Vložil DanaH, 23. Prosinec 2018 - 21:02

Přeji všem krásné a pohodové svátky vánoční.

Bohužel doposud nepřišlo žádné vyjádření od ústavního soudu. Ale já již nevěřím v úspěch a co je nejhorší, zděšený člen SVJ se výsledek nedozví, nečekaně zemřel.

Vím, ale, že zděšený člen SVJ vyložil rozhodnutí soudů NS: „Shromáždění SVJ, které není usnášeníschopné, může přijmout usnesení, které platí, protože není důležité, a o tom co je důležité ovšem rozhoduje soud“.

Já ale nepočítám že se ústavní soud tímto bude zabývat, ale jenom vím, že zděšený člen SVJ odešel s vědomím, že žil ve státě, kde je nevymahatelnost práva a nečekal, že zejména soudy k tomu přispívají.

Jakmile obdržím vyjádření ústavního soudu (pokud nějaké přijde a pokud se ho dožiji), dám to na vědomí.

=================

Možná bude další soudní spor, protože výbor SVJ předložil ke schválení nové stanovy a doplnil je o Předkupní právo:

Jedná se o SVJ vzniklé na základě zákona č. 72/1994 Sb. = schválené vzorové stanovy.

Předkupní právo

(1) Člen společenství je povinen při převodu jednotky nejdříve nabídnout jednotku ke koupi Společenství vlastníků a všem členům společenství za stejných podmínek k okamžiku uzavření smlouvy. (2) Člen společenství je povinen při převodu jednotky oznámit písemně všem členům společenství a Společenství vlastníků podmínky převodu bytové jednotky. (3) Každý z předkupníků je povinen písemně oznámit převádějícímu do 1 měsíce od doručení nabídky, zda jeho nabídku přijímá, jinak jeho právo zaniká. (4) Bude-li mít zájem o bytovou jednotku více předkupujících a nedohodnou-li se jinak, má každý z nich právo vykoupit nemovité věci, tak aby jejich podíly na nemovitých věcech byly stejné. (5) Předkupníci jsou povinni uhradit kupní cenu převodci ve výši dle jejich podílu nejpozději dotří měsíců od doručení nabídky. (6) Odstavce 1 až 5 tohoto článku se nepoužijí, převádí-li převodce jednotku osobě blízké.

============

Všem přeji krásný a pohodový nový rok 2019 a úspěchy v bránění svého práva vůči SVJ.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.