Montáž poměrových měřičů na radiatory.

Vložil Uher, 15. Březen 2013 - 18:25 ::

Chci se zeptat zda od roku 2014 bude povinná montáž poměrových měřidel v bytech kde vytápění 18 bj zajišťujeme vlastní kotelnou.Doposud rozpočítávání tepla je nám děláno správcem SBD podle výměry bytu.Jsme vlastníci BJ.Správa SBD nás informuje,že od roku 2014 je to dané zákonem.Pokud někdo může a objasní tento problém budu rád.Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AVI (bez ověření), 7. Květen 2014 - 8:44

  Dobrý den, je už daná povinnost k osazení radiátorů měřáky? Děkuji za odpověď.

  Vložil Toni (bez ověření), 13. Květen 2014 - 20:28

  Není, nic se nezměnilo. Až se to změní, poznáte to v TV a rádiu. Zatím je to tak zamotané, že to asi ani do konce roku nedopadne. Nebo jinak… Povinnost existuje, co se má osázet není jasné, takže ani SEI neví, co by měla kontrolovat a kontroly ani sankce nechystá.

  Vložil Petr Patočka, 15. Březen 2013 - 20:17

  V novele zákona 406/2000 Sb. je text §6a odstavec 4 písmeno a změněn na

  „vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.“

  Tato povinnost musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Co si pod pojmem zvýrazněným tučně představíte je na vás. Seznam zařízení schopných registrovat dodávku tepelné energie je konečný. Tedy vyberte si nějaké takové zařízení. Tato povinnost je Vám dána.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil lake, 15. Březen 2013 - 20:57

  Pane Patočko, vždyť Vy matete tazatele. Tvrdíte zde nepravdu. Neexistuje žádný „seznam zařízení schopných registrovat dodávku tepelné energie“. Takové přístroje samozřejmě existují, jde o měřidla (kalorimetry). Nikdo ovšem nikdy jejich „konečný“ seznam nesestaví.

  Mimochodem, cena kalorimetru začíná na 4000 Kč a povinné metrologické ověření každé 4 roky stojí kolem 3000 Kč. Kalorimetr by musel být na každém radiátoru v bytě. Tedy mám rozumět Vašemu příspěvku tak, že toto doporučujete montovat v každém bytě? Spočítal jste si náklady a provozní náklady?
  .............­.............­.............­.............­.............­...........

  Dnes nikdo netuší co mají být ony záhadné „přístroje regulující a registrující dodávku tepelné energie“. Nikdo netuší, zda půjde o kalorimetry na vstupu do objektu, nebo o nějaké přístroje na každém radiátoru (dnešní indikátory topných nákladů, IRTN).

  Nejspíše jste neuvážil, že zákon č. 406/2000 obsahuje také důležité ustanovení § 7 odst. 9:

  • „Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.“.

  Jenže tato prováděcí vyhláška předvídaná zákonem nebyla dosud vydána! Doporučil bych tedy počkat a nešířit zprávy o jakýchsi tajemných přístrojích a jejich „konečném“ seznamu. Občané této země nejsou povinni dotvářet si fantazie našich zákonodárců.

  lake

  Vložil Nortonik (bez ověření), 18. Březen 2013 - 11:01

  Názorů a rad pana Laka si převážně vážím, ale v tomto má evidentně nepravdu. Cena jednoho „kalorimetru“ (u nás například elektronického indikátoru topných nákladů E-ITN 30.2), který máme namontován na všech radiátorech v domě činila 505,–Kč bez DPH. Kde jste vzal, že cena začíná na 4000,–Kč ???

  Vložil lake, 18. Březen 2013 - 17:36

  Pletete si kalorimetr (měřidlo tepla) s indikátorem topných nákladů. Indikátor nic neměří, není měřidlem ve smyslu zákona o metrologii. Nepodléhá metrologickému ověření po celou dobu životnosti (10 let). Jeho cena je asi desetkrát nižší než cena kalorimetru. Cena montáže je také minimálně desetkrát nižší.

  Kalorimetry najdete např. zde: http://www.neovlivnitelnyvodomer.cz/…a-maddalena/. Podívejte se na jejich ceny, abyste byl v obraze.

  Znovu opakuji, že zákon č. 406/2000 Sb. nepoužívá ani pojem „měřidlo tepla“, ani pojem „indikátor rozdělení topných nákladů“. Naši zákonodárci použili neurčitý a nikde nedefinovaný pojem „přístroje regulující a registrující dodávku tepla“.

  Dokud k tomu nebude objasněno (novou vyhláškou) co si pod tímto tajemným přístrojem máme představit, nelze tvrdit že si mají všichni teď hned namontovat kalorimetr na každý radiátor !!!

  To zde bez jakéhokoliv právního důvodu tvrdil jenom pan Patočka. Já naopak soudím:

  • Montáž měřičů tepla pro každý radiátor nebude nikdy povinná, protože by to bylo zjevně nerozumné, předražené řešení, které by stejně nezachytilo teplo ze stoupacího potrubí, ani teplo z ostatních bytů přes stěny.
  • Montáž měřičů tepla na vstupu do bytu nebude nikdy povinná, protože svislý rozvod topné vody to v naprosté většině budov technicky neumožňuje.

  lake

  Vložil Blecha Jan (bez ověření), 29. Leden 2015 - 12:24

  Dobrý den, nechci rozšiřovat již tak horečné diskuze na téma, zda-li ano, či né. V našem panelovém domě již jsou. Žádám o informaci, kterou jsem bohužel doposud nikde nevyčetl, jaká je správná poloha měřidla na tělese radiátoru. Ptám se možná hloupě, ale nové měřáky jsou nainstalovány asi o 5 cm výš než ty původní. Uvažuji-li selsky, měří mi to v pozici s vyšší teplotou než ty předchozí. Děkuji za odpověď.

  Vložil Petr Patočka, 18. Březen 2013 - 18:03

  Vážený pane Lake. Prosím pročítejte si opakovaně můj příspěvek tak dlouho až pochopíte jeho význam.

  Pak vám možná dojde, že já jsem na rozdíl od vás žádné konkrétní zařízení nejmenoval. Maximálně jsem s vámi souhlasil, že kalorimetr patří mezi zařízení registrující dodávku tepla.

  O tom jaké zařízení se má montovat, si do novelizace daných vyhlášek netroufám nic říci. Zejména proto jsem uvedl, že je zde jistá doba odkladu, která v návaznosti na eurounijní směrnici možná bude i prodloužena. A pro vaši informaci se ona eurounijní směrnice poměrně jasně vyjadřuje právě o montáži indikátorů topných nákladů. Ale i já si nejdříve počkám na to jak se to konkrétně promítne do chystaných novelizací vyhlášek, než na rodíl od vás budu tvrdit své „absolutní“ pravdy.

  Vaše demagogické překroucení věty „Co si pod pojmem zvýrazněným tučně představíte je na vás.“ na „tvrdit že si mají všichni teď hned namontovat kalorimetr na každý radiátor … To zde bez jakéhokoliv právního důvodu tvrdil jenom pan Patočka.“ je opravdu uchvacující a myslím že to je pod vaši úroveň. Tedy alespoň já jsem se to dnes domníval!

  Ono třeba vaše konstatování „Montáž měřičů tepla na vstupu do bytu nebude nikdy povinná, protože svislý rozvod topné vody to v naprosté většině budov technicky neumožňuje.“ je mylné a zavádějící, protože prostě bude povinná ve všech případech kdy to je technicky možné. A troufám si tvrdit, že to je o dost odlišnější vysvětlení než vaše „absolutní“ zamítnutí.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil lake, 18. Březen 2013 - 20:36

  Pane Patočko, sdělil jste tazateli, že existuje seznam přístrojů k osazení, vyzval jste jej aby si z nich vybral a tvrdil jste mu, že je to jeho povinnost. Samé nepravdy. Protože to teď popíráte, dovolte, abych Vám připomenul Vaše slova:

  "Seznam zařízení schopných registrovat dodávku tepelné energie je konečný."
  Nepravdivé tvrzení. Pokud tvrdíte opak, dejte nám tedy odkaz na tento Váš "konečný seznam". Takový seznam nikdo nikdy nesestavil, neboť dnes není právně ani technicky definováno, která zařízení by do takového seznamu měla patřit. Vaše tvrzení, že takový tajemný seznam je, a dokonce "konečný", není pravdivé.

  "Tedy vyberte si nějaké takové zařízení."
  Zmatečná rada, ničím nepodložená. Uvedl jste tazatele v omyl. Jednak není z čeho by měl vybírat (onen seznam existuje jen ve Vaší fantazii), jednak dnes přece není dána právní povinnost aby si cokoliv vybíral a instaloval, jednak není známo kde v budově by se mělo instalovat. Viz další odstavec.

  "Tato povinnost je Vám dána."
  Nepravdivé tvrzení. Tato povinnost není dána - ani tazateli, ani nikomu jinému. Zákon odkazuje na prováděcí právní předpis, kterým dnes je vyhláška č. 194/2007 Sb.. Ta ovšem svém textu nikde neobsahuje povinnost "... vybavit přístroji registrujícími dodávku tepelné energie". Vůbec se o těchto přístrojích nezmiňuje. Neexistuje tedy právní podklad pro Vaše tvrzení; podmínka uvedená v zákoně (existence příslušného prováděcího předpisu) není splněna.

  Zákon dnes pouze stanoví, že v budoucnosti může vzniknout neurčitému okruhu osob neurčitá povinnost vybavit budovy neurčitými přístroji v neurčitém rozsahu. To je ovšem něco jiného, než jste tazateli napsal Vy.

  lake

  Vložil Petr Patočka, 18. Březen 2013 - 21:59

  Za vším co jsem napsal si stojím a nic z toho nepopírám, jak se zde snažíte prezentovat.

  To že je dána povinnost, je zcela bez debaty. To že je dána s odkladem na 2 roky jsem také napsal. Pochopí to i laik bez právního vzdělání. Co na tom nechápete vy? To že jsem nenapsal „okamžitě všeho nechte a hned si něco nainstalujte“ jistě popřete.

  Seznam zařízení schopných registrovat spotřebu tepelné energie vychází z technických schopností jednotlivých zařízení. Možná to nechápete, ale prostě to tak je.

  Obecně (nejedná se o závazný seznam) lze zařadit: kalorimetry, indikátory topných nákladů dle ČSN EN 835, indikátory topných nákladů dle ČSN EN 834, indikátory topných nákladů na jiném principu, denostupňovou metodu (jak s jedním čidlem tak systém tepelných snímačů) no a nechám si pro jistotu tak dvě možnosti k dobru (třeba napadne někoho nějaká převratná myšlenka) a šmytec. Seznam je konečný. Karburátor vám bude k ničemu!

  No hlavně že vy jste nám všem objasnil a zdůvodnil pravdivost vašeho tvrzení „Montáž měřičů tepla na vstupu do bytu nebude nikdy povinná“.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil lake, 18. Březen 2013 - 23:53

  Pane Patočko, sám tedy přiznáváte, že žádný seznam neexistuje. Vycucal jste si z prstu jakousi nesourodou směsici. Žádal jsem Vás o seznam podložený buď platným právním předpisem, nebo technickou normou. To jste neposkytl. Namísto toho nabízíte subjektivní, ničím nepodložený názor jedné osoby. Jako baron Prášil.

  Tvrzení o konečnosti takového seznamu jste popřel sám slovy „… no a nechám si pro jistotu tak dvě možnosti k dobru (třeba napadne někoho nějaká převratná myšlenka) a šmytec.“. Je-li toto podle Vás „konečný“ seznam čehokoliv, pak je to pravda asi tak, jako že Vy jste slonice Adéla z cirkusu Kludský.
  .............­.............­.............­.............­.............­....

  Opět jste zopakoval Vaše nepravdivé tvrzení „To že je dána povinnost, je zcela bez debaty.“. Neznáte ani základy práva, takže prosím nečiňte nesmyslné závěry. Kdyby Vám kdokoliv tvrdil, že společnost VIPA je povinna dodržovat technickou normu dříve, než bude vydána a než bude znám její obsah, poklepal byste si na čelo. Totéž činím já, když tvrdíte cosi o údajné povinnosti ohledně přístrojů registrujících dodávku tepla.

  Zákon č. 406/2000 Sb. říká toto:

  • " Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem;".

  Jde o právní normu, která je sice součástí práva, avšak je za současného právního stavu neplatná (negotium nullum) pro neurčitost a absenci jednoznačného a srozumitelného projevu vůle zákonodárce. Tento nedostatek nelze překlenout ani výkladem. Právní norma nemá tedy vůči svým adresátům žádné účinky. Povinnost subjektů nemůže vzniknout dříve, než bude vydán zákonem předvídaný prováděcí předpis.

  lake

  Vložil technik (bez ověření), 19. Březen 2013 - 6:44

  Kromě právního je ještě důležité mít také technické vzdělání. Je pak snadno pochopitelné,že žádný přesný seznam nemůže existovat.

  Vložil Petr Patočka, 19. Březen 2013 - 5:52

  Prozatím se ani v návrhu novelizace vyhlášky 194/2007 Sb. nepřipravuje vámi požadovaný, jedině správný, certifikovaný a schválený oficiální seznam použitelných registračních zařízení. I zde je obecný odkaz na zařízení registrující dodávku tepelné energie. Asi tím skončí svět. Nebo holt použijeme seznam slonice Adély, protože jak je vidno o této problematice má dost informací.

  A opakovaně prosím o doložení (optimálně na daný paragraf), ze kterého tak jasně vyplývá vaše tvrzení Montáž měřičů tepla na vstupu do bytu nebude nikdy povinná nebo nám časem začnete tvrdit, že jste nic takového nikdy nenapsal.

  Slonice Adéla alias Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil lake, 19. Březen 2013 - 6:56

  Pane Patočko, byl jste to Vy, kdo tvrdil že existuje jakýsi seznam, který je „konečný“ a ze kterého stačí tazateli si prostě něco vybrat.

  Nyní je zřejmé, že jste měl na mysli nějaký Váš osobní seznam, nikde nepublikovaný, který nemá právní platnost. To jste mohl napsat tazateli rovnou.

  Já bych z Vašeho seznamu rovnou škrtl registrační teploměry pro denostupňovou metodu, protože ta nezjišťuje NIKDY dodávku tepla, nýbrž měří teplotu vnitřního vzduchu pod stropem (včetně vlivu tepla ze stoupacích potrubí, oslunění, činnosti osob, tepla ze spotřebičů, což může u dobře zateplených staveb činit cca 45% celkové bilance tepla).

  A například Ing. Jiří Skuhra, CSc., který je považován za odborníka ve věcech vytápění, tvrdí (na rozdíl od Vás), že indikátory (IRTN) nesplňují definici „přístrojů registrujících dodávku tepla“ podle zákona č. 406/2000. Jeho názor, totožný s názorem pana Zdenka Křítka z KKS Chomutov, viz zde: http://www.byt-nemovitost.cz/…T6QOQea68B8/

  Snad je to dostatečná ukázka toho, že Vámi dříve tvrzený „konečný seznam“ objektivně neexistuje. Názorů i mezi odborníky je více. Proto si raději počkám na prováděcí předpis.

  lake

  O mém názoru, že montáž měřičů tepla nebude nikdy povinná, se rád pobavím v jiné diskusi, kterou můžete za tím účelem otevřít. Ale spíše bych Vám doporučil počkat prostě na prováděcí předpis. Tam to oba uvidíme černé na bílém.

  Vložil Petr Patočka, 19. Březen 2013 - 8:31

  Tady si někdo nevidí do … úst.

  Uvedu namátkou jen pár příkladů Ministerský ouředník se jako obvykle mýlí, Ministerský trouba ale tvrdí, že…, Další perla ministerských ouředníků vašich názorů, ze kterých jednoznačně plyne váš pohled na odbornost úředníků obecně.

  A najednou se hodí něco jiného. Najednou je jeden z těchto „troubů“ odborník.

  Já sám si Ing. Skuhry vážím a jak ho znám tak on sám se za odborníka ve věcech vytápění nepovažuje. Možná za odborníka na legislativu spojenou s rozúčtováním.

  Můžete si v tom guláši udělat jasno, než zde začnete argumentovat názory ostatních?

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil lake, 19. Březen 2013 - 9:57

  Pane Patočko, ujasněte si prosím: dal jsem vedle sebe jako příklady názor jistého pana Patočky a názor jistého pana Skuhry. Nijak jsem ze svého hlediska nehodnotil ani odbornost, ani možnou správnost či nesprávnost jeho postoje.

  Pouze jsem poukázal na (objektivně existující) různost a nejednotnost názorů mezi odbornou veřejností na neurčitý pojem „přístroj registrující dodávku tepelné energie“. Jisto je pouze to, že neexistuje Váš fantazijní „konečný seznam“.

  lake

  Vložil Petr Patočka, 15. Březen 2013 - 20:59

  Onen seznam nemusí existovat na papíře, ten existuje z podstaty věci.

  Jsou zařízení, která registrovat umějí, viz třeba onen zmíněný kalorimetr a zařízení která to neumějí. Třeba karburátor. Těch co to umějí je omezený a konečný počet.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil lake, 15. Březen 2013 - 22:29

  Pane Patočko, na mudrování o karburátorech já nemám čas. O kalorimetrech také nemá cenu se bavit, protože bez provbáděcí vyhlášky k zákonu nejsou dnes předepsány. Pokud jste zástupcem dovozce nebo výrobce kalorimetrů, pak je Váš odlišný postoj ovšem pochopitelný: kšeft je kšeft.

  Správná odpověď tazateli je pouze tato:

  • Neexistuje celostátně platný právní předpis, který by stanovil určitou a jednoznačnou povinnost osadit „přístroje registrující dodávku tepelné energie“.
  • Neexistuje celostátně platný právní předpis, který by stanovil rozsah osazení těchto přístrojů v domě.
  • Neexistuje celostátně platný právní předpis, který by definoval co to vlastně je „přístroj registrující dodávku tepelné energie“. Vyhláška č. 345/2002 Sb. (která je prováděcí vyhláškou k zákonu o metrologii) zná pod položkou 3.1.2 pouze „Měřiče tepla a chladu a jejich členy“.

  Opakuji: dnes jsme v situaci, kdy platná vyhláška č. 194/2007 Sb. se o těchto tajemných přístrojích vůbec nezmiňuje. Nový prováděcí předpis k zákonu neexistuje a není známo, zda je připravován.

  Mimochodem:
  Pro běžného českého majitele bytu je neprůchodné, aby zaplatil 20000 Kč za kalorimetry a jejich montáž pro svůj byt a dále každé 4 roky dalších 12000 Kč za jejich povinné metrologické ověření.

  lake

  Vložil lake, 15. Březen 2013 - 21:21

  Mohu Vás ubezpečit, že informace, kterou jste dostal od správce, je nepravdivá.

  • Je „poměrové měřidlo“ zmíněno v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií? Není.
  • Je „poměrové měřidlo“ zmíněno v některé prováděcí vyhlášce k zákonu č. 406/2000 Sb.? Není.
  • Existuje jiný právní předpis, který by ukládal povinnost instalovat „poměrová měřidla“ v bytech? Neexistuje.

  Celý zmatek vznikl z neznalosti ministerských ouředníků, kteří si taková tvrzení vycucali z prstu a šířili je veřejně. Už se o tom psalo: http://www.portalsvj.cz/…ivym-obcanum.

  lake

  Vložil Lachim Nilz (bez ověření), 15. Březen 2013 - 22:42

  Vyšel zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů … kde se praví : § 6 (1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

  (2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1 podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 2).

  kde 2) je 372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

  a dále: koncový spotřebitel = v mém případě vlastník bytové jednotky

  konečný uživatel/konečný zákazník = v mém případě SVJ

  takže zatím žádné registrační zařízení nepotřebujeme (máme pro dva identické panelové bytové domy OP1.11 dvě VS, každá stanice s měřidlem/ka­lorimetrem). Navíc když se v zimě netopí tak to zaregistruji sám. Pak provedu výrokovou negaci a hnedle mám biochemický přístroj registrující že je dodáváno teplo… a taky kecá

  Vložil FrantaF, 18. Březen 2013 - 22:05

  Neúměrným množstvím slov jsme se dověděli, že od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela zákona o hospodaření energií č. 318/2012 kterou se mění zákon č. 406/2000. Nově stanoví povinnost vlastníků domů s ústředním vytápěním instalovat u konečných spotřebitelů přístroje registrující spotřebu tepla na vytápění. Prováděcí vyhláška k tomuto ustanovení zatím nevyšla. Předběžně a nezávazně můžeme usuzovat, že lze tuto povinnost splnit také instalací indikátorů topných nákladů. Není důvod ke sporům.

  Vy jste však zabrousil do tématu „měřit nebo neměřit“. U nás jsme zavedením regulace a měření prokazatelně a levně snížili spotřebu tepla o 27%. Přesto nevolám po povinném měření. Nevadí mi zbytečně vyšší spotřeba, kterou nemusím platit. Dokonce bych řekl, že velký počet Vašich příznivců dává naději, že spotřeba tepla (v rozporu se snahou vládců) bude klesat pomaleji, než by klesat mohla. Domnívám se, že tím přispívá k pomalejšímu růstu ceny tepla.

  FrantaF

  Vložil Ing. Pavel Sýkora (bez ověření), 29. Leden 2014 - 0:47

  Vyplatí se úspory ? Spravedlivější rozúčtování tepla.

  Mnoho bytových družstev, SVJ, řeší otázku, zda se jim vyplatí investovat do úspor. Zde je tedy jasný příklad z praxe energetických úspor panelových domů z Luhačovic.

  Na obrázku jsou typové panelové domy. 32 bytů. Každý má vlastní plynovou kotelnu. Spotřeba plynu je tedy jednoduchá, jasná a prokazatelná. Jeden z paneláků ,osadil před rokem poměrové měření tepla na zpátečce z radiátoru. Po vyhodnocení sezony to chtějí i další. Rozdíly ve spotřebě tepla jsou markantní, aniž by došlo k tepelné nepohodě.

  Dům osazen bezdrátovými měřiči tepla na zpátečce ( radiomoduly) protopil za sezonu 18 000 m3 zemního plynu na topení a teplou vodu. Vedlejší dům, který neměl osazeno měření tepla na zpátečce, spotřeboval 29 000m3 zemního plynu. Lidé totiž zde regulují topení otvíráním oken, přesto že mají radiátory osazeny termostatickými ventily. Nemají motivaci šetřit. Ale to je již minulost. Když si porovnali náklady na teplo a srovnatelnou tepelnou pohodu, sám pan starosta Luhačovic, který v domě bydlí, inicioval osazení topných těles bezdrátovými měřiči tepla na radiátorech. Právě se instaluje. Důležité je měřit teplo na zpátečce, protože teplota vody odtékající z radiátoru, koresponduje s teplotou v místnosti. Pokud má někdo čidlo uprostřed radiátoru, tam jde spíše o poměrové rozúčtování rozpočtem, než fyzikálním měřením. Je – li čidlo uprostřed radiátoru. může se stát, že byt který šetří teplem, zaplatí za teplo více, než byt který teplem nešetří.

  Nedojde jen k úspoře tepla a zvýšení tepelné pohody v bytech, tím , že byty nebudou přetápěny, dojde i ke splnění vyhlášky, která ukládá povinnost osadit poměrové měření tepla na radiátorech do konce roku 2014. A tím se vyhnou sankcím. To, co dnes lze poměrně levně a snadno realizovat v klidu, na podzim již bude v nervozitě a časovém stresu a za rok již za přispění sankcí.

  Tedy, investice do spravedlivějšího rozúčtování tepla se vrátí, při úspoře 11 000 m3 zemního plynu za půl roku. Jsou ale i měřiče tepla na zpátečce, které se dají koupit za korunu. Ty již ale nemají dálkový radiodečet, ovšem investice se vrátí v řádu dnů.

  A byty jsou zde poměrně velké. Mnohdy větší, než dnes bydlí rodiny v patrech rodinných domků.

  Zajímavý prostor vzniklý prořezáním panelu mezi kuchyní a obývákem.

  Ing. Pavel Sýkora energetický specialista

  Vložil P_V (bez ověření), 30. Leden 2014 - 15:42

  „Na obrázku jsou typové panelové domy“ – ať koukám jak koukám, obrázek nevidím. Stejně jako ten „Zajímavý prostor vzniklý prořezáním panelu“. Aneb když už sem kopírujete špatně zamaskovaný reklamní článek, tak u toho aspoň myslete. A zapomněl jste na odkaz na sebe, takže vám ta reklama vyšel naprázdno.

  K tématu – pokud teplota zpátečky koresponduje s teplotou v místnosti, tak se to blíží tzv. denostupňové metodě. Ta má zásadní nevýhodu, že vám zpoplatní i sluneční svit nebo vaření, prostě jakýkoli další zdroj tepla. Naopak když budete regulovat teplotu v místnosti oknem, tak to nenaměří o nic víc, protože nadbytečné teplo z radiátoru vyletí oknem a k měřiči na zpátečce už se nedostane.

  Vložil Petr Patočka, 30. Leden 2014 - 16:49

  Pro jistotu: nejsem pan Sýkora a preferujeme standardní publikování reklamy o našem systému. Tento příspěvek nebyl od naší firmy.

  Ale zpět k Vašemu příspěvku. To že celá metoda se k denostupňové metodě blíží, neznamená, že má i její nevýhody. To jakým způsobem se projeví na náměru jakýkoli dodatečný zdroj (vaření nebo sluneční svit) je na dlouhý článek (doporučuji naše webové stránky, tam ji na tato témata je dostatek), ale velmi obecně se dá říci, že narozdíl od klasické gradenové metody se to u „modifikované“ gradenové metody projeví minimálně. Samozřejmě bavíme se o standardním užívání bytu. Pokud zde někdo bude provozovat pekárnu, bude náměr (všech systémů) ovlivněn. A pokud budete teplotu místnosti regulovat oknem, tak se nadbytečné teplo ke zpátečce dostane a zaplatí jej konkrétní uživatel.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil Ondřej (bez ověření), 12. Březen 2014 - 13:01

  Pane Patočko, jak Vaše metoda měření na zpátečce zohledňuje špatně provedenou regulaci otopné soustavy a prostupy tepla zkrz zdi od souseda a i k sousedovi?

  Děkuji

  Vložil Petr Patočka, 13. Březen 2014 - 7:40

  Špatně provedená regulace má přeci vliv na fungování otopné soustavy. Takže někde to topí moc a někde málo. Ovšem jinak než je požadováno. Pro jakékoli měření bude pak výsledek, že tam kde to málo topí bude malá úhrada, tam kde to topí dobře bude normální.

  Zažívám občas situaci, že si uživatelé nestěžují na to že platí málo, ale spíše na to, že mají zimu. To může být důsledek problémů s regulací.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil Kubajz (bez ověření), 26. Duben 2014 - 22:43

  Dobrý den,

  špatně provedená regulace nemusí nutně znamenat pouze to, že někde soustava funguje a někde ne. Může také způsobit to, že pouze funguje v nehospodárném režimu a to třebjen v některé své části. Tudíž že třeba není dodržen potřebný teplotní spád a zpátečka není dostatečně ochlazená. V ten okamžik máte s měřením problém.

  Ovšem logicky bych namítal – nač měřit něco, co špatně funguje. Kvalitní regulace včetně projektu je přeci základ provozování otopné soustavy. Myslet si, že dosáhnu úspory, když začnu měřit cokoliv neseřízeného,není zrovna chytré. Jako příklad uveďme auto, které má v průměeru nějakou spotřebu. To že si ji řidič bude víc hlídat přinese nějakou úsporu – ale pokud má rozhašený motor, bude ta úspora zanedbatelná oproti tomu, co by uspořil, kdyby motor nechal opravit.

  Mám tu u nás takový příklad. Dva typově stejné paneláky na stejné lokalitě. Jeden má spotřebu tepla téměř dvojnásobnou oprtoi druhému. Zavedli RTN a ušetřili deset procent. My RTN nemáme, ale máme narozdíl od nich zregulováno – pokud ne správně – tak rozhodně lépe. Až nyní tedy řešíme zda náklady na teplo rozdělovat jinak než podle plochy a zda to přinese kýžený efekt.

  Vložil Petr Stoll (bez ověření), 24. Červen 2014 - 15:39

  Dobrý den pane Kubajz, můžete sdělit o jakou regulaci si jedná? Děkuji.

  Vložil lake, 29. Leden 2014 - 4:24

  Pane Sýkoro, neexistuje žádná vyhláška „… která ukládá povinnost osadit poměrové měření tepla na radiátorech do konce roku 2014.“

  Vy tvrdíte, že taková vyhláška existuje. Uveďte laskavě její číslo ve Sbírce zákonů.

  A co radíte osazovat na radiátory nejsou poměrové měřiče tepla. Jde o indikátory. To je přístroj odlišný od měřiče tepla jak technicky (neměří teplo), tak právně (nepodléhá povinnému ověřování).

  lake

  Vložil Petr Patočka, 18. Březen 2013 - 22:17

  Tato povinnost nám ovšem byla nařízena eurovrchností, kde jedním z velkých lobistů bylo evropské sdružení E.V.V.E. Jen až budete zároveň nadávat a vybírat dodavatele, tak ať víte odkud vítr vál a kdo se snažil si přihřát polívčičku.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".