zápis ze shromáždění SVJ

Vložil Kohoutová (bez ověření), 2. Listopad 2011 - 23:31 ::

Dobrý večer, od schůze členů SVJ uběhlo již pět a půl měsíce, i přes neustálé urgence nám doposud (členům SVJ) nebyl zaslán zápis, ani nebyla provedena změna v OR (byly odhlasovány změny ve stanovách a byl volen nový výbor). Co můžeme udělat, aby nám nepropadla půlroční lhůta případného napadení zápisu u soudu z důvodu nesouhlasu se zněním tohoto zápisu? Do uplynutí této lhůty nám zbývá necelých 14 dní…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Václav doplnění (bez ověření), 4. Listopad 2011 - 12:34

  Dobrý den paní Kohoutová, nevím jaké máte ve Vašem SVJ schváleny stanovy, ale v čl. VII odst 17) a 18) přílohy NV č. 371/2004 Sb., je jednoznačně uvedeno, že z jednání shromáždění se pořizuje zápis a co musí tento obsahovat. Bohužel NV ani ZoVB neuvádí do kdy má být zápis vyhotoven. Což znemožňuje přímo využít §11 odst. 3 ZoVB. Jestli-že, ale máte svědky nebo podklady, které dokazují, že jste výbor SVJ žádala o nahlédnutí do Zápisu ze zmíněného shromáždění, tak bych neváhal a podal žalobu, že jste byla výborem SVJ poškozena ve Vašich právech na základě čl. XIV odst. 1 písm. f). V žalobě bych pak soudu navrhl vydat rozsudek ve znění, aby výbor SVJ do data XY Zápis ze shromáždění předložil a zároveň, aby soud s ohledem na vaše právo dle §11 odst. 3 ZoVB, které Vám bylo nečinností výboru SVJ upřeno, stanovil přiměřenou lhůtu do které mohou přehlasovaní členové Vašeho SVJ proti přijatým rozhodnutím uvedeným v Zápise požádat soud, aby o těchto přijatých rozhodnutích rozhodl.

  Hodně zdaru Venda

  P.S.: Já bych osobně žalobu podal i kdybych výbor SVJ žádal jen ústně a v ruce bych fakticky neměl žádný „papír“. V případě žaloby musí totiž žalovaný (zde SVJ) doložit, že Vaší žádosti vyhověl a tak se bude muset výbor SVJ vytasit se Zápisem.

  Vložil Kohoutová (bez ověření), 4. Listopad 2011 - 11:38

  Děkuji všem za komentáře, uvidíme, jak to všechno dopadne…

  Vložil Petr82 (bez ověření), 4. Listopad 2011 - 8:39

  My teda všechno zveřejnujeme na wqebu SVJ vč. všech komentářů a podkladů. Jestli někdo něco tají a zamlžuje je to podezřelé a určitě bych jako majitel bytu podnikl příslušné kroky, ale známe lidi jak dokáží jen nadávat na chodbách a vyvynout činnost nějkaou to už nechtějí vždy se musí najít někdo kdo to bude celé organizovat.

  Vložil broučil (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 7:07

  Neuvedla jste, z čeho u vás vyplývá povinnost zasílat členům zápis ze schůze. Vyplývá to snad z vašich stanov? Pokud máte na mysli zapsat do rejstříku nově zvolené členy výboru, tak si děláte zbytečné starosti. Pokud to nebyla první schůze, tak zápis není povinný. Můžete zde napsat jaká změna stanov a volba koho vás tak rozčílila?

  Vložil Kohoutová (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 8:43

  Měla jsem za to, že pokud jsou změněny stanovy, musí být zaneseny tyto nové stanovy do OR. Jedná se mimo jiné o změnu v počtu členů výboru. Jinak výbor nám nechce nechat ani nahlédnout do zápisu (prý není ještě stále „hotový“ – jejich vlastní vyjádření…).

  Vložil Xylofon (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 8:10

  Za předpokladu, že platí vzorové stanovy, laskavě se podívejte na článek VII, odst 17, v konjunkci s článkem XIV, odst. 1f. Zaslání může být forma nahlížení. X.

  Vložil lolek (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 2:00
  • cit.„…nebyla provedena změna v OR…“
   • já rozumím o co jde. Zjevně máte „tuchu“, že zápis ze Shromáždění není „košér“ nebo dokonce může být zfalšovaný. Záleží na tom jakou máte podporu Vlastníků-BJ. Protože pokud Výbor nechce slyšet na to, že porušuje §32/3 ObchZ pak mu zjevně není NIC svaté a je třeba se ho zbavit – svoláním Shromáždění jehož bodem bude „defenestrace“

  lolek

  Vložil Kohoutová (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 8:44

  ano, přesně o tohle se mi jedná… obávám se, že svolat shromáždění do tohoto data (konce půlroční lhůty) už asi bohužel nestihneme – no, naše chyba…

  Vložil lake, 3. Listopad 2011 - 9:19

  Paní Kohoutová, s čím si vlastně lámete hlavu? Někteří z vás přece na shromáždění byli. Není-li k dispozici řádný zápis, průběh shromáždění je možno rekonstruovat podle svědectví účastníků. Takže si napište zápis sami podle pozvánky a podle toho, co si o průběhu pamatujete.

  Uveďte na konci, že prezenční a hlasovací listiny má výbor a odmítá je předložit. Uveďte, že výbor nevypracoval zápis nebo odmítá jej členům předložit. K tomu uveďte data, hodiny a jména osob, které žádaly o nahlédnutí do zápisu a bylo jim to odmítnuto. Zápis podepište a rozešlete všem členům SVJ. Od toho okamžiku bude platný váš zápis, protože žádný jiný zřejmě neexistuje.

  Členové vámi zvoleného výboru jsou líní lemplové, kteří

  • nebyli schopni splnit zákonnou povinnost vložit nové znění stanov do rejstříku,
  • nebyli schopni za půl roku oznámit rejstříkovému soudu složení výboru,
  • nevypracovali zápis ze shromáždění, a nejsou schopni dát jej k nahlédnutí.

  Pokud vaše stanovy umožňují odvolat výbor během funkčního období, prostě svolejte shromáždění a zvolte si odpovědnější zástupce. Pokud takovou možnost stanovy nepřipouštějí, pak máte koho jste si zvolili …

  lake

  Vložil hana 1955 (bez ověření), 7. Listopad 2011 - 14:03

  ..... a nebo je to záměr výboru. Přeci co je psáno, to je dáno! Ale pokud se prudič uklidní a problém vyšumí, tak je takový zápis daleko flexibilnější, řečeno dnešním moderním slovem, když třeba ani neexistuje. Jedná se o běžný zápis, beze změn stanov, výboru apod.

  Má zkušenost z letošní schůze je, že předseda mimo jiné na mou výtku ohledně hospodaření s penězi se odvolal na rok a půl starou schůzi (leden 2010) a operoval se souhlasem shromáždění s neomezeným nakládáním s financemi. Po mém výpadu, že tato vyjímka byla udělena pouze na financování kotelny, mi bylo sděleno, že si špatně pamatuji. Na následné schůzi výboru 5.10.2011 jsem vznesla požadavak nahlédnout do zápisu z uvedené schůze 2010. Dosud mi nebylo umožněno! S výmluvami na nedostatek času mi chodí SMS od předsedy výboru. Na mou osobní návštěvu mi odvětí, že je právě na odchodu i v 8.00 večer.

  Vložil lolek (bez ověření), 7. Listopad 2011 - 12:51
  • cit.„…s čím si vlastně lámete hlavu…“
   • docela by mne zajímalo jak může tvrzení po půl roce „že něco bylo jinak“ změnit něco na tom, zda něco bude či nebude tak nebo onak. Jde tu jasně o neprůkaznost a nikoli lemplovství ale záškodnictví (proti-argumenty, že „není čas“ považuji za výmluvy protože tato agenda je běžně delegována na Správce-SVJ).
    Co bude dělat Vlastník tvrdící, že něco bylo hlasováno jinak a mající po půl roce či déle jen verbální podporu třeba jen 30%:
    já být předseda tak navrchnu „smír :))“: navrchnu Vlastníkovi, že na příštím Shromáždění budeme hlasovat o tom jestli se jeho problémem budeme zabývat. To je férová nabídka ne ? :))
   • prostě zde se jasně ukazuje co znamená pokud se neřídíme §10/4 a neukládáme listiny z nichž plynou právní účinky, že.

  • cit.„…Zápis podepište a rozešlete všem členům SVJ. Od toho okamžiku bude platný váš zápis…“
   • to by se jím musel někdo řídit víme. A kdo se jím má řídit? – je Výbor jako Statutární a výkonný orgán SVJ. Že zápis „…zřejmě neexistuje…“ „Lake“ jen věští a tím jen ukazuje „jak sednout na lopatu“. Zápis se klidně může objevit „až bude ta vhodná chvíle“ nebo „až nastane ten správný okamžik“ nebo „tehdy až se to hodí“ – možná i vyhotovený nyní a podepsaný se zpětnou platností. Variant je mnoho.

  Nerozporuji „Laka“ ale to jaká je „průkaznost listin v SVJ“ které zakládají právní účinky a jak a kdo v SVJ respektuje např §31 ZoÚ nebo jiné listiny obdobného charakteru (smlouvy …)

  lolek

  Vložil Revizor Josef (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 9:20

  „Od toho okamžiku bude platný váš zápis“

  To samozřejmě nikoliv.

  Vložil Radka Gazdosova (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 9:42

  Dobrý den, tak tohle mě zajímá. Bývalý předseda mi taky zanechal 2 rozdílné zápisy z jedné schůze. Jeden je podepsaný a jeden je nepodepsaný.Ten NEPODEPSANÝ mi předal na základě předávacího protokolu podkladů BD,a ten podepsaný (odlišný) se vrátil z RSTS úvěrové společnosti. Takže co si o tom vlastně myslet? Když jsem se ho ptala,že zápisy ze všech schůzí,které jsme měli jsou nepodepsané,tak mi odvětil,tak mi je pošli a já Ti je podepíšu,když o to tak stojíš. Takže holubník.Můžete teda objasnit,jak to vlastně je? Já mám nyní všechny zápisy ze schůzí,které za moji působnost byly ,řádně podepsané 4 lidmi.

  Vložil Revizor Josef (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 8:51

  Půlroční lhůta je pro podání žaloby proti rozhodnutí shromáždění, nikoliv na svolání shromáždění.

  Žalobu můžete podat i v případě, že nemáte zápis. Zápis si na Váš podnět vyžádá soud.

  Vložil Kohoutová (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 15:12

  Ano, ale abychom mohli odvolat výbor, musíme svolat shromáždění. Jelikož nám zbývá cca 14 dní do půlroční lhůty, musíme i tuto schůzi svolat do této doby. Co se týká té žaloby, tak to moc nechápu – jak můžeme podat žalobu, když nevíme, co je v zápisu uvedeno? Máme pouze tušení, takže na tomto základě žalobu opravdu nepodáme.

  Vložil Anonymus (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 17:40

  Upozorňuji, že od vyvěšení do shromáždění musí uběhnout alespoň 14 dni…

  Vložil Kohoutova (bez ověření), 3. Listopad 2011 - 19:24

  Ano, ale pokud by to svolal někdo, kdo má podpis minimálně 25% členů SVJ, tak musí svolat schůzku do 30 dní od písemného oznámení výboru SVJ – platí zde i tato varianta 14 dnů předem?

  Vložil lake, 4. Listopad 2011 - 6:21

  Paní Kohoutová, pletete dohromady dvě různé záležitosti.

  • Zápis z minulého shromáždění a platnost na něm přijatých usnesení je jedna věc.
  • Odvolání členů výboru, kteří byli na tomto shromáždění zvoleni, je zcela jiná věc, která nijak nesouvisí s tou první (ani časově).

  Pokud se snad domníváte, že odvoláním řádně zvoleného výboru zneplatníte všechna tehdy přijatá usnesení, mýlíte se. Naopak se dá říci, že odvoláním členů výboru potvrdíte, že shromáždění se před půl rokem konalo, že bylo usnášeníschopné a že se na něm platně hlasovalo minimálně o výboru.

  Usnesení přijaté na shromáždění před šesti měsíci – je-li určité a srozumitelné – zůstává v platnosti. Je-li naopak usnesení neurčité a nesrozumitelné, (to jest nelze jednoznačně rozpoznat ani s pomocí výkladu co bylo jeho obsahem a jakou vůli společenství vlastně vyjádřilo) je neplatné podle § 37 ObčZ.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".