Neplatnost usnesení - NS 29 Cdo 3307/2016

Vložil anon1234 (bez ověření), 19. Prosinec 2018 - 16:41 ::

NS vydal 19.7.2018 zajímavý judikát NS 29 Cdo 3307/2016 (soudci Šuk, Cileček, Gemmel) týkající se vyslovení neplatnosti usnesení o spolku. http://www.nsoud.cz/…8327003BA306?…,

Dle NS Nejvyšší soud proto uzavírá, že soud v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti orgánu spolku musí nejprve posoudit soulad napadeného rozhodnutí orgánu spolku se zákonem a stanovami; teprve poté, kdy dospěje k závěru, že tímto rozhodnutím byl porušen zákon či stanovy, zvažuje, zda je na místě vyslovit jeho neplatnost, či zda je – s ohledem na konkrétní okolnosti – naplněn některý z důvodů upravených v § 261 o. z., pro které nelze neplatnost rozhodnutí orgánu spolku vyslovit. Závěrem soudu o tom, že napadeným rozhodnutím orgánu spolku byl porušen zákon či stanovy (a to bez ohledu na to, zda soud vyslovil neplatnost tohoto rozhodnutí či zda návrh zamítl podle § 260 o. z.), je pak vázán i soud rozhodující o případném nároku člena spolku na přiměřené zadostiučinění podle § 261 o. z.

z judikátu vyplývá, že v ČR každý člen spolku má právo soudního přezkumu každého rozhodnutí členské schůze, zda je v souladu se zákonem a stanovami (zde soudní přezkum, zda udělená výtka členu mysliveckého spolku byla v souladu se zákonem a stanovami). Zatímco dle výkladu orlů práva Dýškové/Brzobo­haté/Feráka člen SVJ nemá právo na soudní přezkum usnesení shromáždění SVJ téměř v 99% věcí (vyjma rekonstrukce za miliony a volby členů výboru).

orlové práva Dýšková/Brzobo­hatá/Ferák svým výkladem porušují čl. 6 odst. 1 Úmluvy – analogicky rozhodnutí Kohlhofer a Minarik vs CR (č. 329321/03 z 8.10.2003, 28464/04 z 21.7.2004 a 5344/05 z 29.4.2005), Minarik vs CR (46677/06 z 14.11.2006), Solaris s.r.o. a ostatni vs CR (8992/07 z 15.2.2007), Minarik a ostatni vs CR (10583/09), Kohlhofer vs CR (22915/07 z 17.5.2007), Minarik vs CR (58874/11 z 12.9.2011), ve kterých ESLP konstatoval porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, neboť stěžovateli české soudy odmítly přezkoumat rozhodnutí valné hromady se zákonem a stanovami.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 8. Květen 2019 - 20:34

  pekne jste to napsal, takove jsou i me zkusenosti s timto senatem NS ve veci SVJ (neplatnost usneseni shromazdeni ve veci neplatnosti stanov podle OZ).

  Vložil JiMaF (bez ověření), 21. Prosinec 2018 - 23:55

  To byla dobrá idea si projít rozsudky NS a US. Je to pro mne dost poučné: Pokud se zdržíme hlasování, pak nemůžeme namítat přehlasování podle par. 1209. protože jsme aktivně nevystoupili. (Z toho plyne, že si musíme dát velký pozor na záznam hlasování… ) Je to logické, ale v zápalu „boje“ hrají svou roli emoce. Měl by to být úkol pro advokáta takové situace „odchytit“.

  Jeden z citovaných případů se týká úprav balkonů. Tady bych viděl cestu přes prohlášení vlastníka, kde je uvedeno vymezení jednotek. Pokud je balkon součástí jednotky, měly by jít náklady na úpravy za vlastníkem jednotky. (Mám na mysli prohlášení vlastníka vloženého do katastru před platností NOZu. Od roku 2014 je balkon společný…, i když je ve výlučném užívání majitele jednotky.) Usuzuji, že hlasování o opravě balkonů zřejmě nebude právně podložené, pokud jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek (určitě to někdo dovede pojmenovat lépe právnickými výrazy.)

  Vložil JiMaF (bez ověření), 20. Prosinec 2018 - 18:03

  Mám malý dodatek k tématu, který může být užitečný. Znáte web https://oadvokatech.ospravedlnosti.cz/ ?

  Vložil JiMaF (bez ověření), 19. Prosinec 2018 - 21:10

  Setkal jsem se v tomto roce s názorem právníka, že nemá cenu danou věc dávat k soudu. Pokud se mi nestane velka majetková újma, smete soud věc ze stolu. Soud prý také neuvěří, když se hájí majetkové nároky za skupinu spoluvlastníků. Potud tvrzení zkušeného právníka. Jaká je Vaše osobní zkušenost se soudy ve věci, které se týkají SVJ? Jak se Vám daří najít toho správného právníka (…ano, je to věčné téma)?

  JiMaF

  PS: Jistě mi někteří poradí, abych hledal dál. Nakonec v databázi ČAK je asi 1079 právníků pracující ve specializaci 03.

  Vložil anon1234 (bez ověření), 19. Prosinec 2018 - 21:42

  z judikatury NS a ÚS skutečně platí, že soudy vyhazují téměř 99% žalob týkající se neplatnosti usnesení shromáždění – aby soud vůbec zkoumal (ne)soulad usnesení se zákonem či stanovami, musí se jednat o „důležitou věc“, a to je dle těchto soudů jen rekonstrukce za miliony nebo volba členů výboru…

  jsou dvě možnosti s ohledem na tuto judikaturu, (1) nesoudit se vůbec, (2) dotáhnout to k ÚS, ale zřejmě ještě dále k ESLP (to je otázka zhruba 5 let, a to ještě když to půjde superrychle, tj. 1 rok na jednu instanci – KS, VS, NS, ÚS a ESLP)

  osobní zkušenost se soudy týkající se SVJ je stejná, a to že téměř všechny žaloby na neplatnost vyhazují.

  jsem právník. jinak samozřejmě platí, že dnes je právo tak složité, že je třeba najít specialistu na dané právo, právníky s generální praxí nebrat. v tomhle případě bych se uchýlil k právníkům, kteří vydávají komentářovou literaturu nebo se věnují právu SVJ (mají články o SVJ v různých časopisech).

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 8. Květen 2019 - 20:44

  popisujete spravne, jak se veci maji. Soudim se patym rokem, mam po ÚS a nyni pred sebou Evropsky soud. Vedu nekolik soudnich sporu ve veci SVJ, vzorove stanovy, tak jako stanovy podle OZ meni (bez meho souhlasu) vlastnicke pravo, ktere je chraneno LZPS. Po mych zkusenostech (a metodach, ktere panuji na jednanich) se soudy , jsem nabyla dojmu, ze nejsme pravni stat. To jeste nazyvam slusne. Jinak je to prolezla mafie, ruka ruku myje (politici, policie, statni zast. soudci, pravnici atd.). Nazyvam je zlocinci,nemohu vice pres internet psat.

  Vložil okolojdouci (bez ověření), 21. Prosinec 2018 - 13:01

  Nevíte jak na tom je zdeseny clen SVJ se svojí ústavní stížností?

  Vložil DanaH, 23. Prosinec 2018 - 21:02

  Přeji všem krásné a pohodové svátky vánoční.

  Bohužel doposud nepřišlo žádné vyjádření od ústavního soudu. Ale já již nevěřím v úspěch a co je nejhorší, zděšený člen SVJ se výsledek nedozví, nečekaně zemřel.

  Vím, ale, že zděšený člen SVJ vyložil rozhodnutí soudů NS: „Shromáždění SVJ, které není usnášeníschopné, může přijmout usnesení, které platí, protože není důležité, a o tom co je důležité ovšem rozhoduje soud“.

  Já ale nepočítám že se ústavní soud tímto bude zabývat, ale jenom vím, že zděšený člen SVJ odešel s vědomím, že žil ve státě, kde je nevymahatelnost práva a nečekal, že zejména soudy k tomu přispívají.

  Jakmile obdržím vyjádření ústavního soudu (pokud nějaké přijde a pokud se ho dožiji), dám to na vědomí.

  =================

  Možná bude další soudní spor, protože výbor SVJ předložil ke schválení nové stanovy a doplnil je o Předkupní právo:

  Jedná se o SVJ vzniklé na základě zákona č. 72/1994 Sb. = schválené vzorové stanovy.

  Předkupní právo

  (1) Člen společenství je povinen při převodu jednotky nejdříve nabídnout jednotku ke koupi Společenství vlastníků a všem členům společenství za stejných podmínek k okamžiku uzavření smlouvy. (2) Člen společenství je povinen při převodu jednotky oznámit písemně všem členům společenství a Společenství vlastníků podmínky převodu bytové jednotky. (3) Každý z předkupníků je povinen písemně oznámit převádějícímu do 1 měsíce od doručení nabídky, zda jeho nabídku přijímá, jinak jeho právo zaniká. (4) Bude-li mít zájem o bytovou jednotku více předkupujících a nedohodnou-li se jinak, má každý z nich právo vykoupit nemovité věci, tak aby jejich podíly na nemovitých věcech byly stejné. (5) Předkupníci jsou povinni uhradit kupní cenu převodci ve výši dle jejich podílu nejpozději dotří měsíců od doručení nabídky. (6) Odstavce 1 až 5 tohoto článku se nepoužijí, převádí-li převodce jednotku osobě blízké.

  ============

  Všem přeji krásný a pohodový nový rok 2019 a úspěchy v bránění svého práva vůči SVJ.

  Vložil ?! (bez ověření), 1. Leden 2019 - 16:45

  Odkud mate info ze zdeseny clen svj zemrel…?!

  Vložil DanaH, 19. Leden 2019 - 12:06

  Byl moje nejbližší osoba. DMH

  Vložil TN. (bez ověření), 1. Leden 2019 - 20:19

  Zmínka o úmrtí účastníka vlastnického odbojového hnutí vyvolává zármutek, nicméně zděšený člen SVJ zde diskutoval s reinkarnovaným lakem ještě 30. prosince, ledaže by diskuse probíhala ze záhrobí. Vůbec bych se nedivil, kdyby po republice řádily tajné eskadry smrti zřízené tajnou organizací tvořenou z SBD a zmetků z výborů.

  Vložil DanaH, 19. Leden 2019 - 12:07

  Nevím, kdo se podepsal v prosinci 2018 jako zděšený člen (ale jak se zdá, zděšených členů bylo a je více), ale téma, o kterém diskutuji a které napsal „můj“ zděšený člen byla moje nejbližší osoba a v tomto sporu s SVJ byl i vůdčí osoba. Já jsem byla a nadále budu účastníkem soudního řízení a doufám, že nakonec jsme nebojovali marně, že pravda a právo zvítězí. DMH

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 8. Květen 2019 - 21:02

  nebojujeme zbytecne (ja jiz 5 let, vedu nekolik zalob ve veci SVJ). Jedna z zalob je na vladu CR ohledne pravnicke osoby SVJ, novely z roku 2000, vzorovych stanov a nasledne OZ (zak. c. 89/2012). Tento system (nyni prostrednictvim justice) je ziven nasim strachem. Jsou ve vyhode (docasne), protoze jsou neodvolatelni a nemaji hmotnou odpovednost (jak soudci, tak politici). Mne uz se nabourali (lidove receno) do emailu, nemecky telecom (security) me radeji zablokoval. mam jiny login. Taky mne zacina byt vyhrozovano. Pratele z Opavy mne rikaji, at odjedu do Nemecka, protoze vi, jak se ztraci nepohodlni lide. Ja jsem oslovila s moji kauzou CT1 reportery, taky dali od toho ruce pryc. Bojuji dal a nevzdam to, mam po ÚS a chystam si material na Evropsky soud. Budu tam posilat vsechny rozsudky (a tech je dost), vsechny jsou protiustavni a predevsim me stiznosti na soudce a senaty. Metody, ktere panuji na soudech jsou vic nez katastrofalni (odmitnuti protokolovat me vypovedi, kriceni soudce na mne, pote omluva, dvakrat stejny senat KS Ostrava rozhodla za me nepritomnosti atd atd.).Na zaver chci rict, nevzdavat to, v jednote je sila. Ony ty k*rvy na to cekaji, ze to nedame jak psychicky, casove , tak financne.

  Vložil precedens, 14. Leden 2019 - 1:35

  bude bud absolutne silena osoba nebo osoba s umyslne zvracenym chovanim.

  Vložil DanaH, 18. Leden 2019 - 1:46

  Jsem osoba, která přišla o nejbližšího. Jsem ráda, že zděšený nebyl pouze Jiří. DMH

  Vložil DanaH, 18. Leden 2019 - 1:45

  Zděšených členů je jak se zdá více, ale můj zděšený člen se bránit nemůže, tak jej budu bránit já. DHM

  Vložil zdeseny clen SVJ, 18. Leden 2019 - 9:05

  Hezký den všem, jenom pro upřesnění, nechtěl jsem to tu úplně řešit, protože jsem od začátku věděl, kdo asi je nick DanaH a nechtěl jsem její smutek po manželovi jakkoliv rozporovat. A pokud se vyjádřila, že její manžel byl zděšený tím co je v SVJ v ČR možné, tak jsem to nechal být.

  Ale aby bylo jasno, já, coby osoba publikující zde pod nickem “zdeseny clen SVJ” jsem o generaci mladší než ona s manželem a díky tomu mám stále dost zdraví i sil k tomu, abychom bojovali dále o změnu smutné soudní reality a konstantního upírání práva na přístup k soudu členům SVJ v ČR.

  Pokud chce DanaH pokračovat ve svém boji i před ESLP, nabízím jí tímto bezplatnou pomoc s formulací stížnosti. Jdu jí to napsat i mailem.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 8. Květen 2019 - 21:10

  takze zijete, fajn, at je nas vic. At se neopakuji, precte si (viz vyse) muj komentar. Mam po ÚS a chystam se k Evropskemu soudu. V pripade zajmu o blizsi informace ve veci sporu se SVJ a rozsudku soudcu (jedna z zalob na Úrad vlady CR ohledne pravnicke osoby SVJ), zde muj email: iva-muellerova@t-online.de nebo mobil 732450759. S poz­dravem Iva Müllerova

  Vložil anonym.. (bez ověření), 21. Prosinec 2018 - 13:18

  Buď ješte ÚS nerozhodl, nebo již odmítl. Jiná varianta asi není. To by zdeseny clen SVJ informoval. Ostatně i ostatní sudiči mlčí, neboť soudy nerozhodují podle jejich představ.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 25. Prosinec 2018 - 18:37

  Ahoj všem.

  Jak zde správně napsal anonym Buď ješte ÚS nerozhodl, nebo již odmítl. Jiná varianta asi není. To by zdeseny clen SVJ informoval. Ostatně i ostatní sudiči mlčí, neboť soudy nerozhodují podle jejich představ.

  Osobně jsem se v poslední době zůčastnil nějakou podobou, od úplného sepsání přes poskytnutí podkladů až po jen tichou podporu, několika stížností ve věci onoho bájného důležitého důvodu k ÚS. ÚS to vše zamítá, aniž by se jakkoliv vypořádal s ústavně právní argumentací. Mimo jiné to jednou zamítnul také senát, kterému předsedá dlouholetý autor komentářů k SVJ a přeci nepopře sám sebe. V ČR tedy takto pomoc není, nicméně minimálně v jednom případě bude mít věc pokračování u ESLP. Je to prostě boj na dlouhou dobu!

  Ostatně ke kvalitě a spravedlnosti české justice dávám k dobru jednu perličku.

  Celá veřejná správa má povinnost ctít zákony a dbát minimalizace svého zásahu vůči občanovi.

  Exekutor má povinnost ctít zákony.

  Soudce má povinnost ctít zákony.

  A přesto tady ÚS je schopen vypustit takovouto perlu – I.ÚS 1422/18

  Takže pokud orgán veřejné moci nesplní povinnost, exekutor nesplní povinnost, soudci nesplní povinnost a nařídí exekuci nezákonně, tak pokud na to přijde exekuovaný sice ještě během běžící exekuce, ale po 7mi letech, tak má smůlu. Aneb žijeme v zemi, kde pokud má zloděj nezákonně ruku v cizí kapse, tak pokud mu to 7 let projde, může si svůj lup dokrást.

  V zemi s takto inteligentními soudci takto ctícími zákon a spravedlnost (= rovná se schopnými logiky, že nezákonná „krádež“ stává se přijatelnou, pokud dostatečně dlouho trvá) bude ještě nějakou dobu trvat, než dotyční pochopí či bude jim vysvětleno, co to je právo na přístup k soudu. :)

  Bohužel podle svých dosavadních zkušeností z reálného výkonu práva, právničiny a ze soudních řízení má tak pouze 1/10 justice v ČR dostatek inteligence a morálních předpokladů k funkci soudce. 9/10 by měl být ihned vyhozen a nahrazen.

  Co se týče ESLP, tak ESLP také není neomylný, může se tedy stát, že náprava práva na přístup k soudu členů SVJ v ČR bude muset i k ESLP několikrát. Ostatně i český ÚS může prozřít. Například u změny judikatury ohledně výpalného pro Českou kancelář pojistitelů nejdříve x lidí ÚS vyhodil, aby následně judikoval věc, co bylo logická od začátku. Několikrát jsem to tu v diskuzích psal, není jednoduché měnit judikaturu.

  Viz Česká kancelář pojistitelů:

  odmítnutí ÚS – III.ÚS 3759/12 IV.ÚS 2325/13 I.ÚS 47/13 III.ÚS 1916/13

  prozření ÚS IV. ÚS 2221/13

  Aneb tak dlouho chodili k ÚS lidé s tím, že povinnost uzavřít povinné ručení vznikala provozováním vozidla, nikoliv jeho registrací, až se na x-tý pokus v pořadí našel senát ÚS, co si přečetl důvodovou zprávu k zákonu, zamyslel se nad logikou věci a dal stěžovateli za pravdu.

  Ohledně judikatury k SVJ jsme zatím u ÚS ještě stále ve fázi odmítání přemýšlet, číst a argumentovat. Je prostě tak lákavé a snadné vyhodit to s odkazem na „konstatní judikaturu NS“.

  Pokud by kdokoliv zde byl v situaci, že se chystá k NS či k ÚS či k ESLP s „důležitým důvodem“, ozvěte se, pomůžeme Vám s argumentací. Nevzdávejte se, nakonec to zlomíme.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 8. Květen 2019 - 21:21

  jak jsem jiz psala , chystam se k ESLP. Me zkusenosti se soudci jsou exlusivni (silene). Pisu si i s MS Praha a Kancelari prezidenta, nehlede na tom, kdo je z nich zaba na prameni. Po mych zkusenostech jsem nabyla dojmu, ze soudci nejsou nezavisli. Od roku 2000 salamovou metodou zakonodarci ustanovuji zakony retroaktivne a nektere zakony jsou v rozporu s LZPS, jako napr. NV 371/2004 Sb., a cely oddil bytoveho spoluvlastnictvi podle OZ (jednotky vznikly na zaklade ZVB). Prostrednictvim pravnicke osoby SVJ (povinne vznikla ze zakona) dochazi k vyvlastnovani majetku obcanu (nebo-li k tzv. znarodnovani). Ale o tom vice pres emnail nebo TF. Muj email: iva-muellerova@t-online.de a mobil 732450759. Do­brou noc.

  Vložil levape, 9. Květen 2019 - 7:40

  Mohla by jste uvést několik příkladů vyvlastnění majetku občana (na př.Vás) prostřednictvím právnické osoby SVJ? Děkuji.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 9. Květen 2019 - 11:59

  budu upřímná a musím říci, že to je tak složité, (můj případ a lidé, co se dostali do neoprávněných exekucí ve věci SVJ), že nemám sílu a čas to vše napsat a srozumitelně vysvětlit. Navštívila jsem objektivní právníky a tuto skutečnost také potvrdili, na mou další otázku (po mých argumentech) jsem se zeptala, podle kterého (jejich názoru nezávisle na rozhodnutích soudců) právního předpisu se řídí jednotky a SVJ vzniklá ze ZVB? Tito právníci také potvrdili, že zrušeným zákonem č. 72/1994 Sb.Ale zastupovat mně nechtějí (mezi nimi i jeden bývalý soudce, který dělá právníka). Tady nejde jen o mně (mou osobu), ale především o precedens a také z důvodu, že jde o moc (hra), ať už politickou nebo justiční. Přečtěte si např. předpis č. 128/2001 Sb. skupina poslanců podala stížnost k ÚS ohledně novely zákona č. 103/2000 Sb. Jak to lživě odůvodňovalo Ministerstvo na straně 4 atd. Na straně 8 jak ÚS uvádí ohledně úvěru, důležité záležitosti, zástavnímu právu atd. Již tenkrát se jednalo o zavedení retroaktivity a to nebyly v platnosti stanovy SVJ. Ty přišly v roce 2004 a to NV. Podle ZVB máme povinnost se jimi řídit (vlastníci jednotek odmítli vyhotovit své stanovy). Při schválení stanov postačilo 75% atd. Se vzorovými stanovami jsem nesouhlasila, zasahují do vlastnického práva a jsou absurdní.Na jedné straně vznikl správce ze zákona povinně (SVJ) na druhé stanovy nazývají správce domu zplnomocněnou osobu (firmu, jak to bylo před novelou ZVB).Nevím jaké máte znění PV (prohlášení) , ale pravidla pro chod domu (podle § 5, nyní § 4 odst. 2 ZVB)jsou v rozporu se vzorovými stanovami (tak jako stanovami podle OZ). Shromáždění (většina)si schvaluje příspěvek na správu bez rozpočtu a uzavřené roční uzávěrky (podle libovůle) a neobdržíte vyúčtování (jak za služby tak za správu domu)a to od roku 2004. Jedná se již o trestný čin, ale soudce to nezajímá a policie odůvodnila „pachatel neznámý“. Zkrátím to, když si někdo vytipuje byt, kde bydlí důchodci nebo ekonom. slabší lidé prostřednictvím zneužití zákona § 15 odst. 1 ZVB (a samozřejmně odst.2) dostanou tyto lidi do platební neschopnosti (+ výlohy právníci, exekuce atd.) a pak to jde rychle naráz. Z takové právnické osoby se stane zločinecká organizace, která nejenom že nespravuje dům, ale vytváří umělé dluhy vlastníkům jednotek. A soudci mají kulaté razítko a jejich zločiny zpečetí. Tak to jsem zhruba popsala jen jednu malou žalobu z dalších. V takovém případě Vás žaluje SVJ (resp. jejich právník).A ten dává platební rozkazy jak na běžícím páse. Tak to jen zhruba. A tak se ptám (přátelů, právníků a sebe) co je Prohlášení vlastníka? Účel je mi jasný , je to vlastnické právo a je platné? Podle něho od roku 1998 (kdy jsem koupila od fyzické osoby byt) jsem vždy od smluvního správce obdržela roční vyúčtování. Právnická osoba ani stanovy neexistovaly v té době. Znovu se ptám je PV platné (je v Katastru nemovitostí), tam jsou jasně určeny práva a povinnosti atd. Odesílám komentář, jdu za fenkou (hárá NO).

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 9. Květen 2019 - 13:05

  pokračuji dál v mém komentáři. Nyní to budou tvz. úvahy (i když se jedná o realitu). Z jakého důvodu (teď budu hnusná) strká stát rypák do uzavřených soukromoprávních smluv (kupní smlouvy, PV atd.) Nesouhlasím s argumentem, že regulace byla nutná. větší chaos je nyní po vzniku právnické osoby, protože tito lidé nemají žádnou zkušenost ani praxi s chodem domu (tak jak to měli smluvní správci za bývalého režimu) a ani to nechtějí dělat , v opačném případě jsou i takové SVJ (já mezi takové patřím), které využijí své moci a chybných zákonů (nebo chybějících) a zažíváte peklo na zemi. ztratíte absolutní soukromí, jste pod šikanou, terorem a strachem většiny (děsivé při malém SVJ jako naše).Jak je možné (a je), že v demokratickém státě Vás stát nutí, aby jste se stal povinně členem právnické osoby, když se stanovami nesouhlasíte, navíc, když se jedná o spolek, který není transparentní a svým majetkem za tuto právnickou osobu ručíte.Je nemožné, aby za každou protizákonnou činností nebo nečinností jste se obraceli na soud, protože tato právnická osoba nefunguje (lživé zápisy za shromáždění jako první odsouhlasení stanov 2004 přes můj nesouhlas napsali 100% souhlas, důkaz mé písemnosti a rejstřík u KS Ostrava aj.)Po 10 letech mých neúspěších se domoci mých práv u orgánů SVJ (havárie, černá stavba, nevyúčtování, žádné reakce na moje písemnosti, výzvy a další) jsem se naivně (jako poslední instituci po staveb. úřadu a přestupkovém) obrátila na soud. A tím začalo peklo 2.díl.Ať máte argumenty, důkazy, sepsání a řeč s odkazy na § zákonů (zpaměti jak ZVB, OZ, tak 40/1964 pouze k dané problematice) sebelepší, nic jsem nezmohla ani ostatní (jako Magda a další). Odůvodnění v rozsudcích jsou smyšlené, plné polopravd až útočící na mou osobu (vše obdrželo MS Praha) a některé (u NS a ÚS) vůbec né k věci uvedené v obsáhlém dovolání a ústavní stížnosti, navíc bez jakéhokoliv odůvodnění vždy „srovnej rozsudek a číslo“. Žádný ze soudů (OS Opava soudci různí, KS Ostrava různé senáty, VS Olomouc senát,Obvodní soud Praha, Nejvyšší soud Brno, Ústavní soud Brno) se nevyjádřil k rozsudkům NS ČR 26 Cdo 3100/2013 a NS ČR 21 Cdo 3612/2014. Moje zamítnuté usnesení z NS nejenom že změnili moji spisovou značku, ale bez podpisu a bez razítka soudu. Cár papíru (1,5). Usnesení ÚS podobné (spis. zn. zůstala stejná. U mých jiných žalob jsou měněny jednací čísla a největší komedie byla s mou žalobou na Úřad vlády ČR, to povykládám zvlášť, to hlava nebere, jak dělají vše proto, aby nemusel obvodní soud pro Prahu tuto žalobu řešit. Tak a teď má úvaha. Z jakého mně neznámého důvodu nechtějí všichni soudci ve věci SVJ rozsuzovat podle zákona a vlastnického práva? Protože nemůžou, protože jsou závisle nezávislí. MS Praha mně (i když i poradili v mnohém ohledně stížnosti na soudce) odkázali na to, že soudci jsou NEZÁVISLÍ, tak jako kancelář prezidenta republiky. V mém posledním dopise adresovaný na hrad (ihned po obdržení Usnesení z ÚS)jsem mimo jiné , aby můj případ prošetřili, sdělila, že soudci nejsou nezávislí atd. V paměti mně vystávají obrazy a sdělení soudce (v mém případě, nebudu jmenovat z kterého soudu, kvůli něho), jak když přečetl rozsudek (protiústavní) a posadili jsme se, řekl „já jsem nemohl jinak“. Jeho výraz mně stačil. Celý tento systém je prožraný lží a korupcí a myslím si, že soudci jsou taky malí páni. Jo a ještě jednu moji zkušenost, o kterou bych se s vámi chtěla podělit ohledně soudců. To napíšu do dalšího komentáře, jdu si udělat kafe mezitím.

  Vložil levape, 9. Květen 2019 - 18:22

  Asi jste mě nepochopila. Tak tedy ještě jednou.Mohla by jste uvést alespoň jedem konkretní příklad vyvlastnění majetku občana (na př.Vás) prostřednictvím právnické osoby SVJ? Děkuji a prosím stručně a přímo k dotazu.

  Vložil Udivený (bez ověření), 9. Květen 2019 - 12:38

  Paní Mullerová potvrdila, že nemá žádný důkaz o vyvlastnění majetku, jak bylo předpokládáno. Její představa, že SVJ vzniklá do konce roku 2013 se řídí zrušeným ZoVB je teorie, která odporuje NOZ, literatuře a judikatuře. Pokud má dost peněz, tak může podat žalobu i k ESLP, ale výsledek je jasný, musí prohrát. Bohužel tu šíří množství zloby z nepochopení platného práva. Přitom zde bylo opakovaně ukázáno, že NOZ nezná a že nechápe, co napsal ÚS. Jenom vše překrucuje a plive po soudcích. Doporučuji její příspěvky, které budou prokazatelně lživé, mazat.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 10. Květen 2019 - 8:50

  Dobrý den pane Udivený, (v klidu) dovoluji si zde dát výňatek z rozsudku NS 22 Cdo 4736/2016 ze dne 25.1.2017, je to sice ohledně pozemku (není součástí stavby), to se soudím s městem (spíše oni po 25 letech mně dali bezdůvodné obohacení a OS Opava zpečetil kulatým razítkem). O co mi jde, když všichni tvrdí (nebo-li asi možná většina, nevím), že zrušené předpisy již neplatí a vše se řídí OZ (zák. č. 89/2012 Sb.), tak právě tento senát se řídil při svém rozsudku tímto zrušeným předpisem.

  Ale já se s Vámi nechci přít, hájím své vlastnické právo (mám na to právo nebo ne?), které vzniklo ze zákona č. 72/1994 Sb., tak jako dokument při rozdělení domu Prohlášení vlastníka, kde na titulní straně, tak jako i na dalších je velkým napsáno PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA § 5 Č. 72/1994 SB. ze dne 21.8.1996 (KÚ v Opavě č.j. V 9 3802/96 právní účinky vkladu dnem 26.9.1996. PV má 16 stran, na straně 14pod písmenem G/pravidla pro správu společných částí domu a určení správce v bodě 2: „Vzájemný vztah vlastníků jednotek, jejicj práva a povinnosti jsou určeny zák. č. 72/94 Sb., občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a tímto prohlášení. Jinak se vztahy řídí usnesením shromáždění vlastníků jednotek.“ Sdělíte-li mně Váš email, přepošlu Vám v příloze jak toto PV, tak moji kupní smlouvu. V kupní smlouvě je mimo jiné uvedené v článku IV bodě 2: " pravidla uvedené v prohlášení vlastníka (výslovně rozepsáno, dlouhý odstavec) se kupující zavazuje těmito pravidly řídit." a Dále v VI. bodě 1: „Kupující prohlašuje, že je mu znám stav předmětu převodu atd. a dále, že se seznámil s obsahem prohlášení vlastníka ze dne 21.8.1996 podle §5 zák. 72/1994 Sb., a že s jeho obsahem souhlasí. Zaevidováno v KÚ v Opavě č.j. V 4 3557/98 účinky vkladu vznikly dnem 11.8.1998. To můžete sám najít na internet. stránkách na Katastru, zadejte prosím jméno ne Iva, ale Ivanka. Zasílám Vám slíbený výňatek z rozsudku : http://kraken.slv.cz/22Cdo4736/2016 "Vzhledem k tomu, že všechny právní skutečnosti, s nimiž právní předpisy spojují nabytí vlastnického práva, měly nastat před 1. 1. 2014, je třeba na daný případ aplikovat příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31. 12. 2013 (dále jen obč. zák. ) [k tomu srovnej § 3028 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník].“ Nemám moc času, píšu stále něco na soudy (přesněji něco chtějí doplnit apod.), tak kdybych hned neodpověděla, není to proto, že nechci nebo je mně to nepříjemné, ale pouze z časových důvodů. Přeji hezký, slunečný den a hlavně pozitivní.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 9. Květen 2019 - 13:22

  To se tak bojíte mých příspěvků, že je doporučujete mazat.Přece, co se mně osobně netýká mně emočně nevyvede z rovnováhy. Mimojiné moje krásně napsané dovolání a stížnost byla precizní a zaslána bez advokáta. Až po výzvě soudu NS a ÚS, že je povinnost mít právní zastupování mně dva různí právníci zastřešily plnou mocí a moje dovolání ani stížnost neopravovali a pod tím se podepsali. Oba nezávisle na sobě mně řekli, že tyto dokumenty jsou vypracované jako od právníka. Navíc mám fotogenickou paměť a zpaměti jsem jak § tak texty argumentovala před soudcem JUDr. Špalkem, tak JUDr. Haasem, ať už se jednalo o OZ nebo ZVB. jinak řečeno mně tato práce baví, patlat se v zákonech, protože abych mohla začít psát dovolání atd. musela jsem si naštudovat i o.s.ř. (soudní řád), katastrální zákon, 40/1964, novely k zákonům, 40/2009 Sb. (trestní zákoník), a dále ohledně pozemku (není součástí stavby) zákony od roku 1951 č. 141/1950 Sb.,509/1991 Sb., č. 172/1991 Sb. Mně nemusíte říkat, že jsem neznalá v zákonech, všechny mně tiskne Bruno (manžel) a já to čtu jak detektivku (především novely k ZVB a OZ) jaký úmysl má zákonodárce a ještě pobavenější jsou důvodové zprávy k tomu. Pane Udivený (to Vám sedí), že Vám tak vadím, jde vidět, že jsem nastavila zrcadlo a ty emoce, co ve Vás burcuji, tak na těch máte právě nejvíc pracovat (zpracovat je ne potlačit). Jsem Váš učitel v tomto směru a měl by jste být zato vděčný, tak a teď to kafe.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 9. Květen 2019 - 13:46

  tady na tomto portále SVJ jste před několika lety také mazali, pomlouvali až jste ho vyštípali člověka pod názvem LAKE. A jelikož se nebál (a mám tušení podle jeho komentářů, že to byl znalý člověk k této problematice ne-li právník). I když psal svým osobitým stylem (a někomu to vadilo, snad i urazil, když se povýšil nad naší hloupostí), byl odvážný a psal přesně tak, jak se věci mají (ne to co by chtěli někteří slyšet). Jeho argumenty byly všechny právně podloženy a ostatní mohli tyto informace čerpat zadarmo, protože když navštívíte právníka (cizího) zaplatíte za jeho službu 1.500 Kč za hodinu a stejně Vám bude lhát ohledně ZVB versus OZ.Protože je tu davová hypnóza a někdo tahá za nitky. To napíšu v dalším komentáři, co mně sdělil právník právě k rozsudku JUDr. Brzobohaté (NS). Já se Vás ptám pane Udivený, proč nenecháte zkušenosti jiných, aby se o ně podělili, vždyť Vás nikdo nepřemlouvá ani s Vámi nemanipuluje. Nechte ostatní žít, ať si sami vyberou, co potřebují, čeho se obáváte, když jsou mé příspěvky natolik destruktivní a mimo realitu, těžko se jimi bude někdo řídit. nebo máte zato, že tady provádím černou magii? Tak jste slabý? Přece si stojím za tím, čemu věřím, za hlasem svého srdce a intuici, silnou bytost lze těžko zmanipulovat.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 9. Květen 2019 - 18:35

  Pokud byste měla tak skvělou fotogenickou paměť, jak jste se chvástala, tak byste věděla, že lake byl administrátor, takže ho nikdo mazat nemohl, nýbrž naopak on čiperně mazal jiné diskutující, kteří měli jiný názor než on.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 10. Květen 2019 - 8:19

  Dobré ráno slunečné, pane Hrubý žádám Vás o pozorné čtení. Nikde jsem nepsala, že LAKEHO příspěvky někdo mazal, dále, že si myslím, že je právník. To já nevím, že je administrátor (jak píšete) a jak to prosím víte Vy. Děkuji a s přáním krásného slunečného dne přeje iva.

  Vložil Pamětník (bez ověření), 10. Květen 2019 - 8:51

  Maní Mullerová nerozumí textu, který sama píše nebo lže. Napsala: "tady na tomto portále SVJ jste před několika lety také mazali, pomlouvali až jste ho vyštípali člověka pod názvem LAKE,. Nyní píše: "Nikde jsem nepsala, že LAKEHO příspěvky někdo mazal Lake není právník, ale ajťák. Lze to poznat i z toho jak nakládá se zákony a judikáty. Jeho názory jsou popírány v literatuře a judikatuře. Doména je psána na jeho jméno, takže fungoval i jako admin. To se obecně ví.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 10. Květen 2019 - 9:50

  lých médií.Snad půjde příspěvek odeslat. Včera odpoledne jsem psala dlouhý příspěvek, co mi řekl před půl rokem právník a nešlo to. Nyní se obracím nejen na výše uvedené, ale na všechny postižené vlastníky jednotek a službičku nebo jak to nazvat. Jak jsem již uvedla (zhruba před 3 dny a nechytejme se za každou chybičku, nejsme na soudě a nejsem lhář, se snažím nebýt neuvědoměle) oslovila jsem ČT1 Reportéry, byli jsme ve vzájemné korespondenci, ale nejdou do toho (nebudu to tu rozebírat, protože nechtějí výslovně, abych jejich emaily někomu zasílala apod.) Velmi zhruba. Znáte v Čechách média, která ještě nejsou ovlivnitelná politiky nebo jakýmikoliv lobbisty apod? Jaký máte názor na vysílání Jaromíra Soukupa, ten taky ukazuje dost nepříjemné kauzy.Má svou televizi, můžete mně někoho doporučit? Tento boj není pouze o mně, ale týká se to všech poškozených vlastníků, kteří byli uvedeni v omyl a pod pohrůžkou (ne ze strany OZ, ale správců, právníků a posléze soudců)přinuceni buď schválit stanovy podle OZ (oddíl bytové spoluvlastnictví) nebo nechválit, ale donuceni soudem (s odůvodněním buď 1. při změně stanov postačuje 75% podle ZVB, byť jim ušlo, že takové změně, která nezasahuje do vlastnických práv a ve stejném právním rozsahu nebo 2.podle § 3041 OZ, což je nesmysl).Tito vlastníci byli poškozeni buď samotnými správci (nebo najatými firmami) nebo státem. Dále bych potřebovala s pomocí, kdyby jste mně napsali všechny rozsudky čísla postižených vlastníků. Jde o velký, nebezpečný podvod, který chci zveřejnit, nehledě na skutečnost, že se připravuji na Evropský soud (mám po Ústavním soudě). V případě strachu nebo vyhrožování (jak se děje mně) tady kontakt na mně: iva-muellerova@t-online.de nebo 732450759 nebo německý mobil 015159996882 nebo 00499395/877848 nebo ještě lepší (vzhledem k odposlechu) poštou na uvedenou adresu: Im Kemmerich 14, 97 855 Triefenstein- Homburg, DE. Tak zkusím to odeslat, zda to půjde.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 10. Květen 2019 - 9:01

  jo, máte pravdu, já jsem trochu v časové tísni, zaměřuji se spíše na danou problematiku a tyhle žabomyšší vákly (kdo je kým a co řekl a mazal) pro mne nejsou významné. pokud jsem Vás nějak poškodila a ublížila na cti , tak jako ostatní, omlouvám se. Je mně naprosto lhostejné jaké vzdělání má bytost LAKE, mne oslovil a pokud budu i do něho zamilovaná, je to moje čistá soukromá věc, tak jako, že jeho příspěvky shledávám objektivní a správné. Dále bych chtěla připomenout, že i on je pouze člověk, dělající chyby. Mně otevřel oči a díky němu jsem se začala učit atd. A pokud jsem Vám protivná, tak na mně nereagujte, ale hlavně není Vám stydno s ženou bojovat (myslím, že jste muž, píšete pamětník). Proč tolik nevraživosti a agrese si lidé způsobují navzájem, když jsou pouze hosté na krátký čas na této planetě. Přesto díky Iva

  Vložil Udivený (bez ověření), 9. Květen 2019 - 7:50

  Paní Mullerová je požehnáním pro advokáty. Je přesvědčena o své pravdě, která je v rozporu s realitou, a advokát dostává palmáre. Asi Vám neodpoví, nebo sesmolí nic neříkající písmenka. Je mi jí skoro líto, ale asi má dost peněz a nemá jiného koníčka.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 9. Květen 2019 - 11:21

  to víte, že odpovím, ale až budu mít čas a náladu odpovědět. Co se však týče žabomyších válek na to nemám energii ani čas, jen Vás žádám, aby jste svou negativní energii vybil jiným způsobem a ne na portále. Děkuji s přáním krásného dne a s pozdravem. Iva

  Vložil Kuba. (bez ověření), 26. Prosinec 2018 - 13:05

  Zdeseny clene SVJ napsal jste:

  „Osobně jsem se v poslední době zůčastnil nějakou podobou, od úplného sepsání přes poskytnutí podkladů až po jen tichou podporu, několika stížností ve věci onoho bájného důležitého důvodu k ÚS. ÚS to vše zamítá, aniž by se jakkoliv vypořádal s ústavně právní argumentací. Mimo jiné to jednou zamítnul také senát, kterému předsedá dlouholetý autor komentářů k SVJ a přeci nepopře sám sebe.“

  Místo toho, abyste tedy odkázal na uvedené zamítnutí stížností Ústavním soudem ve věci onoho bájného důležitého důvodu, abychom mohli také my ostatní posoudit jak se ÚS soud vůbec nevypořádal s ústavně právní argumentací, odkazujete na úplně jiné nesouvisející rozhodnutí ÚS.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 26. Prosinec 2018 - 15:52

  Mimo jiné se jedná o tato usnesení ÚS: I.ÚS 1573/17 III.ÚS 1566/18 II.ÚS 4057/17. Další dvě řízení ještě neskončila.

  Tyto situace mají společné to, že ve skutečnosti k přijetí usnesení vůbec nedošlo. Ve dvou případech z důvodu neusnášení schopnosti schůze, v jednom případě protože na schůzi nebylo přijato pro nedosažení 75% většiny (dle audiozáznamu, kterým se soud vůbec nezabýval), podvodem při psaní zápisu ovšem bylo usnesení zapsáno jako přijaté cca 69% hlasů.

  Ústavní soud se vůbec nenamáhal vyjádřit k tomu, jak je možné, že členové SVJ jsou diskriminováni oproti členům jiných spolků, ve kterých by v obdobné situaci došlo k vyslovení neplatnosti usnesení, ani se nenamáhal vyjádřit k tomu, proč dle judikatury ESLP je součástí práva na přístup k soudu právo na meritorní posouzení věci a přitom v ČR soudci nic meritorně neposuzují, protože jim to nepřipadá důležité. Ani se ÚS nijak nenamáhal vyjádřit k tomu, proč když je možné podat žalobu pro pohledávku klidně 1kč, proč není posuzována zákonnost usnesení určujícího platební povinnost v desítkách tisíc kč ročně…

  Připomínám judikát NS, kterým je toto vlákno zahájeno.:Dle NS Nejvyšší soud proto uzavírá, že soud v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti orgánu spolku musí nejprve posoudit soulad napadeného rozhodnutí orgánu spolku se zákonem a stanovami; teprve poté, kdy dospěje k závěru, že tímto rozhodnutím byl porušen zákon či stanovy, zvažuje, zda je na místě vyslovit jeho neplatnost, či zda je – s ohledem na konkrétní okolnosti – naplněn některý z důvodů upravených v § 261 o. z., pro které nelze neplatnost rozhodnutí orgánu spolku vyslovit. Závěrem soudu o tom, že napadeným rozhodnutím orgánu spolku byl porušen zákon či stanovy (a to bez ohledu na to, zda soud vyslovil neplatnost tohoto rozhodnutí či zda návrh zamítl podle § 260 o. z.), je pak vázán i soud rozhodující o případném nároku člena spolku na přiměřené zadostiučinění podle § 261 o. z.

  To co jsem linkoval v původním příspěvku, bylo na ukázku, jací blbci a idioti v řadách justice rozhodují. A že ani to, že i ÚS zatím odmítá ústavní přezkum „bájného důležitého důvodu“ a jeho souladu s judikaturou ESLP ohledně práva na přístup k soudu, tak ani to ještě neznamené, že tomu tak musí být stále a že by česká soudní rozhodnutí byla správná…

  Ve všech těchto řízeních znám argumentaci a plný text ústavní stížnosti a považuji rozhodnutí ÚS za stejný absurdní nesmysl, jako ono usnesení legalizující 7let nezákonně běžící exekuci jako zákonnou jen z důvodu, že běží už 7 let… (přestože i sám ÚS konstatoval nedodržení zákona při zahájení exekuce)…

  Tak takhle si tu žijeme.

  A opakuji. Pokud by kdokoliv zde byl v situaci, že se chystá k NS či k ÚS či k ESLP s „důležitým důvodem“, ozvěte se, pomůžeme Vám s argumentací. Nevzdávejte se, nakonec to zlomíme.

  Vložil TN. (bez ověření), 27. Prosinec 2018 - 13:00

  Vidíte, nejlépe vyargumantované to má v ÚS Magda a přesto neuspěla, celou dobu to tady píšu, že Magda prohraje a prohraje i před ESLP, jde o zbytečné vyhazování peněz z okna za předem prohrané spory.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 27. Prosinec 2018 - 15:46

  Nevím, jak jste bez čtení stížností mohl poznat, která je jak vyargumentovaná…

  A jinak i u Magdy, kde se ÚS občas jakože k něčemu vyjádřil, tak na rozdíl od ÚS si myslím, že v její stížnosti byla diskriminace a dopad judikatury ESLP rozveden dostatečně. Jen ÚS se to jaksi nehodilo do krámu, tak udělal blbého a vylhal se z toho…

  Neměl byste nám spíš držet palce, když se bojíte, že i kdyby prošlo parlamentem odstranění důležitého důvodu, tak si jej justice judikatorně ponechá…

  Tleskám tomu, že jste osobně podával na MMR připomínky k návrhu zákona. Zkuste zatleskat a držet palce naší snaze vysvětlit české justici její mantinely.

  Nebo máte pocit, že v právním státě je možné, aby bylo odmítáno posouzení zákonnosti usnesení určující povinnost na základě subjektivního pocitu důležitosti. To jako u nedůležitých povinností se můžou porušovat stanovy a zákon, či rovnou podvádět. To jako vážně??

  Vložil TN. (bez ověření), 27. Prosinec 2018 - 16:49

  A co má soudce bez zákona dělat?

  Vložil Justitianus, 27. Prosinec 2018 - 23:19

  Soudce má soudit. Soudce nemá jen aplikovat zákony bezduchým způsobem. V případě chybějící právní úpravy je jeho povinností tvořit právo, a to s přihlédnutím k Ústavě a Listině základních práv a svobod.

  V judikatuře Ústavního soudu se opakuje nabádání směrem k soudům nižších stupňů, aby veškeré rozhodování a výklady právních norem přizpůsobily ústavním principům.

  Připomenu slova ústavního soudce Vojtěcha Cepla: „Ústavní principy musí prozařovat celý právní řád a mají vždy přednost před všemi ostatními právními pravidly.“

  Mimochodem, našim soudcům profesor Cepl přezdíval lingvisté nebo textaři a zároveň jim vyčítal, že jsou příliš submisivní a cítí se jako součást státního aparátu a ne jako suverénní představitelé samostatné justiční mocnosti.

  Budu citovat z nálezu Ústavního soudu č. 163/2009 Sb. (nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009):

  Ústavní soud ve své předchozí judikatuře jasně stanovil, že má-li každý dle čl. 36 odst. 1 Listiny právo domáhat se ochrany svých práv u soudu či jiného orgánu, přičemž podmínky a pravidla realizace tohoto práva stanoví zákon, pak takový zákon, vydaný na základě ústavního zmocnění, nemůže nárok každého domáhat se ochrany svých práv u soudu či jiného orgánu v té které situaci zcela negovat, a tím tedy ústavně zaručené základní právo, byť i toliko v určitých případech, popřít.
  Ustanovením čl. 36 odst. 1 Listiny je každému ústavně garantována možnost domáhat se ochrany svého práva u soudu či jiného orgánu ve všech situacích jeho porušení (neexistuje zde ústavní restrikce). Jinými slovy, žádná osoba nemůže být zákonem naprosto vyloučena z možnosti domáhat se ochrany svého práva, byť pouze v určitém případě, neboť její právo dle čl. 36 odst. 1 Listiny by bylo anulováno.
  Opačný výklad by rovněž značil, že zakotvení práv každého obracet se na soudní a jiné orgány ochrany pro ochranu svých práv učiněné ústavodárcem – nadané nejvyšší právní silou – by v podstatě ztrácelo smysl, neboť by mohlo být pro tu kterou situaci anulováno vůlí toliko zákonodárce [nález sp. zn. Pl. ÚS 12/07 ze dne 20. 5. 2008 (vyhlášen pod č. 355/2008 Sb.), nález sp. zn. Pl. ÚS 72/06 ze dne 29. 1. 2008 (vyhlášen pod č. 291/2008 Sb.), oba dostupné na http://nalus.usoud.cz].

  Justitianus

  Vložil anon1234 (bez ověření), 27. Prosinec 2018 - 17:11

  tak v případě neplatnosti usnesení shromáždění SVJ soudci mají NOZ, který mají vykládat v souladu s Úmluvou, což nečiní, protože je pro ně pohodlné vyhazovat žalobce kvůli „důležitý důvod“ a nerozhodovat.

  Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 8. Květen 2019 - 21:28

  Ano to taky tak delaji, to jsem take (mimo jine) napadla v me ustavni stiznosti (, ktera byla odmitnuta).

  Vložil Misme, 27. Prosinec 2018 - 17:10

  Ctít etické zásady své profese s důrazem na svědomitý výklad a aplikaci zákona.

  Vložil TN. (bez ověření), 27. Prosinec 2018 - 11:56

  Já si počkám, až důležitý důvod vypadne ze zákona. Tyto vyčerpávající spory považuji za malicherné. Energii jsem nyní napřímil k žalobám o právo na informace v SVJ, což považuji za mnohem důležitější. Informovaný vlastník nebude hlasovat na schůzi pro nesmyslné návrhy statutárů-diktátorů.

  Čeho se ale bojím, že NS i po vypuštění důležitého důvodu z § 1209 si tento důležitý důvod projudikuje. To je reálná hrozba. Navíc do § 1209 bude vtělen § 261, takže lze čekat, že trend zamítání žalob bude pokračovat i po 1.1.2020.

  Pak bude potřeba uvolnit energii na boj proti uplatňování „nevyslovení neplatnosti“.


  Připomínám znění § 1209 pop 1.1.2020:

  § 1209
  (1) Přehlasovaný vlastník jednotky může navrhnout soudu, aby rozhodl, že rozhodnutí shromáždění nemá vůči němu právní účinky, nebo aby takové rozhodnutí zrušil; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Přehlasovaní vlastníci, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich, mohou také navrhnout soudu, aby rozhodnutí shromáždění změnil tak, že uspořádá právní poměry vlastníků jednotek podle slušného uvážení. Soud může zejména rozhodnout, zda se má rozhodnutí uskutečnit bez výhrad, s výhradami či proti zajištění, anebo zda se uskutečnit vůbec nemá.
  (2) Vlastník jednotky může navrhnout soudu, aby o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se, rozhodl a v rozhodnutí uspořádal právní poměry vlastníků jednotek podle slušného uvážení.
  (3) Soud rozhodnutí podle odstavce 1 nezruší, je-li v rozporu s dobrými mravy nebo došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky a je-li to v zájmu společenství vlastníků, nebo vlastníků jednotek před vznikem společenství vlastníků, hodném právní ochrany. Soud rozhodnutí nezruší ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.
  (4) Návrh podle odstavce 1 může vlastník jednotky podat do tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí, jinak jeho právo zaniká. Návrh podle odstavce 2 může vlastník jednotky podat do tří měsíců ode dne, kdy se o nepřijetí rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy o záležitosti mělo být rozhodnuto, jinak jeho právo zaniká.
  (5) Odstavce 1, 3 a odstavec 4 věta první se použijí obdobně i na rozhodnutí jiných orgánů společenství vlastníků tehdy, byla-li činěna v působnosti shromáždění; návrh může podat každý vlastník jednotky.

  Vložil TN. (bez ověření), 26. Prosinec 2018 - 12:25

  Zděšený člene, a nemyslíte, že ústavní soudci se nad podáními ústavních stížností nezamýšlejí, jak by měli, protože nemají čas, jelikož většina národa se domnívá, že ÚS je „soud nejvyšší instance“ a zahlcují ho nesmyslnými podáními? Kdyby každý soudce dostal na stůl 1 stížnost týdně, měl by čas se nad každou zamyslet, načíst literaturu, pobesedovat v diskusních kroužcích a pomeditovat. https://www.usoud.cz/statistika/ – 15 soudců na 4000 stížností ročně mluví za vše

  Důležitý důvod má z NOZ zmizet k 1.1.2020 (aspoň doufám, dle poslední verze https://apps.odok.cz/veklep-detail… , otázka je, co s návrhem udělala Legislativní rada, protože byly ještě zásadní změny, které ale nikde nejsou zveřejněny.

  Domnívám se, ba jsem přesvědčený o tom, že než vyhazovat energii, čas a peníze za nesmyslné ústavní stížnosti, dovolání k NS, stížnosti k ESLP, je jednodušší a efektivnější legislativní lobbing mezi poslanci, který sice také stojí energii a čas, ale je šance něco reálně změnit.

  Kdo mohl, poslal připomínky do připomínkového řízení k novele NOZ, něco pozitivního přibylo (možnost pořizování kopií je významné dílčí vítězství vlastnického hnutí), a bohužel přibylo i něco negativního (možnost náhradního shromáždění je zjevný důsledek lobbingu SBD, které si chtějí usnadnit přistup k penězům SVJ, předkladatelem jsou JUDr. Novotný z SČMBD a Mgr. Kroh z SBD Praha, kteří zmanipulovali úřednici MMR Schodelbauerovou a ta je propašovala do legislativní bytové komise, kde mohou řádit ve prospěch SBD – SVJ v této komisi nemají žádné zastoupení, jelikož neexistuje spolek pro SVJ, zatímco družstva mají tři spolky – SČMBD, SMBD a DMS, tak bohužel SVJ ani po 20 letech žádný spolek nemají – stojí k vážnému zamyšlení, proč tomu tak je).

  Vložil zdeseny clen SVJ, 26. Prosinec 2018 - 12:45

  To je úplně špatný přístup. To množství podání je dané nekvalitou rozhodování. A protože úkolem ÚS je sjednocovat judikaturu, vykládat právo a každý ze soudců ÚS by měl být autoritou a špičkou v právu, nesou jasnou zodpovědnost za to, že justice je nekvalitní. Několik ukázek jejich vlastních „kvalit“ jsem odkazoval.

  Totéž soudci pod nimi. To, že mám moc práce není omluva, odůvoďnující produkovanou nekvalitu. Kdyby podobně problémy s vytížením prací řešili například statikové mostních konstrukcí, tak nám polovina mostů padá na hlavu, což se neděje.

  Pokud jako soudce nemám podmínky pro kvalitní výkon své práce, mám to řešit a bojovat za zlepšení. Ne odbývat práci a losovat, komu se budu věnovat s péčí a koho vyhodím bez argumentace.

  Jinak chválím za snahu to řešit změnou zákona. Ale správné je oboje. Bojovat za logické a zákonné rozhodování sporů, i za úpravu zákona tak, aby jej i lempl a blb soudce nemohl překrucovat.

  Bez spravedlivé a předvídatelné justice není funkční demokratický právní stát. Na snahu o toto nelze rezignovat. A kdyby soudci produkovali vyargumentované a logické rozsudky, i ta prohrávající strana by s nimi neměla problém. K tomu máme ale poměrně daleko.

  Vložil Justitianus, 26. Prosinec 2018 - 17:23

  Nejde jen o kvalitu soudců, nýbrž v první řadě o kvalitu zákonů.

  Je absurdní, že myslivci- členové honebního společenstva (podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti) mají svá práva chráněna mnohem lépe než vlastníci bytů. Mohou se obrátit na soud s jakoukoliv záležitostí, která se týká společného rozhodování. Soud nikoho z nich nemůže odmítnout, i kdyby šlo jen o rozhodnutí o počtu ulovených zajíců! Soud vůbec není oprávněn zkoumat zda jde či nejde o „důležitý důvod“.

  Zákon č. 449/2001 Sb.
  čl. 22
  (8) Považuje-li člen honebního společenstva rozhodnutí valné hromady za nezákonné nebo odporující stanovám, může se do 15 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl, nejpozději však do 3 měsíců od konání valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil neplatnost rozhodnutí valné hromady, jinak jeho právo zaniká; (…). 

  Jak vidíte, v zákonu o myslivosti není zmíněn žádný „důležitý důvod“. Každému se dostane spravedlnosti, a tak to má být.

  České právo – to je neuvěřitelný Absurdistán! Členové výboru zfalšovali zápis ze shromáždění, celková škoda určitě přesáhne hranici 5000 Kč (trestný čin podvodu) – ale český soudce s chutí strčí hlavu do písku jako pštros a prohlásí, že nešlo o „důležitý důvod“. Žaloba se zamítá, zfalšovaný zápis je i nadále platný.

  Justitianus

  Vložil TN. (bez ověření), 20. Prosinec 2018 - 9:05

  Představa, že se někomu bude věnovat právník, autor komentáře, je komická. Všichni tito právníci zastupují SČMBD a velká SBD (Horák, Novotný, Kabelková, Čáp), Schodelbauerová je úřednice pod pantoflem DMS.

  Problematiku si musí každý nastudovat sám a pročíst veškerou judikaturu, vč. rozhodovací praxe daného krajského soudu (jsou totiž rozdíly v rozhodování různých krajů). Vy potřebujete vyhrát u první instance. Pokud soudce neudělal zásadní chybu, takl většinou mu to odvolačka už potvrdí (časté chyby jsou, že krajský soudce nepozjišťuje, zda je žalobce přehlasovaný vlastník a zda je žaloba podána z důležitého důvodu, hodně soudců také chápe důležitý důvod odlišně).

  Počkal bych na 1.1.2020, kdy – pokud se to podaří – by měl důležitý důvod z §1209 vypadnout. Nicméně i pak se budou soudy bránit a důležitý důvod si „projudukují“, čili budou s ním operovat i nadále.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".