ZoSL §7 - Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

Vložil Neználek' (bez ověření), 16. Říjen 2013 - 1:51 ::

Dobrý den,

mám některé palčivé otázky:


cit. §7/1 ZoSL
Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období
  1. jak je to s požadavkem na „doručení“. Co se tím rozumí – mělo by SVJ začít doručovat do vlastních rukou nebo stačí email potvrzený příjemcem nebo stačí vhodit do schránky nebo zaprotokolovat se svědkem odmítnutí převzetí ve dveřích nebo …?
  2. musí být vyúčtování podepsané? Pokud ano, tak kým (poskytovatelem jímž je SVJ) nebo stačí správcem, který vyúčtování většinou provádí?
  3. může se nahradit ruční podpis osoby odpovědné el.podpisem, který pro tento účel SVJ pořídí?

cit. §7/3 ZoSL
Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb

Příklad (dejme tomu že „není stanovena dokdy“ má proběhnout vyrovnání):
tedy – bude mi doručeno vyúčtování 15.3.2014 s pře­platkem 5000 Kč.

  • pokud nebude stanoven bez-obstrukční způsob „finančního vyrovnání“ (např. dohodou o vrácení na účet) může se stát, že někteří vlastníci skládající hotovost nebudou „finančně vyrovnáni“ v termínu dle §7/1. Aplikuje se pak sankce dle §13/2 ?
  • nyní byl termín vyrovnání (pro TUV a ST a TEP dle §7/5 vyhl. 372/2001) pro všechny stejný tj. do 31.7. max. 31.8. Jenže §7/3 ZoSL uvádí cit. „…ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb…“. Je jistě očekávatelné, že „doručení“ nebude pro všechny vlastníky ve stejný den (ani tehdy !! pokud by byla vyúčtování zaslána doporučenými dopisy). Znamená to pro SVJ administrativu v tom smyslu že bude hlídat aby proběhlo vyrovnání před koncem každé individuelní lhůty? – alespoň u nás SVJ nevrací přeplatky dříve než těsně před koncem lhůty, přestože vyrovnání NIC nebrání celé 4-měsíce.

Neználek

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.