kdy žalovanou stranou je člen statutárního orgánu.

Jste právní analfabet. Už jsem Vám vysvětlil, že uhrazením pokuty z prostředků SVJ nemůže být způsobena přímá škoda jiné osobě – vlastníkovi jednotky. Dal jsem Vám k tomu tři judikáty; ani toto Vám nestačilo? Stále budete tvrdit tu pitomost, že přijaté zálohy jsou majetkem vlastníků jednotek?

Poslyšte, taková natvrdlost a tupost – to se jen tak nevidí. Nejste schopen ani se nechat poučit a byl jste přistižen při lži. Nejste schopen zde zde citovat nic z rozsudků ve Vašich údajných soudních sporech. Nejste schopen dát sem spisové značky těch údajných judikátů. Lžete. Fantazírujete jako baron Prášil.

Je to marný, marný, marný. Je to ovšemže poznat, že lžete. Prosím – už neblábolte dál, bude to mazáno jako příspěvky trolla. Děkuji.

Justitianus

Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 11:57

Tohle mě zajímá, už někdo zažaloval statutáry a pokusil se vymoci škodu dle 159 o.z.?

Justitianus asi neodpoví kladně, protože sám nejspíše děla(l) statutára…

Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 10:33

Když SVJ dostane zaplatit pokutu půlmilion, a je nás pět členů se stejným podílem, pak mi vznikla škoda 100.000 Kč, protože se snížila o tuto hodnotu, která by jinak byla možno použít na novou střechu a já budu muset znovu těch 100.000 zaplatit (když byl plán opravit střechu za 500.000 například).

Pokud je to jinak, prosím judikát.

Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 10:54

Cha, cha, cha. Zkuste takto argumentovat u soudu. Uvidíte jak dopadnete. Váš majetek se nijak nezmenšil tím, že jiná osoba (SVJ) uhradila ze svých prostředků nějakou pokutu.

Připouštím, že právním neználkům může nějakou chvíli trvat, než toto pochopí. Cesty od soudů jsou lemovány hrobečky těch, kdo nepochopili.

Justitianus

Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 11:22

Jeden by řekl, že když mám podíl

  • v právnické osobě, anebo mám
  • podíl v louce, to je jedno,

tak kdykoliv někdo naruší ať už tu louku (zaveze na ni radioaktivní či jiný odpad, i kdyby to byl jiný podílník) anebo poškodí z nedbalosti tu právnickou osobu, proč by se nemohl domáhat poškozený náhrady?!

Já si myslím, že tahle pokuta je snadno vyčíslitelná v penězích a tedy není problém s vyčíslením škody/ušlého zisku…

Ale třeba odkážeš na judikát anebo to nám hloupým vysvětlíš jinak…

Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 11:32

Jardas, Vy přece nemáte žádný podíl v právnické osobě! Jak jste na takovou pitomost přišel?

Jedině kdybyste byl např. akcionářem akciové společnosti, nebo členem bytového družstva, nebo spořitelního družstva. Pak byste v těchto osobách vlastnil Váš podíl.

Vy tedy nerozumíte Vašemu právnímu postavení jako člena spolku zvaného „společenství vlastníků jednotek“. Ach jo …

Justitianus

Vložil Wendy (bez ověření), 26. Leden 2021 - 22:26

„Jardas, Vy přece nemáte žádný podíl v právnické osobě!“ (Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 – 11:32)

Jardas má členský podíl ve společenství vlastníků. Jasně to napsal.

Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 8:38
  • Wendy zde píše: „Jardas má členský podíl ve společenství vlastníků.“

Wendy, Váš názor je naprosto ojedinělý. Právnická osoba SVJ je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb. Zákon se ovšem nezmiňuje o tom, že by majetek právnické osoby SVJ bylo možno dělit na podíly v době existence této právnické osoby. Není mi znám ani žádný judikát, kterým by členovi SVJ byl přiznán nárok na nějaký „podíl“ na majetku právnické osoby. Proto Vás žádám: uveďte nějaká fakta na podporu Vašeho ojedinělého tvrzení.

Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. neuvádějí nic o tom, že by člen SVJ měl mít nějaký podíl na majetku právnické osoby SVJ. Nic takového jako „podíl v SVJ“ neexistuje. Členství v SVJ je spojeno pouze s členskými právy a povinnostmi, včetně práva hlasovat a ovlivňovat rozhodování shromáždění – nejvyššího orgánu SVJ. Z členství ovšem neplynou žádná práva na jakýsi „podíl“.

O podílech v korporaci ze zmiňuje zákon ve svém § 709. Ve výčtu je ovšem uveden pouze podíl v obchodní společnosti nebo družstvu. Tento podíl může být nabyt pouze „společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva“. Jde tedy výhradně o obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb.. O podílu v SVJ či ve spolku se zákon nezmiňuje ani zde, ani na na žádném jiném místě.

Dokonce ani při zrušení právnické osoby SVJ (§ 1215, § 1216) zákon nezná žádné „členské podíly v SVJ“. Zákonodárce jednoduše stanoví, že „práva a povinnosti společenství vlastníků přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek“. Z toho plyne, že až do okamžiku zrušení SVJ nemají vlastníci jednotek žádné podíly ani na majetku, ani na právech, ani na povinnostech právnické osoby SVJ. Tyto podíly na ně přecházejí – z důvodu právního nástupnictví – teprve při zániku právnické osoby.

Wendy, žádám Vás tedy: označte celostátně účinný právní předpis, nebo judikát, k Vámi tvrzenému „členskému podílu na SVJ“.

Justitianus

Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 11:42

Takže já nemám spoluvlastnický podíl v louce, ani na domě, ani v svj? Fakt?

Vložil Qwerty, 27. Leden 2021 - 9:07

Skutečně nemáte podíl v SVJ jako právnické osobě. Ale podle § 1194 obč. zák. ručíte za dluhy společenství v poměru podle svého podílu na společných částech. Pokud tedy dostane SVJ pokutu 500 tis. Kč a Vy máte podíl na společných částech 20%, tak velmi pravděpodobně zaplatíte 100 tis. Kč. Buď jako mimořádný příspěvek na úhradu závazku SVJ, to bude levnější, nebo jako ručitel, to bude dražší. Tím Vám vznikne škoda, kterou budete moci následně vymáhat podle § 159 obč. zák.

Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 10:12

Qwerty se v jedné věci naprosto mýlí.

Jestliže SVJ zaplatí pokutu, není pravda, že by mohlo tento náklad přenést na vlastníky jednotek. Nejde totiž vůbec o náklad na správu domu a pozemku. Je tedy vyloučeno předepsat „mimořádný příspěvek“!!! Totéž platí i pro platby penále (pokuta za porušení zákonem uložené povinnosti).

Jednalo by se o spáchání trestného činu vydírání, případně o trestný čin útisku.

SVJ by jedině mohlo vypsat „dobrovolnou sbírku“. Je pouze na každém vlastníkovi jednotky, zda bude ochoten svým darem uhradit za statutáry část škody, kterou způsobili porušením zákona nebo neřádným hospodařením.

SVJ má ovšemže právo vymáhat náhradu vzniklé škody na (bývalých) členech orgánů, kteří za škodu odpovídají a způsobili ji porušením své povinnosti. SVJ tedy má páky k tomu, aby dostalo své peníze zpět od škůdce/škůdců. Těmito škůdci zpravidla jsou členové výboru a členové kontrolní komise, pokud byla zřízena.


Qwerty má pravdu v tom, že členové SVJ odpovídají za závazky SVJ. Vymáhat úhrady alikvotních částek by ovšem mohl jedině věřitel SVJ, pokud se na dlužníkovi nedomohl plnění. Samotné SVJ nemůže takto na členech vymáhat nic!!! Ostatně o této záležitosti se zde vůbec nediskutuje. Ručitelský závazek za dluh jiné osoby nemá nic společného s bláznivými fantaziemi o „podílu v SVJ“.

Justitianus

Vložil Petr, 27. Leden 2021 - 13:18

Pane Justitiane, dal jsem vám +.

Vložil Anonymousss (bez ověření), 27. Leden 2021 - 13:26

Vrána k vráně sedá, hlupák rovného si hledá.

Vložil Qwerty, 27. Leden 2021 - 12:19

SVJ může platit řadu pokut. Pokuty může udělit např. finanční úřad, soud, stavební úřad, hygiena, jiné regulační instituce atd. Já jsem odpovídal na situaci, kdy členové výboru nesprávným postupem způsobí pravomocné udělení pokuty a jak se s touto situací vypořádat. To byla výchozí situace. Žádné hraní se slovíčky, zda se jedná o příspěvek na správu či nikoliv zde není nic platné. Pokutu musí uhradit SVJ, někdy v řádu dní, a SVJ peníze může získat pouze od členů SVJ. Pochybuji, že by na to banka dala úvěr. A členové ručí za závazky SVJ. To je celé.

Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 13:43

Qwerty zase lže. Napsal: „SVJ peníze může získat pouze od členů SVJ.“

To samozřejmě není pravda. SVJ přece má majetek, zejména částky uložené na bankovním účtu.

Bylo by naprostou výjimkou nalézt SVJ, které nemá dostatečné volné prostředky k úhradě pokuty.

Pročpak Qwerty lže a mlží? Inu nejspíše proto, že je statutár! Nechce napsat pravdu, že SVJ ty peníze získá od škůdců – členů výboru, kteří zavinili že SVJ dostalo pokutu.

A opět – Qwerty plete dohromady odpovědnost za škodu s ručitelským závazkem vlastníků jednotek. SVJ nemůže od vlastníků nic požadovat na úhradu pokuty, protože SVJ není věřitelem! SVJ je naopak dlužníkem. Tedy nemůže na ručitelích nic vymáhat. To jen Qwerty zde blábolí a mlží. Chce vytvořit dojem, že škůdci-statutáři z toho neřádného hospodaření vyváznou bez trestu. Že to za ně vlastníci uhradí, když je předseda Qwerty podvede a zblbne pomocí nepravdivých informací.

Justitianus

Vložil Qwerty, 27. Leden 2021 - 10:17

Napsal jsem, že členové zaplatí „mimořádný příspěvek na úhradu závazku SVJ, to bude levnější, nebo jako ručitel, to bude dražší.“ Nepsal jsem, že se jedná o náklad na správu domu a pozemku. Ale protože je dobrovolná úhrada závazku SVJ levnější než vymáhání pohledávky věřitelem prostřednictvím ručení, tak na to asi členové SVJ přistoupí. Skutečnost, že se členové SVJ za několik let možná u českého soudu domůžou náhrady vzniklé škody po (bývalých) členech orgánů je irelevantní v okamžiku, kdy je po členech SVJ exekučně vymáhán jejich ručitelský závazek.

Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 10:56

Qwerty, opět se mýlíte, a to hned dvakrát.

Za prvé:
Je směšné že píšete o „exekuci“. To jenom Vy zde zbytečně strašíte. Jestliže věřitel vyzve ručitele k úhradě za dlužníka, udělá to nejspíše doporučeným dopisem. Nejde o žádnou „exekuci“, Vy popleto popletený!

Za druhé:
Napsal jste „zaplatí mimořádný příspěvek“. To je lež. Nešlo by o příspěvek na správu. To už jsem zde přece objasnil. Šlo by o neoprávněný požadavek, a také o trestný čin: buď podvod ze strany členů výboru, případně i tr. čin vydírání/útisku ze strany SVJ. Ve skutečnosti to bude dobrovolný dar, který podléhá režimu zdanění příjmu z daru. Finanční úřad by vám vysvětlil jaký je v tom zásadní rozdíl. Nepleťte hlavy čtenářům, kteří by Vaši protiprávní radu mohli brát vážně! Navádíte k páchání trestné činnosti a k daňovému úniku.

Justitianus

Dneska je to tu hustý. Zdá se, že v této diskusi se sešli právní neználci, kteří plácají samé nesmysly: Jardas, Wendy, „vlastník vodoměru (bez ověření)“, Qwerty. Ještě nějaký blbeček se k nim přidá?

Vložil taz (bez ověření), 27. Leden 2021 - 11:06

Pořád nechápu, o čem tady filozofujete. Nabyl jsem dojmu, že o nesmrtelnosti chrousta.

Vložil * (bez ověření), 26. Leden 2021 - 12:39

Nevím, jestli máte spoluvlastnícký podíl v nějaké louce, to víte pouze vy. Pokud vlastníte v domě jednotku, tak máte podíl na společnách částech domu. V SVJ nemáte žádný podíl. SVJ je právnická osoba a vy jste jejím členem, nejste žádným podílníkem SVJ. Máte v tom chaos. Nevíte co je svj, co je dům, čeho jste vlastníkem a jaké máte povinnosti.

Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 22:19

Sro i as je taky právnická osoba a co jako z toho plyne?

Takze jakym zpusobem muze statutar naplnit paragraf 159 oz?

Vložil vlastník vodoměru (bez ověření), 26. Leden 2021 - 11:11

Ehm, ta jiná osoba, tedy naše SVJ nemá své prostředky. To spravuje pouze peníze, které byly složeny zálohově na určitý účel. Pokud byste se, místo nedůvodného napadání diskutujících, namáhal přečíst celou diskuzi, tak zjistíte, že v našem SVJ se platí i správa domu zálohově=vyúč­tovatelně. Nikoliv příspěvkově=ne­vyúčtovatelně. Takže ne, SVJ jako právnická osoba nemá žádné své peníze. Ani floka. Tím méně na placení pokut, na které se záloha neskládala. Nemyslím si, že bych se ocitl v důkazní nouzi ohledně prokazování škody. Takže k hrobečkům na cestě od soudu by přibyl i váš, jako právního neználka, který nepochopil, že může narazit na lepšího v právu. A jak tu pročítám diskuze, tak by zdejší osazenstvo, milerádo vám věnovalo tichou vzpomínku. Amen. Mimochodem, když tak brilatně ovládáte právo, tak jste nepochybně úspěšný právník, a je s podivem, že tu ztrácíte čas s takovým právně negramotným plebzem. A nebo je to tak, že na nic jiného nemáte? Mohl bych si Vás najmout jako mého advokáta, pro toto případné řízení o náhradě škody? Byl bych nepochybně v těch nejlepších rukou. Ještě lepších než jsou mé.

Vložil Jardas (bez ověření), 26. Leden 2021 - 11:49

“že v našem SVJ se platí i správa domu zálohově=vyúč­tovatelně”

Jak toto mohu rychle rozpoznat (z výměru, vyučtování), jak se to kde platí?

Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 11:46

Vlastníku vodoměru, zase kecáte.

Přijatá záloha se stává majetkem příjemce zálohy. Je k tomu konstantní judikatura už od doby rakouského zákoníku ABGB, od roku 1811. Takže jde samozřejmě o peníze SVJ. Nikoliv o peníze vlastníků jednotek, Vy popleto popletený.

Částky přijaté konkrétním subjektem (…) jako záloha (…) se stávají vlastnictvím daného subjektu.
Citováno z usnesení Nejvyššího soudu 6 Tdo 1243/2015–30
Jen ze samotné skutečnosti, že jeden podnikatel poskytl druhému podnikateli peníze v podobě zálohy na dodání věci (zboží), které si bude muset dodavatel teprve opatřit, (…) nelze (…) učinit závěr, že záloha nepřešla do vlastnictví dodavatele (…).
Citováno z usneení Nejvyššího soudu 5 Tdo 405/2007
Pokud je poskytnutá záloha řádné a v souladu s předpisy zaúčtována jako příjem, pak je nemožné její použití v rámci podnikatelských aktivit považovat za podvod nebo zpronevěru.
Citováno z usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 1046/2003

Vaše bláboly jsou sice zmatené a úsměvné, ale mohly by někoho neznalého zmást. Proto je zde uvádím na pravou míru, a to zcela zdarma.

Justitianus

Vložil miratas (bez ověření), 24. Leden 2021 - 19:47

Děkuji všem za odpovědi a přidávám doplňující otázky.

Stydím se, ale nevím kde bych našel „Prohlášení vlastníka“? Když se podívám do kupní smlouvy, tak tam je, že „…k bytu náleží veškerá instalace (včetně podružných vodoměrů)…“.

Co se týče usnesení schromáždení vlastníků – bylo to takhle odsouhlaseno, ale myslím, že nikdy nikdo neřešil, že by si vodoměr nechal.

Budu se o to ještě zajímat na SVJ a družstvu co dům spravuje, ale mám obavy abych nenarazil právě na to, že účtovaná částka počítá s tím, že se starý vodoměr vrací (předpokládám, že ho zkontrolují/re­pasují a znovu dají do oběhu, ale možná se mýlím).

Vložil Čtenář (bez ověření), 24. Leden 2021 - 22:25

Prohlášení vlastníka (v paragrafech jen Prohlášení) získáte na katastrálním úřadě. Po nahlédnutí si vyberete listy které vás zajímají (vaše bytová jednotka, sklep, apod.) a za poplatek Vám je okopírují.

Vložil Justitianus, 25. Leden 2021 - 3:30

Miratas, neřiďte se tím co zde napsal Čtenář.

Za prvé: Nahlížení do sbírky listin katastrálního úřadu se realizuje právě jen tím, že Vám příslušnou listinu okopírují (za 20 Kč na stránku). Neexistuje nic takového jako „nahlížení zdarma“. Rada pana Čtenáře je tedy v rozporu se zákonem.

Za druhé: rada pana Čtenáře je kromě toho nesmyslná. Vy nemáte žádný důvod vypravit se na katastrální úřad a platit jim 20 Kč za okopírování každé stránky. Máte právo přečíst si prohlášení ve sbírce listin rejstříkového soudu. Vaše SVJ má (už od 1. ledna 2014) zákonnou povinnost mít prohlášení vložené ve sbírce listin RS. Tam si můžete prohlášení pohodlně vyhledat, zobrazit a uložit/vytisknout, protože sbírka listin je součástí veřejného seznamu. Připojení k internetu a počítač nebo mobil s prohlížečem přece máte.

Jestliže snad vaše SVJ porušuje zákon, vyzvěte je, aby konečně začalo zákon dodržovat. Rejstříkový soud zpřístupní prohlášení ve sbírce listin do týdne od dobdržení. To je efektivnější než abyste běhal na katastrální úřad a platil jim za něco, na co máte nárok zcela zdarma.

Justitianus

Vložil Jardas (bez ověření), 25. Leden 2021 - 15:08

Tip: Abyste si mohl vybrat listinu, kterou chcete kopirovat, tak musite nejprve nahlednout :-) No a rozmyslet si to kopirovani muzete vzdycky, kdyz kopii nepotrebujete, a staci vam co jste uvidel…

Vložil Justitianus, 25. Leden 2021 - 15:23

Jardas, kecáte. Neznáte právní úpravu. Tou je vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Nahlížení do sbírky listin katastru se uskutečňuje jedině jejich kopírováním. Nepište prosím o věcech, o kterých vůbec nic nevíte.

Justitianus

Vložil abecede (bez ověření), 25. Leden 2021 - 15:29

Ale, ale. Samozřejmě si to Prohlášení můžete pouze prohlížet a číst si v něm. Kopírovat nemusíte chtít vůbec nic, když zjistíte, že to nepotřebujete.

Vložil JaVa, 25. Leden 2021 - 16:13

Už jste tento Váš způsob nahlížení „zdarma“,aniž by jste si poté nechal některé Vámi vybrané listiny zkopírovat, zkusil praktikovat na některém KN? Na kterém a co Vám na to řekli?

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Justitianus, 25. Leden 2021 - 16:02

Abecedo, kecáte. Neznáte právní úpravu. Tou je vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Podle § 3 písm. a) vyhlášky platí, že prosté nahlížení do katastru se uskutečňuje s výjimkou sbírky listin katastru. A prohlášení vlastníka je právě ve sbírce listin!

Podle § 3 písm. d) vyhlášky platí, že údaje ze sbírky listin se poskytují ve formě prosté kopie písemností v listinné podobě nebo prostých výstupů vzniklých převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru. Za toto pořízení neověřené (prosté) kopie nebo výstupu je stanovena platba 20 Kč za každou stránku listiny.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 358/2013 Sb.
Položka Specifikace Měrná jednotka Úplata
1001 Prostá kopie, výstup podle § 8 odst. 1 formát A4 20 Kč

Nepište prosím o věcech, o kterých vůbec nic nevíte. Je možné, že některý pracovník katastrálního úřadu nechá žadatele nakouknout do listiny, než z ní pořídí kopie; dělá to ovšem pouze z vlastního rozhodnutí, z dobré vůle a na vlastní „triko“ – v rozporu s platnou vyhláškou a v rozporu s vnitřními směrnicemi katastrálních ú­řadů.

V žádném případě neexistuje na takové „nahlížení“ právní nárok!

Platí co jsem zde už uvedl: Prohlášení má – podle zákona – být vloženo ve sbírce listin SVJ u rejstříkového soudu. A basta. Vyřešeno.

Justitianus

Vložil abecede (bez ověření), 25. Leden 2021 - 17:44

Buď jste na Katastru ohledně Prohlášení nikdy nebyl, nebo úředník imrvére porušuje zákon. Prohlášení může být kdedkoliv, proč by nemohlo. Může být třeba ve vašem šuplíku u vás doma.

Vložil Jardas (bez ověření), 25. Leden 2021 - 20:07

Ne zákon, je to vyhláška a je to tak, nemůžete to vymáhat, ale není rozumný důvod, pokud úředník není mag.., aby vám nedal vybrat, co chcete nakopírovat.

Protože pokud by mě nutil si nechat nakopírovat celek, tak bych si takové nesmyslné jednání vychutnal, natočil na telefon na skryto a pak

Vložil Justitianus, 26. Leden 2021 - 4:22

Jardas, jsem rád, že připouštíte, že mám pravdu: Jakési „nakukování“ do prohlášení vlastníka není možné vymáhat. Na něco takového neexistuje právní nárok!

Měli by Vás s takovým protiprávním požadavkem vyhodit, protože prohlášení má podle zákona být také ve sbírce listin rejstříkového soudu, kde je zdarma přístupné každému (dálkovým přístupem přes kterýkoliv webový prohlížeč).

Jen blb by s tím běžel otravovat úředníky na Katastrální úřad.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".