Vložil Iva Müllerová (bez ověření), 9. Květen 2019 - 13:05

pokračuji dál v mém komentáři. Nyní to budou tvz. úvahy (i když se jedná o realitu). Z jakého důvodu (teď budu hnusná) strká stát rypák do uzavřených soukromoprávních smluv (kupní smlouvy, PV atd.) Nesouhlasím s argumentem, že regulace byla nutná. větší chaos je nyní po vzniku právnické osoby, protože tito lidé nemají žádnou zkušenost ani praxi s chodem domu (tak jak to měli smluvní správci za bývalého režimu) a ani to nechtějí dělat , v opačném případě jsou i takové SVJ (já mezi takové patřím), které využijí své moci a chybných zákonů (nebo chybějících) a zažíváte peklo na zemi. ztratíte absolutní soukromí, jste pod šikanou, terorem a strachem většiny (děsivé při malém SVJ jako naše).Jak je možné (a je), že v demokratickém státě Vás stát nutí, aby jste se stal povinně členem právnické osoby, když se stanovami nesouhlasíte, navíc, když se jedná o spolek, který není transparentní a svým majetkem za tuto právnickou osobu ručíte.Je nemožné, aby za každou protizákonnou činností nebo nečinností jste se obraceli na soud, protože tato právnická osoba nefunguje (lživé zápisy za shromáždění jako první odsouhlasení stanov 2004 přes můj nesouhlas napsali 100% souhlas, důkaz mé písemnosti a rejstřík u KS Ostrava aj.)Po 10 letech mých neúspěších se domoci mých práv u orgánů SVJ (havárie, černá stavba, nevyúčtování, žádné reakce na moje písemnosti, výzvy a další) jsem se naivně (jako poslední instituci po staveb. úřadu a přestupkovém) obrátila na soud. A tím začalo peklo 2.díl.Ať máte argumenty, důkazy, sepsání a řeč s odkazy na § zákonů (zpaměti jak ZVB, OZ, tak 40/1964 pouze k dané problematice) sebelepší, nic jsem nezmohla ani ostatní (jako Magda a další). Odůvodnění v rozsudcích jsou smyšlené, plné polopravd až útočící na mou osobu (vše obdrželo MS Praha) a některé (u NS a ÚS) vůbec né k věci uvedené v obsáhlém dovolání a ústavní stížnosti, navíc bez jakéhokoliv odůvodnění vždy „srovnej rozsudek a číslo“. Žádný ze soudů (OS Opava soudci různí, KS Ostrava různé senáty, VS Olomouc senát,Obvodní soud Praha, Nejvyšší soud Brno, Ústavní soud Brno) se nevyjádřil k rozsudkům NS ČR 26 Cdo 3100/2013 a NS ČR 21 Cdo 3612/2014. Moje zamítnuté usnesení z NS nejenom že změnili moji spisovou značku, ale bez podpisu a bez razítka soudu. Cár papíru (1,5). Usnesení ÚS podobné (spis. zn. zůstala stejná. U mých jiných žalob jsou měněny jednací čísla a největší komedie byla s mou žalobou na Úřad vlády ČR, to povykládám zvlášť, to hlava nebere, jak dělají vše proto, aby nemusel obvodní soud pro Prahu tuto žalobu řešit. Tak a teď má úvaha. Z jakého mně neznámého důvodu nechtějí všichni soudci ve věci SVJ rozsuzovat podle zákona a vlastnického práva? Protože nemůžou, protože jsou závisle nezávislí. MS Praha mně (i když i poradili v mnohém ohledně stížnosti na soudce) odkázali na to, že soudci jsou NEZÁVISLÍ, tak jako kancelář prezidenta republiky. V mém posledním dopise adresovaný na hrad (ihned po obdržení Usnesení z ÚS)jsem mimo jiné , aby můj případ prošetřili, sdělila, že soudci nejsou nezávislí atd. V paměti mně vystávají obrazy a sdělení soudce (v mém případě, nebudu jmenovat z kterého soudu, kvůli něho), jak když přečetl rozsudek (protiústavní) a posadili jsme se, řekl „já jsem nemohl jinak“. Jeho výraz mně stačil. Celý tento systém je prožraný lží a korupcí a myslím si, že soudci jsou taky malí páni. Jo a ještě jednu moji zkušenost, o kterou bych se s vámi chtěla podělit ohledně soudců. To napíšu do dalšího komentáře, jdu si udělat kafe mezitím.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.