Internetové bankovnictví a vzorové stanovy

Vložil Hubertus (bez ověření), 28. Březen 2014 - 20:40 ::

Dobrý večer,

potřebovali bychom vnést světlo do jednoduché, přesto zásadní věci. Naše SVJ zřídilo nově účet u menší banky včetně internetového bankovnictví, které dosud v našem SVJ nebylo používáno. Konkrétně jde o dvoukrokové IB, kdy musí postupně autorizovat dva členové výboru. Domníval jsem se, že jde o standardní praxi, která běží v řadě dalších SVJ, která mají vzorové stanovy. Nicméně v našem domě se objevil názor, že platební příkaz je písemným úkonem, který vyžaduje podpis obou členů: dle Čl. VIII, odst. 2, kde se píše: „(2) Výbor je statutárním orgánem společenství. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.“ 

Dále nás straší, že tyto vzorové stanovy neupravují internetové bankovnictví a že je třeba je změnit za přítomnosti notáře atd. Když pominu motiv těchto názorů (zlost na nové poměry v SVJ), potřeboval bych věcně zjistit, zda je tato argumentace platná, a nebo holý nesmysl.

1.Dle mého názoru pokud bychom tedy trvali na písemném úkonu a nevystačili s dvoukrokovou autorizací, přece by mělo stačit, že dva členové výboru podepíší dokument, v němž se bude pravit, že oba souhlasí, aby určitý obnos byl poslán určitému příjemci. A tento dokument pak založí k ostatní dokumentaci SVJ (efekt kopie příkazu podaného v bance). Mýlím se? Pokud ne, jak argumentovat?

2. Jak to máte vy? Používáte internetové bankovnictví a měnili jste kvůli němu stanovy? Nemohu uvěřit, že by dnes ještě někdo chodil do banky podávat příkazy.

Těším se na komentáře.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Gazela stepní (bez ověření), 29. Březen 2014 - 7:51

  Podpis příkazu bance je nesporně jednáním navenek. Občanský zákoník neuvádí, že výbor jedná pouze navenek.

  Podpis elektronickou cestou je na roveň podpisu listiny (pokud by nebyl, banky by tento způsob nemohly akceptovat).

  Právo pasivního přístupu je vhodné zřídit pro každého člena SVJ (resp. pro všechny, kteří o to projeví zájem). Jedná se o vhodnější řešení než transparentní účet, který je na hranici práva (nebo spíš za ní). Kontrola je tak zaručena.

  Gazela stepní

  Vložil lake, 29. Březen 2014 - 9:38

  Vůbec se nejedná o právní jednání za právnickou osobu. Právní jednání bylo učiněno podpisem smlouvy s bankou o vedení účtu. Právním jednáním je i samozřejmě i podpis dodatku k této smlouvě, kterým se stanoví dispoziční právo k účtu. Mimochodem, nejde zde ani o zaručený elektronický podpis podle českého práva.

  Příkaz bance se v tomto případě nepodepisuje postupem uvedeným v rejstříku. Dispoziční právo s prostředky na bankovním účtu může majitel účtu svěřit komukoliv (disponentovi). Disponent nemusí být ani člen statutárního orgánu, ani člen právnické osoby.

  Pokud se někdo domnívá opak, ať cituje právní předpis. 

  Příkaz bance zadaný elektronicky se elektronickou cestou autorizuje, pokud je to nastaveno v pravidlech nakládání s účtem. Jedna osoba zpravidla zadává elektronické bankovní příkazy. Zda zadaný příkaz autorizuje sama tato osoba, nebo jiná osoba, nebo více jiných osob – to je pouze věc vnitřní dohody mezi SVJ a bankou.

  Nepleťte do toho právní jednání SVJ.

  lake

  Vložil Hubertus (bez ověření), 8. Duben 2014 - 22:06

  Dobrý večer,

  s lítostí musím oživit toto vlákno. Protože zřejmě zdravý rozum v našem SVJ nestačí a stále slýcháme tvrzení, že používání internetového bankovnictví je v rozporu se Čl. VIII, odst. 2 vzorových stanov:

  „Výbor je statutárním orgánem společenství. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.“

  Potřeboval bych právně vyrgumentovat, že je to nesmysl. Případně jsem schopen nabídnout i finanční odměnu.

  Nejde o nic jiného, než o snahu části vlastníků otrávit život novému výboru (který prací pro dům tráví hodiny svého volného času) tím, že by jej v 21.st. chtěli donutit chodit na pobočku podávat fyzické příkazy… Poznamenávám, že změna vzorových stanov v tuto chvíli není schůdným řešením (vyžaduje 3/4 hlasů).

  Vaše pomoc je velmi žádoucí. Díky.

  Vložil lake, 8. Duben 2014 - 22:40

  Nastavte zadávání bankovních příkazů komukoliv uznáte za vhodné. K autorizaci platby doporučuji nastavit povinnou součinnost dvou osob: předseda a jeden člen výboru.

  lake

  Vložil Hubertus (bez ověření), 8. Duben 2014 - 22:59

  Pane lake, přesně takhle to máme. Platby přes IB autorizují dva členové výboru. Naše opozice argumentuje, že autorizace (přes dvě sms každého z členů výboru) není písemným právním úkonem, jak se píše ve stanovách. Co s tím můžeme dělat?

  Vložil lake, 9. Duben 2014 - 5:04

  Hubertusi, píšete: „Naše opozice argumentuje, že autorizace (přes dvě sms každého z členů výboru) není písemným právním úkonem“.
  Zákon ovšem říká něco jiného, než se domnívá vaše opozice:

  89/2012 Sb. § 562
  (1) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

  Výbor jménem SVJ dojednal v bance (podepsáním listiny, tedy písemným právním úkonem za SVJ), že platební příkazy se budou autorizovat dálkově pomocí SMS od určitých osob. Toto ujednání neodporuje zákonu a je mezi SVJ a bankou platné a účinné.

  Banka se již sama postará, aby projevy vůle, které od členů výboru obdrží při bankovních příkazech (zasílání SMS), odpovídaly ustanovení §562 NOZ – aby byly v bance archivovány způsobem, který umožňuje zjistit obsah projevu vůle a určit jednající osoby.

  Přestaňte s „opozicí“ ve vašem domě komunikovat na toto téma. Na případné výtky neodpovídejte. Nemá to žádný smysl. Chtějí-li napadnout stávající praxi, mohou se obrátit na shromáždění, na soud či na banku. V tom jim nemůžete nijak zabránit, takže se tím přestaňte zabývat. Je to mimo Vaši kontrolu.

  lake

  Vložil Hubertus (bez ověření), 9. Duben 2014 - 21:03

  To je přesně ono, díky!

  Vložil amilon (bez ověření), 8. Duben 2014 - 23:15

  Zbytečně se tím stresujete a hlupáci mají radost. Ve společenství není opozice, společenství není politická strana. Můžou se přece obrátit na soud, ať to tedy učiní, doporučte jim to. Ten Vám pak nařídí běhat do banky a budete tak činit k jejich radosti. Soud Vám to samozřejmě nenařídí. Co byste s tím chtěl dělat,dál používejte internetové bankovnictví a přestaňte se tím trápit.

  Vložil Hubertus (bez ověření), 29. Březen 2014 - 9:42

  Děkuji za názory. Je vidět, že se umíte dostat až na dřeň problému. Já bych se vrátil k praktickému hledisku a bodu 1 ; a tedy jestli je užívání IB opravdu v rozporu se vzorovými stanovami a zda-li nás naštvaní vlastníci mohou obstruovat touto debatou. Připomínám, že máme dva statutáře, kteří platby autorizují a ještě navrhujeme, že o každé platbě sepíšeme „protokol“, kde bude jasné, že ji tito oba schválili.

  Vložil lake, 29. Březen 2014 - 13:29

  Obstruovat vás mohou pouze pokud si to necháte líbit. Uvědomte si, že každá diskuse s hlupáky musí jednou slončit. Jakékoliv podepisování „protokolů“ je naprosto zbytečná ztráta času a energie.

  lake

  Vložil Hubertus (bez ověření), 29. Březen 2014 - 13:59

  Z Vašeho příspěvku jsem pochopil, že používání internetového bankovnictvi neni v rozporu s citovanym článkem vzorových stanov. Protože nejsme právníci, potřebujeme se od nezávislých právníků zde dozvědět, zda ti ‚naši‘ právníci mají věcnou námitku, či jen nesmyslně obstruuji – pak s nimi můžeme tuto hloupou debatu přestat vést. Navíc to vypadá, že předchozí vedení – zmínění právníci – nebudou ochotni predat nově zvolenému výboru cast agendy svj, takže je zřejmě budeme muset zalovat, což sám vnímám jako podstatnější problém. ...... misto předání své agendy vsak ocividne ‚troluji‘ s internetovým bankovnictvím a odvádějí pozornost od předání...... takže díky, o IB s nimi už debatovat nebudeme.

  Vložil František Ollé, 29. Březen 2014 - 1:59

  Jak citujete pravidlo jednání a podepisování tak to platí pro právní jednání „navenek“ jiným právním subjektem. Podepisování a schvalování a oběh účetních dokladů řeší u firem směrnice stejného názvu a je věc vnitřní organizace práce Ikdyž platební příkaz (PP) není účetním dokladem pro schvalování, ten je závazek (faktura) na základě kterého platební příkaz zadán. Nicméně jako ochrana proti pronevěře bývá aplikována kontrola 2 pracovniků. Otázku právní o možnosti vydání takové směrnice nechť posoudí právníci, já si myslím že pro platnost pravidla by stačilo schvalování na schůzi shromáždění a uvedení v tomto zápisu. Stanovení pravidla v SVJ pak je otázkou důvěry lidí navzájem. Možno i řešit takto: jeden člen SVJ PP zadává (právo aktivního přístupu – hmotná odpovědnost za správu konta), jiný člen výboru s právem pasivního přístupu (pouze čtení a stahování transkační historie) pro kontrolu. Dva schval. podpisy mají tu nevýhodu že ty lidi pro zajištění splatnosti musí vázaně spolupracovat (současně podepisovat) což je časové náročné. Model „já platím, ty kontroluješ“ jsou akce nezávislé na sebe. V našem SVJ konto zadává pracovník externího správce (aktivní přístup a hmotná odpovědnost) a člen SVJ kontrola, právem pouze čtení a stahování transakcí. Některé faktury schvaluje pracovník ext. správce (pouze jeden) jiné fa. člen výboru SVJ (též pouze jeden). Toto pravidlo má být uvedeno v mandátní smlouvě a smlouvě o zmocnění. Ve stanovách o tom nic nemáme.

  Vložil Tomáš Hajný (bez ověření), 17. Prosinec 2021 - 9:12

  Dobrý den,

  vrátím se po delší době k této diskusi. Po změně banky (proběhlé již před několika měsíci) a úvodním nastavení pravidel autorizace k novému účtu (v podstatě shodně s pravidly u původní banky) nám pracovnice banky při další návštěvě na pobočce prováděné ve zcela jiné věci (dokonce nesouvisející s tím již existujícím účtem – chtěli jsme totiž založit další účet) sdělila, že nám u již existujícího účtu jednostranně změní pravidla autorizace (doposud jsme měli autorizaci jednou osobou – ze stejných praktických důvodů, které jsou uvedené výše). Toto svévolné jednání jsme na místě odmítli, pracovnice přistoupila na to, že záležitost ještě zkonzultuje s centrálou a bude nás informovat o výsledku, načež nás po několika dnech informovala, že tu námi odmítnutou změnu po provedené konzultaci stejně provedla.

  Ač nejsem právník, plně sdílím právní názor, že podání elektronického platebního příkazu není „písemným právním úkonem“, pro která jsou v našich stanovách a tedy i rejstříku definovaná odlišná pravidla (například Česká národní banka ve svém popisu průběhu platebního styku výslovně uvádí přímé banknovnictví a písemný příkaz jako dvě rozdílné možnosti – viz https://www.cnb.cz/…orunach-czk/). Ještě bych s přimhouřením oka mohl chápat, kdyby si v bance například vyžádali předložení nějaké interně schválené směrnice, která by tuto záležitost upravovala, případně interní plné moci atd. (byť i v tomto případě by podle mého názoru překračovali své pravomoci, protože pokud mají ve smlouvě o vedení účtu, případně nějakém dodatku k ní, popsáno jak mají operace probíhat, a tato smlouva / dodatek jsou podepsány statutárním orgánem způsobem zapsaným v rejstříku, neexistuje podle mého názoru důvod, aby na své straně posuzovali, zda je toto právoplatné rozhodnutí statutárního orgánu v souladu s nějakými vnitřními pravidly právnické osoby řízené tímto statutárním orgánem – to je pak odpovědnost členů výboru, kteří danou smlouvou/dodatek podepsali). Nicméně nic takového se nestalo, banka s námi o případných dalších možnostech řešení vůbec nekomunikovala a prostě na základě vlastní (navíc dodatečné!) interpretace jednostranně změnila pravidla dohodnutá při založení účtu (přičemž na pravidlech zastupování SVJ zapsaných v rejstříku se mezitím nezměnila ani čárka). Vůči této svévoli banky a její pracovnice jsme vznesli stížnost, na jejíž vyřízení aktuálně čekáme.

  Pokud někdo ze čtenářů ví o nějakých právně relevantních důvodech, které by banku mohly vést k výše popsanému postupu (např. konkrétní zákonné ustanovení, relevantní judikatura atd.), pak uvítám informace o takových důvodech.

  Vložil - (bez ověření), 6. Leden 2022 - 7:24

  Vážený pane Hajný,

  nějak nechápu Vaši zarputilou snahu o autorizaci plateb pouze jednou osobou. Nevyjadřuji se k chování úředníků banky, spíše mě zaráží chování Vaše. V SVJ bývá dost často zvykem, že pro platby v internetovém bankovnictví je právě členy SVJ vyžadována autorizace dvěma členy výboru, a to z důvodu určité ochrany před případným nežádoucím čerpáním finančních prostředků pouze jednou osobou. Pravda, nežádoucí čerpání může být uskutečněno i ve dvojici, ale přece jen na dvojí autorizaci plateb členové SVJ pohlížejí jako na alespoň trochu bezpečnější způsob nakládání s finančními prostředky SVJ. Nějak na mě Vaše snaha působí podivně. Pokud mají do bankovnictví přístup všichni členové výboru, není problém, aby všichni měli právo autorizovat platby a vždy se snad najdou dva členové, kteří mají minutu času na provedení požadované autorizace. Pokud nemají všichni členové výboru Vašeho SVJ přístup k počítači a internetu, tak jeden počítač a internetové připojení pro SVJ pořiďte, to by přece neměl být problém. Mě spíš zaráží to, že u Vás nikomu nevadí, že do internetového bankovnictví máte přístup zřejmě jen Vy.

  Vložil Tomáš Hajný (bez ověření), 6. Leden 2022 - 12:17

  Vážený pane pomlčko,

  budiž, nechápete, že nechceme měnit něco, co bez problémů funguje 16 let. Nechápete zřejmě ani to, že SVJ o 39 jednotkách (to už není úplně malé SVJ, ale nejde ani o žádné panelákové monstrum) nemá nejmenší zájem / důvod pořizovat si počítač (jedná se o zcela zbytečný náklad) a nemá ani žádné prostory, kam by ten počítač mělo umístit (nicméně o přístup k počítači ve skutečnosti nejde). Nechápete patrně ani to, že člen výboru pochopitelně ze zákona odpovídá za své jednání a za hospodaření s prostředky SVJ dle pravidel správného hospodáře, takže případné neoprávněné / bezdůvodné operace by byly poměrně snadno postižitelné (přičemž v případě člena výboru, který je zároveň členem SVJ a tedy majitelem nemovitosti, což je náš případ, nehrozí ani to, že by daná osoba ze dne na den zmizela se zpronevěřenými prostředky, ani to, že by případné škody nebylo možné uspokojit z hodnoty dané nemovitosti, která mnohonásobně převyšuje objem prostředků na účtu SVJ). A nechápete ani to, že nutnost autorizace dvěma osobami vede k nejrůznějším komplikacím (například k nutnosti vytváření platby znovu v případě, že se druhá osoba dostane k autorizaci platby až po stanoveném datu platby, což například v době dovolených může snadno nastat). Je mi líto, že toto všechno nechápete, ale obávám se, že s tím nic nenadělám.

  Pěkný den

  Tomáš Hajný

  Vložil .. (bez ověření), 6. Leden 2022 - 7:39

  Tečko nemáte pravdu. Proč by nemohl obsluhovat účet pouze jeden člověk. Může. U nás to máme taky tak. Členové výboru jsou 3 a účet obsluhuje jeden člen výboru. Máme to tak několik let a ještě nebyl ukraden ani halíř. Podle vás jsme asi vadní, protože smyslem a cílem obsluhy účtu v svj je jeho vykradení. To tvrdíte vy. Dle mého názoru jste vadný vy, ne li přímo blb.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 6. Leden 2022 - 9:42

  ano, může i jeden, ale v souvislosti s podstatou tohoto dotazu je nejdůležitější, co je uvedeno u svj ve výpise jako „Způsob jednání:“? pokud tam je např., že: Navenek zastupuje společenství předseda výboru a v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru. … tak prostě cokoliv je potřeba podepsat (třeba příkaz k úhradě), podepisují dva. tazatel místo bordelu v bance má iniciovat změnu stanov (pokud odmítá celkem běžnou věc, že podepisují dva) a zápisu ve VR.

  Vložil Justitianus, 6. Leden 2022 - 12:39
  • Radka napsala: „… v souvislosti s podstatou tohoto dotazu je nejdůležitější, co je uvedeno u svj ve výpise jako Způsob jednání … cokoliv je potřeba podepsat (třeba příkaz k úhradě), podepisují dva … tazatel místo bordelu v bance má iniciovat změnu stanov …“

  Radko, soudím, že se mýlíte naprosto ve všem. Na vině je Vaše neznalost práva. Přečtěte si občanský zákoník!

  Podle § 164 odst. (1) platí, že člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

  Podle § 164 odst. (2) platí, že vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.

  Z uvedeného plyne, že jednotlivá osoba (i člen výboru) může právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, a to bez jakéhokoliv omezení. Jedinou podmínkou je, aby (a) tento zmocněnec měl platné zmocnění k určitému právnímu jednání, a aby (b) byl schopen existenci tohoto zmocnění prokázat osobě, se kterou jedná.

  Je naprosto běžné, že při zadávání bankovních příkazů i při jejich autorizaci zastupují SVJ osoby, které jednají samostatně. A samozřejmě nemusí vůbec být členy stautárního orgánu. A je naprosto bezvýznamné co je zapsáno v rejstříku (vy to nesprávně označujete „výpis“).


  Rozumí se samo sebou, že na samém počátku muselo být uděleno zmocnění podle § 164 odst. 2 k určitému právnímu jednání (například k autorizaci pokynů přes internetové bankovnictví). Udělení zmocnění zmocněnci je právním jednáním za právnickou osobu SVJ. Toto zmocnění tedy museli podepsat statutáři, a muselo byt podepsáno způsobem uvedeným v rejstříku. O tom není pochyb, a o tom se zde nebavíme.

  Ovšem jakmile je toto zmocnění uděleno a banka je akceptuje (dodatkem ke smlouvě s klientem), banka si následně ověří totožnost zmocněnce, sepíše s ním separátní smlouvu, udělí mu příslušná oprávnění (např. předá mu přihlašovací údaje či elektronický token, zřídí mu přístupová práva/role v rozsahu sjednaném s klientem), a umožní mu tím vstup do internetového bankovnictví klienta.


  Nerozumím tomu jaké nesmysly se zde opakovaně řeší, a proč se vůbec řeší. Znám SVJ, ve kterých bankovní příkazy zadává účetní (či pracovník smluvního správce), a autorizuje je kterýkoliv člen výboru. Oba jednají jako zmocněnci právnické osoby. Je při tom bezvýznamné jak je v rejstříku upraveno zastupování SVJ jeho statutáry.

  A Radko, Vy si prosím přečtěte občanský zákoník, než zase něco nesprávně napíšete. Děkuji.

  Justitianus

  Vložil Účet (bez ověření), 6. Leden 2022 - 8:16

  „účet obsluhuje jeden člen výboru … a ještě nebyl ukraden ani halíř.“ (Vložil .. (bez ověření), 6. Leden 2022 – 7:39)

  U nás účet obsluhuje taky jeden člověk a bylo ukradeno několik stovek tisíc Kč. Policie nekoná, s odůvodněním, že věcmi souvisejícími se správou domu se nezabývá.

  Vložil .. (bez ověření), 6. Leden 2022 - 8:39

  Jenom jestli to není pouze ve vaší fantazii.

  Vložil Justitianus, 17. Prosinec 2021 - 11:22

  Pane Hajný, naprosto zbytečně se ptáte nás. My netušíme jaké jsou všeobecné obchodní podmínky stanovené vaší bankou. Netušíme ani co jste podepsali ve smlouvě o zřízení účtu. Proč se na tyto věci ptáte právě nás? Vždyť ty informace neznáte ani Vy sám!

  Proč jste si nepřečetl ty dokumenty? Proč jste se nezeptal v bance? A tím nemyslím povídání s nějakou úřednicí za přepážkou. Bylo třeba jednat minimálně s ředitelem pobočky. Ale pokud míníte že jednání s vrátným či s uklizečkou je ten správný způsob jak má klient jednat s bankou, pak čiňte jak uznáte za vhodné.

  Justitianus

  Vložil Tomáš Hajný (bez ověření), 3. Leden 2022 - 13:55

  Vážený pane Justiniane,

  děkuji za Vaše vyjádření. Můj dotaz se explicitně týkal toho, zda někdo ze čtenářů ví o zákonném ustanovení, které by podporovalo stanovisko některých zaměstnanců dotyčné banky (minimálně jedné úřednice, za kterou se postavil i její nadřízený, tedy vedoucí dané pobočky), že je podání platebního příkazu (v tomto případě elektronického) písemným úkonem (na který by se pak vztahovala ustanovení ve stanovách a následně v rejstříku týkající se způsobu zastupování SVJ při písemně činěných úkonech). Nemyslím si, že by Vaše vyjádření přímo odpovídalo na tento mnou položený dotaz.

  Pro doplnění – mezitím jsem získal stanovisko vedoucího jiné pobočky, který explicitně označil postup provedený pracovníky té první pobočky za pochybení (to jen na okraj, reálně mi to nijak nepomáhá) a vznesl oficiální stížnost na daný postup, na jejíž vyřízení bohužel stále čekám. A ještě pro další doplnění v reakci na některé další komentáře – ne, v dané bance nemám přiděleného jednoho konkrétního bankéře (u jiných bank tomu tak možná je, u této nikoli).

  Abych se ale vrátil k Vašemu komentáři – ve smlouvě s bankou o vedení účtu / platebních službách ani ve všeobecných podmínkách není uvedeno nic o jakýchkoli omezeních týkajících se operací platebního styku / využívání internetového bankovnictví ve vazbě na způsoby jednání právnické osoby využívající daný účet. Naopak je tam uvedeno, že si vlastník může určit (a potvrdit způsobem, který je v souladu s pravidly jeho jednání), které osoby mohou přes internetové bankovnictví k účtu přistupovat a provádět na něm operace. A v protokolu o nastavení způsobu autorizace je uvedeno to, na čem jsme se při zakládání účtu domluvili (a co nám pracovnice banky následně jednostranně změnila v rozporu s předchozí dohodou). Ale tohoto všeho se moje otázka netýkala, protože (jak správně píšete) o těchto věcech nemůže nikdo jiný vědět víc než já.

  Pěkný den

  Vložil Justitianus, 4. Leden 2022 - 12:29

  Je to pořád totéž. Odpověděl jsem na Váš dotaz, ale Vy tomu nerozumíte. Píšu Vám to česky, ale Vy nerozumíte. A jak vidím, stejné je to s místními čtenáři – blbečky: ti také nerozumějí.

  Jedině Vy víte, jakou smlouvu jste sjednali. My to netušíme. Jedině Vy víte které osoby jsou zmocněny k nakládání s bankovním účtem SVJ nebo k nakládání s peněžními prostředky na účtu. My to netušíme. Jedině Vy víte ktere ustanovení smlouvy o vedení účtu banka porušuje. My to netušíme.

  Už jsem Vám napsal jak máte postupovat, jestliže některý bankovní úředník jedná v rozporu se sjednanou smlouvou, nebo v rozporu se všeobecnými podmínkami pro vedení účtu. Obraťte se na ředitele pobočky. Případně na centrálu banky. Vy jste neudělal nic z toho.


  • Napsal jste zde v roce 2014: „Konkrétně jde o dvoukrokové IB, kdy musí postupně autorizovat dva členové výboru.“

  To je naprosto výjimečné a nepraktické. Autorizaci příkazů běžně neprovádějí „členové výboru“, nýbrž konkrétní osoby, které k tomu dostaly pověření od vlastníka bankovního účtu a banka je schválila: například Josef Vonásek, (datum narození, trvalý pobyt, číslo občanského průkazu) a Marie Růžičková (datum narození, trvalý pobyt, číslo občanského průkazu). Těmto osobám zřídila banka přístupové právo do internetového bankovnictví – bez ohledu na to zda ti dva jsou či nejsou členy výboru SVJ. Pokud snad vaše SVJ dodnes nestanovilo zástupce oprávněné k zadávání příkazů a k jejich autorizaci přes internetové bankovnictví, pak máte problém. A způsobili jste si jej sami!

  V takovém případě totiž banka bude vždy požadovat aby majitele účtu zastupovaly osoby uvedené v rejstříku, jednající způsobem uvedeným v rejstříku. Co jiného od banky čekáte?

  • Napsal jste zde 3. ledna 2022: „… že je podání platebního příkazu (v tomto případě elektronického) písemným úkonem (na který by se pak vztahovala ustanovení ve stanovách a následně v rejstříku týkající se způsobu zastupování SVJ při písemně činěných úkonech.“

  Nic z toho není pravda. Není pravda že by se na právní jednání SVJ navenek měly vztahovat stanovy. Asi nevíte co jsou stanovy SVJ. Banka v žádném případě nejedná podle stanov SVJ, ani nesmí přihlížet k obsahu stanov, i kdyby obsahovaly cokoliv. Snad si pletete zastupování SVJ navenek s vnitřními vztahy právnické osoby.

  To už zde vysvětlil lake v roce 2014: http://www.portalsvj.cz/…rove-stanovy#….

  Není pravda ani to, že na právní jednání SVJ vůči bance by se by se vždy vztahovala ustanovení v rejstříku týkající se způsobu zastupování SVJ při písemně činěných úkonech. Snad jste nikdy neslyšel o zastupování, o zmocněnci a zmocniteli. Právnickou osobu SVJ zastupují navenek nejen její statutáři, ale také jiné zmocněné osoby (na kterých se tomto případě majitel účtu dohodl s bankou a stanovil jim i rozsah jejich zmocnění).

  Justitianus

  Vložil Tomáš Hajný (bez ověření), 5. Leden 2022 - 14:42

  Vážený pane Justiniane,

  kdybyste si byl pozorněji přečetl oba mé příspěvky, zjistil byste, že na ředitele pobočky jsem se obracel (dosáhl jsem tím pouze toho, že mým jménem založil reklamaci v interním systému banky). Není tedy pravda, že jsem „z toho neudělal nic“. Na centrálu banky se žádným jednoduchým způsobem přímo obrátit nemohu (tedy pokud ji nepošlu dopisem), ale ta již založená reklamace by principiálně měla sloužit přesně k tomuto účelu.

  Jinak já číst umím docela dobře a to nejen česky a obvykle umím docela dobře aplikovat i elementární logiku. Ve své reakci jsem Vám vysvětlil, proč Vaše původní vyjádření nepovažuji za odpověď na svoji otázku. Moji výhradu k tomu vyjádření lze shrnout biblickým: „slovo Tvé budiž ano, ano – nikoli, nikoli“; na moji otázku bylo možné odpovědět přesně takto, přičemž v případě kladné odpovědi bych byl samozřejmě uvítal odkaz na případné konkrétní právní ustanovení. Nicméně Vaše nové vyjádření „nic z toho není pravda“ lze asi z kontextu chápat i jako zápornou odpověď na tu otázku – v tomto smyslu tedy děkuji.

  Dále – pokud se domníváte, že jsem zde něco napsal v roce 2014, pak se mýlíte. Jednalo se o příspěvek někoho jiného, na který jsem pouze navázal, protože s mou otázkou souvisel. Plně souhlasím s Vaším tvrzením, že je autorizace dvěma členy výboru nepraktická – to je přesně důvodem, proč jsem pobouřen jednáním banky, která mne k tomu nutí (přestože způsob provádění autorizací přes internetové bankovnictví byl při zakládání účtu sjednán odlišně, jak jsem ve svém původním příspěvku z prosince rovněž uvedl).

  Jinak Vaše prohlášení ohledně toho, že se na právní jednání SVJ navenek nevztahují stanovy, považuji za čirý formalismus – vnější subjekty pochopitelně primárně pracují s informací z veřejného rejstříku, ale ta na druhé straně po obsahové stránce musí odpovídat tomu, co je uvedeno ve stanovách. A samozřejmě vím o nejrůznějších formách zmocnění, které zastupování popsané ve stanovách mohou dále rozšiřovat – o to absurdnější je postup banky (na moji otázku, zda v případě velké akciové společnosti také požadují autorizaci příkazů dvěma členy představenstva, což je v případě tohoto typu právnických osob běžnou praxí pro písemné úkony činěné navenek, mi dotyční zástupci banky nebyli schopní odpovědět).

  Na výše uvedené už nemusíte reagovat (a pokud reagovat budete, nemám v úmyslu na to dále odpovídat já). Samozřejmě nadále uvítám případné odpovědi na moji původní otázku od dalších přispěvatelů. Dosavadní absence kladné odpovědi samozřejmě nic nedokazuje, ale minimálně je indikací, že se mnou popsané chování banky zřejmě o žádné legislativní ustanovení neopírá.

  Pěkný den

  Tomáš Hajný

  Vložil Justitianus, 5. Leden 2022 - 21:57

  Pane Hajný, Vy zjevně nechápete, že vztah mezi klientem (SVJ) a bankou je čistě soukromoprávní. I kdyby snad došlo k nějaké změně zákona, nemá to žádný přímý vliv ani na obsah smlouvy klienta s bankou, ani na obsah všeobecných obchodních podmínek.

  Vaše opakované dotazování na jakýsi právní předpis je tedy nesmyslné od samého počátku. Vy se naivně domníváte, že nějaká novela nějakého zákona by mohla změnit miliony klientských smluv s desítkami bank? Není tomu tak.

  Odpověď hledejte ve smlouvě mezi vaším SVJ a bankou, případně ve všeobecných obchodních podmínkách, na které se tato smlouva odvolává. Tohle jsem Vám napsal už dvakrát, nyní je to tedy potřetí. Pokud banka tyto základní dokumenty porušuje, pošlete je do prdele a najděte si jinou banku. Čemu na mé radě nerozumíte?


  Může samozřejmě dojít ke změně zákona, ale dopad na smluvní vztah klienta s bankou není přímý, jak se snad domníváte. Postup je tento:

  • Banka připraví změnu smlouvy, případně změnu všeobecných obchodních podmínek v souladu s aktuální právní úpravou.
  • Banka seznámí klienta s novým zněním a poskytne mu přiměřenou lhůtu k tomu, aby změny odsouhlasil nebo odmítl.
  • Jestliže klient vyjádří souhlas, jede se podle nového znění.
  • Jestliže klient vyjádří nesouhlas, má možnost okamžitě ukončit smluvní vztah s bankou bez jakýchkoli sankcí.
  • Jestliže klient neukončí sám smlouvu, ani neodsouhlasí nové znění, zpravidla dostane od banky velmi rychle výpověď.

  Justitianus

  Vložil @ (bez ověření), 5. Leden 2022 - 15:29

  Pane Hajný, můžete prosím dvěmi větami objasnit, co vlastně řešíte. Já vám totiž vůbec nerozumím. Nerozumím tomu, do jakého vlasně problému vkládáte tolik energie. Děkuji

  Vložil Tomáš Hajný (bez ověření), 5. Leden 2022 - 16:41

  Dobrý den,

  omlouvám se, budu potřebovat tři (rozvité) věty:

  1. Při založení účtu jsme si v bance sjednali, že každá z námi stanovených osob oprávněných k aktivním operacím na účtu přes internetové bankovnictví (což v našem případě členové výboru, ale prinicipiálně by to samozřejmě mohly být i jiné osoby) může samostatně autorizovat platební příkazy.
  2. Banka nám pak následně po několika měsících způsob autorizace svévolně / jednostranně změnila s tím, že mají jakýsi interní pokyn, podle kterého autorizace platebních příkazů musí být prováděná způsobem požadovaným podle rejstříku pro písemné úkony, což v našem případě obnáší 2 členy výboru.
  3. Snažil jsem se zde zjistit, zda existuje nějaké zákonné ustanovení, kvůli kterému by banka měla důvod interpretovat platební příkaz jako písemný úkon, protože to bankou provedené nastavení je nepraktické a přináší různé dodatečné komplikace.

  Snad je to takto jasnější

  Tomáš Hajný

  Vložil @ (bez ověření), 5. Leden 2022 - 23:06

  Banka respektuje pouze to, co je zapsané v rejstříku. Tam je zapsané, kdo jedná za společenství a jakým způsobem, kdo a jak podepisuje. Banka si nemůže pro vaše společenství vymýšlet své vlastní interní předpisy. Pravda je i to, že to, co jste si zapsali do rejstříku může skutečně být nepraktické. Pak to musíte změnit, nechat znovu zapsat a banka je povinna zápis respektovat. Žádná jiná cesta ke změně není. Žádné jednání s bankovními úředníky ani řediteli vám nepomůže. A rozčilování se, že je něco nepaktické, taky nepomůže. Je potřeba změnit zápis v rejstříku tak, aby byl pro vás praktický.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 5. Leden 2022 - 17:23

  co máte u svj uvedeno ve výpise jako „Způsob jednání:“?

  Vložil Tomáš Hajný (bez ověření), 6. Leden 2022 - 11:53

  V rejstříku je zapsáno toto: „Jménem výboru jedná předseda a v případě jeho zaneprázdnění místopředseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru (v případě zaneprázdnění místopředsedou) a dalším členem výboru. Dalším členem výboru se rozumí i jeho místopředseda.“

  S tím věcně není problém (tedy v reakci na jiné vyjádření – nemáme důvod ani zájem toto měnit), v souladu s těmito pravidly jsme podepsali v bance smlouvu o vedení účtu i (původní) pravidla autorizace pro operace na účtu, podle kterých mohly operace na účtu provádět samostatně jednotlivé stanovené osoby (konkrétně členové výboru, ale technicky by to mohl být kdokoli jiný – stejně tak jsme stanovili oprávnění pro pasivní přístup bez možnosti provádění operací pro určeného zaměstnance našeho správce). Jenomže banka se dodatečně rozhodla, že příkazy k úhradě považuje za „písemný právní úkon“ a že tedy bude vyžadovat autorizaci dvěma stanovenými osobami namísto jednou. S tím naopak problém mám – jak jsem už uvedl jinde, pokud by banka stejně postupovala u jiných právnických osob, museli by za akciové společnosti autorizovat platební příkazy v internetovém bankovnictví například dva členové představenstva (a nikoli jimi pověření zaměstnanci dané společnosti, kteří mají danou agendu na starosti).

  Vložil Správa (bez ověření), 3. Leden 2022 - 16:20

  „Nemyslím si, že by Vaše vyjádření přímo odpovídalo na tento mnou položený dotaz.“ (Vložil Tomáš Hajný (bez ověření), 3. Leden 2022 – 13:55)

  Pane Hejný,

  jste tu zřejmě nový, právě takto to tu obvykle chodí. Buďte rád, že Vaše příspěvky nejsou mazány.

  Vložil Hubert (bez ověření), 18. Prosinec 2021 - 0:21

  Mate prideleneho sveho bankovniho zastupce, tohle se neresi na prepazce.

  Ve smlouve s bankou si urcite disponenty a tem pridelite opravneni.

  Smlouvu samozrejme podepisuji 2 a ty pak prideli i jednotliva opravneni.

  Jinak na dvou podpisech prikazu do banky nevidim nic spatneho, vyradi se jednotliva napadeni hesel, eventuelne zneuziti uctu a take i schvalovani plateb.

  Vložil Justitianus, 18. Prosinec 2021 - 6:34
  • Hubert napsal: „Smlouvu samozrejme podepisuji 2 a ty pak prideli i jednotliva opravneni.“

  Huberte, Vy to pletete. Nevíte nic o tom jak se za právnickou osobu jedná navenek. Netušíte nic o vztahu banky a klienta.

  Právnickou osobu SVJ zastupuje osoba/y uvedená/é ve veřejném rejstříku, a to způsobem uvedeným ve veřejném rejstříku. Pokud touto osobou je předseda SVJ či předseda výboru, pak pouze on sám sjednává, ukončuje či mění smlouvu a zmocňuje jiné osoby k nakládání s účtem nebo k nakládání s peněžními prostředky na účtu.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".