"Nedoložíte-li důvodnost, neplatím"

Vložil Karlolína (bez ověření), 1. Červen 2013 - 16:30 ::

Řada přispěvatelů zde uvádí, že má pochybnosti o správnosti předpisu plateb nebo rozúčování a vyúčtování. Jsou tu doporučovány různé postupy obrany, včetně soustavného podávání žalob.

Podívejme se na věc z hlediska zájmů vlastníka bytu. Vlastník bytu má zájem, aby správce (= společenství) vykonával svou činnost řádně. Není-li tomu tak, nabízí se následující postup:

Vlastník bytu sdělí společenství, že bude hradit pouze prokazatelné náklady v rámci zákona, a požádá, aby mu byly měsíčně či čtvrtletně poskytovány faktury, na jejichž základě společenství plnilo. Ty vlastník domu posoudí a shledá-li je v pořádku a v souladu se zákonem, uhradí část na něho připadající.

Svoje povinnosti popsaným postupem vlastník jednotky neporuší, a přitom nemusí řešit, zda společenství řádně vede účetnictví, má řádně sestavený plán nákladů, které bude nutné vynaložit, či domáhat se nahlédnutí do listin.

Shrnuto: Nedoložíte-li, neplatím.

Je to postup zcela běžný kupř. v taxislužbě či pohostinství.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 1. Červen 2013 - 21:48

  Paní Karlolíno,
  Vaše úvaha o příspěvcích je srozumitelná. Vždyť SVJ je pouhý můj sluha. Tento sluha je povinen doložit mi na co konkrétně jsou určeny příspěvky, které ode mne požaduje (§ 15 odst. 1 ZoVB).

  Upozorňuji však, že Vámi popsaný postup má háček – nebo spíše pořádný hák. Podle Občanského zákoníku § 495 platí: „Platnosti závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na základě kterého je dlužník povinen plnit. Věřitel je však povinen prokázat důvod závazku.“ Pokud tedy nezaplatíte příspěvek, jehož oprávněnost Vám SVJ neprokáže, nebo nesložíte částku do soudní úschovy, můžete se ocitnout před soudem.
  ---------------------------------------------------------------------------------

  Větším problémem než příspěvky jsou ovšem zálohy na správu domu (§ 15 odst. 2 ZoVB). V případě záloh je nutno trvat na schváleném a pravidelně aktualizovaném plánu (Reserve Study). Jinak výbor není schopen prokázat oprávněnost záloh, a Vy si nemůžete nijak zkontrolovat zda byly či budou vynaloženy účelně a na správu domu.

  Zdá se, že část členů SVJ se pohybuje v jakémsi skanzenu z doby raného socialismu: Všichni přece budujeme náš dům, soudruhu. Je neslušné ptát se, zda to soudruzi nahoře dělají dobře – jak bys o tom mohl, soudruhu, zapochybovat! Vždyť dostali důvěru pracujícího lidu a určitě dělají vše pro blaho a vzkvétání domu. Že to nejsou schopni doložit – ale to je malichernost. Vždyť si všichni věříme a máme společný budovatelský cíl, soudruhu. Takže plať naslepo, nebo tě dáme do gulagu (k soudu).
  -----------------------------------------------------------------------------

  Bohužel tzv. placení „předsedovi do klobouku“ je velmi populární: je Vám sdělena nic neříkající částka „21.50 Kč/m2“ bez toho, že by výbor byl schopen prokázat na co je určena, kdy nastane potřeba čerpání, z jakých dílčích položek se tato platba skládá. Nikdo se neobtěžuje Vám doložit, co se s domem má dít za rok, za pět, za deset let a na co vlastně platíte.

  Když se jako vlastník odvážíte zeptat na tyto nezbytné podrobnosti, nejspíše od předsedy namísto konkrétních informací dostanete výhrůžku, že Vás dají k soudu. Označí Vás za prudiče, k tomu si bude předseda klepat na čelo a volat: „Tohle nikdo nikdy nechtěl vědět!“, popřípadě (druhá verze) „Tohle přece vůbec nejde naplánovat!“

  Lenost, neschopnost, zatajování, zastrašování. To je bohužel realita v tisících SVJ v tomto státě.

  Předem se omlouvám všem poctivým členům výborů, kteří vědí, že SVJ není pánem, ale sluhou vlastníků. Na vás nebyla ta slova mířena.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 3. Červen 2013 - 10:09

  …nebo nesložíte částku do soudní úschovy, …

  • tu tam opravdu nesložíte. Pouze přijdete o 500 Kč za správní poplatek
  • nelze vkládat do úschovy za Vámi tvrzeným účelem Soudní úschova… už zase
  • záměrně se snažíte podsouvat postupy, které někoho mohou přivést ke škodě

  Neználek

  Vložil anonn, 1. Červen 2013 - 19:20

  Srovnání so pohostinstvím krásně ukazuje nesmyslnost tohoto návodu. Chcete snad tvrdit, že se v hospodě najíte a pokud vám hospodský neprokáže jak píšete „prokazatelné náklady“ tak za ten oběd prostě nezaplatíte a odejdete?

  Dle štítků koukám že nejsem sám kdo si myslí že toto je ale vskutku dementní návod.

  Moje rada – nechte se zvolit do výboru a sama sobě prokazujte co chcete. To bude pak ve vašem domě všem vskutku dobře!

  Předseda

  Vložil Pivař (bez ověření), 3. Červen 2013 - 6:06

  Pokud nedostanu za konzumaci řádný daňový doklad a obsluha bude chtít platit do klobouku, jsem oprávněn odejít. Pochopitelně až po výzvě, aby mi byl řádný daňový doklad vystaven. (Už jenom proto, že služby pohostinství jsou za určitých okolností daňově uznatelným výdajem. Vy jste nikdy neplatil v hospodě na fakturu?)

  Pokud dostanu řádný předpis a řádné rozúčtování a vyúčtování (neplést oba pojmy) a shledám je důvěryhodnými, mohu se s tím spokojit a nic dalšího nepožadovat. Pokud tomu tak není, je na plně na místě diskutovaný postup. Přece nebudu každoročně hradit soud, aby rozhodl, že mi má být poskytnut řádný předpis a řádné rozúčtování a vyúčtování. To plyne ze zákona a já nemám povinnost bezplatně seznamovat správu domu s platnou právní úpravou.

  Popsaný postup je problémem u některých automatů, které doklady jednoduše neposkytují a na tuto skutečnost kupujícího ani neupozorní předem.

  Vložil X (bez ověření), 1. Červen 2013 - 21:10

  Další inteligent, který se zasekl na poslední větě s přirovnáním. To přirovnání samozřejmě kulhá jako každé jiné (v pohostinství platíte smluvní ceny, což není případ SVJ), ale o tom to není.

  Je to o tom, co dělat v případě, že nedostávám řádný předpis záloh na správu domu a už vůbec žádné vyúčtování (pouze informaci o zůstatku ve „FO“)? Uvedené řešení je zde předloženo k diskusi.

  Vložil penik, 1. Červen 2013 - 16:39

  A SVJ ty faktury zaplatí z čeho, aby mu je mohlo předložit, když to bude realizováno dle popsaného postupu?

  Jak to poté bude s neuhrazenou fakturou, na které vznikne penále z nezaplacení? Každý podle svého podílu uhradí více oproti původní faktuře.

  Vložil Vlasntík bytu (bez ověření), 3. Červen 2013 - 10:22

  „Jak to poté bude s neuhrazenou fakturou, na které vznikne penále z nezaplacení?“

  Jaké nehrazení? Jaké penále?

  Nikdo tady k žádnému nehrazení nenabádá. Právě naopak, diskuse směřuje k řádnému hrazení.

  Vložil X (bez ověření), 1. Červen 2013 - 18:35

  SVJ má přece možnost vybírat zálohy na předpokládané nutné výdaje. Zde diskutujeme o situaci, kdy na to výbor kašle a požaduje vybírání do „fondu“ naslepo.

  Jen bych upřesnil Karlolínin nápad: požadavek na příspěvek v příslušné výši SVJ uplatňuje co nejdříve po přijetí faktury i s udáním data splatnosti (taxikáři nebo v pohostinství také neplatíte čtvrtletně). V případě neuhrazení následuje vymáhání dluhu i s úrokem s prodlení.

  Tento systém si dovedu představit, zejména v menších domech (vilách).

  Vložil Cestující (bez ověření), 3. Červen 2013 - 10:33

  „taxikáři nebo v pohostinství také neplatíte čtvrtletně“

  To tak úplně není, pravidelní zákazníci hradí třeba čtvrtletně.

  Nechám na Vás, zda člena SVJ budete považovat za náhodného nebo pravidelného zákazníka, nic podstatného se tím nezmění.

  Asi Vám zaměstnavatel neplatí stravování ani dopravu do zaměstnání.

  Vložil penik, 2. Červen 2013 - 5:57

  Jo jasně. A pokud se mi ze dne na den posere výtah (mimo plán, naplánované akce se musí provést, nelze odložit), kdy oprava bude stát 175.000,– Kč, tak si je mohu začít cucat z prstu, protože se na mě každý vykašle s mimořádnou platbou. A to je realita, nikoliv teorie.

  Vložil lake, 2. Červen 2013 - 7:35

  Penik, děláte z jednoduché záležitosti neřešitelný problém. Buď nejste ve výboru a netušíte jak to chodí, nebo ve výboru jste – v tom případě jste neschopný člen výboru.

  Jestliže se něco neplánovaně pokazí, pak lze většinou předpokládat, že na dlouhodobých zálohách je částka, odpovídající dosavadnímu „vybydlování“ domu. Viz Reserve Study, psal jsem o tom.

  Kalkulace:
  Jestliže Váš výtah je starý 5 let, má životnost 30 let a ke generální opravě bude nutno vydat 1 milion Kč, měli byste na tento účel vybírat na zálohách 2800 Kč měsíčně. Po pěti letech od zprovoznění výtahu má SVJ na tento účel našetřeno přesně 168000 Kč.
  To je pro vás nepřekonatelný problém, zajistit si zbývajících 7000 Kč do ceny Vaší opravy???
  Pokud jsou peníze nedostupné (na termínovaném vkladu), pak se na opravu výtahu prostě složí vlastníci jednotek svými příspěvky. Vždyť je v JEJICH zájmu, aby výtah fungoval. Napadlo Vás to vůbec?

  Je možno financovat i půjčkou pouze od některých vlastníků. Chybějící příspěvky od ostatních bude pak SVJ vymáhat dodatečně, po provedené opravě.

  Příspěvky od vlastníků mohou být vymáhány buď jednorázově, nebo na základě odsouhlaseného splátkového kalendáře. Pro překonání své krátkodobé finanační nedostatečnosti si SVJ může vzít bankovní půjčku či úvěr. To je – pokud to nevíte – naprosto běžný způsob zajištění finančního zdroje už od 13. století. Objevujete Ameriku?

  lake

  Vložil penik, 2. Červen 2013 - 9:03

  Díky za „školení“. Raději budu neschopný výbor, než se řídit Vašimi „akorátními“ radami.

  Když budu dělat podle vás všechny ony „vofuky“ kolem záloh (přesně jak píšete), tak směrem dolů je prohlasuji v pohodě, ale běda, jakmile budu potřebovat je zvýšit, protože je to bude potřeba. A jsem těžce v prdeli. Pak se zase nechám od Vás proškolit, že jsem neschopný „debil“.

  Dovolím si tvrdit, že z hlediska teorie jste machr, ale jak to chodí ve skutečném, velkém SVJ nemáte ani potuchy. Tam je problém už jen být usnášeníschopný na shromáždění. A pak něco prosazujte.

  Vložil lake, 2. Červen 2013 - 9:37

  Peniku, jste zmatený popleta. K přijetí půjčky či úvěru SVJ nepotřebuje, aby se sešlo shromáždění. Přečtěte si ZoVB. Zejména to platí v případech, které nesnesou odkladu, jako je porucha výtahu v domě. Musíte kmitat, člověče. Ne se flákat a stěžovat si že u vás nic neeeejde.

  Popsal jsem zde jediné čtyři reálné možnosti financování havarijní opravy: z vybraných záloh, z příspěvků od vlastníků jednotek, z prostředků SVJ získaných od banky půjčkou či úvěrem, z půjčky od jiné osoby. Nic jiného nepřichází v úvahu (snad jedině sponzorský dar od pana Babiše, nebo výhra ve Sportce). A Vy k tomu bručíte cosi o tom, že jsem teoretik??? Vy nejspíš budete neschopný praktik, že ano.

  Vaším úkolem je opravit výtah a sehnat k tomu 175000 Kč. Poradil jsem vám čtyři způsoby, jak na to. Co ještě víc chcete, člověče? Abych to zařídil za Vás?

  Nijak to nesouvisí s tématem diskuse, ale byl jsem předsedou SVJ v domě o ploše 4200 m2 po dobu asi 8 let. Některé názory místních diskutujících ovšem ukazují, že ani dlouholetá funkce ve výboru jim nepomohla k tomu, aby se orientovali v problematice správy domu.

  Mějte se pěkně.

  lake

  Vložil penik, 2. Červen 2013 - 10:28

  Díky za rady, ač můj případ byl jen jako příklad (a mém případě dokonce se zajištěným financování) a reagoval na úplně první příspěvek z vlákna, co by, kdyby.

  A kdyby Vám to ještě nikdo neřekl, tak samotná plocha 4200 m2 vypovídá pouze o rozloze objektu, nikoliv o velikosti SVJ co do počtu jednotek a vlastníků.

  Vložil Krupp, 2. Červen 2013 - 7:46

  Píšete,
  pak se na opravu výtahu prostě složí vlastníci jednotek svými příspěvky
  to snad může zafungovat v SVJ o pár bytech. Zkusil jste někdy obcházet s kloboukem dům o 100 a více bytech? Kdyby ano, asi byste radil jinak
  si SVJ může vzít bankovní půjčku či úvěr
  vzít si bankovní úvěr na nějakých 50–100 tis, rovněž za tu námahu a administrativu kolem toho nestojí. Zatím se vždy ukázalo snazší, přesvědčit vlstníky, že rozumná rezerva je potřebná.
  Zkuste prosím nehodnotit, jak je kdo schopný
  Hezký den
   Jirka

  Vložil lake, 2. Červen 2013 - 8:41

  Pokud v onom domě neskládali dlouhodobou zálohu (a bylo to jejich rozhodnutí), pak ten, kdo chce jezdit výtahem do vyšších pater, prostě ty peníze složí. Nebo chcete tvrdit, že mezi 100 byty se nenajde nikdo, kdo je schopen tu částku svému SVJ půjčit na úrok řekněme 8 či 10 procent? Úrok si pak vybere ve slevě na příspěvcích podle § 15 odst. 1 ZoVB, aby příjem nemusel zdanit.

  Samozřejmě že si mohli dříve odsouhlasit dlouhodobé zálohy, ale pokud to neudělali – taky dobře. Každý má, co si zaslouží. To je přece tak jednoduché… Havárie vody? Nemáte-li naspořeno, složte příspěvek, nebo v domě nepoteče voda. Havárie kotelny? Nemáte-li naspořeno, složte příspěvek, nebo se nebude topit a nepoteče teplá voda. Havárie výtahu? Složte příspěvek, nebo se nebude jezdit.

  Pane Kruppe, Vy tvrdíte, že ve Vašem domě nefunguje výtah, ale výbor na to kašle – cituji Vaše slova: „… vzít si bankovní úvěr na nějakých 50–100 tis, rovněž za tu námahu a administrativu kolem toho nestojí.“ Aha. Vlastníci šlapou pěšky do 12. patra, ale složit se na opravu nechtějí. Milostpánům ve výboru to za tu námahu nestojí, aby vyřídili půjčku. Nu, když to tedy nejde tak ani tak, budete všichni v domě chodit za trest pěšky. Není vám pomoci. Váš dům je zakletý. Nic nejde.

  Lenost a neschopnost, pane Kruppe. To je ten problém v tolika společenstvích.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 3. Červen 2013 - 11:06

  Když jste byl členem Vašeho čilého výboru (narozdíl od těch líných jiných Výborů v jiných SVJ) – to jste nepochybně asi měl Reserve Study. Můžete nás s ní seznámit? – jistě ji máte a jistě ji můžete dostatečně anonymizovat. Prosím ale na internet do krajin jinam než v Českém švejkově nás nesměrujte.

  Nejlepší „studie“ je z „vlastní zahrádky“ – tedy z té vaší… nebo Vám blízké (zahrádky).

  Neználek

  Vložil Bohuna (bez ověření), 2. Červen 2013 - 14:38

  Nějak se ve vašich radách přestávám orientovat. V prvním příspěvku radíte „neplatit do klobouku“, ale dále připouštíte, že v případě havárií by měli vlastníci mít rezervu, a pokud nemají, „mají co si zaslouží“. Na havárie skutečně nejde vybírat dopředu, ani je podchytit v Reserve Study, ale vybírat zvýšenou částku na správu domu s vědomím této situace a nevyčerpaný přeplatek převést do dalšího roku je přece legitimní. Všichni rozumní vlastníci by tak měli uvažovat. Jak tedy radíte spojit obě situace?

  Vložil lake, 2. Červen 2013 - 17:08

  Paní Bohuno, nikdy a nikomu jsem neradil, aby vybíral zálohu na nepředvídané havárie, ani aby na takový mlhavý účel vytvářel nějakou „rezervu“. Byla by to naprostá pitomost, navíc zcela nekontrolovatelná. Seznamte se se zněním § 15 odst. 2 ZoVB: zálohy je možno vybírat pouze na náklady, které bude NUTNÉ vynaložit. Nikoliv na nenadálé havárie a nepředvídané poruchy.

  Je samozřejmé, že dlouhodobá záloha na správu, vytvářená na základě Reserve Study, se převádí do dalšího roku – jinak by přece účetně nešlo o dlouhodobou zálohu! Pokud se v tom neorientujete, nemohu Vám asi pomoci.

  lake

  Vložil bohuna (bez ověření), 2. Červen 2013 - 17:20

  Ale jaké je tedy vysvětlení k větám příspěvku -Pan Krupp a záhada výtahu- kopíruji: „Samozřejmě že si mohli dříve odsouhlasit dlouhodobé zálohy, ale pokud to neudělali – taky dobře. Každý má, co si zaslouží. To je přece tak jednoduché… Havárie vody? Nemáte-li naspořeno, složte příspěvek, nebo v domě nepoteče voda. Havárie kotelny? Nemáte-li naspořeno, složte příspěvek..“

  Kde by měla být ta záloha na „havárii“? V jakém fondu? Jak byste ho nazval? V RS s tím přece nelze počítat.

  Vložil lake, 2. Červen 2013 - 17:27

  Opakuji: neexistuje záloha „na havárii“, viz § 15 odst. 2 ZoVB.

  Vložil bohuna (bez ověření), 2. Červen 2013 - 18:08

  že neexistuje záloha „na havárii“ je mi známo, ale těšila jsem se, že mi svoje slova z citovaného příspěvku objasníte a my budeme vědět, kam při havárii sáhnout pro peníze. Nicméně děkuji za odpovědi.

  Vložil X (bez ověření), 2. Červen 2013 - 20:10

  Na to již bylo odpovězeno. Pokud vybíráte dlouhodobé zálohy na opravy, tak na odstranění havárie máte peníze na účtu. Nebo si myslíte, že jsou nedotknutelné? Nejsou, můžete je použít, poté přepočítat a zvýšit zálohu nebo upravit plán oprav.

  Může se ovšem stát, že jste něco opravili a zaplatili týden před havárií a teď nemáte na účtu dost peněz. Pak nezbývá než jednorázový příspěvek nebo půjčka. Alternativou je chodit po schodišti, mrznout, chodit s kýblem pro vodu, atd.

  Myslíte si, že řešením je finanční rezerva na havárie? Jak by měla být vysoká, když nevíte, co se stane? Navíc ji nemůžete od vlastníků vymáhat.

  Je zde ještě jedna možnost, kterou lake nezmínil. Je to pojištění. Nám praskly trubky ústředního topení (údajně vysoký tlak). Oprava stála cca 250 tis. Kč a zaplatila to pojišťovna. Pravdou je, že platíme velmi vysoké pojistné. Pojišťovna má na rozdíl od nás zatím kladnou bilanci. To je ale staré známé dilema – pojistit nebo nepojistit?

  Vložil Krupp, 2. Červen 2013 - 9:04

  Pane lake, toto není diskuse k nezbytné opravě výtahu ale ke Karolinině „skvélé myšlence“ platit příspěvky až po provedení akce. Již jsem se setkal několikrát v případě havarií, kdy padl nekompromisní požadavek zaplatit na dřevo. Havarie je mrcha a vybírá si skvělé termíny. Pátek večer, štědrý den a pod. To není fantazie, obojí se domě stalo a vždy šlo o vodu. Pár lidí se vždy aktuálně dokáže složit. Ty peníze ale musí na účtu být. Jirka

  Vložil X (bez ověření), 2. Červen 2013 - 11:53

  Pane Kruppe, vůbec jste nepochopil předmět diskuse. Karolinina „skvělá myšlenka“ (tj. platit příspěvky na správu/opravy až po provedení akce a doložení faktury) byla myšlena jako obrana jednotlivého vlastníka v případě, že společenství neplní řádně své povinnosti ohledně předpisu záloh a vyúčtování. Nikde nebylo řečeno, že je to doporučení trvale zavést bezzálohový systém, i když v malém „vila-domě“ s bohatými vlastníky může bezproblémově fungovat.

  Vložil lake, 2. Červen 2013 - 10:25

  Pane Kruppe,
  je pouze problém SVJ a jeho členů, že společenstvé nemá našetřenu nějakou částku na zálohách. To není problém paní Karolíny. Takže ať jsou všichni týden bez vody, nebo ať šlapou pěšky do patra a přemýšlejí při tom co udělat jinak, aby se to příště nestalo. Třeba se jim v hlavách rozsvítí, třeba ne.

  Pochopte, že to není problém Karolíny, ale problém SVJ a vlastníků, kteří neodsouhlasili dostatečnou výši záloh na správu. Budou tedy všichni týden či dva nosit vodu v kbelících. Prd se stane. Na správnosti tvrzení Karolíny to nic nemění: Příspěvek platím jakmile je známa jeho výše i účel. Vše co není příspěvek, je vyúčtovatelná záloha.

  O čem k tomu chcete vlastně diskutovat??? Znáte znění ZoVB, nebo neznáte?

  lake

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 2. Červen 2013 - 8:58

  Úrok z půjčky bude předmětem daně. To je každému jasné. Snížení příspěvku je možné pouze se souhlasem všech a to písemným. Alespoň to tu píše do omrzení jistý lake. Nyní je to jinak?

  Vložil lake, 2. Červen 2013 - 10:21

  Pane Kolemjdoucí,
  Váš dotaz je zmatečný. Samozřejmě se bude postupovat podle § 15 odst. 1 ZOVB a podle § 4 odst. 2 písm. (za) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nic jiného v mém textu uvedeno není.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".