fond oprav

Vložil ELIŠKA (bez ověření), 6. Leden 2015 - 19:44 ::

prodávám byt,mám již kupce ,realitka požaduje výpis bezdlužnosti,což jsem si vyjela od pana Lace,varianty A,B,C,D,E,. zaslala jsem výpis panu předsedovi,ten odepsal,že nic nevystavý,jelikož dlužím do fondu jeho oprav ,což je pravda,do fondu oprav neplatím,jelikož ho dva roky žádám ,aby mi sdělil na co?zatím si z fondu oprav udělal v pětipokojovém bytě plynové rozvody,spojení,že se vyměnily čtyři plynoměry asi deset metrů mědí za 12O OOO Kč dva roky ho žádám o kopii faktury ,provedené práce,nic jsem nedostala,jeho právník mi sdělil,abych si udělala kopie,že si to jeho klient nepřeje,předem uvádím,že je tu sedm jednotek,tři jednotky má pan předseda,další dvě se pronajímají,tak těl lidem je to jedno co se tu děje§můžu svolat tak sama sebe.to už jsem udávala,že předmět probíhá soudem,včera mi došlo usnesení,soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně,s tím,že žalovaná částka je v hrubém nepoměru ,pan předseda má již měsíc ukončené období,mám se obrátit na rejstříkový soud,s žádostí o opatrovníka,po­licie ta je na nic,dluh na neurčitý fond platit nebudu,to mě připadá husté platit podvodníkovi,co si myslí,že má firmu Brera má na právníky a ostatní jsou jenom povl.moc děkuji za radu a zdravím pocitvé předsedy.ELIŠKA

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 7. Leden 2015 - 12:09

  Paní Eliško,

  pokud je vaše otázka o tom, jak prodat byt, když po vás realitka chce potvrzení o bezdlužnosti a SVJ vám ho odmítá vystavit, tak řešení je jednoduché. Prodejte byt bez účasti realitky. Kupujícího už máte a tak je ve hře jen (předpokládám) rezervační poplatek realitce. Bude tak na vašem uvážení, zda se vám to vyplatí nebo zda povedete vyčerpávající boj s nejistým výsledkem proti stávajícímu vedení vašeho SVJ. Někdy je lepší vrabec v hrsti, jak holub na střeše. Mimochodem, tu realitku jste si smluvila vy nebo kpující?

  Vložil Spoluvlastník věci s rozumem průměrného člověka (bez ověření), 7. Leden 2015 - 14:39

  Vyžaduje potvrzení kupec? Závady váznoucí na jednotce byste měla potvrdit Vy jako vlastník jednotky, nikoliv správce společných částí domu.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 7. Leden 2015 - 10:42

  Paní Eliško, dle mého jste rozumná osoba, která neplatí naslepo. Nejspíš se tady k té věci vyjádří povolanější, ale dle mého soudu nepotřebujete žádné potvrzení, že něco nedlužíte. Potvrzení je o tom, zda nemá dluhy SVJ. V publikaci JUDr. Čápa jsem se dočetla, jak postupovat v případě, že není zvolen výbor. Cituji: Funkci výboru pak plní vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku. Tuto funkci jsou povinni plnit ze zákona – ex. lege. Nikdo je k tomu nezmocňuje. Jde o náhradní pnění funkce výlučně voleného orgánu, jak to výslovně plyne z ust. § 9 odst. 9BytZ. Možná, že můžete zastupovat SVJ i vy. Držím palce, ať dostanete povedenější rady. Magda

  Vložil Vítek (bez ověření), 7. Leden 2015 - 11:58

  Paní Magdo,

  ustanovení o náhradním plnění funkce voleného orgánu podle § 9 odst. 9 ZoVB je neplatné. Od účinnosti NOZ se postupuje podle §§ 165 a 166 NOZ.

  Je zarážející, jak lake přehlíží nesprávné názory Magdy.

  Vložil Opatrovník (bez ověření), 7. Leden 2015 - 9:18

  „mám se obrátit na rejstříkový soud, s žádostí o opatrovníka“

  Jak to je podrobněji s opatrovníkem? Komu se podává žádost, kolik žádost stojí, jaký je vzor žádosti a jaká je šance na úspěch? Mohlo by to ve Vaší situaci pomoct s řešením.

  Vložil staarman, 7. Leden 2015 - 9:06

  pokud vím, tak funguje obecně právo v ČR

  a zaplacení je jedinná cesta, jak dostat potvrzení o bezdlužnosti a byt prodat, raději zaplaťte, i když je Vám to proti srsti

  staarman

  Vložil lake, 7. Leden 2015 - 11:05

  Staarman napsal: „… zaplacení je jediná cesta, jak dostat potvrzení o bezdlužnosti a byt prodat.“

  Toto tvrzení je v rozporu se zákonem. Žádný celostátně platný právní předpis se nezmiňuje o žádném „potvrzení o bezdlužnosti“. To jsou pohádky ovčí babičky. Tazatelka žádné takové potvrzení samozřejmě nepotřebuje ani k prodeji svého bytu, ani k ničemu jinému.

  Podle § 1186 NOZ platí, že je zákonnou povinností SVJ vydat vlastníkovi jednotky na jeho žádost potvrzení o tom, že nejsou takové jeho dluhy, které by přecházely na nabyvatele jednotky. Toto potvrzení je SVJ povinno vlastníkovi jednotky vydat, ať už nějaké dluhy převodce vůči SVJ existují, nebo neexistují.

  O tom, zda nějaké existující dluhy přejdou na nabyvatele, rozhodují totiž převodce a nabyvatel. SVJ to pouze potvrzuje.

  Jestliže SVJ nesplní svou zákonnou povinnost, může nečinností SVJ velmi lehce vzniknout vlastníkovi jednotky škoda. Například tím, že budoucí kupec odstoupí od sjednání kupní smlouvy pro nedoložení potvrzení prodávajícím podle § 1186 odst. 2 NOZ.

  Výše vzniklé škody bude (řekněme) 100 000 Kč, či 200 000 Kč (smluvní pokuta a rozdíl mezi skutečnou tržní cenou bytu a cenou, kterou byl ochoten zaplatit onen kupec). Tazatelka může ihned po prodeji jednotky škodu vyčíslit a začít vymáhat na SVJ.

  Podrobnosti o zorganizování a právním zajištění této situace (pomocí smlouvy o smlouvě budoucí s kupcem) poradí tazatelce každý právník.

  lake

  Vložil Vítek (bez ověření), 7. Leden 2015 - 11:44

  Pane lake,

  je nanejvýš pravděpodobně, že Eliščino SVJ vzniklo před r. 2014 a řídí se podle Vašich výkládů podle ZoVB. Povinnost SVJ dle § 1186 NOZ by se tedy na SVJ v takovém případě vůbec nevztahovala, protože toto ustanovení je součástí části „bytové spoluvlastnic­tví“ NOZ.

  Vložil Tony (bez ověření), 7. Leden 2015 - 14:35

  V rozmezí pár minut píšete, že se na „staré“ SVJ nevztahuje povinnost potvrzení, protože se řídí ZoVB a za 14 minut, že neplatí §9 ze ZoVB ale §§ z NOZ. Pravda je že první vyjádření je „podmiňovací“ – že byste p. Lakeho jen provokoval?

  Já bych měl tento komentář : nabyvatele vůbec nemusí zajímat, kdy SVJ vzniklo – podle NOZ bude po převodci požadovat „potvrzení“ (o tom jaké dluhy za správu domu a pozemku by na něj přecházely).

  Co byste jako nabyvatel řekl odpovědi : SVJ vzniklo před 2014 – nic nedostanete.

  Vložil Vítek (bez ověření), 7. Leden 2015 - 17:19

  Pane Tony,

  vůbec nechápete. Mezi oběma případy je zásadní rozdíl, který jste nepostřehl.

  Potvrzení podle § 9 odst. 9 ZoVB je neplatné proto, protože od účinnosti NOZ se postupuje podle §§ 165 a 166 NOZ, které patří do obecných ustanovení o právnických osobách podle NOZ, přesně podle lakeho výkladu.

  Povinnost SVJ dle § 1186 NOZ se na „stará SVJ“ podle lakeho výkladu nevztahuje proto, protože toto ustanovení je součástí části „bytové spoluvlastnictví“ NOZ. Přesně podle lakeho výkladu, že se na „stará“ SVJ vztahuje pouze obecná část NOZ, tzn., že část „bytové spoluvlastnictví“ se podle laka na stará SVJ nevztajuje.

  A to je ten rozdíl, v prvním případě šlo o obecné ustanovení NOZ, v druhém případě o ustanovení části „bytové spoluvlastnictví“.

  Vložil Vítek (bez ověření), 7. Leden 2015 - 17:24

  Uvedl jsem, že Potvrzení podle § 9 odst. 9 ZoVB je neplatné proto …

  Opravuji, že ne potvrzení (to kdyby ho SVJ vystavilo by bylo samozřejmě platné), ale povinnost SVJ nemá podle § 9 odst. 9 ZoVB, protože toto ustanovení neplatí.

  Vložil Tony (bez ověření), 11. Leden 2015 - 22:59

  Pane Vítku,

  nechám Vás klidně přitom, že vůbec nechápu a nepostřehl jsem zásadní rozdíl obou případů.

  Hlavní význam příspěvku byl v otázce, na kterou jste neodpověděl. Proto si dovolím ji v pozměněné formě zopakovat: „Chtěl byste prodat byt, kupec by chtěl (třeba pro banku) „potvrzení“ a výbor starého SVJ by Vám ho nedal, protože podle Vás nemusí. A kupec by vzal roha. Co byste dělal?“

  Myslím, že byste vzpomínal, jak že to bylo v tom článečku, o kterém jste napsal „Lakeho nesprávná rada o povinnosti SVJ“.

  Vložil Vítek (bez ověření), 12. Leden 2015 - 14:02

  Pane Tony,

  Já osobně se řídím většinovým názorem odborné veřejnosti, podle kterého se NOZ vč. části"bytové spoluvlastnictví" řídí všechna SVJ. Tzn., že souhlasím s názorem, že se zákonná povinnost podle § 1186 NOZ vztahzuje na všechna SVJ a tedy i na případ tazatelky.

  V příspěvku „Lakeho nesprávná rada o povinnosti SVJ“ jsem chtěl upozornit na rozpor v lakeho výkladech, když na jedné straně tvrdí, že část „bytové spoluvlastnictví“ NOZ tj. §§ 1158 až 1222 se na „stará“ SVJ nevztahuje, a na druhé straně tazatelce „starého SVJ“ radí, že podle § 1186 NOZ platí, že je zákonnou povinností SVJ vydat vlastníkovi jednotky na jeho žádost potvrzení o tom, že nejsou takové jeho dluhy, které by přecházely na nabyvatele jednotky.

  Vložil Opatrovník (bez ověření), 7. Leden 2015 - 9:20

  Zaplacení nedoporučuji, neboť podle práva zaplacení představuje souhlas s oprávněností úhrady, takže dodatečně dobrovolnou úhradu soudně napadnout příliš nelze.

  Vložil staarman, 7. Leden 2015 - 9:37

  se kterou nesouhlasím, také ji napřed musím zaplatit a pak se o ní mohu soudit, ne naopak a nikdo mi neřekne, že zaplacením pokuty jsem s ní souhlasil

  principiálně je to stejné, jako onen dluh na „fondu“

  staarman

  Vložil lake, 7. Leden 2015 - 11:08

  Staarman zde píše nebezpečné nepravdy. Určitě se podle toho neřiďte.

  Zaplacením by tazatelka uznala údajný dluh a už by bylo zbytečné se soudit: dobrovolným zaplacením dochází k přesunu důkazního břemene na ni samotnou. Údajný věřitel by soudu již nic prokazovat nemusel, naopak na tazatelce by bylo, aby ona sama nade vší pochybnost prokázala, že platba byla neoprávněná.

  S pokutou pana staarmana je to úplně stejné: jejím zaplacením přiznává svou odpovědnost a potvrzuje, že pokuta mu byla uložena oprávněně. Pokud si to později rozmyslí, dostává se vlastní vinou do procesně nevýhodného postavení: veškeré prokazování je již pouze na něm.

  lake

  Vložil staarman, 7. Leden 2015 - 11:52

  a budu se rovnou soudit, soud poběží XY měsíců a zatím vesele porostou úroky z prodlení a taky se může stát, že je nakonec zaplatím – podívejte se na to, co soudy včetně toho ústavního udělali se spotřebiteli v případě neoprávněných bankovních poplatků – a navíc se mi v registrech objeví nezaplacená pohledávka, která tam bude viset kdovíjak dlouho

  staarman

  Vložil Spoluvlastník věci s rozumem průměrného člověka (bez ověření), 7. Leden 2015 - 11:54

  „se mi v registrech objeví nezaplacená pohledávka“

  Vaše SVJ má právo vkládat informace do registrů?

  Vložil staarman, 7. Leden 2015 - 11:59

  zmíněná pokuta je pouze příkladem – jde o princip, zaplatit a pak se soudit či nezaplatit a soudit se (obecně, nezáleží na tom, co se má platit)?

  staarman

  Vložil Spoluvlastník věci s rozumem průměrného člověka (bez ověření), 7. Leden 2015 - 12:20

  „obecně, nezáleží na tom, co se má platit“

  Na tom právě silně záleží, stát (pokutující, vyměřující clo a daně) má rovnější postavení než pokutovaný. Obdobně daně (včetně zdravotní a sociální daně) a cla.

  Vložil staarman, 7. Leden 2015 - 12:39

  nemá se používat termín zdravotní a sociální POJIŠTĚNÍ?

  oni to daně totiž nejsou

  staarman

  Vložil Vilém (bez ověření), 7. Leden 2015 - 17:32

  Staarmane, to máte marné, zdejším mínusovačům vysvětlovat, že aby nedocházelo k matení a nepochopení, měly byse používat pojmy uvedené v zákonech. Pokud použijete Vy pojem Fond oprav, tak Vás ti samí lidé vymínusují se zdůvodněním, že žádný fond oprav zákon nezná.

  Vložil Pavel, 7. Leden 2015 - 17:48

  Viléme,

  fond oprav samozřejmě může existovat pokud se vybírají příspěvky a nikoliv zálohy na příspěvky.

  No a protože se v drtivé většině SVJ vybírají zálohy, tak je v drtivé většině případů nesmysl hovořit o fondu oprav. Ten se ze záloh netvoří.

  Bez ohledu na to, co šmejdi vymysleli a půlmozci schválili, to tzv. pojištění se skutečně blíží daleko více k dani, než k pojištění. Přečtěte si o tom něco.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Vilém (bez ověření), 8. Leden 2015 - 11:41

  Pavle,

  to myslíte vážně, že fond oprav samozřejmě může existovat pokud se vybírají příspěvky a nikoliv zálohy na příspěvky?“

  Tak to se velmi divím, že Vás už nevymínusovali místní mínusovači vyškolení lakeho názorem, podle kterého může být fond oprav u SVJ vzniklých podle ZoVB tvořen jen z vlastních zdrojů právnické osoby SVJ (a takové fondy tvořené z vlastních zdrojů SVJ nevytvářejí), niko-li tedy příspěvků členů SVJ. Příspěvky se ale běžně u SVJ podle ZoVB vybíraly na úhradu nákladů na správu, v případě že nebyly tyto náklady pokryty vybranými zálohami.

  Vložil X (bez ověření), 8. Leden 2015 - 19:17

  Trochu jste to popletl. Fondy se netvoří z vlastních zdrojů. Fondy jsou vlastní zdroje. Dělí se na kapitálové fondy a fondy ze zisku (tj. rezervní, nedělitelný u družstev, statutární, …). SVJ nepochybně může vytvářet oba typy fondů, např. rezervní fond z nevelkého zisku. Lake nikdy netvrdil, že to nejde. Pokud by někoho zajímalo k čemu by mohl sloužit, stačí si uvědomit, že odpovídající finanční prostředky (aktiva) leží na účtu nebo v pokladně. Slouží tedy jako disponibilní hotovost, jako jakýsi finanční polštář, krytý rezervním fondem. Rezervní fond může samozřejmě krýt libovolná aktiva, např. pohledávky za neplatiči.

  Kapitálové fondy mohou být tvořeny emisním ážiem (což se týká jen a.s.), vklady společníků nebo bezúplatně převedenými prostředky, např. dary. Není vyloučeno, že někdo něco daruje SVJ, i když se to obvykle nestává.

  ZoVB předepisoval povinnost skládat zálohy (pokud byly schváleny shromážděním), z těch se skutečně fondy tvořit nedají.

  NOZ zavádí jakési příspěvky, aniž by podrobněji specifikoval, o co přesně jde (jako v ZoVB o zálohách/zá­vazcích v odst. 4 § 15). Zálohy to nejsou (tj. nevyúčtují se), nejsou to ani příspěvky na konkrétní vynaložený výdaj. Jestli to nebudou ony vklady společníků, tj. členů SVJ, ze kterých se tvoří kapitálový fond, který kryje aktiva (bankovní účet, pokladna, pohledávky)?

  Vložil Pavel, 7. Leden 2015 - 14:12

  Staarmane,

  máte pravdu v tom, že půlmozci schválili zákony s pojmem „pojištění“. To po nich opakují ostatní, kteří se nenamáhali zjistit rozdíl mezi daní a pojištěním.

  Pokud si ale najdete jaký je rozdíl mezi pojištěním a daní, tak se tyto povinné platby daleko více blíží daním než pojištění.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil staarman, 7. Leden 2015 - 15:12

  se podle Vás mají jmenovat jak? ;-DD

  staarman

  Vložil Pavel, 7. Leden 2015 - 15:55

  Staarmane,

  nevadí mi, že příjemcem údajného sociálního pojištění je státní rozpočet, který zejména přijímá daně, cla a poplatky, a nikoliv sociální pojištovna.

  Nevadí mi, když příjemcem zdravotní daně je zdravotní pojišťovna.

  Vadí mi, když někdo povinnou dávku nazývá pojištěním, i když je to podle svých charakteristik spíše daň než pojištění.

  Ale nazývejte si to jak chcete.

  Je to marketing našich vládců, pojištění zní daleko lépe než nějaká daň.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Spoluvlastník věci s rozumem průměrného člověka (bez ověření), 7. Leden 2015 - 12:25

  Formulováno jinak:

  Nezaplatíte-li daň, clo, pokutu, podstupujete riziko, že proti Vám může být bez dalšího nařízena exekuce, kde bude částka navýšena na mnohonásobek původní částky. Na oprávněnosti co do důvodu a výše přitom nezáleží.

  U (domnělého) dluhu soukromého je shora uvedený postup vyloučen.

  Ještě jinak formulováno: Je vhodné rozlišovat dopisy s razítkem se státním znakem (byť by byly od soukromé osoby) od dopisů bez takovéhoto razítka.

  Vložil staarman, 7. Leden 2015 - 12:41

  dluh státu (či bance atd.) zaplatit a pak se soudit o jeho oprávněnost, dluh jiný neplatit a soudit se? takto?

  staarman

  Vložil Spoluvlastník věci s rozumem průměrného člověka (bez ověření), 7. Leden 2015 - 11:42

  Pokuta (uložená státem) je v jiném režimu. Např. je možné se proti jejímu uložení odvolat, odvolání nemá odkladné účinky.

  Tady se jedná o soukromoprávní vzah, takže pokutování (státem) přesuňme do jiné diskuse.

  Pokud jiní diskutující píší o smluvní pokutě, pak podléhá soukromému právu a nechť to výslovně uvedou, aby čtenáře s rozumem průměrného člověka neuváděli v omyl.

  Vložil El (bez ověření), 6. Leden 2015 - 22:30

  Neplatič bude byt těžko prodávat.

  Vložil Spoluvlastník věci s rozumem průměrného člověka (bez ověření), 7. Leden 2015 - 11:43

  „Neplatič bude byt těžko prodávat.“

  Neplatič byt prodá snadno. Běžně se tak děje.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".