Prokazování počtu osob v bytě-jaká je vaše zkušenost?

Vložil petr n, 8. Červen 2010 - 14:59 ::

Pěkný den všem,

Žádám o příspěvek toho, kdo má zkušenost s prokazováním výše počtu osob v bytě. Tzn. vlastník na kterého si ostatní stěžují tvrdí, že se jedná jen o návštěvu a stěžovatelé(také vlastníci)tvrdí, že se jedná o příslušníka domácnosti, který se vyskytuje v bytě v podstatě denně a přenocuje. Je možným řešením písemné stvrzení stěžovatelů o téměř každodenním výskytu „nenahlášené“ osoby?Musí předložit důkazy?Byl v této věci již vynesen nějaký precedentní rozsudek?

V bytech jsou měřiče vody a ohřev vody řeší každý byt samostatně. Dle osob se rozúčtovává spotřeba elektřiny (společné osvětlení-zanedbatelná položka), úklid, odpad, zálohy na vodu. Prosím držte se zadání otázky.Děkuji.

Novacky

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 12. Červen 2010 - 16:18

  Nesouhlas. Pan Ing. Mgr. Tomáš Horák se mýlí, když píše, že pro rozúčtování je třeba evidovat rok narození osob.

  Vložil lake, 12. Červen 2010 - 16:48

  Pan Ing. Mgr. Tomáš Horák se skutečně mýlí a nevyzná se.
  Pokud SVJ rozpočítává některé služby podle "počtu osob obývajících byt", nemá právo znát ani evidovat jméno, příjmení, ani datum či rok narození, ani rodná čísla těchto osob nebo jejich čísla pasů.

  Povinnost sdělit tyto údaje neplyne pro vlastníka jednotky z žádného celostátně platného právního předpisu. Pokud by tato povinnost byla zakotvena ve stanovách SVJ, půjde o ustanovení absolutně neplatné pro rozpor se zákonem na ochranu osobních údajů.

  Pokud evidence počtu osob vyplývá ze stanov nebo ze schváleného způsobu rozúčtování v domě, je společenství vlastníků oprávněno k jednotce evidovat pouze POČET těchto osob, tedy číselný údaj. Nic více.

  lake

  Vložil Bára, 1. Září 2015 - 9:08

  dobrý den, pane lake, došlo v souvislosti s aktualizací OZ k upravě udaju o osobách obývajících bytovou jednotku? SVJ požaduje sdělení jména a adresy bydliště.

  děkuji předem za odpověd Bára

  Vložil Anonymous1 (bez ověření), 9. Srpen 2010 - 19:30

  no a ví tady tedy někdo, jestli existuje, případně jaká, zákonná lhůta, či vyhláška nebo směrnice, po jaké době je majitel bytu povinen hlásit změnu v počtu osob? Co když třeba bude u mě 3 měsíce nemocná babička, abych se o ni mohla starat.Jsem povinna zvyšovat proto počty osob o ni?

  Vložil ANAJ (bez ověření), 12. Červen 2010 - 16:35

  NAPIŠTE MU, NEBO ZAVOLEJTE , VÁŠ NÁZOR HO BUDE ZAJÍMAT, PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE KDYŽ NABÍZÍ služebY advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, obchodního a insolvenčního práva, TAK SE SNAD VYZNÁ.

  http://www.firmy.cz/…nohrady.html

  Vložil Anonymous, 12. Červen 2010 - 16:42

  Nikdo zde neuvedl, proč by pro rozúčtování měl být potřebný rok narození osob užívajících byt. Nemám potřebu nikomu volat. Pokud by po mě někdo roky narození chtěl, jednoduše je neposkytnu.

  Vložil ANAJ (bez ověření), 12. Červen 2010 - 16:58

  NAPROSTO SOUHLASÍM S : Mgr. Ing. Tomášem Horákem , advokátem , partnerem , č. osv. ČAK 9465 Narozen: 1. března 1973

  Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze a Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  viz. http://www.profnov.cz/cz/tym.html publikační činnost : Publikační činnost Mgr. Tomáše Horáka FIALA, J. – NOVOTNÝ, M. – OEHM, J. – HORÁK, T.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář., C.H.BECK, 3. vydání, Praha, 2005

  HORÁK, T.: Další dvě novelizace zákona o vlastnictví bytů – malý posun k lepšímu, Pravní rozhledy, 2005, č. 10, s. II viz http://www.profnov.cz/…kace_th.html,

  Že smyslem evidence osob užívajících jednotky je spravedlivé rozdělení nákladů na společné části domu, a to podle počtu osob, které dům užívají. Z tohoto pohledu by evidence údajů o těchto osobách měla být minimální, rozhodně považuji za nadbytečné evidovat státní příslušnost a v podstatě i datum narození, postačil by i jen rok narození. V pochybnostech doporučuji obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů.

  Nevidím tom vůbec nic špatného,navic v uzavřeném okruhu lidí, když na internetu se zjistí kde co, např. i to, že se Ing. Mgr.Horák narodil 1. března 1973 .

  Vložil Anonymous, 12. Červen 2010 - 17:03

  To, že zjistíte na internetu datum narození osoby, ještě zdaleka neznamená, že jste oprávněna toto datum prostřednictvím internetu šířit.

  Vás bych chtěla v domě!

  Vložil Anonymousp (bez ověření), 12. Červen 2010 - 18:28

  Pokud tento údaj zjistíte na internetu legální cestou (např. na stránkách původce), pak rozhodně nemáte pravdu. Čím své odvážné tvrzení proboha dokládáte?

  Vložil anaj (bez ověření), 13. Červen 2010 - 6:44

  Absolutně legální cestou jsem se dozvěděla vše co jsem napsala o Mgr. Ing. Tomáši Horákovi, stačí toto jméno zadat do vyhledávače.

  Absolutně legáloní cestou se na této adrese dozvím co potřebuji a se mnou zbytek světa http://www.justice.cz/or/.

  Pokud nejste člen výboru, zadejte hledání podle osob, napište příjmení jednoho z členů Vašeho statut. org. , pokud budete hledat podle subjektu, stačí IČO.

  Zjistíte podle platného výpisu adr. i rodná čísla členů výboru, pak je tam úplný výpis, uvidíte historii Vašeho statut. org. a ve sbírce najdete zakládací listiny, vč. stanov a dále jsou tam vkládány každý rok účetní závěrky.

  Na této stránce http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ si pak absolutně legálně najdu vše o domu a bytu, který mě zajímá.

  Pokud budu chtít vědět například z důvodu koupě domu, nebo bytu, více, než je na těchto stránkách, tak si na KN, požádám o výpis .

  Takže opravdu se na internetu legálně , dá zjistit dost.

  Vložil Lang (bez ověření), 13. Červen 2010 - 8:19

  „dále jsou tam vkládány každý rok účetní závěrky“

  Tohle jste vyčetla kde?

  Lang

  Vložil anaj (bez ověření), 13. Červen 2010 - 11:01

  Zřejmě Vás to překvapí, ale přímo z Krajského soudu. Stačí poslat dotaz mejlem , dostanete ihned odpověď i s poučením o převodu závěrky do PDF, atd.atd.

  Do 24 hodin je závěrka v dg.podobě ve sbírce listin, v obchodním rejstříku. Tedy , alespoň u nás.

  Vložil Matějka Jaroslav, 13. Červen 2010 - 11:02

  Vážený pane Lang,

  na váš dotaz „Tohle jste vyčetla kde?“ z vašeho příspěvku Účetní závěrky Vložil Lang (bez ověření), 13. Červen 2010 – 9:19

  vám postupuji informaci: „Podle § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vzniká společenství vlastníků jednotek povinnost zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin na příslušném rejstříkovém soudu.“

  V průvodním textu pro „rejstřík společenství vlastníků jednotek“ se dočtete, že se postupuje obdobně jako pro „obchodní rejstřík“.

  Pozn.: v našem regionu rejstříkový soud vyzývá společenství ke splnění této povinnosti pod sankcí správního řízení.

  Matějka

  Vložil lake, 13. Červen 2010 - 12:27

  Co píše pan Matějka o povinném zveřejnění účetní závěrky není pravda. Zřejmě si nepřečetl § 21a zákona o účetnictví. Věta, kterou ve svém příspěvku cituje, je sebraná bůhví odkud (její zdroj neuvádí).

  §21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb. zní:
  "Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu (...)."

  SVJ se - jak je notoricky známo - nezapisuje do obchodního rejstříku, takže tuto povinnost nemá. Ani mu povinnost zveřejnit účetní závěrku nestanoví zvláštní právní předpis. Totéž viz §21a odst. 1 zákona.

  Informace poskytnutá paní Anaj má z tohoto hlediska nulovou vypovídací hodnotu: říká pouze, že pokud požádáte krajský soud o informaci jak připravit PDF soubor, poskytnou vám ji. Pokud jim odešlete závěrku, neodmítnou ji zveřejnit. Toť vše. O POVINNOSTI zveřejnit závěrku však neříká paní Anaj nic.

  Zajímavý je postup rejstříkového soudu, o kterém se zmiňuje pan Matějka (pohrůžka správním řízením v případě nedodání závěrky). Pane Matějko, NECHTE PROSÍM ALESPOŇ JEDNOU TO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNOUT. Zjistí se, že povinnost zveřejnit závěrku není a nelze ji tedy na SVJ vymáhat. Tento krok přispěje ke sjednocení praxe rejstříkových soudů v tomto státě.

  lake

  Vložil anaj (bez ověření), 13. Červen 2010 - 12:41

  Pane Lake,

  myslím si, že je zbytečné se tady dohadovat, kdo z nás tady má pravdu.

  Nejlepší je, aby se každý kdo si neví rady, když má takovou hromadu různých názhorů, obrátil přímo na příslušný Krajský soud, tak, jak jsem to udělala já.

  Prostě a jednoduše to po mě chtějí , proč to tak je to si dovoluji i bez souhlasu Krajského soudu přenést z jejich dopisu- zřejmě to mají namnožené a posílají to každému:

  Povinnost zveřejnit účetní závěrku vzniká na základě § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb. Tato povinnost vzniká všem účetním jednotkám, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (§27a obchodního zákoníku). SVJ se zapisuje do rejstříku SVJ, který je součástí obchodního rejstříku, tedy pro SVJ plyne povinnost zveřejnit účetní závěrku, tzn. uložit ji do sbírky listin příslušného rejstříku.

  To je pro mě svaté, chce to po mě náš – příslušný Krajský soud, takže s klidným svědomím naši závěrku zveřejňuji.

  Pokud má stejnou zkušenost i pan Matějka a plní přání Krajského soudu, tak je to v pořádku.

  Ostatní ať si dělají co chtějí.

  Vložil lake, 13. Červen 2010 - 15:13

  Anaj napsala: "... je zbytečné se tady dohadovat, kdo z nás tady má pravdu."
  My se přece o ničem nedohadujeme. Pravdu má pan Lang a já, nikoliv Vy ani pan Matějka, protože tak praví zákon. Není tedy o čem se dohadovat.

  Anaj napsala: "Nejlepší je, aby se každý (...) obrátil přímo na příslušný Krajský soud"
  Ale zde jsme ze znění ZoVB dovodili, že názor ouředníků Vašeho krajského soudu je pomýlený a je v rozporu se zákony tohoto státu. Ve většině krajů soud ctí právo a závěrky od SVJ nevyžaduje. Snad jeden nebo dva krajské soudy zaměstnávají Neználky, kteří nemají co na práci a rozesílají výzvy s protizákonným obsahem. Házejte je do koše a počkejte si na správní řízení.

  lake

  Vložil anaj (bez ověření), 13. Červen 2010 - 16:01

  Jak z příspěvku "Sjednocení požadavků na zveřejňování – pro p. Langa " které Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Červen 2010 – 12:42 – VYPLÝVÁ –

  ¨"Jelikož povinnost zveřejňovat účetní závěrku je obsažena v § 21a zákona o účetnictví, domníváme se, že se na společenství vlastníků jednotek nevztahuje.

  Toto naše stanovisko však není pro soudy žádným způsobem zavazující."

  Jinými slovy, soudy si mohou v této věci rozhodnout, některý může na ukládání závěrky trvat, některý to nechce.

  Ministerstvo spravedlnosti ČR se jasně vyjádřilo a myslím si, že to není o neználcích, kteří z nudy nevědí, jak si zkrátit čas.

  Proto tvrdím, že je lepší, když si každý ověří u svého Krajského soudu, zda na ukládání závěrky trvá, nebo ne, odpověď v každém případě přijde a každý se podle toho zachová.

  Vložil Lang (bez ověření), 13. Červen 2010 - 16:55

  „Jinými slovy, soudy si mohou v této věci rozhodnout, některý může na ukládání závěrky trvat, některý to nechce.“

  Lituji, ale opět vedle. Nic takového z Vámi citovaného stanoviska Ministerstva spravedlnosti nevyplývá.

  Lang

  Vložil anaj (bez ověření), 13. Červen 2010 - 17:38

  Vyplývá. Pokud se Ministerstvo spravedlnosti d o m n í v á, že se zveřejňování závěrek SVJ netýká , ale zároveň dodává, že jeho stanovisko není pro soudy zavazující, tak ponechává rozhodnutí na soudech.

  A jak se Vám líbí vyjádření Ing.Künzelové na http://www.starlit.cz/poradna.aspx… ?

  Vložil Pavel, 13. Červen 2010 - 23:05

  Paní Jano,

  je chválihodné, že umíte vyhledávat na internetu, ale je také dobré znát důvěryhodnost zdroje. Ing. Künzelová již například publikovala, že SVJ je veřejnoprávním původcem podle § 3/1/g zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a vztahují se na něho povinnosti pro veřejnoprávní původce. Přitom je SVJ soukromoprávním původcem. To k důvěryhodnosti zdroje, na který nekriticky upozorňujete.

  Neodpustím si pár slov k širokému záběru Vašich příspěvků. Působíte na těchto stránkách krátce a přitom se podrobně vyjadřujete k mnoha různým oblastem. Nejčastěji však pouze citováním/kopí­rováním různých zdrojů, patrně bez praktické znalosti dané problematiky (pokud se účetnictvím zabýváte desítky let, tak se omlouvám). Ctrl C, Ctrl V není dobrá metoda. Někdo napíše pitomost a díky www se pitomost šíří jak rakovina.

  Nyní k vlastní problematice. Problematiku ne/zveřejňování účetních závěrek SVJ sleduji několik let. Záležitost je minimálně sporná. Já se kloním k závěru, že povinnost zveřejňovat pro SVJ není dána zákonem a nelze ji ani dovodit analogicky. Na druhou stranu, pokud někdo ÚZ chce uložit, soud mu asi nebude bránit.

  Povinnost ukládat ÚZ lze pochopit u obchodních společností, kdy se mohou dodavatelé přesvědčit, jak možná hospodařil před rokem jejich odběratel. Kdo umí účetnictví, tak ví o čem mluvím, existuje dokonce obor kreativní účetnictví. U SVJ zveřejňování pro odběratele nemá praktický význam. Ze zákona existuje ručení členů SVJ za závazky a tak se dodavatel nemusí zdržovat hledáním nějakých ÚZ.

  Již asi před 5 lety byla publikována stanoviska ministerstev financí, spravedlnosti, nějakého soudu a myslím VŠE. Stanoviska nebyla jednotná. V soudní praxi platí zásada „v pochybnostech ve prospěch“. Pokud stát neumí jednoznačně uložit povinnost ukládat ÚZ do sbírky listin, tak stát nemá právo vymáhat nějaké sankce. Je o tom konstatní judikatura ÚS. A že není postaveno na jisto, zda ukládat či ne, o tom svědčí minimálně stanovisko MS, jmenovitě osoby s dvěma právnickými tituly.

  Problematiku jsem asi před 3 roky řešil s předsedou senátu Vrchního soudu v Praze (už jsem o tom zde psal), který má na starosti rejstříkové záležitosti. Neuměl odpovědět. Řekl, že až soud udělí sankci a SVJ se odvolá, VS rozhodne. Do té doby o tom nechtěl spekulovat.

  Nechat proběhnout soudní řízení je jediná možnost, jak zjistit, jak se na problém budou dívat jiné, než obecné soudy. Já neukládám a těším se na soud. Měl bych vyhrát.

  Těm zmatečným výzvám od nějakých soudních tajemnic některých soudů bych velkou váhu nepřikládal. Už jsem od nich četl věcí. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil anaj (bez ověření), 14. Červen 2010 - 8:37

  Pane Pavle, Vaši kritiku beru na vědomí.

  Tak jako řada jiných, kteří na tyto stránky přicházejí, jsem laik a tak se mohu dopouštět pitomostí, na žádného právníka, si nehraju a tak , jako Vy jak vidím , vycházíte z vlastních zkušeností, dělám to i já, prozatím od roku 2002 jsem žádné ze dvou SVJ, ve kterých jsem byla členem výboru, v prvním po dobu 6ti let, ve druhém po převodu bytů z družstva do OV , od vzniku SVJ v červenci 2009, jsem se nedopustila žádného omylu, který by byl na škodu členům SVJ, ani mě samotné. A mohu Vás ubezepčit, že ani v jednom ze SVJ nebyli členové žádní primitivové, ale vysokoškolsky vzdělaní lidé a v prvním případě byl členem původní majitel domu, město , které bylo zastoupeno právním oddělením, takže věřte, že kontrolu jsem měla nad sebou perfektní.

  Protože první SVJ bylo v jiném kraji, měla jsem v rukou doklad rejstříku společenství vlastníků, kde bylo psáno, že účetní závěrku zasílat nemusím. Jsem v naprosto jiném kraji, kde po mě rejstřík společenství vlastníků závěrku požaduje, proto jí má.

  Pan Lake má rozhodně široký záběr vědomostí , ale nemůže být v tomto případě pro mě autoritou, abych respektovala jeho názor. Může mít tisíckrát pravdu, ale budu respektovat obchodní rejstřík, ikdyby se tisíckrát mýlili, ikdyby jednali protiprávně, já je soudit nemohu a o tom jestli jednají protiprávně, o tom musí rozhodnout někdo jiný a ne pan Lake, nebo Vy, nebo já.

  Tak jako já, tak i Vy zde uplatňujete své vlastní zkušenosti, které já respektuji a nebudu Vás za to napadat, nebudu je znevažovat a zpochybňovat, nebudu Vás zesměšňovat, i kdybych mohla také říct, je to pitomost, ale neřeknu to, protože Vaše osobní zkušenosti a zážitky mohou v jedné věci být odlišné od mých zkušeností a mých zážitků.

  Rozhodně nikomu neublížím tím, když napíšu, lepší je když si vše zjistíte u rejstříku ke kterému patříte, než kdybych napsala , jsou to blbci, nemají do čeho píchnout, porušují zákony a tedy proto závěrky do sbírky listin nevkládejte.

  Nikdo nic takového ode mě neuslyší.

  V jednom ze svých příspěvků jsem psala, že se řídím knihou , která má název Zákon o vlastnictví bytů – první úprava k 1.7.2004 – ve které je celé znění zákona o vl. bytů, s komentáři k jednotlivým paragrafům a dále obsahuje vzorové stanovy, zpracoval JUDr. Jiří Kocourek . Od vydání této knihy došlo ke změně ve vzorových stanovách SVJ , takže tyto změny mám samozřejmě staženy a podle nich jsou provedeny změny ve stanovách SVJ.

  Takže například jsem mohla využít komentáře JUDr. Kocourka k § 9 a 9a – opsat doslovně – POZOR NEBUDE TO CELÝ KOMENTÁŘ, BUDE TO VYTRŽENÉ Z KONTEXTU – Společenství vlastníků jednotek je zvláštní právnickou osobou, která vzniká výhradně za podmínek stanovených tímto zákonem (zák.č. 72/1994 Sb.) Mimo rámce postupu podle zákona č. 72/94 Sb. nemůže proto toto společenství vzniknout. Vznik společenství je také zapisová do zvláštního rejstříku společenství vlastníků jednotek. Tento rejstřík vedou soudy, které jsou podle obchodního zákoníku pověřeny vedením obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je však rejstříkem odlišným a provádějí se do něho zápisy podle jiné právní úpravy. V této souvislosti pojem obchodní rejstřík slouží pouze k určení soudů, které zvláštní rejstřík společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/94 Sb.vedou, atd.atd.atd.

  Takže si myslím, že dost dobře chápu co je to rejstřík společenství vlastníků a co je obchodní rejstřík, vím, jak funguje.

  Tak jako já, tak i ostatní , kteří si přicházejí na tyto stránky pro zkušenosti ostatních, nemohou zpochybňovat rady někoho, kdo veřejně a pod svým jménem publikuje, rozhodně je pro mě poučení takých lidí, věrohodnější , než nějakého pana Laka, pana Pavla, nebo mé – paní Anaj – Jany.

  Nikomu své názory nevnucuji, na nikoho se nepovyšuji a Vás všechny na těchto stránkách respektuji, ikdyž s Vámi nemusím někdy souhlasit.

  Vložil Pavel, 15. Červen 2010 - 8:51

  Paní Jano,

  Váš postoj:

  „Pan Lake má rozhodně široký záběr vědomostí , ale nemůže být v tomto případě pro mě autoritou, abych respektovala jeho názor. Může mít tisíckrát pravdu, ale budu respektovat obchodní rejstřík, ikdyby se tisíckrát MÝLILI, ikdyby JEDNALI PROTIPRÁVNĚ, já je soudit nemohu a o tom jestli jednají protiprávně, o tom musí rozhodnout někdo jiný a ne pan Lake, nebo Vy, nebo já.“

  se musí líbit špatným úředníkům, protože mají ovčany, se kterými si mohou dělat co chtějí.

  Proč myslíte, že existují opravné prostředky ve správním a soudním řízení? Existují pro občany, kteří uplatňují svá práva, pokud je znají. Úředník je jen člověk a může se mýlit. Pokud si ale ovčan myslí, že úředník je Bůh a že má vždy pravdu, asi se nedá nic dělat.

  Koho budete považovat za autoritu, je jen Vaše věc. Pokud si myslíte, že ten kdo publikuje pod svým jménem nebo je úředník, je nezpochybnitelnou autoritou, je to signifikantní.

  Pokud máte zájem o SVJ je možné si pořídit nějakou literaturu, něco ze své knihovničky uvádím na:

  http://www.portalsvj.cz/…ormaci-o-svj

  Literatura z doby před rokem 2005 může sloužit pravděpodobně jen historikům, dokumentujícím vývoj právní úpravy. Od té doby došlo k vývoji názorů v literatuře a judikatuře.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Lang (bez ověření), 13. Červen 2010 - 12:54

  „SVJ se zapisuje do rejstříku SVJ, který je součástí obchodního rejstříku“

  Tohle plyne odkud? Formulace v souladu s právní úpravou zní: SVJ se zapisuje do rejstříku SVJ, který je veden soudem, který vede obchodní rejstříku.

  Pokud je rejstřík SVJ podle Vás součástí obchodního rejstříku, pak požádejte pro své SVJ výpis z obchodního rejstříku. Neuspějete.

  Lang

  Vložil Lang (bez ověření), 13. Červen 2010 - 11:16

  Vážený pane Matějko,

  děkuji za odpověď. Při prvním čtení se jeví bezvadná. Při druhém již ne:

  § 21a odstavec 4 zákona 563/1991 Sb. věta první zní:

  „Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu,17) přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy.“

  Společenství vlastníků jednotek se do obchodního rejstříku nezapisuje, takže mu povinnost podle § 21a odstavec 4 zákona 563/1991 Sb. věty první nevzniká. To je v souladu s praxí, kdy se účetní závěrky společenství vlastníků jednotek ve sbírce listin rejstříku společenství vlastníků jednotek nezveřejňují, ani to krajské soudy nevyžadují.

  Kdo sjednocuje praxi krajských soudů vedoucích rejsříky společenství vlastníků jednotek ani jak takovéhoto sjednocení dosáhnout mi není známo.

  Lang

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Červen 2010 - 11:42

  Diskuse ke zveřejňování účetní závěrky tu není poprvé. Už v roce 2007 jsem zde uvedla, že Krajský soud v Ostravě vyžadoval zveřejnění, zatímco jiný diskutující uvedl, že Krajský soud v Brně zveřejnění účetní závěrky SVJ nevyžaduje.

  Napsala jsem tedy, jak dále uvidíte, ministru spravedlnosti s naivní představou, že v tom udělá pořádek. Už jsem to tady kdesi uváděla, ale nevím kde, takže pro nové zájemce uvádím text dopisu na MS znovu:

  Vážený pane ministře,
  obracím se na Vás se žádostí, abyste se pokusil sjednotit požadavky rejstříkových soudů na zveřejňování účetní závěrky společenství vlastníků jednotek (SVJ).
  § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vyžaduje zveřejňování účetních závěrek u účetních jednotek, které se zapisují do OR.
  SVJ se zapisují do zvláštního rejstříku SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (§ 10 odst. 2).
  V odst. 4 § 10 je uvedeno "Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku…
  Zatímco některé rejstříky SVJ o zasílání účetních závěrek nestojí (např. Brno), jiné je tvrdě vyžadují – i pod pokutou 20 000 Kč (např. Ostrava).
  Pokud nejsou schopni sjednotit se pracovníci justice, chtělo by to pokyn shora.

  Děkuji Vám, že se na tento problém podíváte a že s tím něco provedete. Vlastníci jednotek o něm mohou diskutovat, přít se, ale sami jej nevyřeší.

  S mnoha pozdravy N. Klainová

  Odpověď:

  From: <Antonyová Doris JUDr.>; „LL.M.“ <DAntonyova@msp­.justice.cz>

  Sent: Friday, June 01, 2007 1:39 PM Subject: Zveřejňování účetních závěrek SVJ

  Vážená paní inženýrko, z pověření náměstka ministra spravedlnosti pana Mgr. Františka Korbela, Ph.D. Vám zasílám následující odpověď na Váš dotaz ohledně zveřejňování účetních závěrek SVJ doručený našemu ministerstvu e-mailem.

  K Vašemu podnětu Vám musím bohužel sdělit, že sjednocování rozporné judikatury soudů nepatří do kompetence Ministerstva spravedlnosti. Ke sjednocování judikatury dochází cestou přezkumu rozhodnutí soudů nižších instancí soudy instancí vyšších, popřípadě cestou stanovisek nejvyšších soudů. Jakýkoli zásah Ministerstva spravedlnosti do tohoto procesu by bylo možno považovat za neoprávněné vměšování do nezávislé rozhodovací činnosti soudů.

  Co se týče věcného řešení Vašeho problému, jsme toho názoru, že § 10 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů předepisuje z ustanovení obchodním rejstříku obdobné použití na rejstřík společenství vlastníků jednotek jen těch ustanovení, jež jsou obsažena v obchodním zákoníku a občanském soudním řádu.

  Jelikož povinnost zveřejňovat účetní závěrku je obsažena v § 21a zákona o účetnictví, domníváme se, že se na společenství vlastníků jednotek nevztahuje.

  Toto naše stanovisko však není pro soudy žádným způsobem zavazující.

  S pozdravem Doris Antonyová

  JUDr. Doris Antonyová, LL.M. sekce legislativně právní Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 16 128 10 Praha 2

  Vložil Matějka Jaroslav, 13. Červen 2010 - 11:24

  Vážený pane Lang,

  odpověď na váš úpříspěvek Krajské soudy zveřejnění účetní závěrky nevyžadují Vložil Lang (bez ověření), 13. Červen 2010 – 12:16

  Asi skutečně neumíte číst, nebo nečtete až do konce. V našem regionu skutečně krajský soud vyzývá písemně dopisem s doručenkou jednotlivá společenství vlastníků jednotek ke splnění této povinnosti pod sankcí správního řízení, a to již od r.2004.

  Matějka

  Vložil Lang (bez ověření), 13. Červen 2010 - 11:24

  Vážený pane Matějko,

  zda umím číst tu s Vámi nebudu řešit. Nabízím Vám ovšem, že pro Vás obratem najdu společenství vlastníků jednotek bez uložených účetních závěrek, když píšete tak zdvořile. Bohužel nedokážu rejstřík společenství vlastníků jednotek prohledat takovým způsobem, abych zjistil, kolik procent společenství účetní závěrky ukládá a kolik neukládá. Pokud to umíte, zajímal by mě výsledek.

  Lang

  Vložil Anaj (bez ověření), 13. Červen 2010 - 11:05

  Pane Matějko děkuji, než jsem zadala odeslat můj laický příspěvek, neviděla jsem Váš perfektní odborný odkaz.

  Vložil ANAJ (bez ověření), 12. Červen 2010 - 18:08

  NIC NA INTERNETU NEŠÍŘÍM, POKUD JE TENTO ÚDAJ SAMONTÝM JMENOVANÝM ZVEŘEJNĚNÝ, TEDY MU TO S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ NEVADÍ, TAK, JAKO NÁM NESMÍ VADIT TO,ŽE V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SI KAŽDÝ PŘEČTE, CELÉ NAŠE ADRESY I RODNÁ ČÍSLA, TAK,JAKO NÁM NESMÍ VADIT, KDYŽ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ SI ZJISTÍM, JESTLI MÁTE HYPOTÉKU NA BARÁKU, NEBO VĚCNÉ BŘEMENO, ATD.ATD.ATD.

  TAKŽE JE SMĚŠNÉ, KDYŽ SE TADY DOHADUJETE O ROKU NAROZENÍ, UVNITŘ UZAVŘENÉHO OKRUHU LIDI.

  Vložil Anonymous o (bez ověření), 12. Červen 2010 - 18:36

  a zbytek údajů si mohu zjistit např. z listu vlastnictví, který mi vyhotoví na kterémkoliv czech pointu. A mám přehled nejen o tom, kdy se ten či onen narodil, ale také o jeho majetku.

  Vložil lake, 12. Červen 2010 - 18:35

  Paní anaj,

  není pravda, že jde o "uzavřený okruh lidí". Nerozumím, jak jste k tomuto závěru došla. Bavíme se zde o tom, že by vlastník jednotky údajně měl být povinen sdělovat některé osobní údaje osob, které obývají jeho jednotku. Tyto osoby nepatří k žádnému "uzavřenému okruhu". Co tímto pojmem vlastně míníte?

  Může jít o nájemce. Jejich osobní údaje vlastník jednotky zná, avšak není oprávněn sdělovat je dále. Pokud se domníváte opak, uveďte právní předpis, který by mu to ukládal.

  Nebo může jít o jiné osoby obývající byt. Může jít o členy rodiny vlastníka, jeho příbuzné, ale i o osoby další, např. jeho milenku či milence. Co je komu do toho, s kým žije nebo jaký je rok narození jeho partnera? Opět i zde platí: pokud je vlastník jednotky povinen (např. podle stanov) sdělit počet osob, sdělí počet osob. Žádný další údaj není povinen předat a SVJ není oprávněno tyto podrobnější údaje ani vyžadovat, ani shromažďovat.

  lake

  Vložil Anaj (bez ověření), 13. Červen 2010 - 6:58

  Pane Lake,

  pokud se SVJ dohodlo, že budou vést seznamy lidí, kteří bydlí v domě, alespoň podle data narození, nevidím na tom nic špatného.

  Je to v zájmu všech. Např. Ne jednou v mém bývalém bydlišti, se policie dotazovala na nájemníky jednoho vlastníka i syna dalšího vlastníka a budete se divit, odsouhlasovali jsme si jména i rok narození. Je fakt, že se v domě chovali slušně a respektovali domovní řád a v podstatě jsme o nich nevěděli, ale pak jsme se nestačili divit.

  Nechodili po domě od bytu k bytu, ale šli přímo za mnou, za předsedkyní výboru SVJ. Je fakt, také jsem mohla říct, je tady 9 vlastníků bytových jednotek a vůbec netuším kdo jiný s nimi v bytě bydlí. Považovala bych takové SVJ za opravdu špatně fungující. Je to věc názoru.

  Takže si myslím, že tento údaj rozhodně není členům SVJ na škodu a nikomu to nemůže ublížit, tedy pokud nemá jiné než poctivé úmysly.

  Takže připadá mi to až směšné, dělat z roku narození takové caviky, když na internetu je kde co.

  Nic jiného v tom není třeba hledat.

  Vložil Lang (bez ověření), 13. Červen 2010 - 8:12

  Zase jste vedle.

  Policie má poněkud jiná oprávnění než předsedkyně SVJ. Do mých návštěv jinde a návštěv u mně Vám opravdu nic není.

  Lang

  Vložil Anonymousxyz (bez ověření), 12. Červen 2010 - 14:24

  Přímo na dotaz neznam odpověd.Sorry. Jenom uvedu skutečnej příklad pro „odborníky“ co se tu realizujou. I poměrovej systém má svoje nevýhody. Dům se 6 byty.Ve dvou bytech, který novej majitel pronajímá,každej o rozloze 40 m2 fakticky žije kolem 13 osob(6 osob a 7 osob ze zahraničí).Výše záloh na služby se odvíjí od plochy 40 m2 za byt.Během roku se musí po 13 osobách víc uklízet,víc svítí společnym světlem na chodbě, tvoří víc odpadu a mají vyšší spotřebu vody (nejsou měřáky vody) .Ostatní byty maj rozlohu kolem 80m2. Průměr obyvatel v nich je 2,5 osoby na byt. Společná popelnice domu přestává stačit, je nutný objednat další.Zálohy na vodu se znatelně zvýšily. Uklízečka vypovídá smlouvu(za ty peníze, takovej bordel uklízet nebudu).Hledají jinou za stejný peníze.Uvidíme jestli najdou.Dům platí i za dodávku teplý vody.V domě je napětí a majitelé 4 větších bytů jsou nespokojený. 320 m na 10 osob (9600,–zálohy včetně fondu celkem na měsíc u čtyř větších bytů) xxx 80 m na 13 osob (2400,–zálohy včetně fondu celkem na měsíc u dvou menších bytů).Nejde o žádný desítky korun nebo stovky, ale tisíce!!! Skutečnej příklad z ex krajskýho města na západě Čech!!! Poměrovej system a malý byty, navic s najemníky a víc žijících osob v nich xxx naproti velký byty, míň osob žijicich v nich=problém! Pane Petr N jste naivní? Tady vám nikdo neporadí! Tady si rádoby odborníci honí ego a melou jenom svojí pravdu. Nejsou ty horlivci v zastávání poměrovýho systému zaloh majitelé a pronajimatele malejch bytu s velkym počtem osob?Pak chápu.

  Vložil Anonymous, 12. Červen 2010 - 14:47

  Pořiďte si popelnice na čipy, vstup do domu na čipy, osvětlení na čipy, pouštění vody na čipy, čipy si nechte implantovat, a máte navždy pokoj a absolutní spravedlnost.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 10. Červen 2010 - 5:30

  Jak jsem pochopil z níže uvedených příspěvků, jde vám o „administrativní“ řešení problému.

  • Vyzvěte stěžovatele ať se vyjádří písemně s uvedením rozhodných skutečností.
  • Sdělte toto druhé straně a vyzvěte je k nápravě, k písemnému vyjádření.
  • Pak jednejte. Například můžete navrhnout změnu stanov.
  Vložil Anaj (bez ověření), 8. Červen 2010 - 21:09

  Další pokus :

  Naše SVJ má zpracované evidenční listy na kterých je toto poučení: Potvrzuji správnost údajů v tomto evidenčním listu a jsem si vědom/a/ povinnosti, oznamovat všechny změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce, nebo podnájemce a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy ke změně došlo. ( Viz. Stanovy SVJ xxxx , odst..12. Práva a povinnosti člena společenství – odst.12.2.10 a Domovní řád ).

  Na druhé straně evidenčního listu je poučení, které jsme na shromáždění probrali a schválili.

  Vybírám : Elektrická energie společných prostor: Zálohy jsou stanoveny podle spotřeby předešlého roku a rozpočítávány podle počtu členů domácnosti. Za člena domácnosti se přitom považuje majitel bytové jednotky a osoby, které s ním tvoří společnou domácnost a jiné osoby, které byt nebo část bytu užívají po dobu, která v součtu činí nejméně 3 měsíce v kalendářním roce. Kdo je v bytě hlášen, není rozhodující. V případě, že bude byt pronajímán, pak budou náklady rovněž rozúčtovány podle počtu osob . Odpočty měřidel budou prováděny za kalendářní rok k 31.12.

  Voda: Záloha na vodné a stočné je stanovena podle celkové faktury předešlého roku a spotřeby v m3 v jednotlivých bytových jednotkách s přihlédnutím k současnému počtu osob v bytové jednotce. Pokud bude chtít vlastník bytové jednotky jednotky zálohu navýšit, oznámí to výboru SVJ. Cena za roční dodávku se rozúčtuje podle náměru spotřeby na poměrových vodoměrech v jednotkách, korigovaných na náměr fakturačního vodoměru na patě domu. V případě nezpřístupnění bytu k provedení odpočtu stavu poměrového vodoměru, ovlivnění vodoměru (např. magnety, porušením plomby, zásahem do číselníku, poškozením mechanické části vodoměru, atd.) bude vlastníkovi bytové jednotky vyúčtována spotřeba v hodnotě dvounásobku průměrného náměru na jednu osobu v domě, násobeného počtem osob v této jednotce v kalendářním roce. Odpočty měřidel budou prováděny za kalendářní rok k 31.12.

  Je pravda, že naše SVJ má celkem 20 bytových jednotek ve dvou vchodech a 90% vlastníků zde bydlí od výstavby domu, tj. přes 30 roků, 10% majitelů BJ. jsou příbuzní , takže vztahy jsou zde velmi dobré, lidé jsou k sobě slušní a ohleduplní a nikdo nemá zájem druhého podvádět. Nemusíme nikoho kontrolovat, změny každý nahlašuje automaticky.

  Úklid provádíme podle rozpisu, ale jsou zde velmi staří lidé a budeme tento problém řešit, zřejmě rozpočítáním nákladů podle velikosti bytové jednotky, ale budeme to projednávat na shromáždění.

  Komunální odpad, platíme městu , dopředu, podle počtu osob trvale hlášených v bytové jednotce.

  V bývalém SVJ jsme měli dohodu takovou, že faktura za komunální odpad a el. spol. prostor se rozúčtovala podle počtu osob trvale hlášených v bytě. Pokud majitel se svou rodinou odcestoval na půl roku pryč, nebo původní majitel Město, které má stále ve vl. jednu BJ v domě a tato BJ není užívána od r. 2002, přesto podle dohody, platí za el. spol. prostor i komunální odpad, za 1 osobu,

  • 300,– Kč měsíčně za úklid společných prostor a péči o předzahrádku a dvůr.

  Je to většinou vše o dohodě a slušnosti.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 9. Červen 2010 - 4:48

  Šťastné společenství

  Vložil Anaj (bez ověření), 8. Červen 2010 - 18:56

  Odpověď na Vaši otázku najdete určitě tady na této adr.

  http://www.starlit.cz/poradna.aspx…

  Vložil petr n, 8. Červen 2010 - 20:05

  Díky za odkaz. Sice jeho obsahem není co hledám, ale přesto díky.

  Vložil Iva K. (bez ověření), 8. Červen 2010 - 19:04

  A už je to tady. Celou dobu čekám, že někdo přijde s tím, že je třeba řešit sousedovo koupání, mytí, používání WC a praní prádla. Ale že to bude zrovna Ing. Milan Taraba, to bych netušila. Platí za kapacitu v oboru.

  Iva K.

  Vložil Pavel, 8. Červen 2010 - 19:02

  Ale pan Taraba odpovídá na nájemní bydlení a zejména uvádí, že nic není explicitně stanoveno. To se pak bude dobře na výboru posuzovat!!

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous, 8. Červen 2010 - 18:45

  A malý pes platí polovic.

  Vložil Pavel, 8. Červen 2010 - 18:08

  Nemám praktickou zkušenost, protože jsem nedopustil, aby se muselo sledovat něco, co prakticky sledovat nelze.

  Mám sbírku judikátů o SVJ, ale v žádném to není řešeno, protože je nás asi takových více a tyto problémy se k soudu nedostanou.

  Pokud nemá váš výbor co na práci a chce si hrát na soudce, který bude posuzovat, kdo je „osobou v bytě“ tak si definujte „osobu v bytě“ a stanovte pravidla na její prokazování resp. na prokazování její neexistence a dejte si to do stanov. A čiňte se.

  Za ty roky co jsem na tomto portálu nikdo použitelná pravidla neuvedl. Asi proto, že neexistují.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anon (bez ověření), 9. Červen 2010 - 4:53

  Odhlásím členy své rodiny, manžela a syna. Kdo a jak dokáže, že se mnou bydlí. Nikdo. Jsou přece jenom na návštěvě. Já se přihlásím jenom na půl roku. Druhou polovinu jsem u sebe na návštěvě a nebydlím u sebe.

  Vložil Anonymous, 9. Červen 2010 - 6:15

  Můžete být u sebe na návštěvě klidně trvale. Svůj byt přece musíte pravidelně kontrolovat, i když ho neužíváte. Právní úprava Vám nahrává.

  Vložil Anon (bez ověření), 9. Červen 2010 - 9:48

  Děkuji za radu. Že to může být až takhle mě nenapadlo. Ve svých hajzlíkovských nápadech mám ještě značnou rezervu.

  Vložil kpt. Bc. Müller Jiří (bez ověření), 13. Červen 2010 - 12:33

  Proč ne? Vychází se z údajů nahlášených vlastníkem. O nějaké kontrole správnosti nahlášených údajů nemůže být ani řeči. Přečtěte si pořádně formulaci: Vychází se z údajů nahlášených vlastníkem. Správnost nahlášených údajů se nepožaduje, ostatně ji ani nelze nijak zajistit ani zkontrolovat, ani sám vlastník neví a nemůže vědět, kolik má hlásit.

  kpt. Bc. Müller Jiří

  Vložil petr n, 8. Červen 2010 - 18:38

  Díky za odpověd! Přeptám se právníků a uvidím .Nechce se mi věřit, že neexistuje definice návštěvy, člena domácnosti a dalších pojmů nutných k orientaci v problematice. Některé domy mají technické zabezpečení (čip karty,kamery) kterými lze počet členů domácnosti dokázat. V našem domě takové zabezpečení není. Myslím,že svědecká výpověd sousedů (stěžovatelů) na patře bude dostačující,ale uvidíme-neberte to jako fakt prosím.Pro upřesnění nejsem tím kdo si na „nenahlášeného“ stěžuje!Ale jsem předsedou. (V minulosti v případě „nenahlášených“ došlo k dohodě a vlastníci zálohy vždy doplatili.) Nebudu předbíhat a dám vědět jak se problém vyřeší.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".