Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 8:38
  • Wendy zde píše: „Jardas má členský podíl ve společenství vlastníků.“

Wendy, Váš názor je naprosto ojedinělý. Právnická osoba SVJ je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb. Zákon se ovšem nezmiňuje o tom, že by majetek právnické osoby SVJ bylo možno dělit na podíly v době existence této právnické osoby. Není mi znám ani žádný judikát, kterým by členovi SVJ byl přiznán nárok na nějaký „podíl“ na majetku právnické osoby. Proto Vás žádám: uveďte nějaká fakta na podporu Vašeho ojedinělého tvrzení.

Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. neuvádějí nic o tom, že by člen SVJ měl mít nějaký podíl na majetku právnické osoby SVJ. Nic takového jako „podíl v SVJ“ neexistuje. Členství v SVJ je spojeno pouze s členskými právy a povinnostmi, včetně práva hlasovat a ovlivňovat rozhodování shromáždění – nejvyššího orgánu SVJ. Z členství ovšem neplynou žádná práva na jakýsi „podíl“.

O podílech v korporaci ze zmiňuje zákon ve svém § 709. Ve výčtu je ovšem uveden pouze podíl v obchodní společnosti nebo družstvu. Tento podíl může být nabyt pouze „společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva“. Jde tedy výhradně o obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb.. O podílu v SVJ či ve spolku se zákon nezmiňuje ani zde, ani na na žádném jiném místě.

Dokonce ani při zrušení právnické osoby SVJ (§ 1215, § 1216) zákon nezná žádné „členské podíly v SVJ“. Zákonodárce jednoduše stanoví, že „práva a povinnosti společenství vlastníků přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek“. Z toho plyne, že až do okamžiku zrušení SVJ nemají vlastníci jednotek žádné podíly ani na majetku, ani na právech, ani na povinnostech právnické osoby SVJ. Tyto podíly na ně přecházejí – z důvodu právního nástupnictví – teprve při zániku právnické osoby.

Wendy, žádám Vás tedy: označte celostátně účinný právní předpis, nebo judikát, k Vámi tvrzenému „členskému podílu na SVJ“.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.