Změny v DPP schváleny ve 3. čtení

Vložil Pavel, 17. Duben 2024 - 21:07 ::

Zdražovací balíček zavedl některé nesmyslné a neproveditelné změny v DPP.

Dnes byly schváleny ve 3. čtení další změny v DPP od 1.7.2024 a 1.1.2025, sice protiústavním způsobem, ale ve prospěch poplatníka (ST 570):

https://www.penize.cz/…ili-poslanci

Hezký den!

  • DPP

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil . (bez ověření), 17. Duben 2024 - 23:19

Tak kolik bude možné vydělat si na dohodu, aby se odváděla pouze daň. Je to 3999 Kč, nebo je to 10 499 Kč? Jedná se pouze o jednu dohodu.

Vložil Pavel, 18. Duben 2024 - 12:59

.,

bylo rozhodnuto, že se z ideologických důvodů omezí DPP.

Postupuje se dvěma směry.

Jednak byl novelizován Zákoník práce k 1.10.2023 a k 1.1.2024, který zavádí další administrativu k DPP.

Jednak se chce uvalit sociální a zdravotní daň na DPP.

V současnosti platný stav se nedá zadministrovat. A tak se přijal ST 570.

Pokud novela projde Senátem, Hradem a Sb.z., tak se od 1.7.2024 musí hlásit všechny DPP. To je zatím naštěstí bez sociální a zdravotní daně.

Od 1.1.2025 má platit, že do 3 999 Kč bude DPP jen se srážkovou daní bez ohledu na počet DPP u různých zaměstnavatelů.

Částky od 4 000 Kč do 10 499 Kč/měsíc budou také jen se srážkovou daní. Ale pouze u „oznámené dohody“.

Pokud např. bude DPP za 5 000 Kč, ale nebude v režimu „oznámené dohody“ tak se bude odvádět i soc+zdr daň.

Zkrátka snižování administrativy a nezvyšování daní v praxi.

Hezký den!

Pavel

Z pozměňovacího návrhu poslance Jurečky ke ST 570:

Režim oznámené dohody

§ 7b

(1) Zaměstnavatel může uplatňovat režim oznámené dohody u zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce (dále jen „režim oznámené dohody“) pouze, pokud před uplatněním režimu oznámené dohody oznámil České správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise v elektronické podobě na určenou elektronickou adresu záměr uplatňovat režim oznámené dohody. V oznámení záměru zaměstnavatel uvede jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, kalendářní měsíc, za který hodlá uplatnit režim oznámené dohody u zaměstnance poprvé, a den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání, nebyl-li oznámen před oznámením tohoto záměru. Oznámením záměru uplatňovat režim oznámené dohody se rozumí okamžik jeho doručení České správě sociálního zabezpečení.

(2) Záměr uplatňovat režim oznámené dohody lze oznámit nedříve od prvního dne kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, od něhož zaměstnavatel hodlá režim oznámené dohody uplatňovat, nikoliv však dříve než v den, kdy zaměstnavatel oznámil datum nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání. Záměr uplatňovat režim oznámené dohody u jednotlivého zaměstnance lze oznámit do dvacátého kalendářního dne, který následuje po kalendářním měsíci, za který režim oznámené dohody u tohoto zaměstnance hodlá uplatnit.

(3) Má-li záměr uplatňovat režim oznámené dohody u téhož zaměstnance více zaměstnavatelů, může režim oznámené dohody uplatňovat u tohoto zaměstnance jen ten zaměstnavatel, který oznámil České správě sociálního zabezpečení tento záměr jako první.

Vložil . (bez ověření), 18. Duben 2024 - 14:12

Děkuji za objasnění. Režim oznámené dohody a režim neoznámené dohody. Když bude oznámená dohoda, tak bude jenom srážková daň. Pokud např. bude DPP za 5 000 Kč, ale nebude v režimu „oznámené dohody“ tak se bude odvádět i soc+zdr daň. Stejně tomu nerozumím. Když se soc+zdrav daň v režimu neoznámené dohody bude odvádět, tak se stejně musí oznámit na patřičné úřady, že dotyčná osoba pracuje a má přijem 5000 Kč. Jak jinak by se mohlo odvádět, když se nic neoznámí. Jurečkový úvahy jsou nad moje chápání.

Vložil Pavel, 21. Duben 2024 - 7:28

.,

pravda, terminologicky to poslanec Jurečka moc nezvládl.

Všechny DPP se budou oznamovat, ale maximálně jedna DPP v měsíci v režimu „oznámené dohody“.

Klasik by řekl „Kolik třešní, tolik višní“.

Asi má ještě kocovinu z večírku, na kterém vlastně vůbec nebyl.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".