Stávající SVJ se nebudou řídit NOZ, tvrdí Ing. Hampl

Vložil lake, 10. Únor 2014 - 13:23 ::

Raději hned upřesním titulek příspěvku: míní se tím pochopitelně, že vlastníci jednotek(1994) a stavající SVJ(2000) se neřídí speciální částí NOZ o bytovém spoluvlastnictví.

Pan Hampl je ředitel společnosti Regia, která je smluvním správcem desítek domů a partnerem desítek SVJ v těchto domech. Nejde tedy o teoretika, nýbrž o praktika, který také musí řešit otázku čím se řídí SVJ(2000) po nabytí účinnosti NOZ. Jeho názor považuji za zajímavý, i když (bohužel) neuvádí jména a zdroje a necituje je.

Na firemním webu se nachází dokument s názvem SVJ a nový Občanský zákoník 2014. V textu je shrnut pohled ředitele společnosti Regia na právní stav pro SVJ(2000). Cituji s potěšením:

Vzhledem k nejasnosti aplikace § 3041 a § 3028 NOZ doporučujeme s přijetím nových stanov (a orgánů společenství) posečkat. Případná lhůta je poměrně dlouhá (do 1. 1. 2017) a máme za to, že v průběhu prvního roku po účinnosti NOZ dojde k jeho novelizacím a zapracování některých pozměňujících návrhů tak, aby problematika přechodu SVJ vzniklých podle ZoVB pod právní režim NOZ byla vyjasněna.
(…)
Je třeba ale objektivně poznamenat, že s blížící se účinností NOZ se skupina právníků klonících se k prvnímu názoru, t.j. že SVJ vzniklá podle ZoVB před 1. 1. 2014 nebudou mít povinnost chovat se podle NOZ vůbec a nebude pro ně platit ona 3letá lhůta pro přizpůsobení svých stanov, rapidně zvětšuje.
Samozřejmě, že se nejedná o smluvní právní vztahy vůči třetím osobám a vůči svým vlastníkům a vlastníků vzájemně vzniklé po 1. 1. 2014 (ty se podle NOZ řídit musí a platí pro ně shora uvedené povinnosti a práva), ale jedná se o uzpůsobení stanov SVJ, o hlasovací kvora na shromáždění, o počet členů výboru a jejich funkční období a podobně.
REGIA a.s. se kloní k výkladu zatím menšinovému (který je ale zastáván například i rezortem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, mnoha právními experty na právnické fakultě UK v Praze a právníky dalších významných institucí), to znamená k tomu, který tvrdí, že pokud nedojde k novelizaci NOZ, pak se vnitřní věci SVJ vzniklých podle ZoVB před datem 1. 1. 2014 nebudou ani v budoucnu řídit NOZ, a stanovy, hlasovací kvora, počty členů výboru a a jejich funkční období a podobně se budou i nadále řídit ZoVB.
Ani podle nás nelze výkladem či duchem zákona překrucovat psané právo. Opět podotýkáme, že závazkové právní vztahy vznikající ze smluv vůči třetím osobám, mezi jednotlivými vlastníky jednotek v SVJ a mezi SVJ a vlastníky jednotek po 1. 1. 2014 se budou ustanoveními NOZ samozřejmě řídit.
Situaci pečlivě sledujeme a včas na případné změny upozorníme.
 
Varnsdorf, 3. 12. 2013
Ing. Radek Hampl, Ph.D.

Vybral a citoval lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 10. Únor 2014 - 22:38

  Pane lake,

  v nedávné diskusi http://www.portalsvj.cz/…j-2000-a-noz jste podrážděně reagoval na moje zmínky o většinovém názoru odborné věřejnosti, že se budou „staré SVJ“ řídit NOZ vč. bytového spoluvlastnictví. Jen namátkou uvádím, co jste napsal:
  „Pohádku o „většinovém názoru odborné veřejnosti“ jste si od počátku celou vymyslel. Skutečný odborný názor (to jest právně podložený) toho co tvrdíte Vy NEEXISTUJE…Takže jste se jako děcko schoval za neexistující „názor odborné veřejnosti“, dokonce „většinový“!!! Inu, lež mívá krátké nohy…“

  Nyní se odvoláváte na dokument s názvem SVJ a nový Občanský zákoník 2014, v jehož textu je shrnut pohled ředitele společnosti Regia na právní stav pro SVJ(2000), z něhož s potěšením citujete.

  Jistě jste v textu p. Hamla zaznamenal, že v něm píše kromě Vámi citovaného menšinového názoru také o "většinovém právním názoru (dokonce ho p.Haml označuje za státní), podle kterého se stávající SVJ založená a vzniklá podle ZoVB budou řídit podle NOZ, protože se tyto SVJ považují za právnické osoby, jejichž právní povaha je upravena NOZ.

  Doufám, že nyní konečně přiznáte existenci tohoto většinového právního názoru, který p. Haml označil přívlastkem „státní“, a přestanete napadat mě i jiné diskutující za jakoukoli zmínku o něm.

  Vložil lake, 11. Únor 2014 - 4:59

  Pane Kolemjdoucí,
  už zase přicházíte se stejnou pohádkou, i když jsem Vás už jednou usvědčil ze lži? Namísto toho, abyste po pravdě napsal „já Kolemjdoucí neznám žádný názor odborné veřejnosti“ schováváte se stále za neexistující „většinový právní názor“. Kde jej tedy máte? Pročpak Váš „většinový právní názor“ nejste schopen citovat? Já se Vás znovu ptám a vyzývám Vás stejně jako v měsíc staré diskusi z 10. ledna:

  Pane Kolemjdoucí, abychom se všichni přesvědčili o tom, že uvádíte fakta, nikoliv výmysly, uveďte laskavě jména těch představitelů „odborné veřejnosti“ zároveň s citáty z jejich právně podložených názorů.
  Nebo tedy uveďte jméno alespoň JEDNOHO JEDINÉHO představitele „odborné veřejnosti“ zároveň s citátem z jeho právně podloženého, řádně vyargumentovaného výkladu NOZ.

  Citováno z diskuse http://www.portalsvj.cz/…j-2000-a-noz

  Znovu Vám tedy připomínám: Citujte konečně alespoń jeden jediný právně podložený právní názor, podle kterého se stávající SVJ(2000) mají řídit ustanoveními NOZ o bytovém spoluvlastnictví.

  Čtyřikrát jsem Vás veřejně vyzval, abyste tak učinil. Necitoval jste nic, jen jste se kroutil jako žížala a psal nesmysly. Takže jen ocituji, co jsem napsal v oné diskusi:

  Činím tedy jediný možný závěr: pohádku o „většinovém názoru odborné veřejnosti“ jste si od počátku celou vymyslel. Skutečný odborný názor (to jest právně podložený) toho co tvrdíte Vy NEEXISTUJE. Dosud jej nikdo nepublikoval. Ani Vy jej nedovedete předložit, ani nejste schopen žádný takový odborný názor citovat.
  Lež má krátké nohy.

  Mohu Vás opět s klidným svědomím označit za lháře, který se i nyní zašťiťuje jakýmsi tajemným „právním názorem“, který jste si ale vycucal z prstu a jeho existenci prokázat nedovedete.

  lake

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 11. Únor 2014 - 11:06

  Pane lake,

  napsal jsem totéž, co napsal pan Hampl, ředitel společnosti Regia, která je smluvním správcem desítek domů a partnerem desítek SVJ v těchto domech.

  Zřejmě je podle Vás tím lhářem i p. Haml, Pavel a všichni ostatní, kteří se zmínili o většinovém názoru odborné veřejnosti, že se stávající SVJ založená a vzniklá podle ZoVB budou řídit podle NOZ, protože se tyto SVJ považují za právnické osoby, jejichž právní povaha je upravena NOZ.

  Nedokážete rozpoznat nebo spíše nechcete, že pouze upozorňujeme na tento názor (uvedený tučnou kurzívou) a že já ani oni netvrdí, že tento většinový názor je správný nebo není v rozporu se samotným NOZ nebo ústavou, a že je dostatečně právně zdůvodněn. Proto nechápu, proč bych měl zdůvodňovat a obhajovat něco, co sám netvrdím a k čemu mě opakovaně vyzýváte. Už je to z Vaší strany trapné, ale zřejmě je nad Vaše schopnosti pochopit tak jednoduchou věc.

  Vložil Pavel, 10. Únor 2014 - 14:35

  No, pan Hampl moc nových informací nepřinesl. Dokonce se domnívám, že řadu informací čerpal z tohoto webu a „autorsky“ je upravil.

  Škoda, že neuvedl těch mnoho významných právníků, kteří rapidně posilují (zatím) menšinový názor.

  Jinak se pan Hampl např. domnívá, že SVJ se zapisují do OR, že podle NOZ musí mít v názvu „společenství vlastníků jednotek“ etc., to jen na ukázku. Také má ve zvyku, jako KANCL, u většiny odpovědí FAQ neuvádět datum zpracování. To je v tak dynamickém právním prostředí, jako panuje v ČR, na závadu.

  Dva ministři nové vlády sice už deklarovali, že chtějí novelu NOZ a ZOK od 1.1.2015, ale nejsem přesvědčen, že ješitnost autora bytového spoluvlastnictví dovolí přiznat, že by snad udělal chybu a byla by proto nutná oprava NOZ.

  Předpokládám, že budu mít možnost v rámci neveřejného připomínkového řízení něčím přispět v duchu: „Samozřejmě, že je jednoznačné, že stará SVJ se řídí bytovým spoluvlastnictvím v NOZ, ale neprávníci v těch cca 55 000 výborech SVJ by pro posílení své právní jistoty, s ohledem na § 159 NOZ, uvítali výslovné pozitivní ustanovení, čím se mají řídit.“. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil radekhampl, 11. Únor 2014 - 8:02

  Děkuji za upozornění mých nepřesností. Ovšem mám za to, že to jsou naprosté marginality (v textu již opraveno) a základní otázku neřeší.

  Jinak samozřejmě, že jsem to psal i na základě informací z tohoto webu, kromě toho i na základě telefonických konzultací s právním oddělením ČUZK i KP Rumburk (jména si můžete najít přímo na stránkách úřadů), čerpal jsem i z četných školeních (omlouvám se, jména lektorů jsem si nepoznamenal – byli to právníci z UK v Praze), a koneckonců jsem volal i na rejtříkový soud v Ústí nad Labem, atd. Příště do textu zařadím jak seznam zdrojů, tak i rešerši :-)

  Prostě jsou tu dva názory a dokud o nich nerozhodne v případě nějakého sporu nezávislý soud (nebo novela NOZu), můžeme se tu hádat jak chceme, právně závazné není nic, vyjma NOZu samotného. Já se jen přiklonil k názoru, který je mi po prostudování NOZu a projití několika školeních a konzultací bližší a jeví se mi logičtější, nic více nic méně.

  Je to obdobný právní bordel, jako problematika souběhu funkce člena představenstva a pracovního zařazení jako ředitele společnosti. ZOK to přímo neřeší (i když z § 61 ZOK bychom mohli dovodit, že se s tím tak trochu počítá) a někteří právníci se dovolávají zejména principu legální licence a tudíž, že to lze, a jiní tvrdí, že se v tomto případě princip uplatnit nemůže (už ale nezdůvodňují proč by se uplatnit neměl)… A teď aby se v tom právník vyznal ;-) Ale to sem nepatří…

  Je to stejné, všichni, kteří tvrdí, že NOZem se „stará“ SVJ řídit nemohou, toto tvrzení dokládají celkem srozumitelně a logicky, drtivá většina těch, kteří tvrdí, že je to právě naopak, nejsou schopni říci jediný rozumný argument pro svůj názor. Ať tak či onak, názor je hezká věc, ale o tomto sporu rozhodne buď soud nebo novelizace NOZu.

  A praxe nakonec: toto teoretické tlachání nezajímá lidi, kteří v těch SVJ bydlí, oni chtějí jasné stanovisko, co mají dělat. A to se zatím bohužel o nikoho nedozvěděli… Jediným rozumným řešením je počkat (lhůtu mají dost dlouhou), jak se tato situace vyvine…

  Vložil správce předseda (bez ověření), 11. Únor 2014 - 8:08

  Ano, konečně správný postoj. Žádná kaše .....atd. Inteligentní občan si vždy poradí. Hezký den.

  Vložil Jar (bez ověření), 10. Únor 2014 - 20:04

  „Samozřejmě, že je jednoznačné, že stará SVJ se řídí bytovým spoluvlastnictvím v NOZ, ale neprávníci v těch cca 55 000 výborech SVJ by pro posílení své právní jistoty, s ohledem na § 159 NOZ, uvítali výslovné pozitivní ustanovení, čím se mají řídit.“. :-))"

  No, myslíte např. že netouží po něčem jiném, než se např. za 20 000Kč změnit název? Nepřijde Vám to jako vymýšlení způsobu jak dát práci st. úředníkům – notářům a plnit státní kasu?

  Co je státu do toho, jak si spoluvlastníci pojmenují své společenství, z výpisu z rejstříku je snad jasné, o jaký typ subjektu jde, nebo snad ne?

  Jar

  Vložil Pavel, 10. Únor 2014 - 22:33
  1. Jar, znakem :-)) jsem se pokusil naznačit, že to nemyslím vážně, jsem rád, že většina to pochopila
  2. za změnu v rejstříku se platí 2 000 Kč, něco notář, doufám, že to bude méně než 20 000 Kč, jak uvádíte
  3. souhlasím s Vámi, že státu má být houby do toho, jak si občané nazvou své SVJ. ZoVB požadoval v názvu „společenství“ a to je podle mého názoru dostačující. Existují výklady od členů KANCLu, že podle § 3 042 druhá věta NOZ se nebude muset název změnit na „společenství vlastníků“. No, a možná, že se v tomto duchu změní i NOZ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jar (bez ověření), 11. Únor 2014 - 0:46
  • :)) mi uniklo, moje chyba zbytečně se -:((

  V roce 2009 nás stál notářský zápis 12900,–, nečekám, že to bude méně, + 2000,– Kč změna v rejstříku, to je tedy fakt taky síla, nakrmíme úředníka, pak ta práce vejborů a vezměte v potaz, musí se to probrat, zdůvodnit, odhlasovat, 100 lidí na schůzi, tedy cca 5 – 8 minut x 100 x jejich hod. sazba. No, blížíme se, blížíme. A vezměte si toho času, co se tady dohadujeme, co s tím NOZ a jestli pravdu LAKE má nebo ne, těch emocí, naštvaných otců a manželů, té energie, kterou mohli věnovat něčemu smysluplnému-:) Třeba studiu jiných částí NOZ. Dcera mi právě řekla, že probrali ve škole dědění podle NOZ a bude pro rodiče těžké děti vydědit, leda by žila nezřízeným životem. Bude-li ovšem do 30 studovat a nebude mít vlastní příjem, musíme jako rodiče toto strpět a podpořit, leda bychom nezřízeným životem vše promrhali. Pak bychom, nemajíce nic, neměli ani starosti, z čeho daň ano, z čeho ne, atd. atd. Být občanem, rodičem a členem SVJ, to je skoro na mašli! Nevíte, má ProfEl děti? Pokud ano, tak nejspíš už notáře a advokáty v procesu:-) Jar

  Vložil Jan II (bez ověření), 11. Únor 2014 - 1:45

  Já objednávám notáře na ustavující shromáždění za tři tisíce na dům + odvoz (v Brně). Samozřejmě je vše připravené a trvá to max. půl hoďky i s přečtením.

  Vložil Jar (bez ověření), 11. Únor 2014 - 2:40

  Jan II „Já objednávám notáře na ustavující shromáždění za tři tisíce na dům + odvoz (v Brně). Samozřejmě je vše připravené a trvá to max. půl hoďky i s přečtením.“

  Můžete nám to nějak přiblížit? Za půl hodiny proběhne schůze?

  No, ono vcelku, má se dít, co je na pozvánce, co když ale lidé mají nějaké připomínky, diskuze atd. To je utnete, sbalíte notáře a rozpustíte to?

  Děkuji za radu. Ten zápis mu připravíte dopředu a on to jen podepíše, nebo jak?

  Jar

  Vložil vari, 11. Únor 2014 - 9:11

  My jsme to měli na ustavující schůzi tak, že proběhla schůze s minimálním povinným programem za účasti notáře, ten po jejím skončení odešel a zahájili jsme následnou schůzi s připomínkami a diskusí. Předpokládám, že obdobně to dělají všude.

  Vložil lake, 10. Únor 2014 - 21:14

  Pane Jar,
  stávající společenství se neřídí podle části NOZ o bytovém vlastnictví, ale je mnoho právníků (i renomovaných), kteří ve snaze nevyčnívat a zalézt co nejhloub(p)ěji do zadku jistému panu profesorovi opakují protiústavní nesmysly, které v zákoně samém nenajdete.

  Pan Pavel zmiňuje jediné možné ústavně přijatelné řešení této chyby tvůrců zákona i zákonodárců: je třeba pojmenovat chybu a přijmout novelu NOZ, ve které už stávající SVJ budou výslovně zmíněna.

  Je při tom celkem jedno, jak bude věc vyřešena. Hlavní je, aby byla nějak v zákoně obsažena. Nabízejí se tři možnosti:

  • 1. SVJ(2000) budou výslovně označeny za SVJ(2012) s výjimkou definice jednotky a budou mít povinnost přizpůsobit tomu své stanovy;
  • 2. Pro SVJ(2000) budou (obdobně jako v § 777 ZOK) ponechány stávající vnitřní poměry beze změn – přičemž bude na SVJ samotném, zda se do dvou let plně podřídí části NOZ o bytovém vlastnictví, nebo zůstane navěky společenstvím podle ZoVB;
  • 3. SVJ(2000) do svých nynějších stanov ze zákona převezme příslušné části zrušeného ZoVB, a bude i nadále společenstvím vnitřně odlišným od SVJ(2012).

  Ať už se přijme jakékoliv řešení, bude vždy lepší než současné znásilňování Ústavy a šuškání přede dveřmi pracovny profesora Eliáše: kdo mu řekne naplno, že v NOZ je díra? Já ne, ty ne – kdo tedy?

  Poučení z toho, k čemu v českých právních kruzích došlo od roku 2012 do dneška, je zdrcující: většina renomovaných právníků bez mrknutí oka zahodila svůj zdravý rozum a úsudek a bez protestu přijala zjevně protiústavní výklad v rozporu se zněním zákona. Snad si podlézavě mysleli, že se od nich čeká ta typicky česká vlastnost – lézt do zadního otvoru panstvu.

  A tento stav pokorného patolízalství renomovaných právníků trvá dodnes, i když i ti vrabci na střeše si cvrlikají, že v NOZ někdo zapomněl na tři miliony rodin vlastníků jednotek, a na 55000 právnických osob. Musí se to zkrátka napravit, má-li platit i nadále v tomto státě Ústava a nálezy Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě právního předpisu.

  Bojím se, že kdyby přišel státní převrat nějaké hnědé či rudé koalice, všichni tito renomovaní právníci by začali horlivě vymýšlet zdůvodnění, jak pošlapat ústavu, zřídit koncentrační tábory a zavést co nejrychleji trest smrti vynášený lidovými soudy. Ukázali přece teď, že nemají žádnou páteř a charakter. Nebo jim chybí znalost Ústavy, což je u právníka stejně tragické.

  Právní a lidská žumpa se otevřela.

  lake

  Vložil radekhampl, 11. Únor 2014 - 8:33

  A ještě jeden příklad „právní žumpy“ po rekodifikaci u nás. Sice to sem věcně moc nepatří, ale příklad je to krásný: ZOK (zcela explicitně) říká, že do působnosti valné hromady (u a.s.) patří (kromě jiného) i volba statutárního ředitele, ovšem v jiné části ZOKu se zase (opět zcela explicitně) praví, že statutárního ředitele volí správní rada (jsme u monistického systému řízení). A teď, jak z toho ven :-)

  Vložil správce předseda (bez ověření), 11. Únor 2014 - 6:04

  Proč chcete na Jarovi něco, co sám nevíte? Jediný, dle Vás renomovaný je jakýsi správce z Dolni-Horni? Vy uveďte nějakého „kovaneho“, který má stejný, nebo alespoň podobný názor, jako Vy. Hyn sa hukaze, Lomikare-lake. Pak teprve začnete čistit právní zumpu. Hezké ráno.

  Vložil radekhampl, 11. Únor 2014 - 8:20

  Trochu to odlehčíme… Prosím neurážet pane předsedo, nejsem správce z Dolni-Horni, ale z Horní-Dolní ;-) Jinak ti „renomovaní“ právníci, kteří tvrdí, že se „stará“ SVJ budou NOZem řídit (vč. Prof. Eliáše), jsou velmi často na tomto tvrzení osobně zainteresovaní, neboť NOZ tvořili. Ta ostuda, kdyby měli přiznat, že je něco špatně (nebo minimálně neúplně) ;-) Ale třeba to nakonec bude všechno úplně jinak. Po novelách. A s trochou nadsázky – Kurt Gödel se z obláčku směje…

  Vložil správce předseda (bez ověření), 11. Únor 2014 - 8:43

  Stydim se, ale prosím. Kdo je ten pán? Děkuji.

  Vložil radekhampl, 11. Únor 2014 - 9:18

  Matematik a logik, již 36 let na Pravdě Boží, původně Rakušan. Nejznámější jsou jeho dvě věty o neúplnosti axiomatických formálních systémů s aritmetikou. Shruba řečeno dokázal, že nelze navrnout systém axiomů, pomocí nichž by bylo možné odpovědět každou otázku, která jde v rámci takového formálního systému s aritmetikou položit a navíc že nelze rozhodnout uvnitř takového axiomatického systému, zda je nebo není úplný.

  Vidím v tom trochu s nadsázkou paralelu :-)

  Vložil správce předseda (bez ověření), 11. Únor 2014 - 9:27

  Když mě na stavbě pošlou pro smorce. A nebo, že styf spadl do trybu. Děkuji za vysvětlení.

  Vložil radekhampl, 11. Únor 2014 - 9:34

  Chvíli mě trvalo než jsem pochopil, že Vám tam chybí diakritika a že narážíte na Horníčka a Svitáčka :-) No něco podobného :-) Prostě si za těmi axiomy představte systém paragrafů, atd…

  Vložil Jar (bez ověření), 11. Únor 2014 - 1:14

  Vidím to jednodušeji: slovník cizích slov říká renomovaný = s dobrou pověstí, věhlasný.

  Pane Lake , můžeme definovat, pojem dobrá pověst? U právníka v ČR 2012.

  Je to ten, koho si najímá státní aparát za 5000,–Kč na hodinu.

  Nebo ten, kdo radí našim oligarchům? To bude asi za víc než 5000,–/hod, předpokládám.

  Nebo ten, kdo vyučuje na právech? Třeba v Plzni?

  Jak byste definoval věhlasného právníka?

  Myslíte vážně, že se nenašel nikdo, kdo by tomu, jehož jméno se nesmí vyslovit, nedal echo, so spáchal, to je nemožné. Tomu sám nevěříte, že?

  Poslyšte, za bod 1) jsem, jinak jsem proti. Jaký vidíte důvod odvádět ony Vámi vypočtené 2 mld ? Co se stane, když se vzepře několik desítek tisíc právních subjektů? Stát je zruší? A co bude pak, Chaos nás pohltí, nebo zjistíme, že se bez oněch právních subjektů obejdeme? Někde dodnes netuší, že onen právní subjekt vznikl, možná už existuje 10 let. Jejich správce spravuje a tiše mlčí, přináší mu to výhody. Ano, znám opravdu takové domy. Znám domy, třeba můj, kde SVJ je funkční, bohatě odměňuje statutáry, ale ani většina členů ani statutárové nevědí téměř nic. Neznají pravidla, nectí pravidla a pokud je nepostrčíte, nebudou nic dělat, leda tak přesouvat požadavky na správce, ten ať to zařídí. Tedy funkce „forward“ v jejich poštovním programu i hlavě…

  Dalo by se říci žumpa.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".