Některé zdroje informací o SVJ

Vložil Pavel, 6. Srpen 2008 - 12:18 ::

Domnívám se, že by úroveň diskuse zvýšila alespoň rámcová znalost některých níže uvedených zdrojů.

Protože samotná četba tak legislativně chatrného dílka, jako je ZoVB, nestačí. Zde odkazuji na Celsovu sentenci „Znát zákony, to neznamená poznat jejich slova, nýbrž pochopit jejich obsah a působení“.

Některé zdroje informací o problematice SVJ seřazené podle data vydání:

A. zejména účetnictví a daně

Neplechová, M., Durec, M. Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z. 4. vydání, ANAG, Praha 2020, 382 str., 429 Kč

Durec, M. Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi, 2. vydání, GRADA, Praha 2019, 188 str., 229 Kč

Neplechová, M., Durec, M. Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z. 1. vydání, ANAG, Praha 2011, 399 str., 379 Kč

Vyštejnová, A. Účetnictví bytových družstev, LINDE, Praha 2009, 144 str., 230 Kč, (většina je o družstvech, jen část o SVJ)

Künzelová, B. Společenství vlastníků jednotek – účetnictví a daně, SMBD, Praha 2008, 35 str., 100 Kč

Neplechová, M. Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z včetně příkladů souvztažností. 4. vydání, ANAG, Praha 2008, 363 str., 290 Kč

Klainová, N. Společenství vlastníků jednotek. BILANCE, Praha 2004, 152 str., 210 Kč

Toufarová, Z. Společenství vlastníků jednotek. Metodické aktuality Svazu účetních č. 5/2003, Praha 2003, 56 str.

Hradcová, H. Souvztažnosti k účtové osnově pro nevýdělečné organizace ve znění pro společenství vlastníků jednotek. SČMBD, Praha 2002, 84 str.

Künzelová., B. Účetnictví bytových domů. SMBD, Praha 2002, 43 str.

B. ostatní, zejména neúčetní problematika

Novotný, M., Fiala,J., Horák, T., Oehm, J., Holejšovský, J. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 4. vydání, C.H.Beck, Praha 2011, 550 str., 990 Kč

Pražák, Z. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. 3. vydání, Leges, Praha 2010, 277 str., 380 Kč

Čáp, J., Schödelbauerová, Zákon o vlastnictví bytů.Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2009, 550 str., 790 Kč

Kocourek, J., Čermák, J., Peštuka, J. Společenství vlastníků jednotek. EUROUNION, Praha 2008, 362 str., 436 Kč

Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K. Společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 2008, 473 str., 490 Kč

Helešic, F., Společenství vlastníků bytů, právní úprava bydlení, vzor stanov společenství a dalších písemností vlastníků bytů (jednotek). Evropský vzdělávací program – III.Milénium, Praha 2007, 255 str.

Dvořák, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. ASPI, Praha 2007, 392 str., 525 Kč.

Pražák, Z. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. 2. vydání, Linde, Praha 2006, 272 str., 296 Kč

Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2005, 920 Kč

C. Judikatura ÚS, NS, NSS

www.concourt.cz

www.nsoud.cz

www.nssoud.cz

Neuvádím publikace se závažnými chybami a publikace, které jsem nečetl.

Hezký den!

Pavel

  • Literatura

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.