Pod svícnem je tma ? Výkazy čerpání „zálohově poskytovaných příspěvků na správu a opravy domu“ vedené na vlastníky.

Vložil nick, 1. Září 2010 - 21:56 ::

Pod svícnem je tma ? Výkazy čerpání „zálohově poskytovaných příspěvků na správu a opravy domu“ /zálohy- ZPSOD/ , aneb proč výbory SVJ a „správci“ povětšině odmítají způsob vedení výkazů na vlastníka či na skupiny vlastníků ve vchodech domu?
-----------------------------------------------------------------------------------------
SVJ vznikla ze SBD, které pro ni vykonává funkci správce. Stále ve vedení přetrvávají zažité procedury z doby BD. Výbory SVJ v účetnictví většinou trvají na kumulovaných analytických účtech „záloh“ stejně jako tomu bylo správně v bytových družstvech u fondu oprav. Tím poškozují vlastníky, kteří se dobře starají o majetek ve společné péči a platí v mnoha případech za škody způsobené nedbalými vlastníky. Tím také porušují povinnost vlastníka bytové jednotky vedení „ důkazního břemene“ jako plátce záloh. Výkazy s kumulovanými údaji na analytických účtech jsou z hlediska placených záloh jistě pro konkrétní vlastníky nedostatečné- neprůkazné.
Lze se dokonce domnívat, že tvůrci ZOVB a dalších zákonů otázce průhlednosti čerpání záloh a tím kontrole využívání peněz plátci záloh nevěnují pozornost a umožňují tím mnohdy je zneužívat. Nebylo by od věci ZPSOD zapracovat do ZOVB a tím zlepšit informovanost vlastníků?

Jaký máte názor popř. zkušenosti na způsob výkazů čerpání „zálohově poskytovaných příspěvků na správu a opravy domu“ na vlastníka či na skupiny vlastníků v jednotlivých vchodech domu? Kde najdu v zákonech oprávnění jako vlastník bytu tyto výkazy požadovat? / Z čeho pramení nezájem výkazy čerpání záloh vést na vlastníky a uvést tuto možnost v zákonech, když na to má každý vlastník právo? / Prosím o věcnou konkrétní – konstruktivní diskusi k tématu.

Nick

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 2. Září 2010 - 7:57

  Z dokladů SVJ, účetnictví a z bankovních dokladů lze pro každou jednotku (s obtížemi a po vzájemném srovnání) zjistit:

  • výše záloh předepsaných,
  • výše záloh zaplacených,
  • čerpání záloh připadajících na jednotku.

  Domnívám se, že jediné perspektivní a bezchybné řešení je sledování záloh a výdajů po jednotkách přímo v účetnictví. To má nesporně výhodu v tom, že lze automatizovat upozorňování na nedoplatky jednotlivých vlastníků (závisí to na možnostech jednotlivých účetních programů). Vkládání údajů do účetnictví nemusí být spojeno s vyšší pracností: banka je schopna poskytnout měsíční záznam pohybů na účtu v elektronické podobě (xml) a platby vlastníků jednotek jsou do účetnictví automaticky importovány a identifikovány podle VS.

  Shodou okolností jsme nedávno porovnávali nabídky na správu a jedna ze společností garantovala přístup všech členů SVJ k aktuálním měsíčním stavům účtu SVJ a záloh jednotlivých vlastníků, s prohlížením přes webové rozhraní. Cena za správní služby byla zcela srovnatelná s konkurenčními nabídkami.

  Takže věc lze řešit – ovšem SVJ musí takové komfortní řešení požadovat. Tazateli bych doporučil oslovit společnosti zabývající se správou nemovitostí a vybrat takovou, která účetnictví bude vést tímto způsobem.

  Pokud ovšem správce má věci zařízeny tak, že paní účetní si každý měsíc položí na stůl bankovní výpisy a ručně „datlí“ údaje do některého předpotopního účetního programu – inu takový správce vám oddělené vedení účtů po vlastnících nenabídne a bude tvrdit, že je to zbytečné, nebo že to nejde.

  lake

  Vložil Krupp, 2. Září 2010 - 8:20

  Pane lake, zamýšlím se nad vedením výkazů na jednotku přímo v účetnictví. Nedovedu si to moc představit, musel bych to asi vidět. Představuji si dům o 100 a více vlastnících. Podle mých představ by to znamenalo cca 100 krát obsažnější účetnictví.

  Píšete, že z účetnictví a bankovních dokladů lze s obtížemi potřebné údaje zjistit. Pokud je vedle účetnictví vedena i evidence předpisů a skutečností plateb vlastníků, lze to zjistit velmi snadno. Jen to nemusí být součástí účetnictví. Podle mého je na každém SVJ, zda vede velmi složité účetnictví a má v něm úplně všechno, nebo vede další evidenci a má rovněž úplně všechno potřebné.

  Jirka

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 2. Září 2010 - 8:51

  Osobně se (jako mimo jiné účetní) domnívám, že vést například 104 analytických účtů pro všechny účty, které mají souvislost s jednotlivými vlastníky, je totální blbost. V takovém množství je pravděpodobnost chyby mnohem větší, než při účtování kumulovaně a vedení položkové evidence bokem.

  Nedokážu si opravdu představit, že bych účtovala třeba opravu zámku za 420 Kč po 4,03846153846­15384615384615384615 Kč na 104 analytických účtů jako čerpání zálohy na správu.

  Každá normální účetní si dělá inventury účtů a kontroluje s výstupy z evidence; není tedy nejmenší problém v jakémkoli okamžiku roku říct, jaká je bilance konkrétního vlastníka. Není nutno se přitom topit v milionech čísel.

  Co se týče vedení účtů po vchodech, považuji to za nezákonné a nelogické. Je-li například oněch 104 vlastníků rozprostřeno v osmi vchodech, vedení „středisek“ s přepočítáváním podílů je zase o strašném množství nesmyslných čísel.

  Ale hlavně – každý vlastník v našem domě si koupil s bytem podíl na společných prostorech všech osmi vchodů a v tomto poměru odpovídá za svůj majetek. Počítat náklady jenom těm nešťastníkům, kteří se shodou okolností nastěhovali do nejporuchovějšího vchodu, považuji za nesmysl.

  A pokud jde o jednotlivce případně způsobující tyto škody, je stejný nesmysl, aby to za ně platilo všech 104 vlastníků, jako aby to za ně platilo zbylých 12 nevinných obyvatel daného vchodu. Takové škody je pak potřeba vymáhat po konkrétních vlastnících a nikoli je přenášet na část nebo celé SVJ.

  Takže, vyzná-li se osoba vedoucí evidenci a účetnictví ve své práci, není potřeba vést účetnictví po vlastnících, protože i z těchto výstupů dokáže čísla získat a srozumitelně prezentovat. Nevyzná-li se, vedení po vlastnících situaci nezachrání, ale pravděpodobně ještě více zkomplikuje.

  A troufám si trvdit, že jednostránková rozvaha s jednostránkovými (z evidence tahanými) analytikami účtů předpisů, záloh na správu a záloh na služby je mnohem přehlednější, než deseti- až stostránkové výstupy z analytického účetnictví.

  Vložil Pavel, 2. Září 2010 - 12:37

  Paní PeDuPles,

  souhlasím. Je vidět, že jste předseda i účetní.

  Nevím ale, zda nick Nick bude nadšen Vaší odpovědí. Nejraději by zákonem prosadil svou značně pomýlenou představu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 2. Září 2010 - 14:51

  Pane Pavle,

  problém je v tom, že většina předsedů a valná část zdejších diskutujících (a to zcela bez urážky) nemá vůbec ponětí o tom, co je to účetnictví. Valná většina předsedů neumí v účetních výkazech ani číst a pokud vyžadují předávání výkazů z „účetnictví“, myslí tím povětšinou výstupy z evidence a maximálně inventuru účtu záloh na správu. Většina údajů se jim stejně musí přeložit do lidštiny.

  Stejně tak jsem přesvědčena, že nick Nick asi nikdy neviděl položkovou rozvahu za normálních okolností, natož při položkovém účtování. Po předání prvních 50 papírů za jeden měsíc by ještě o návrat ke kumulativním údajům prosil…

  A s představou lidí, že co je vedle ve vchodě mě nezajímá, se setkávám taky dost často. V takových případech posílám lidi prostudovat kupní smlouvu k bytu, kde mají jasně uvedeno, na čem si koupili podíl. Zatím si nikdo nepřišel stěžovat podruhé.

  Vložil lake, 2. Září 2010 - 9:19

  Paní PeDuPles,

  vy to ženete do absurdních konců. Jistě nyní postupujete tak, že zálohy vlastníků, které jsou pro SVJ cizím zdrojem financování, minimálně jednou za účetní období zúčtujete oproti skutečným nákladům (Český účetní standard č. 017-Zúčtovací vztahy).

  Dovedu si představit toto zúčtování záloh po měsících. Neměl jsem na mysli patlat se průběžně v jednotlivých položkách.

  Ale za důležité v tomto vláknu považuji nikoliv to, zda se tyto údaje povedou v účetnictví či mimo ně, ale otázku kdy začnou správní firmy nabízet rozlišení po jednotkách a po měsících jako samozřejmou součást svých služeb. Některé už tak postupují. Uvidíte za pět let.

  P.S. Kromě příkladu společnosti ESPRAVA se zde v jiném vláknu objevil odkaz na Transparentní účet Komerční banky.

  Už to začalo ...
  lake

  Vložil Anonymou (bez ověření), 2. Září 2010 - 16:48

  Už jsem to tu řešil několikrát – tyhle „transparentní“ účty jsou bohužel nezákonné, protože všem lidem ukazují mnohem více často osobních údajů než by si to jejich majitelé (těch údajů) přáli.

  Na principu nic špatného není, ale nelze všem ukazovat vše bohužel.

  P.L.

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 2. Září 2010 - 9:20

  Pane lake,

  možná mě jen jako účetní vyděsila ta představa stovek a tisíců analytických účtů :-)

  A jinak – vedu účetnictví rozvahovým způsobem, který je stejně přípustný jako výsledovkový, takže zálohy proti nákladům zúčtovávám v reálném čase. Vím tedy v jakémkoli okamžiku skutečný stav záloh na správu a prostým vynásobením podílem na domě tudíž i stav pro jednotlivé vlastníky.

  Evidenční program mi pak položkově vyplivne stavy účtů jednotlivých vlastníků, co se týče předepsaných i uhrazených záloh, jak na správu, tak na služby.

  Z pohledu předsedy ale opravdu nevidím smysl znát stav účtu záloh na správu po vlastnících. Hlavní, co mě zajímá, je disponibilní zůstatek. Ten v jakémkoli okamžiku znám a svých x,yz % si dokážu spočítat.

  Vložil lake, 2. Září 2010 - 9:41

  Paní PeDuPles,

  rozumím, že Vás jako předsedkyni to dnes nezajímá. Vlastníky jednotek to brzy zajímat bude.
  Dosud většinou netuší, protože jsou "odkojeni" tvrdým přístupem dosavadních SBD a ani jim to nikdo nenabízí.

  Jakmile se objeví další společnosti jako je ESPRAVA, jakmile se vžije transparentní přístup vlastníků jednotek k bankovním účtům, vzroste v SVJ tlak zdola na komfortnější a zcela průhledný způsob informování. A přijde to velmi brzy, a bude to dobře.

  lake

  P.S. Vidím, že mé příspěvky v tomto vláknu dostávají vesměs záporná hodnocení. Zřejmě od předsedů SVJ, kteří mají hrůzu z toho, že by pro vlastníky jednotek - pány v domě - měli dělat něco navíc a umožnili by tím transparentní kontrolu finančních toků. A do toho se některým předsedům nechce, že?

  Vložil Krupp, 2. Září 2010 - 12:00

  Pane lake, já si vašich přískěvku většinou velmi cením a párkrát mi hodně pomohly. Jenom někdy ujedete jako ostatně každý a Vy nerad připouštíte chybu. Určitě s Vámi nesouhlasím ne proto, že bych byl líný cokoliv udělat, nebo chtěl cokoliv skrývat. Naopak když vidím, že někdo něco udělal, chci to udělat ještě líp. Tady však nemáte pravdu. Zato s paní PeDuPles bych si rozumněl. Už několikrát měla shodný názor se mnou.

  Jirka

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 2. Září 2010 - 9:42

  Pane lake, my si asi nerozumíme. Jsem předseda a zároveň dělám správu, včetně evidence a účetnictví. Pro prezentování čísel vlastníkům používám pro tisky stejně export do excela a není tedy nejmenší problém přidat sloupeček s rozpočtem stavu záloh na správu na jednotlivé vlastníky.

  Samotné vlastníky ale vždycky zajímá hlavně celkový disponibilní stav záloh, tedy částka, kterou máme k utracení, nikoli jejich fiktivní podíl na této částce, jejíž „vyúčtování“ je pouze informativní, když nespotřebovaný zůstatek se převádí do dalších let a při prodeji bytu se rovněž nevrací.

  Ale jak říkám, mé programové vybavení mi zjištění stavu po jednotlivých vlastnících umožňuje pro jakoukoli položku; jen se mi zdá, že zrovna znalost mého podílu na zůstatku záloh na správu není číslo, které bych jako vlastník potřebovala vědět. Nicméně na požádání jsem schopna ho kdykoli aktuálně sdělit.

  Pro mou práci je ale mnohem důležitější znát jiná čísla, většinou ta kumulovaná, vypovídající o finanční situaci SVJ. Teprve jsou-li tato čísla nevyhovující, je potřeba jít do analytiky a zkoumat příčinu.

  Vložil lake, 2. Září 2010 - 8:54

  Pane Kruppe,

  Jestliže mi správní společnost zajistí prohlížení stavu účtu a plateb záloh přes web, je mi celkem jedno, zda tyto údaje vede v účetnictví nebo jinak. Dělá to tak moje banka, můj telefonní operátor, můj operátor internetového telefonu, dělá to tak každý internetový obchod na který se zaregistruji a koupím si od nich opalovací krém nebo knížku. Proč by mi stejný komfort neměl zajistit správce domu?

  Viz např. společnost ESPRAVA.

  Pokud je účetnictví vedeno v software a měsíční pohyby na bankovním účtu se do něj importují automaticky, pak je celkem jedno, zda to bude 10 krát, 100 krát nebo 1000 krát obsažnější.

  Pokud povedete evidenci mimo účetnictví, musíte na to mít nějaký jiný SW a údaje do něj nějak dostat. Účetnictví bude tedy s tímto software provázáno, výměna dat bude automatická. Mne jako uživatele nijak nezajímá, kde končí "účetnictví" a kde začíná "evidence". Hlavně že budu mít k dispozici ty informace.

  Dále mne napadá: vlastníci, kteří jsou účetními jednotkami, budou vyžadovat pro daňové účely potvrzení (nikoliv o zaplacené záloze, nýbrž o skutečném věcném plnění ve správném časovém rozlišení). Je průkazné vystavovat jim potvrzení z evidence vedené mimo účetnictví?

  lake

  Vložil Krupp, 2. Září 2010 - 11:47

  Pokud zrevidujete svůj původní příspěvek, že by to mělo být součástí účetnictví a napíšete, že se musí vést i odpovídající evidence záloh a plateb, nebo jak tomu chcete říkat tak ano. Ale jen ne proboha jako součást účetnictví, což jste původně napsal. Ono není předepsáno mít účetnictví vytištěno, ale většinou se to raději dělá. Vám by vyšla půlmetrová kniha.

  Co se týče rozpočítávání všech položek na vlastníky, jak jste původně napsal, to je vůbec nesmysl. Pokud by to chtěl někdo vědět, tak je to záležitost na pár vteřin. Co takových 26 Kč za doporučený dopis, nebo 6 Kč bankovní poplatek dělit pravidelně na 120 dílů.

  Jirka

  Vložil lake, 2. Září 2010 - 13:30

  Pane Kruppe, už jsem to napsal podrobněji paní PeDuPles, ale zopakuji:
  Dovedu si představit zúčtování záloh po měsících. To se nepochybně bude dít jako součást účetnictví. Neměl jsem na mysli patlat se průběžně v jednotlivých položkách.

  lake

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 2. Září 2010 - 14:36

  Pane lake, ale tady jde o obecnou náročnost (a dle mého nesmyslnost) vedení analytického účetnictví na vlastníky.

  Budu se držet mnou uvedeného případu 104 vlastníků. Toto SVJ mělo za rok 2009 v účetním deníku 906 zápisů (část vlastníků platí přes SIPO, do účto jde jednou položkou) na 40 účtech.

  Pokud by se vedly analyticky předpisy, pak by počet účtů vzrostl o 312 (počítám s analytikou na 311, 324 a 955) a namísto dvou zápisů každý měsíc nastoupilo 208 zápisů každý měsíc. Při Vámi navrhovaném vyúčtování záloh na správu jednou měsíčně by šlo o dalších 104 zápisů měsíčně navíc. Vyúčtování služeb by pak proběhlo 1040 zápisy namísto stávajících 10.

  Když to sčítnu ročně, jedná se o 4784 naprosto zbytečných účetních zápisů, což je navýšení o 400%. Dokážu si představit, že bych v případě takového požadavku začala střílet :-)

  Vložil Pavel, 2. Září 2010 - 14:44

  Paní PeDuPles,

  souhlasím s Vámi.

  Včera jsem něco konzultoval s SVJ, kde je 290 jednotek a znám i větší. Kdyby se návrhy nicku Nick uzákonily.....

  Přitom by se to dělalo jen kvůli několika jedincům. Drtivou většinu členů SVJ zajímá jen kolik bude platit do budoucna a za co se peníze utratily v minulosti.

  Celý požadavek vychází z neznalosti principů SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 2. Září 2010 - 9:12

  Pane lake, s veškerou úctou – Vy osobně jste schopen rozeznat výstup z účetnictví od výstupu z evidence? Tento papír má z každého účetního programu jinou formu a musí být stejně podepsán statutárním orgánem SVJ, který ručí za jeho správnost. Pro daňové účely není důležitá forma dokumentu, ale jeho obsah. A zfalšování výstupu z účetnictví je stejně jednoduché jako vyrobení tabulky s falešnými údaji v excelu, jde-li Vám o toto.

  Vložil Pavel, 1. Září 2010 - 23:03
  1. ZoVB je postavený na podílovém spoluvlastnictví SČD. Pokud máte podíl na SČD např. 10%, tak příspíváte 10% na celkové „ZPSOD“. Stejně tak nesete např. 10% z nákladů na vedení účetnictví, odměny výboru, opravy SČD etc. Z toho je zřejmě, že vedení účetnictví na jednotlivé vlastníky nikomu nic nepřinese.
  2. V zákonech samozřejmě nenajdete, že by se účetnictví muselo vést na jednotlivé vlastníky.
  3. Nic Vám ale nebrání přesvědčit ostatní spoluvlastníky, aby se vše vedlo na jednotlivé vlastníky. Žádný zákon to nezakazuje. Sice se z účetnictví nic lepšího nedozvíte, ale když se na tom dohodne většina......
  4. Nechápu Vaše tvrzení: „Tím poškozují vlastníky, kteří se dobře starají o majetek ve společné péči a platí v mnoha případech za škody způsobené nedbalými vlastníky.“ Můžete to vysvětlit?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Září 2010 - 9:44

  Pane Pavle, Vaše tvrzení o 10 % na nákladech na správu domu sice platí pro většinu SVJ, ne však pro ta, která jako to naše, rozděluje náklady podle dohody podepsané všemi vlastníky jednotek jinak, než podle spoluvlastnických podílů, protože tu máme i vlastníky garáží, kteří se nepodílejí např. na nákladech na opravy technických zařízení (rozvodů vody, plynu, společné antény, poštovních schránek apod.).

  O tom, jak má vypadat přehled o stavu a čerpání záloh na správu jsem tu kdesi psala. Určitě musí obsahovat sloupce: Počáteční zůstatek, Vklady, Čerpání, Konečný zůstatek a řádky se jmény vlastníků jednotek. Sloupec „Čerpání“ by měl být rozdělen na náklady podle druhů. Ty méně významné mohou být shrnuty do položky ostatní provozní režie, ty významné si zaslouží samostatný sloupec.

  Práce na takovémto přehledu není pro toho, kdo ví, kam se má do účetnictví podívat, nijak náročná.

  Externí správce nám vyhotovuje přehled podle vlastníků jednotek k rozvahovému dni, protože jsme si to tak dali do smlouvy.

  Potřebuje-li výbor přesné informace ke dni konání shromáždění, protože se má rozhodovat o nějaké důležité akci, jsem schopná jej dodat z kopií přijatých faktur, z údajů účetnictví a v souladu s pravidly uvedenými v dohodě podepsané všemi vlastníky cca za hodinu.

  Účetnictví přitom nevedeme podle vlastníků jednotek. To se vyplatí v mini SVJ, tj. v SVJ kolem 6 členů (viz souvislý příklad v rubrice Poradna na www.klaiex.webnode.cz).

  Kdo si chce počíst, najde podrobnosti v časopise Účetnictví č. 1/2008. Příspěvek o přehledech je součástí miniseriálu o tzv. „FO“ (celý miniseriál byl uveden od č. 11/2007 do č. 2/2008).

  N. Klainová

  Vložil Pavel, 2. Září 2010 - 12:03

  Paní Klainová,

  odhaduji, že nejméně 98% všech SVJ rozděluje náklady podle podílu na SČD. Pouze zbytek část nákladů účtuje podle jednotek. Pro ten zbytek byla má odpověď nepřesná.

  Z úvodního příspěvku jsem nabyl dojem, že nick Nick by chtěl i jednotlivé faktury rozpočítávat průběžně na jednotlivé vlastníky, což společně s PeDuPles, považuji za nic neříkající.

  I z odkazu, který zde publikoval pan lake, vyplývá, že vyúčtování nákladů dotyčný správce dělá na vlastníka 1× ročně.

  Za normální považuji průběžné sledování po jednotkách

  • předpisů příspěvků
  • úhrad těchto předpisů.

  Ovšem rozpočítávat průběžně na jednotku např. opravu vstupních dveří, považuji za hloupost. Tazatel Nick se asi domnívá, že se tím něco „zprůhlední“. S tím nesouhlasím. Pouze by se zavedlo množství analytických nic neříkajících účtů.

  Na základě ročního výsledku za celé SVJ potom není problém sestavit přehled kolik jednotlivá jednotka přispěla na např. na vedení účetnictví a kolik činily skutečné náklady. U nás to tak děláme v rámci vyúčtováni 1× ročně ve 22 položkách. Frekvenci i podrobnost považuji za dostačující.

  Stejně tak nepovažuji za správné hospodaření po vchodech, protože podíl na opravě vstupních dveří v jednom vchodě musí nést podle svého podílu na SČD všichni vlastníci.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Září 2010 - 13:34

  Pane Pavle, svůj příspěvek jsem tedy napsala s ohledem na existenci 2 % SVJ, která platí příspěvky na správu a rozdělují náklady na správu jinak než podle spoluvlastnických podílů.

  Ale: Pokud by se někdy konečně podařilo uvést do života nový ZoVB, podle kterého se nebudou všechny náklady rozdělovat podle spoluvlastnických podílů, bude muset sestavování přehledů podle vlastníků jednotek natrénovat i ostatních 98 % SVJ.

  Budou-li rozdělovat náklady jinak, než dosud, budou muset upravit i výši měsíčních příspěvků na správu. Jinak by mohli mít někteří členové SVJ v celkové sumě záloh na správu neúměrně vyšší podíly než jiní, a to by se jim nemuselo líbit. Vím, o čem píšu, v našem SVJ se podíly vlastníků na celkových zálohách na správu dorovnávají cca jednou za tři roky (podle toho, za co utrácíme).

  N. Klainová

  Vložil Pavel, 2. Září 2010 - 14:23

  Paní Klainová,

  již jsem napsal, že pro ta necelá 2% bylo mé vyjádření nepřesné.

  Nicméně původní dotaz je o něčem jiném.

  Nick Nick by nejraději prosadil do zákona nesmyslné ustanovení pro všechny. Takový postup se mi příčí ze zásady.

  Zejména když jeho pomýlenou představu si může svobodně prosazovat ve svém SVJ, ale proč do té hlouposti chce namočit i normální lidi?

  Jeho tvrzení: „Výbory SVJ v účetnictví většinou trvají na kumulovaných analytických účtech „záloh“ stejně jako tomu bylo správně v bytových družstvech u fondu oprav. Tím poškozují vlastníky, kteří se dobře starají o majetek ve společné péči a platí v mnoha případech za škody způsobené nedbalými vlastníky.“ je nesmyslné.

  Zřejmě nechápe podstatu SVJ a proto jsem použil svůj příklad o 10%. Kdybych to komplikoval ještě odchylkou pro necelá 2%, tak už by to bylo pro některé čtenáře nepochopitelné. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Září 2010 - 14:44

  Pane Pavle, reagovala jsem na tuto část věty Nicka:

  „Jaký máte názor popř. zkušenosti na způsob výkazů čerpání „zálohově poskytovaných příspěvků na správu a opravy domu“ na vlastníka či na skupiny vlastníků…“.

  Další diskusi nechávám na jiných.

  N. Klainová

  Vložil Pavel, 2. Září 2010 - 14:51

  Paní Klainová,

  důležité je, že když Vám to vyhovuje, takže na to nepotřebujete nějaký zákon.

  Potřebujete to, odhlasovali jste si to, máte to.

  Mne se jen nelíbí ti fundamentalisté, kteří za každou cenu chtějí na vše zákon a to v duchu jejich pomýlených názorů.

  Jinak nemám zprávy, že by někdo nějak pospíchal s předložením nového ZoVB poslancům. Zatím probíhá boj o koryta a na práci není čas.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil milan_dux, 5. Říjen 2010 - 12:51

  Toto dosud nelze stavět na dobrovolnosti.

  Vysvětlím: Proč bych jako vlastník bytové jednotky a člen SVJ neměla mít právo vědět, jakou částku má každý byt vloženou v našem společném fondu oprav? Tedy kolik tam nastřádal, mínus vydání z FO na jeho vnitřní opravy (případně na jaké konkrétní opravy). To vše k určitému datu – t.j. závěr roku nebo např. datum zahájení či ukončení velké investice SVJ, jako je zateplení apod.

  Jako vlastník mám totiž právo vědět, jak si moje nemovitost stojí i finančně. K bytu patří také poměrná část společných ploch. Proto mě musí zajímat, jak si udržujeme „obal“ domu, musí mě zajímat tok prostředků SVJ. Je smutnou pravdou, že většina vlastníků dosud vězí v hlubokém socialismu a podle toho se (ne)stará o své záležitosti, což zase vyhovuje „obětavým výborům“ při nakládání s majetkem vlastníků (dosud je praxe taková, že se nemusí zpovídat).

  Učinili jsme nejednu zkušenost, že povinnost poskytování informací, není-li uzákoněna, může být a jest lidem upírána. Proto by měl zákon pamatovat na dostupný způsob, jak dosáhnout přístupu k dotyčným údajům, a příslušné sankce za porušení. Místo otřepaného a výsměšného „Běžte si k soudu“! K tomu mne vede současný stav (ne)vymahatel­nosti práva.

  Milena

  Vložil Jiří Smejkal, 2. Listopad 2010 - 19:07

  Pane Milane, zákon 72/94 Sb. stanovuje právo všech vlastníků vidět doklady a výkazy SVJ. Zažívám extrémní příklad využívání tohoto práva jedním bytem, ale nevadí mi ani to, že si všechny doklady kopíruje. Máme asi jednodušší situaci, že nás je jenom 5 vlastníků. ale od začátku jsme si zavedli že fond oprav je jen na opravy většího rázu a vše ostatní jde do služeb. I třeba zámečník je služba. Zálohy na služby evidujeme v účetnictví na byty, čerpání na zajímavé druhy a ostatní. Vše vyhodnocujeme v ročním přehledu a stačí to i tomu extrémně náročnému vlastníkovi. Snad je to odpověď i na mnohé další příspěvky.J.S.

  Vložil lake, 5. Říjen 2010 - 12:55

  Mileno,
  právo na informace JE uzákoněno. Přečtěte si Listinu základních práv a svobod, čl. 17 odst. 1.

  lake

  Vložil milan_dux, 6. Říjen 2010 - 13:55

  Lake, máte sice pravdu, jenom ta vymahatelnost u nás jaksi chybí.

  Milena

  Vložil Správce (bez ověření), 2. Září 2010 - 11:23

  Klientům také poskytujeme 1× ročně (případně kdykoliv na vyžádání) Vyúčtování nákladů na správu a údržbu domu rozčleněné na jednotlivé vlastníky.

  Klient může zdarma v rámci základní ceny za správu nemovitostí využívat zabezpečenou internetovou aplikaci, která mu umožňuje přístup k údajům z databáze správce. Zde nalezne všechny důležité údaje o hospodaření, úhradách předpisů, o vlastnících, bytech, atd. Sestavy lze také tisknout. Demo k testování naleznete na našich stránkách www.spravexa.cz Omlouvám se za menší reklamu našich služeb.

  Vložil Správce (bez ověření), 2. Září 2010 - 12:22

  Pro zájemce ještě připojuji odkaz, kde se může podívat na vzor výkazu čerpání fondů na vlastníka. http://www.spravexa.cz/…poradna/svj/

  Vložil Krupp, 2. Září 2010 - 12:41

  Koukal jsem se na to. To je přesně ono. Tisknout se to stokrát nedá. Pokud by to bylo na webu pro každého, nevím. Stejně mě jako vlastníka zajímá víc, že SVJ dalo na nástrahu pro hlodavce 3500 Kč, než že můj podíl byl 28,15 Kč.

  Jirka

  Vložil Správce (bez ověření), 2. Září 2010 - 12:48

  Souhlasím. To už je na rozhodnutí klienta. Pokud chce tisnout 1× ročně je tato sestava v ceně pro každého vlastníka součástí vyúčtování. Pokud chce vícekrát do roka je to na dohodě o ceně za tisk, případně mailem. Jde také udělat sestavu jen na určité vchody, patra, atd.

  Vložil Krupp, 2. Září 2010 - 13:07

  Víte, mě to připadá chytré marketingově. Že správce umí víc než většina ostatních. Kdybych se rozhodoval pro správce, asi by to na mě určitý dojem udělalo. Když o tom ale uvažuji reálně, neni to nic víc než dělení každé položky pevným koeficientem pro každého vlastníka. To by měl každý vlastník umět taky. Pokud to neumí tak ani nedokáže nic zkontrolovat. Ani z toho nevyplývá to, co měl též na mysli pan lake, kontrola, kdo dluží a kdo ne. Ta se dělá trochu jinak.

  Jirka

  Vložil Správce (bez ověření), 2. Září 2010 - 13:13

  Samozřejmě. Na dlužníky dokážeme nabídnout další podrobné sestavy. Některé základní údaje může klient sledovat on-line v našich aplikacích jejichž demo k ozkoušení naleznete na našich stránkách. Co se týká sestav, dokážeme nabídnout prakticky jakoukoliv sestavu, kterou klient požaduje. Buď jsou standardně nabízené, nebo se dají i dotvořit zakázkově. omezení tedy prakticky není žádné.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".