ZoSL §14 - jak aplikovat v dubnu 2014

Vložil Neználek' (bez ověření), 16. Říjen 2013 - 1:46 ::

Dobrý den,

rád bych se zeptal na názory ohledně aplikovatelnosti zák.67/2013. Domnívám se že ustanovení §14 nijak nebrání aplikovatelnosti ostatních §§ tohoto zákona.

 1. Může se konečný spotřebitel domáhat již ve vyúčtování za 2013 domáhat náležitostí vyúčtování uvedených zde tj. seznam přijatých měsíčních záloh ve srozumitelně uvedené korelaci s pravidly?
  A co když SVJ doposud tato pravidla nemá nebo je nemá srozumitelná? Má se SVJ obávat ?
  Co Vy na to?
 2. zde pan Pavel uvádí cit. „…protože však 67/2013 Sb. ještě není účinný, šlo by asi obhájit i stanovení záloh na 2014 bez vlivu 67/2013 Sb…“.
  S uvedeným ensouhlasím, protože jakmile zákon nabude účinnosti, pak není možné „nesporné“ stanovení záloh jinak souladně s platným zákonem. Zálohy nestanovené dle tohoto zákona pak dle mého názoru nebude vlastník povinen hradit až dokud se potrefený výbor nechytne za nos – viz. §13/1.
  Co Vy na to?

Neználek

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.