Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 10. Květen 2019 - 8:50

Dobrý den pane Udivený, (v klidu) dovoluji si zde dát výňatek z rozsudku NS 22 Cdo 4736/2016 ze dne 25.1.2017, je to sice ohledně pozemku (není součástí stavby), to se soudím s městem (spíše oni po 25 letech mně dali bezdůvodné obohacení a OS Opava zpečetil kulatým razítkem). O co mi jde, když všichni tvrdí (nebo-li asi možná většina, nevím), že zrušené předpisy již neplatí a vše se řídí OZ (zák. č. 89/2012 Sb.), tak právě tento senát se řídil při svém rozsudku tímto zrušeným předpisem.

Ale já se s Vámi nechci přít, hájím své vlastnické právo (mám na to právo nebo ne?), které vzniklo ze zákona č. 72/1994 Sb., tak jako dokument při rozdělení domu Prohlášení vlastníka, kde na titulní straně, tak jako i na dalších je velkým napsáno PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA § 5 Č. 72/1994 SB. ze dne 21.8.1996 (KÚ v Opavě č.j. V 9 3802/96 právní účinky vkladu dnem 26.9.1996. PV má 16 stran, na straně 14pod písmenem G/pravidla pro správu společných částí domu a určení správce v bodě 2: „Vzájemný vztah vlastníků jednotek, jejicj práva a povinnosti jsou určeny zák. č. 72/94 Sb., občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a tímto prohlášení. Jinak se vztahy řídí usnesením shromáždění vlastníků jednotek.“ Sdělíte-li mně Váš email, přepošlu Vám v příloze jak toto PV, tak moji kupní smlouvu. V kupní smlouvě je mimo jiné uvedené v článku IV bodě 2: " pravidla uvedené v prohlášení vlastníka (výslovně rozepsáno, dlouhý odstavec) se kupující zavazuje těmito pravidly řídit." a Dále v VI. bodě 1: „Kupující prohlašuje, že je mu znám stav předmětu převodu atd. a dále, že se seznámil s obsahem prohlášení vlastníka ze dne 21.8.1996 podle §5 zák. 72/1994 Sb., a že s jeho obsahem souhlasí. Zaevidováno v KÚ v Opavě č.j. V 4 3557/98 účinky vkladu vznikly dnem 11.8.1998. To můžete sám najít na internet. stránkách na Katastru, zadejte prosím jméno ne Iva, ale Ivanka. Zasílám Vám slíbený výňatek z rozsudku : http://kraken.slv.cz/22Cdo4736/2016 "Vzhledem k tomu, že všechny právní skutečnosti, s nimiž právní předpisy spojují nabytí vlastnického práva, měly nastat před 1. 1. 2014, je třeba na daný případ aplikovat příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31. 12. 2013 (dále jen obč. zák. ) [k tomu srovnej § 3028 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník].“ Nemám moc času, píšu stále něco na soudy (přesněji něco chtějí doplnit apod.), tak kdybych hned neodpověděla, není to proto, že nechci nebo je mně to nepříjemné, ale pouze z časových důvodů. Přeji hezký, slunečný den a hlavně pozitivní.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.