Zateplení spadá pod správu

Vložil Pavel, 5. Říjen 2009 - 1:59 ::

Nedávno se tu vyskytl názor:

"Společenství zajišťuje (místo vlastníka) správu, provoz a opravy společných částí domu.

Nelze z toho vyvodit, že společenství (místo vlastníka) rovněž zajišťuje stavbu (výstavbu), tu zajišťuje vlastník (v daném případě zateplení). Srv. speciální ustanovení o výstavbě v ZoVB."

Mám jiný názor.

§ 9/1 ZoVB sice mluví pouze o „správě, provozu a opravách SČD“, ale třeba z § 11/5 ZoVB je zřejmé, že SVJ zajišťuje i modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy SČD. Zateplení lze podřadit jak pod modernizaci, tak pod rekonstrukci nebo pod stavební úpravy.

Že by se o zateplení mělo starat SVJ a nikoliv samostatně členové SVJ se píše v literatuře a je to běžná praxe akceptovaná stavebními úřady.

Vymyslet na základě chatrného ZoVB, že něco údajně nejde, není těžké. K tomu by ale tento portál snad neměl sloužit. Naštěstí většina diskutujících hledá cestu, jak fungovat navzdory paskvilu s názvem ZoVB. A těch pár salonních teoretiků je nutnou daní za svobodu na internetu.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Mára01 (bez ověření), 5. Říjen 2009 - 7:44

  Podle mého názoru zákon chatrný není a v této věci mluví naprosto jasně. Představenstvo skutečně zajišťuje správu společných prostor. Mezi společné prostory patří vnější plášť budovy (další podrobnosti v prohlášení vlastníka). Pokud je tedy vnější plášť budovy nevyhovující a na schůzi si odsouhlasíte jeho opravu a způsob financování, pak je představenstvo povinno opravu/zateplení provést (nebo se aspoň o to pokusit). pokud se budou bránit a hledat kličky, doporučuji odvolat předsedu a nahradit…

  Mára

  Vložil Pavel, 11. Říjen 2009 - 8:48

  JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. prohlásil, že: „zák. č. 72/1994 Sb. je dílo legislativně technicky chatrné“ a tuto jeho chatrnost rozebírá na 363 stránkách své publikace Vlastnictví bytů a nebytových prostor, ASPI 2007.

  S tím nelze než souhlasit. Málokterý český předpis je horší.

  Tvrzení, že ZoVB není chatrný, může snad pocházet jen od některého z jeho autorů. Vítejte na tomto portálu!! :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil FrantaK (bez ověření), 11. Říjen 2009 - 8:51

  Co když je chatronost ZoVB úmyslem zákonodárce?

  Vložil Pavel, 11. Říjen 2009 - 9:02

  Asi máte pravdu, ale dokázat to neumím.

  Nicméně stačí si vzpomenout, proč ZoVB vznikl. Rozbitím velkých bytových družstev na někdy miniaturní SVJ vzniklo mnoho pracovních příležitostí pro různé zpracovatele Prohlášení, správce nemovitostí, účetní, právníky, soudce etc.

  Součet fixních nákladů na provoz 10 SVJ po 10 bytech je větší než fixní náklady na provoz jednoho družstva o 100 bytech.

  Abych předešel podezření, tak uvádím, že jsem nikdy nebyl v bytovém družstvu zaměstnán, jen mám nějaká bytová družstva a SVJ za klienty a tak mohu porovnávat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil FrantaK (bez ověření), 11. Říjen 2009 - 9:08

  Vážený pane Pavle,

  je velmi zajímavé, co uvádíte. Rozbití velkých bytových družstev je faktem, který přece není důsledkem ZoVB. Nebo jsem špatně četl? Nebo je důsledkem jiného zákona?

  Bytová družstva jsou i na západ od Prahy, ta přece nebylo nutné „transformovat“.

  FrantaK

  Vložil Pavel, 11. Říjen 2009 - 9:14

  Rozbití družstev není přímo důsledkem 72/1994 Sb. ale 42/1992 Sb. Nicméně je to od stejných autorů s cílem, jaký jsem uváděl.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil FrantaK (bez ověření), 11. Říjen 2009 - 9:19

  S tím cílem rozbití bytových družstev by se dalo polemizovat. Původní družstva, resp. jejich zaměstnanci, vykonávají ve většině případů správu domů, převážně těch, která měla jejich družstva ve vlastnictví. Bylo-li by tomu tak, efektivita správy domů by prakticky zůstala. Ale zase tak podrobné znalostni nemám.

  Vložil Vymahač (bez ověření), 5. Říjen 2009 - 8:38

  „Mezi společné prostory patří vnější plášť budovy“

  Bylo by to pěkné a logické, ale takto jasně to zákon bohužel neříká, aspoň o tom nevím.

  Vložil Pavel, 5. Říjen 2009 - 8:58

  Vnější plášť budovy samozřejmě není společným prostorem, ale je společnou částí domu podle § 2/g ZoVB. K tomu lze dospět jak gramatickým tak teleologickým výkladem tohoto ustanovení.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Mára01 (bez ověření), 5. Říjen 2009 - 9:06

  přesně tak jsem to myslel. Každopádně je snad logické, že každý vlastník nemůže být odpovědný za zateplení. Měl by snad zateplovat jen někdo a to ještě jen kolem svého okna. To je přece nesmysl. Za fasádu prostě odpovídá představenstvo SVJ. Klíčové je usnesení po schůzi vlastníků. Já to nechal odhlasovat, prošlo nám to a dnes prostě začínáme projekt.

  Vložil Pavel, 5. Říjen 2009 - 10:30

  Je to nejen logické ale i podle ZoVB.

  Někteří však hledají „argumenty“, že to nejde. Nevím, zda to myslí vážně, nebo jen spamují a mají radost, že takové výmysly někdo bere vážně.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 11. Říjen 2009 - 2:36

  Ohledně toho, zda SVJ může či nemůže být stavebníkem, jasně hovoří i stavební zákon po poslední novelizaci:

  § 110
  (1) Žádost o stavební povolení obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách.
  (2) K žádosti stavebník připojí
  a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí; je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, připojí také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu,
  (...)

  Shodně s panem Pavlem se domnívám, že čistě teoretické úvahy, založené na nereálných situacích nebo absurdních předpokladech, slouží nejspíše jen pro ukrácení dlouhé chvíle některých diskutujících.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".