Zateplení společných částí domů

Vložil lexulka, 4. Leden 2012 - 21:52 ::

V bytovém domě s 36 byty je i 6 garáží. Shromážděním SVJ bylo schváleno zateplení domu.

Vlastníci garáží se nyní odmítají podílet na nákladech na zateplení s tím argumentem, že oni zateplení nechtěli. Jejich garáže jsou pod úrovní přízemních oken a zateplení se jich tedy, dle jejich názoru, netýká. Navíc požadují změnu prohlášení vlastníka, kde by bylo uvedeno zateplení jako samostatná část domu společná pouze bytovým jednotkám.

V prohlášení vlastníka vloženém na KÚ je uvedeno, že společnou částí domu jsou např. obvodové zdi. Domnívám se, že náklady na zateplení těchto zdí jsou tedy náklady společnými pro všechny jednotky (stejně jako by byly náklady např. na omítky).

Můj dotaz zní: Je možné v prohlášení vlastníka uvést, že zateplení je část bytového domu společná pouze bytovým jednotkám?

Na doplnění: dohoda všech vlastníků jednotek v konkrétním domě, že se vlastníci garáží na nákladech na zateplení podílet nebudou, nepřichází v úvahu.

Díky za rady.

Hezký večer

lex

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Šrámek Petr ing (bez ověření), 18. Únor 2012 - 15:06

  Vážení SVJ, dovoluji si Vám nabídnout zateplení stropů sklepů (teplo v 1. patře) a tepelný a hydroizolační nástřik na plochou střechu (jeden proces, jedna investice).- těsnost proti vodě a tepelná izolace v jednom. Tvrdá pur pěna.Reference SVj, zkušenosti, serioznost,česká certifikace.so­činitel tepelné vodivosti O,O21 W(m2.K)Více na www.penovaizolace.cz

  Vložil Pavelrl (bez ověření), 7. Leden 2012 - 2:34

  Především není chytré mluvit o zateplení jako primárním problému. Já jsem navrhl opravu vadné fasády (a další potřebné práce) a místo původní vápenocementové omítky použít moderní silikátovou omítku. Ta se nanáší na stěrkovanou mřížku a ta zase na izolant. Opravu jsem rozdělil již v rozpočtu na zateplení a ostatní práce. Rozpočet na schůzi vlastníci schválili kvalifikovanou většinou a garážím jsme jejich podíl bez zateplovacích prací přiklepli. Po dvou letech poslední zaplatil.

  Vložil Jop (bez ověření), 5. Leden 2012 - 9:14

  Dům při koludaci neměl zateplení. Z uvedeného důvodu člověka, který se tzv. šprajcne platit zateplení domu nedonutíte. Pokuste se hledat a najít kompromis, to ovšem nebude jednoduché.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 5. Leden 2012 - 7:59

  Ano, je to možné. (Asi bude třeba lépe to specifikovat). Stejně tak je možné určité vybavení garáží prohlásit za společné pouze majitelům garáží. Je vhodné najít řešení vyhovující oběma stranám.

  Vložil Durych (bez ověření), 3. Únor 2012 - 15:16

  Já jsem ohledně dotazu k zateplení využil bezplatnou poradnu na zatepleni.com, bylo to sice ohledně dotace na zateplení, ale zkuste tam poslat dotaz i Vy.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".