rada nad zlato

Vložil blanka hauserova, 10. Prosinec 2017 - 18:10 ::

dobrý den, řeším rok a půl problém nového založení SVJ, se kterým žádný právník nehne. Vlastním bytový dům, kde prohlášením vlastníka vzniklo 7 jednotek, z toho 3 jsem prodala. Před rokem jsem chtěla založit SVJ (byli jsme už 4 vlastníci), ale poslední nabyvší pan XY ( má v domě nejméně-8%)odmítl založit SVJ, pouze s podmínkou, ž emu převedu technickou místnost do výhradního jeho vlastnictví. S tímto jsem nesouhlasila , atak po roce jsem všechny pozvala k notáři na založení SVJ, kde 14 dní před tím jsem jim poslala návrh Stanov.Dostavili se všichni,ale pan XY nepodepsal, protože si přinesl své Stanovy, které jsou však neproveditelné (požaduje 75% účasti na usnášení se a 100% při hlasování , aby Návrh byl schválen Jde o patovou situaci, protože on prohlašuje, že chce založit,tedy nemohu jej nařknout, že mi brání a přitom Stanovy má nerealizovatelné v praxi, takže s nimi nemůžeme souhlasit. Nemohu prodat zbylé 4 jednotky a jsem poškozena v investici děkuji za radu Hauserová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 16. Prosinec 2017 - 11:14

  Zdravím paní Hauserová.

  1)Je technická místnost samostatná nebytová jednotka,nebo bude po založení SVJ, patřit do společných částí bytového domu, užívaných všemi vlastníky jednotek v domě?

  2)Pokud je to samostatná nebytová jednotka ,tak mu ji prodejte.

  JaVa

  Vložil blanka hauserova, 16. Prosinec 2017 - 11:19
  1. je technická místnost-kotel,lyže, dílna a pod a je výlučně moje s tím, že ji mohou vlastníci jednotek užívat
  2. a proč mu ji mám prodat? aby měl víc procent na domě a nikomu tam nedal uschovat lyže? a co kotel? ovládání kotle a měření vody ke všem bytů? Proč bych to dělala?
  Vložil blanka hauserova, 16. Prosinec 2017 - 11:08

  děkuji všem, kteří přispěli svou radou . Nakonec ze všech vašich názorů a rad bude zřejmě nutné postupovat soudní cestou (zaslal pan Kupec) V případě, že společenství vlastníků nebylo založeno již některým ze způsobů uvedených výše (prohlášení, smlouva o výstavbě) a ke schválení stanov je tedy potřebný souhlas vlastníků všech jednotek, můžou se ostatní vlastníci obrátit na soud s žalobou o nahrazení projevu vůle nesouhlasícího vlastníka. V případě, že soud nahradí souhlas příslušného vlastníka, dojde k naplnění podmínky souhlasu všech vlastníků jednotek a takto založené společenství vlastníků bude moci být zapsáno do veřejného rejstříku.

  krásné Vánoce vám všem „portálníkům“ a mnoho zdraví v Novém roce bh

  Vložil Vychtrle (bez ověření), 16. Prosinec 2017 - 14:58

  Tak nakonec měl pan Lunacek pravdu. Domluvit se nebo ho donutit domluvit se.

  Vložil Veselý (bez ověření), 16. Prosinec 2017 - 15:39

  K Luňáčkově tvrzení mám tyto výhrady:

  L. píše: „katastr vám další jednotku nepřevede, dokud nebude založeno SVJ“

  Luňáček chtěl asi správně uvést „dokud SVJ nevznikne“, Je rozdíl mezi založením a vznikem SVJ.

  L. píše: „vyčíslil bych aktuální výnosy, které vám onen pán blokuje, tím, že odmítá založit SVJ a pokud by to nešlo dohodnou, přinutil bych ho žalobou. Soud bude zkoumat, zda li mu přikáže strpět podvolit se většině v domě nebo nikoli. Buďto se dohodnete, nebo jej donutíte se dohodnout.“

  Onen pán blokuje stejně jako navrhovatelka stanov. Jím navrhované usnesení stanov nechce schválit tazatelka, takže blokuje stejně jako on. Svým rozhodnutím soud může nahradit souhlas příslušného vlastníka, aby mohly být stanovy přijaty. Nikoliv ale, že by soud donutil vlastníka dohodnout se, a už vůbec ne, že by měl vlastník hradit nějaké aktuální výnosy tazatelky. Uvedený vlastník má oprávněný požadavek na 100% kvórum vzhledem k tomu, že chce zabránit většinovému rozhodování jednoho vlastníka-tazatelky, která disponuje nadpoloviční většinou hlasů.

  Vložil blanka hauserova, 16. Prosinec 2017 - 16:01

  P.Veselý, ohrazuji se proti vašemu stanovisku blokování , jednak já jsem navrhovala stanovy obecně platné, na kterých jsme se domluvili všichni 3 vlastníci , tedy 91% , ve kterých je usnášení se a účast na schůzi 2/3 (já mám 52%, takže sama nerozhodnu nic) To, že ani jeden ze 3 spoluvlastníků nechce přijmout Stanovy pan Prudila a Egoisty, které navíc ani přijmout nelze bez porušení zákonných norem, není žádná blokace navrhovatelky, pane Veselý.

  Vložil NN (bez ověření), 16. Prosinec 2017 - 20:24

  hauserová, co jsou to „stanovy obecně platné“ – můžete tento pojem blíže upřesnit?

  V čem spatřujte porušení zákonných norem přijetím návrhu stanov pana Prudila a Egoisty?

  Z Vašich příspěvků zde v tomto vlákně soudím, že jste „vychcaná jak díra do sněhu“ a patrně „blondýna“.

  Zdar

  Vložil Jirka Lunáček (bez ověření), 16. Prosinec 2017 - 18:55

  Ale vždyť je to jedno. Podstatné je, že se došlo k nějakému závěru.

  Vložil JaVa, 17. Prosinec 2017 - 9:41

  K nějakému závěru se došlo,ale jedno to není.Ten dotyčný vlastník jednotky,která nemá ani 10 % z celku,si totiž svými úpravami ve stanovách uzurpoval „právo veta“.SVJ je sice paskvil,ale určitě nebylo úmyslem při zakládání/vzniku specifické právnické osoby,aby se většina podřizovala jedinci s 10% majetku na společném bytovém domě.

  čerpáno z odborné literatury:

  Společenství vlastníků jednotek (Společenství) je specifickou právní osobou, která je oprávněna zastupovat vlastníky ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, včetně zastupování v takových případech, kdy část společných prostor je pronajímána „nečlenům“ společenství.

  Společenství je podle zákona oprávněno k:

  uzavírání smluv s dodavateli služeb spojených s užíváním jednotek,

  sjednání pojištění domu,

  uzavírání smluv, evidenci a vybírání nájemného v případech, kdy společné části domu jsou dále pronajímány, vedení účetnictví.

  Společenství je zároveň oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, přičemž velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Krom toho je Společenství oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek (platby za energii a služby spotřebované přímo v jednotkách).

  Financování oprav společných částí domu

  Společenství nejen že je pověřeno výkonem práva, ale důležité také je, že se může jménem členů také zavazovat. Z opačného úhlu pohledu to znamená, že vlastníci jednotek mohou pod hlavičkou Společenství žádat banku o úvěr na opravy společných částí domu a díky statutu Společenství také mohou bance nabídnout odpovídající zajištění úvěru. Tím je sjednání zástavního práva k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Přičemž nutnou podmínkou pro sjednání smlouvy o zástavním právu k jednotce je souhlas vlastníka jednotky.Atd.

  konec citace.

  Přeji hezký zbytek víkendu.JaVa

  Vložil JaVa, 16. Prosinec 2017 - 11:49

  Blahopřeji.Dostala jste ten správný návod,jak z té šlamastiky ven a zadarmo.Doufám,že když se obrátíte na ty vaše „právníky“,tak Vám budou tvrdit,že Vám to taky radili,ale Vy jste jejich rad nedbala.

  Hezký zbytek víkendu a hlavně nám zde pak napište, výsledek Vaší kauzy.Děkuji předem. JaVa

  Vložil osma, 11. Prosinec 2017 - 8:57

  Paní Hauserová,

  přispěvatel JaVa Vás navedl na správnou cestu. Předně rozlišujte založení a vznik SVJ, par. 1200 resp. 1204 NOZ. Pokud byly jednotky vymezeny před 1.1.2014, Vaše SVJ již vzniklo dle 72/1994 ZoVB a platí pro Vás vzorové stanovy (371/2004). Vznik SVJ je prokázán a můžete prodávat další byty, par. 1198 odst. 2) NOZ. Pokud byly jednotky vymezeny po 1.1.2014, tedy dle NOZ, platí pro Vás par. 1200 zákona 89/2012 NOZ, kdy se společenství vlastníků založí schválením stanov. Pokud tedy stanovy nebyly součástí prohlášení vlastníka, Vaše SVJ nebylo dosud založeno. V tom případě dle mého názoru to nechte, jak to je a nic Vám nebrání prodávat další byty. V tomto případě pravděpodobně žádné SVJ ve Vašem domě neexistuje. Poznáte to např. na výpisu listu vlastnictví v části jiné zápisy. Příspěvek pana Luňáčka ignorujte.

  Vložil blanka hauserova, 14. Prosinec 2017 - 20:07

  pane nebo paní Osma, díky tisíceré, kde jste?, jedu tam a hned líbám na celou pusu!!!!!!! ano, Prohlášení vlastníka jsem udělala teď to zkoumám v květnu 2013, pak sice byl ydve změny v prohlášení ,ale to je asi jedno, změna je změna a vznik prohlášení je vznik, že? 5 právníků teď rovnou škrtám ve svém mobilu!!!

  Vložil Anonymous2 (bez ověření), 16. Prosinec 2017 - 0:57

  V mobilu máte, jak říkáte, 5 právníků, ale radu hledáte na anonymním fóru. To je jak mít v mobilu 5 doktorů, ale rakovinu léčit písničkou. Vždycky si říkám, co ty lidi k tomu vede…

  Vložil blanka hauserova, 16. Prosinec 2017 - 10:27

  podepsat se neumíte, schováváte se za Anonymus, jen abyste tady otravoval nic neříkajícími plky

  Vložil blanka hauserova, 16. Prosinec 2017 - 10:25

  No vidíte, poradit neporadíte, ale blbé kecy máte. Proč jste tu vy? Já jsem tu proto, že se tady diskutuje a hledá řešení,víc hlav víc ví, kvůli tomu totiž, pane Chytrolíne, je to fórum založeno.Mně super poradili 2 pánové. A když jsme u té rakoviny, tak moji matku nevyléčilo ani 10 doktorů, ale léčitel z jižních Čech, písničkou. A vy jděte s vašimi emočními jedy si otravovat jinam.

  Vložil Vychtrle (bez ověření), 16. Prosinec 2017 - 10:56

  Mladá, stará paní, jste na fóru. Tady je to postaveno na principu dobrovolnosti. Nikdo vám poradit nemusí…, ale může. A pán výše poradit nechtěl. Ale to neznamená, že ve své poznámce neměl pravdu. Jako jiný pán výše pro změnu poradit chtěl, ale kam jeho rady vedly jste zjistila záhy u notáře.

  Já se přiznám, že jsem odpůrcem restitucí. Nikoli však proto, že bych komunistům fandil, tak to prrr, ale proto, že restituce udělalo z blbců boháče. Lidi si peníze mají vydělat, pochopit při tom vydělávání, o čem ekonomika, vztahy, dodavatesko odběratelské vztahy jsou, jak o ně pečovat, jak získat win win. Restituenti jsou jenom paka, co k majetku přišli jako slepí k houslím. Neumí prodávat, neumí vyjednávat, neumí nakupovat a o win win ani neslyšeli. Ve vašem příběhu fandím vlastníkovi, který chce své stanovy. Vy dle mě jste vykutálená dáma, která je zapšklá a útočná. A kdyby se měla spoléhat sama na sebe, na své schopnosti, prodáváte někde v kauflandu. (to jsem odhadl z vaší poznámky o léčitelích, versus moderní věda) Ještě byste měla jít pro radu ke kartářce, to je další zdroj, ke kterým hlupáci tíhnou.

  Vložil Jirka Luňáček (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 20:31

  Prakticky máte jen dvě možnosti: Dohodnout se nebo jej přinutit se dohodnout.

  Dle mého skromného názoru na vaší straně je objektivní potřeba dána úřední povinností. (katastr vám další jednotku nepřevede, dokud nebude založeno SVJ) Takže bych si najal asi zřejmě jiné právníky, vyčíslil bych aktuální výnosy, které vám onen pán blokuje, tím, že odmítá založit SVJ a pokud by to nešlo dohodnou, přinutil bych ho žalobou. Soud bude zkoumat, zda li mu přikáže strpět podvolit se většině v domě nebo nikoli. Buďto se dohodnete, nebo jej donutíte se dohodnout.

  Vložil JaVa, 10. Prosinec 2017 - 19:25

  Pokud čtu správně Váš příspěvek,ve kterém žádáte o radu:

  „Vlastním bytový dům, kde prohlášením vlastníka vzniklo 7 jednotek, z toho 3 jsem prodala. Před rokem jsem chtěla založit SVJ (byli jsme už 4 vlastníci)“.

  Tak nemohu stále zjistit,kdy váš dům , byl na ty jednotky rozdělen.Jestli vše proběhlo před 1.1.2014 dle ZOVB nebo až dle NOZ(zřejmě to bylo až po 1.1.2014) Můžete to, prosím, osvětlit.

  Musíte si ujasnit priority.Je pro Vás ekonomicky výhodnější prodej dalších jednotek,nebo nějaká kvóra ve stanovách,které můžete za pomocí nových,rozumnějších majitelů jednotek, později změnit.

  Děkuji.JaVa

  Vložil blanka hauserova, 14. Prosinec 2017 - 21:10

  priorita je prodej jednotek (proč bych je jinak nákladnou investicí renovovala a stavěla), kvóra ve stanovách nevím, co je , ale hlavně Stanovy jsou součástí vzniku SVJ , bez toho žádný nový rozumější majitel jednotek nepřijde (ze zákona jste povinnen založit SVJ při 4 a více majitelích v domě)

  Vložil blanka hauserova, 14. Prosinec 2017 - 20:08

  Prohlášení vlastníka jsem udělala teď to zkoumám v květnu 2013, pak sice byly dve změny v prohlášení ,ale to je asi jedno, změna je změna a vznik prohlášení je vznik, že? 5 právníků teď rovnou škrtám ve svém mobilu!!!a vám tisíckrát děkuji!!! jako panu Osmovi bh

  Vložil JaVa, 15. Prosinec 2017 - 10:47

  Zdravím paní Hauserová.

  Děkuji za upřesnění doby,kdy se váš dům, rozdělil na jednotky.Ještě by bylo vhodné doplnit,kolik rozdílných vlastníků jednotek,bylo zapsáno v KN, do 31.12.2013.

  Děkuji a přeji hezký den.JaVa

  Vložil blanka hauserova, 15. Prosinec 2017 - 19:41

  Moje nadšení netrvalo dlouho,bohužel pane JaVa, vlastníkem všech jednotek jsem byla já, až v roce prosinec14/2015 jsem prodala jeden byt, 15 druhý a 2016 třetí. Dnes notář mi řekl, že nesdílí Váš názor, že sice Prohlášení v r 2013 se na katastru zavkladovalo, ale tím, že jsem neprodala aspoň 2 jednotky v tom roce, nevzniklo SVJ a teď neumí bez toho posledního problematické pana XY založit SVJ nové a platné bh

  Vložil Jan77 (bez ověření), 16. Prosinec 2017 - 10:30

  Dle mého názoru je to přesně tak a dobré řešení nevidím.

  Protože jste dříve než 1.1.2014 neprodala aspoň dvě jednotky, svj tehdy ze zákona nevzniklo.

  Následně od 1.1.2014 jste měla dle § 1200 jako jediný vlastník možnost založit SVJ se stanovami dle vašeho uvážení – bylo chybou, že jste toho nevyužila. Developpeři to dělají tak, že založí SVJ a teprve potom prodávají byty.

  Vložil blanka hauserova, 16. Prosinec 2017 - 10:44

  ano, máte pravdu, ale notář mi řekl, že mohu založit SVJ když jsme nejméně 3 vlastníci a musím, když budeme 4

  Vložil JaVa, 16. Prosinec 2017 - 9:51

  Zdravím paní Hauserová.Je mi to líto,ale k Vašich úvodních neúplným informacím, se opravdu nedalo jinak vyjádřit.Proto jsem chtěl,aby jste je doplnila.Teď opět platí to ,co jsem Vám již napsal.Nechejte schválit stanovy „problematického vlastníka“.Založíte tím SVJ, Vy můžete v klidu dál pokračovat v prodeji jednotek a později se pokusíte ty " problematické stanovy" změnit.Pokud budou rozporovat současně platné zákony, tak v těchto bodech, budou stejně neplatné.

  1)Jestliže máte k dispozici, jejich plné znění,tak ho sem dejte.

  2)Co na ty stanovy, říkají vaši právníci a Vámi zmiňovaný notář?

  3)Jak velký podíl nyní vlastníte a jaký podíl, má onen „problematický vlastník“?

  Přeji hezký víkend.JaVa

  Vložil blanka hauserova, 16. Prosinec 2017 - 10:38

  děkuji moc za odpověd

  1. stanovy jestli se mi to podaří pošlu na váš mail, který na portálu není vidět,ale snad přes adresu 2.právníci říkají žalovat,ale neví na co (za co) a každý by chtěl žalovat na něco jiného 3.podíl n a domě mám 52%,tj 6 jednotek , problémový pan XY 9%, Pan A 23%, pan B 16%

  Vložil Jan77 (bez ověření), 16. Prosinec 2017 - 10:34

  Pokud jednou přistoupí na stanovy onoho vlastníka, tak stanovy již následně nezmění, on totiž v nich požaduje souhlas 100% při hlasování (pokud tedy dotaz v úvodu chápu správně) :(

  Vložil blanka hauserova, 16. Prosinec 2017 - 10:40

  ano přesně tak, nikomu do budoucna se už nepodaří Stanovy zvrátit, připravím tak nejen nám dosavadním,ale i všem budoucím vlastníkům dosud mých bytů galeje

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 18:42

  A v čem spatřujete výhodu SVJ ve vlstním baráku? Nešlo by to jinak? Ale kdo hledá, najde, možná hne http://www.spravydomu.cz/…-po-1_1_2014

  Vložil Anonymoushzij (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 19:35

  Čtete. Nemůže další být prodat dokud nedoloží existenci svj

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".