Bezpečnost domu je nedělitelná

Vložil Anonymous, 15. Leden 2010 - 23:30 ::

Vážení přátelé,

není nic platné, když společenství řeší bezpečnost společných částí domu, pokud vlastníci ve svých prostorách obdobně nečiní.

Dovoluji si proto navrhnout, abychom se společně pokusili vyřešit otázku, zda může společenství nějak řešit plnění bezpečnostích, požárních, hygienických předpisů vlastníky. Ze zákona společenství takovou povinnost nemá. Ale mě jako uživateli je jedno, zda můj byt vyhoří v důsledku závady na elektroinstalaci ve společných částech domu, a nebo na částech domu ve výhradním vlastnictví souseda a nebo na majetku souseda. Tato bezpečnostní díra je výraznou slabinou kondominia v českém pojetí, kdy na dodržování předpisů vlastníky nemá společenství žádné páky. Možná by tento bod stál za samostatnou diskusi zde. Přísně vzato, nemohu hodnotit práci společenství za něco, co společenství ze zákona nepřísluší. Na druhé straně právě toto mě jako vlastníka zajímá více než např. neplatiči, neboť neplatiči mě ani můj majetek bezprostředně neohrožují, alespoň z počátku ne.

S pozdravy

Ing. Filip Drobný, Čáslav

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AnazuZ, 4. Prosinec 2012 - 20:43

  Dobrý večer, Nejsem sice žádný orgán – jako předseda SVJ, správce atd. Jsem ale členem SVJ. Stručněji – vlastník nemovitosti a jak někdo někdy napsal i stěžovatel. Stěžovali jsme si, že propadla platnost bytových vodoměrů v bytech, ale voda se podle nich rozpočítává. Rozdíl mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů byl přes 100m3, a tento rozdíl stoupá. Ale výměna se musí odsouhlasit, pokud se to neodsouhlasí je to každého věc. Stěžovali jsme si, že se SVJ nestará, o revizi plynových kotlů v bytech – bylo nám řečeno, že co je za vchodovými dveřmi bytu, je čistě jeho věc. Ale komíny se vymést a vyčistit hromadně nechali. Až teď se „milostivě“ odsouhlasilo, že se nechá ve sklepě přetěsnit plynové porubí, protože tam byl cítit plyn. (jsou tam plynoměry). Máme přízemní byt, a poprosili jsme správce nemovitosti, jestli by se nezateplili stropy nad přízemními byty. Projednávalo se to i na schůzi, vystoupila tam paní, bydlící ve 2 patře, a řvala tam, že toto je čistě věc přízemních bytů, ať si zateplíme podlahy ve vlastním bytě na svoje vlastní náklady. Takže toto se neodsouhlasilo. Takže my jsme tu ti, kdo si neustále stěžují a něčeho se dožadují a pořád otravují. Vzhledem k tomuto postoji, jsem nabyla dojmu, že normální, slušný člověk, se svých práv nedomůže. Že můžu mít svůj kotel kontrolovaný každý rok (i když to dělám), ale je mi to k ničemu, když ti ostatní kolem mne to neudělají. Můžu si vyměnit i vodoměr, ale je to taky k ničemu, když ty ostatní nejsou vyměněné taky a měří už nepřesně, stejně to zaplatím v rozdílu. K čemu tady toto je? K ničemu !!! Bohužel. Já bych tyto věci, které si myslím, že jsou důležité dala jako povinnost spravovat ne jednotlivým vlastníkům bytů, ale těmto „soukromým i nesoukromým“ subjektům. (SVJ, družstvo, atd.) A samozřejmě jim k tomu dát ty zákonné páky, aby tyto věci byly dodržované a v pořádku. Moc děkuji, že jste dočetli až sem, omlouvám se, za dlouhý příspěvek.

  Vložil Štěpánka (bez ověření), 7. Červenec 2010 - 11:17

  Skvěle pane inženýre! Není to tak dávno, co jsem se ptala v podstatě na totéž, pouze jsem otázku směřovala na konkrétní věc (plynový kotel)s tím, že nevím, zda jedna majitelka si revize dělá či nikoli. V podstatě mi bylo řečeno, že paní majitelku, jakožto správce, buzeruji a nic mi do toho není. Avšak vzhledem k tomu, že paní majitelka v bytě nebydlí, je důchodkyně, tak pokud by byla na kotli závada a stane se neštěstí, tak to zase odskáčí pouze lidé, kteří na byty mají hypotéky a kteří tam bydlí. A rozhodně nepočítám s tím, že od majitelky bychom dostali nějaké náležité finanční vyrovnání a s pojišťovnou se také loučím. Ano, peníze vydají, ale rozhodně ne v takové výši, jaká byla na opravu vynaložena (rozdíl zdůvodní amortizací – poměrně nedávná zkušenost).Takže se těším na příspěvky a držím všem palce.

  Vložil Matějka Jaroslav, 17. Leden 2010 - 11:30

  Vážení diskutující,

  bytový dům je určen k bydlení. Společenství vlastníků je povinno zajistit řádné užívání bytového domu v souladu s právním řádem a předpisy platnými v ČR.

  Z požárně bezpečnostního hlediska nelze zvyšovat požární riziko bytového domu.

  Proto právní subjekt = společenství vlastníků má ve svém vnitřním předpise (Domovní řád nebo Nařízení k požární bezpečnosti) vymezit či zakázat řadu činností jednotlivým vlastníkům v souladu s ustanovením zákona o požární ochraně a jeho prováděcích vyhlášek v návaznosti na projektovou dokumentaci domu.

  Porušení těchto vnitřních směrnic může být postihováno finančně i trestněprávně státním dozorem z HZS příslušného kraje (na podnět či v rámci prováděných tématických kontrol), přičemž sankce může dostat jak společenství (pro nekonání) tak i příslušný vlastník.

  Matějka

  Vložil Steve (bez ověření), 16. Leden 2010 - 9:23

  Podle mého je výbor za to vše, co jste uvedl zodpovědný a musí v tomto činit: pravidelné revize, dostatek hasicích prostředků a jejich funkčnost, dodržování norem pro skladování hořlavých materiálů, apod. Pokud se stane, že váš byt vyhoří, zjišťují se příčiny a také viníci. Dům by měl být pojištěn (pokud ne, je to hazard). Z této pojistky jsou hrazeny veškeré škodné události na majetku společenství (společné části domu, ale byty). Zpětně pojišťovna zjišťuje, kdo za vzniklou škodnou událostí „stál“. Pokud se zjistí vážné pochybení, např., že výbor řádně nekonal, mají členové takového výboru fakt velkou smůlu. Závěrem: i sebelepší kontroly vás 100% neuchrání od škodných událostí, ale je tu zákony daný dostatečný prostor pro snižování vámi popsaných rizik. Steve

  Vložil JarekSVJ, 16. Leden 2010 - 9:28

  Steve ale tady neni řeč o zodpovědnosti výboru – ta je jasná ale o zodpovědnosti jednotlivého vlastníka. Jak napsal Filip. Společné prostory OK a ve své sklepní kóji – budu skladovat kanystr s benzínem atd.A kdo mě v tom zabrání?????

  Vložil svj534, 16. Leden 2010 - 21:36

  Píšete že budete ve své sklepní koji skladovat kanystr a kdo Vám v tom zabrání?… Naše SVJ má zákaz skladování a parkování motorek v společných prostorech a také uchovávání benzinu a těkavých látek i ve sklepech,zapsáno ve stanovách.Pokud by se něco stalo a bylo to prokázano a porušeno zaplatí veškerou škodu vlastník sklepa nebo motorky.předse­da SVJ

  Vložil vladislav, 17. Leden 2010 - 14:05

  komentář pana „SVJ 534“bych doplnil, že mají zákaz skladování ve stanovách,tak bych bez rozpaků oznámil dotyčného porušovatele na policii. V našem SVJ jsem veřejně upozornil všechny vlastníky(jsem předsedou výboru)bytů a aut,že kdo bude parkovat třeba jen jedním kolem na trávě,bude oznámen na městské policii. Ikdyž se někdy najde nějaká návštěva,že to poruší, ostatní si dávají pozor,protože vědí,že slovo o oznámení přestupce policii dodržím.

  Vložil Marek01 (bez ověření), 1. Únor 2010 - 14:36

  urcite ne na polici, ale u organu konajici dozor, tedy u HZS

  Vložil Steve (bez ověření), 16. Leden 2010 - 13:10

  Pokud bychom vzali v úvahu několik vedle sebe stojících rodinným domků, tak také žádnému z jejich vlastníků nezabráníme, aby „ve svém“ skladoval např. větší množství benzínu. Ale takový „skladník“ musí počítat (vedomě či nevědomě) s následky, pokud to blafne. V tomto případě je vymahatelnost práva jasná. Pro případ, že takový „vlastník – skladník“ není pojištěn proti škodám způsobených jiným, doporučuji mít svůj majetek pojištěn proti podobným případům. Myslím, že v tomto případě vytvořil stát dostatečné podmínky pro ochranu majetku druhého. Já se nezastávám „darebáků“, také mi jsou protivní, ale přeci nechceme, aby byly vytvořeny mechanismy, které nám budou zasahovat do našeho soukromí (zjišťovat, zda neskladuji něco, co je rizikové, ačkoliv v tomto zálibu nemám). Prostě tak, jak je výbor zodpovědný před zákonem, je zodpovědný i každý vlastník.Myslím, že je to naprosto vpořádku. Steve

  Vložil Josef Pilný (bez ověření), 16. Leden 2010 - 13:38

  Zajímavá diskuse. Plynou mi z ní dvě poznámky:

  A. Pojištění (ať už zdraví, odpovědnosti, majetku) řeší až následky, a to jenom částečně (škoda na zdraví se penězi vyjádřit sice dá, ale původní stav to neobnoví). V dotazu jde patrně především o předcházení škodám.

  B. Rodinný domek nemá ani kolektivního vlastníka, ani ze zákona vzniklou právnickou osobu, která místo vlastníka vykonává řadu práv a povinností vlastníka. U rodinného domku je situace jasná. Problém je v kolektivním vlastnictví. („Kolektivní vlastnictví“ se asi už neříká, ale v případě společenství nejde o nic jiného než právě o to, čemu se dříve říkalo kolektivní vlastnictví a bylo to prosazováno jako ideální forma vlastnictví.)

  Vložil JarekSVJ, 16. Leden 2010 - 13:15

  Steve 100% souhlas ale tak to prezentuji i já… Jde o odpovědnost. V žádném případě nejsem zastánce zasahování do práv vlastníků. Naopak. Co jde přenést na vlastníky ať rozhodnou oni.

  Vložil Ing. Filip Drobný, Čáslav (bez ověření), 16. Leden 2010 - 13:55

  Vážený pane Jarku SVJ,

  děkuji za Vaše názory. Je celkem podružné, jakou povinnost je možné na koho přenést a kdo je za co zodpovědný. Podstatné je, a o to mi v úvodním dotazu šlo, jak účinně zajistit bezpečnost domu, ať už to zajistí vlastník domu, a nebo vlastník domu prostřednictvím společenství. Jasné je, že nikdo jiný bezpečnost domu nezajistí.

  Zůstaňme, prosím, u úvodního příkladu s elektroinstalací. Hliníkové dráty vyžadují dotahování spojů 1× ročně. Jak toto zajistit? Je to třeba provést u všech spojů v domě, bez ohledu na to, zda se nachází ve společných prostorách, nebo v prostorách vymezených jako jednotky. Jakmile toto není splněno, tj. je v domě byť jen jeden jediný nedotažený spoj, je ohrožena bezpečnost celého domu. (Neodpovídejte, prosím, ať si vyměníme dráty za měděné, ty se dotahovat nemusí.)

  S pozdravy

  Ing. Filip Drobný, Čáslav

  Vložil vladan, 18. Leden 2010 - 7:23

  Dobrý den, dovolte dotaz – dotahování spojů hliníkových el. rozvodů jedenkrát ročně je někde stanoveno ve vyhlášce? Jako předsedu SVJ mě to zajímá, neboť u nás prováděná el. revize společných částí vypadá – pracovník s odbornou způsobilostí dům projde vypíše zprávu a hotovo. Nikdy jsem ho neviděl ( ani když byty byly obecní ) něco zkoumat nebo měřit.

  Děkuji

  Vložil Matějka Jaroslav, 18. Leden 2010 - 15:10

  Vážený pane „vladan“,

  ve vyhlášce to není. Ale poctivý revizní technik vám při pravidelné revizi uvede tuto skutečnost do písemné revizní zprávy; mimo jiné je oprávněn zkrátit období do následné periodické revize; to vše je v souladu s platnými normami elektro.

  Matějka

  Vložil JarekSVJ, 16. Leden 2010 - 14:40

  Nám všem známá listina " Prohlášení vlastníka" přesně určuje, které prostory jsou společné a které patří do vlastníctví osobního a tím je jednoznačně dána odpovědnost a povinnost. Pro mě jako statutára je důležité mít v pořádku revizní zprávy : elektro rozvodů a hromosvod, plyn, požární… Dotahování spojů hliník: co mají vlastníci v bytech mě opravdu nezajímá, společné prostory: vypínače – pokud jeví známky poškození je vyměněn elektrikářem, zásuvky co jsou ve společných prostorech – to samé, jinak u nás v domě jsou pod zámkem…

  Vložil Matějka Jaroslav, 6. Červenec 2010 - 11:43

  Vašený p.JarekSVJ,

  jako statutára by vás mělo zajímat, co mají vlastníci v bytech, minimálně v případě plynových zařízení.

  Nastudujte prosím odborná stanoviska ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení, Modřanská 96a/496 147 00 Praha 4, cstz@cstz.cz, www.cstz.cz ; např. Odborné stanovisko č.009/2005; č.010/2005; a č.019/2005.

  Zde se dočtete s odkazy na platnou legislativou, co je „společné odběrné plynové zařízení“, a v jakém případě se jako statutár zbavíte odpovědnosti/spo­luodpovědnosti; a to jen tehdy, pokud prokážete (obsah Prohlášení vlastníka je nedostačující), že příslušná část „společného odběrného plynového zařízení“ byla předána do „osobního užívání“ vlastníka jednotky, a to vždy písemnou formou.

  Jelikož tak ve většině SVJ nebylo nikdy provedeno, proto v diskusích zde doporučuji konat pravidelné revize domovního NTL plynovodu = společného odběrného plynového zařízení, včetně ročních kontrol, až po plynové spotřebiče v jednotlivých bytech (jednotkách).

  Pozn.: Protokol o předání příslušné části „společného odběrného plynového zařízení“ do osobního užívání vlastníku jednotky měl vypracovat převodce jednotky = družstvo, prodávající, developer apod.

  Matějka

  Vložil lake, 6. Červenec 2010 - 13:35

  Otevírá se zde již ukončená diskuse z ledna 2010, nicméně když už se tak stalo, mám několik poznámek:

  Co je "společné odběrné plynové zařízení" definuje zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

  Podle § 2 odst. 1 písm. (b) tohoto zákona "společným odběrným plynovým zařízením odběrné plynové zařízení v nemovitosti vlastníka, jehož prostřednictvím je plyn dodáván konečným zákazníkům v této nemovitosti."

  Podle § 62 odst. 4 "vlastník dotčené nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen
  a) tuto dodávku oprávněným zákazníkům umožnit,
  b) udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit; (...)"
  .

  Co je „společné odběrné plynové zařízení“ jednoznačně určuje Prohlášení vlastníka a kupní smlouvy k jednotkám. Často se společné části v Prohlášení definují jako část "až po bytové uzavírací kohouty včetně těchto kohoutů". Cokoliv je za uzavíracím ventilem/kohoutem směrem do bytu, nepatří již mezi společné části domu a není tedy součástí společného odběrného plynového zařízení.

  Není tedy správný názor, že příslušná část „společného odběrného plynového zařízení“ musí být písemně předána do osobního užívání vlastníka jednotky. Není totiž co předávat. Společné části jsou zásadně v péči vlastníka domu, který za ně plně odpovídá. Za části plynového rozvodu v majetku vlastníka jednotky odpovídá výhradně tento vlastník jednotky.

  lake

  Vložil Matějka Jaroslav, 6. Červenec 2010 - 15:45

  Vážený p.lake,

  tak, jak jste uvedl v jiných vašich příspěvcích, pouhá citace zákona nepostačuje.

  Vámi citovaný §62 Energetického zákona se právě odvolává na technické normy a technická pravidla. Zde je právě vaše slabina či neznalost. Je nutné znát i příslušné technické normy či pravidla.

  Odběrné plynové zařízení jsou veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu (HUP) včetně zařízení pro konečné využití plynu (spotřebiče).

  Dům, včetně vybavení a technických zařízení, byl původním vlastníkem předán statutárním zástupcům SVJ = novému vlastníku protokolárně (včetně projektové dokumentace, výchozí revize, periodické revize, apod.). Bylo tedy předáno i „odběrné plynové zařízení“ (domovní NTL plynovod).

  Prohlášení vlastníka pouze rozděluje „odběrné plynové zařízení“ na „společné odběrné plynové zařízení“ a část „odběrného plynového zařízení v osobním vlastnictví“ (většinou od hlavního uzávěru plynu pro byt před plynoměrem). V souladu s příslušnými technickými normami a technickými pravidly musí každá část odběrného plynového zařízení v osobním vlastnictví být průkazně předána (za průkazné se považuje listinná forma). (Pozn.: Prohlášení vlastníka také dělí dům na jednotky, ale až smlouvou o převodu jednotky, případně předávacím protokolem, je jednotka ve vlastnictví daného vlastníka.)

  Společenství vlastníků musí ustavit „osobu odpovědnou za provoz“ společného odběrného plynového zařízení.

  Za část odběrného plynového zařízení v osobním vlastnictví je průkazně „osobu odpovědnou za provoz“ ten, kdo za vlastníka předání podepsal.

  Tak se, p.lake, průkazně dělí odpovědnost za provoz odběrného plynového zařízení (ČSN EN 1775 aj.), a ne jinak.

  Matějka

  Vložil lake, 6. Červenec 2010 - 16:56

  Pane Matějko,

  z Vašeho dlouhého příspěvku vyplývá, že mám pravdu. Odběrné plynové zařízení se dělí na část společnou a na části patřící k bytům - za ni ani vlastník domu, ani SVJ nenese žádnou zodpovědnost.

  Povinné písemné předání O.P.Z. patřícího k bytu si zajišťuje původní vlastník, a to nejspíše při podpisu kupní smlouvy (už jsem o tom psal). Statutár SVJ se tedy nemusí "písemně zbavovat odpovědnosti". SVJ nikomu nic písemně nepředává, protože části plynového zařízení přináležící k bytům nikdy nepřevzalo. Problém by mohl nastat pouze tam, kde vadné Prohlášení vlastníka neurčuje jednoznačně hranici mezi "společnou" a "soukromou" částí.

  Užitečná rada pro statutáry SVJ:
  Na rozdíl od toho, co radí pan Matějka, nepřebírejte od původního vlastníka/developera celé O.P.Z., nýbrž potvrďte pouze převzetí společné části (od hlavního uzávěru plynu "HUP" zpravidla po hlavní bytové uzávěry). Zbytek není společnou částí domu, SVJ ani vlastník domu k těmto částem nemá žádná práva ani povinnosti. Developer si předání musí vyřídit přímo s vlastníky jednotlivých jednotek.

  lake

  Vložil Matějka Jaroslav, 6. Červenec 2010 - 17:12

  Pane lake,

  VY máte vždy pravdu, když ne, tak si svoji pravdu zdůvodníte. A o tom to je, že ano.

  Otázka pro Vás, pane lake, a upřímně si na ni odpovězte alespoň sám pro sebe: Jak prokáže „odpovědná osoba za provoz“ odběrného plynového zařízení ve vašem SVJ, za co „odpovídá“?; pokud vůbec ve vašem SVJ nějaká odpovědná osoba za provoz existuje = konkrétní jméno fyzické osoby, když nemáte průkazně doloženo, co bylo předáno do osobního užívání (deklarace v Prohlášení vlastníka je v daném případě nedostatečná).

  Pozn.: Výchozí revizní zpráva plynového zařízení v domě je to, co SVJ převzalo; a tato zpráva je většinou až po uzávěry před spotřebiči v jednotlivých bytech, někdy i se spotřebiči.

  Matějka

  Vložil lake, 6. Červenec 2010 - 18:59

  Pane Matějko,

  nerozumím Vaší podrážděné reakci. Pouze informuji čtenáře, že jako členové výboru SVJ nejsou povinni nic nikomu písemně předávat, a už vůbec ne přebírat ty části odběrného plynového zařízení (dále o.p.z.), které nepatří mezi společné části domu. Původní zavádějící informaci jste poskytl Vy, za což ovšem nemohu. Soudím, že jste si spletl povinnosti družstva vůči nájemci s povinnostmi SVJ vůči vlastníkovi jednotky.

  K Vaší otázce sděluji, že mne vůbec nezajímá, co bylo (nebo nebylo) předáno do "osobního užívání". Pro mne jako předsedu SVJ je výhradně rozhodující to, co jsem od developera převzal já. A to jsou právě jen společné části o.p.z. podle Prohlášení vlastníka. Váš názor, že "deklarace v Prohlášení vlastníka je v daném případě nedostatečná" jste nijak nedoložil.

  Pokud jde o revizní zprávu, SVJ nemá důvod ji nepřevzít, avšak nijak tím nepřebírá odpovědnost za ty části o.p.z., které nejsou společné.

  lake

  Vložil JarekSVJ, 16. Leden 2010 - 9:24

  Jelikož se pohybuji v problematice SVJ někdy od 2000–2001, tak Vám plně rozumím a dá se napsat , že s vámi souhlasím. ALE nechejme trošku té odpovědnosti na vlastníku samotném , samozřejmě i z důsledky při zanedbání povinností.

  Vložil astera, 28. Listopad 2012 - 13:52

  Astera K tomu mám i já dotaz: V domě proběhne provozní revize plynu ve společných částech domu. K tomu jsme si na shromáždění odsouhlasili, že při tom proběhne i revize ve všech bytech (máme plynové sporáky) a platit se bude z DZOI.

  V Prohlášení vlastníka stojí u společných částí domu: ..rozvody plynu až k hlavním uzávěrům pro byty… a u vlastníků: ..veškeré vnitřní potrubní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení…

  No a problém je, že si několik vlastníků přeložilo plynový sporák(kdysi dávno, ještě za totáče) do nevětrané komory bez okna. Teď na to při revizi narazíme,sporák tam být nemůže, revizák to zapíše do revize, bude žádat řešení. Co může SVJ dělat? Jaké páky má na vlastníky?

  V Prohlášení stojí také: Vlastník je povinen odstranit na vlastní náklady všechny závady a poškození, které způsobil sám nebo které způsobili další uživatelé jeho jednotky,na jiných jednotkách nebo společných částech budovy..

  Ale já nechci čekat, až plamen sporáku bez dostatku kyslíku zhasne, následně dojde k výbuchu – a pak budou další vlastníci bez bytu, dům poškozen..ráda bych to řešila nyní. Je možné vlastníky přimět, aby tořešili, aby si např. do těchto prostor dali elektrický sporák?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".