Zásah do společných částí domu a sjednání nápravy

Vložil Karel82 (bez ověření), 28. Listopad 2020 - 13:45 ::

Dobrý den,

jsme společenství o 5ti bytových jednotkách a jedné nebytové jednotce. Majitel nebytové jednotky, skrze které vede přívod studené vody odstranil skleněné výplně své jednotky naschvál – čili dle našeho Prohlášení vlastníka zasáhl do společných částí domu. Doporučeným dopisem (který převzal) byl o neoprávněném zásahu vyzván ke sjednání nápravy do určitého dne, což se ale nestalo a ani nijak na dopis nereagoval. V dopisu mimo jiné bylo zmíněno, že pakliže se náprava z jeho strany neuskuteční, opravu provede SVJ s přeúčtováním nákladů na jeho osobu. Mimo jiné již několik měsíců tento majitel neplatí do fondu oprav.

Dům je nyní s přicházející zimou ohrožen tím, že vedení vody v blízkosti jednoho z oken může zamrznout a tím vznikne havárie.

Aby se předešlo havárii, SVJ musí dům zabezpečit a pak následně částku vymáhat.

Mé dotazy:

 1. Očekávané náklady na zabezpečení jsou 20.000Kč, avšak výbor může rozhodnout max do částky 4000Kč (to ale neplatí v souvislosti s havárií – která se ale prozatím nestala). Je možné aby výbor o tomto rozhodl bez nutnosti nadpoloviční nebo 2/3ho schválení vlastníků jednotek?
 2. Je možné společný fond oprav použít na právnickou výpomoc v této věci?

Ve stanovách je zmíněno, že vymáhání dluhu do fondu oprav je možné řešit právní cestou – kde náklady na vymáhání dluhu vč. nákladů na soud půjdou za tímto dlužníkem, ale nic jiného ve věci výše zmíněné.

Problém je že čas letí, venku přituhuje a je třeba řešit co nejdříve. Jakákoliv výzva věc protahuje o dny/týdny a voda může mrznout…

Děkuji Karel

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Rychlé řešení (bez ověření), 28. Listopad 2020 - 20:48

  „výzva věc protahuje o dny/týdny“

  … a soudní řešení o roky až desetiletí.

  Vložil Petr, 28. Listopad 2020 - 16:55

  "… Majitel nebytové jednotky, skrze které vede přívod studené vody odstranil skleněné výplně své jednotky … dle Prohlášení vlastníka zasáhl do společných částí domu. Doporučeným dopisem (který převzal) byl … vyzván ke sjednání nápravy do určitého dne, což se ale nestalo a ani nijak na dopis nereagoval. V dopisu mimo jiné bylo zmíněno, že … .

  Mimo jiné již několik měsíců tento majitel neplatí do fondu oprav.

  Dotazy: … Očekávané náklady 20.000Kč, avšak výbor může rozhodnout max do částky 4000Kč (to ale neplatí v souvislosti s havárií – která se ale prozatím nestala). Je možné aby výbor o tomto rozhodl bez nutnosti nadpoloviční nebo 2/3ho schválení vlastníků jednotek?

  Je možné společný fond oprav použít na právnickou výpomoc v této věci?

  Ve stanovách je zmíněno, že vymáhání dluhu do fondu oprav je možné řešit právní cestou – kde náklady na vymáhání dluhu vč. nákladů na soud půjdou za tímto dlužníkem, ale nic jiného ve věci výše zmíněné".

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Sklenění výplň jednotky je zřejmě opravdu společná část (předpokládám, že má Prohlášení k dispozici aby se nevymlouval, že neví co je společné a co „jeho“), ale nevím jak by mohla chránit přívod studené vody před mrazem.

  Pokud chcete zajistit vymáhání nákladů na vymáhání dluhu, musíte mu dle O.S.Ř zaslat předžalobní upomínku.

  Na neplacení příspěvků správy domu a pozemku dle NOZ (dle vás fond oprav) bych podal žalobu č. 2.

  Zkuste hlasování Per rollam bez svolávání schůze.

  Pokud znáte NV „o úpravě některých záležitostí … byt. spoluvlastnictví“, tak do správy domu a pozemku spadá „uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají ze stanov… a usnesení shromáždění vlastníků jednotek“

  Nemyslím, že je nutno aby žalobu sepsal právník. Není ani jisté, zda najdete právníka který se orientuje v příslušné části NOZ. Ale jistě najdete právníka, který svoje služby bez záruky úspěchu nabídne.

  Vložil 54321 (bez ověření), 1. Prosinec 2020 - 5:33

  Každý právník nabídne služby za ne velké peníze, ale ono se to bude nabalovat. Vím o tom své. Žalobu si můžete sepsat sám, ale nejdůležitější je petit, takže na to bacha, nedělala bych to. Pak narazíte na samosoudce, který říká, že dnes KS soudí většinou SVJ, ale naprosto nezná zákony. Což jsem zažila v Ústí n.L. Obrátila jsem se na soud s nesouhlasem odhlasování úvěrové smlouvy bez podmínek úvěru, s tím, že smlouva byla uzavřena před tím, než se o ni vlastníci dozvěděli, že jsme nebyli seznámeni s podmínkami úvěru, že nám bylo tvrzeno, že za úvěr člen SVJ neručí, což jsem chtěla dokázat nahrávkou, že do smlouvy máme možnost jen nahlédnout bez možnosti opisování a fotografování což naše stanovy nezakazují, že smlouva nebyla odhlasována potřebným počtem hlasů, že úvěr byl sjednán i na soukromé části domu, tedy na okna a balkony ve vlastnictví jednotlivých majitelů. Co myslíte? Soudkyně uvedla, že jsme se na soud obrátili dle oz § 1209 a ve spojitosti s § 1221 vše odsoudila s § pro spolek. Soudkyně odsoudila že SVJ může opravovat soukromá okna a balkony, že toto budou vlastníci platit dle podlahové plochy, že se hlasovalo o soukromém majetku, že úvěr byl sjednán i na soukromé části domu, nejen NV 366 § 14 to nedovoluje. 2× advokát žádal soudkyni o úvěrovou smlouvu, neboť to byl předmět sporu a neměli jsme ji k dispozici, SVJ odmítlo nás s ní řádně seznámit. Soudkyně nevyhověla. Při jednání nechala advokátku SVJ pouze přečíst datum uzavření smlouvy. Samozřejmě, že datum se o rok lišilo. Smlouva měla být uzavřena 18.12.2018, ale dodatek ke smlouvě už byl uzavřen 5.12.2018. Po­vinností soudkyně je dle o.s.ř. aby listinné důkazy přečetla sama. Hned jsem věděla, že advokátka lže, ale také jsem věděla, že spravedlnost zde nemá šanci. I kdybych to napadla, tam by mi to soudkyně stejně přešla mlčením jako jiné věci. Upozornění, že úvěr nebyl odhlasován potřebným počtem hlasů přešla jak krajinu pohledem. Soudkyně se musí zabývat všemi předloženými důkazy. Připadala jsem si jak za socialismu, dovolila aby o soukromém vlastnictví rozhodovalo SVJ, ne majitel. Můj advokát mlčel, jediné co řekl, když jsem soudkyni oponovala – odvoláme se. Měl málo znalostí o SVJ, ale ještě si chtěl přivydělat dalším jednáním. Soudkyni bylo jasný, že přestřelila. Po půl roce jsem zjistila, že odvolání nebylo zasláno VS. Stěžovala jsem si u předsedy, až pak laskavě spis přeposlala. Určitě si byla vědoma, že rozhodla zcela proti zásadám demokracie, kdy vlastnické právo je nedotknutelné. Doufala, že než bude odvolání, tak bude stavba provedena, což by bylo pro nás složitější, byly by do toho zataženy třetí osoby, uhrazení fa. Našla jsem jiného advokáta, ale hlavně jsem studovala vše sama. Odvolali jsme se. Mezitím bylo vydáno stavební povolení i na soukromá okna a balkony. Odvolala jsem se a během chvilky bylo povolení zrušeno, pro špatné odhlasování, zásah do soukromého vlastnictví a plno dalších pochybení. Úřednice udělala v mžiku práci za soudkyni, když soud se vleče již pře 2 roky. Ale vše bude pokračovat u VS v Praze. Myslím, že jediný § 1221 mi to vyhraje, ale samozřejmě, že bylo porušeno mnoho jiných § oz, zákonů, Listina základních práv a svobod. Komentář k § 1221: Právní úprava společenství vlastníků není komplexní a uzavřená. Zákonodárce nechává úpravu ve značném rozsahu jako dispozitivní, klade tedy důraz na to, aby si vlastníci jako členové společenství sami upravili vzájemná práva a povinnosti. Zákonodárce proto předpokládá, že podstatná část pravidel práv a povinností může být a zpravidla i bude určena stanovami společenství. Pravdou je, že zákon v části o společenství např. vůbec neřeší organizační záležitosti, např. existenci jednotlivých orgánů společenství (s výjimkou shromáždění), způsoby svolávání orgánů, jednání a rozhodování těchto orgánů. Ustanovení o spolku budou za podmínek zmíněných v tomto výkladu přiměřeným způsobem použitelná pro společenství (viz též další výklad). Z uvedeného vyplývá, že teprve když ani zákon, ani stanovy (nejsou-li v rozporu se zákonem) konkrétní úpravu neobsahují, odkazuje zákonodárce na úpravu spolků v § 214–302. Při aplikaci ustanovení o spolcích bude tedy možné využít komentář a judikaturu k příslušným ustanovením právní úpravy spolkového práva. Jak bylo uvedeno výše, vyjmenované oblasti spolkového práva lze aplikovat pouze přiměřeně, a to s ohledem na specifický účel společenství vlastníků a na jeho omezenou právní subjektivitu. V některých případech bude aplikace velmi omezená, někdy zřejmě zcela vyloučená. Možná toto někomu pomůže, jak jsem napsala, někteří soudci nesoudí dle zákonů, ale dle toho jak se vyspí. Oni za nic nezodpovídají, nikdo je nemůže postihnout za špatně odvedenou práci. Oni mohou mít prostě jiný právní názor, za což se může skrývat třeba i úmyslně chybně vedené jednání, nedodržování o.s.ř., chybná rozhodnutí. Je těžké se soudit, člověk se musí vzdělat a nespoléhat na advokáta, nenechat si nakakat na hlavu. Vše špatné, je k něčemu dobré. Co vás nezabije, to vás posílí. Sice mne to stálo plno času, čtení různých rozsudků, zákonů atd., ale vzdělanost vám jen zvyšuje sebevědomí, už nejsem za puťku, která se stydí mluvit před 50ti lidmi, vím, že mám odhodlání a sílu. Mohu se s klidem kouknout do zrcadla a ne si učůrávat v koutku strachy :-)))))

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".