​Žaloby na členy výboru SVJ – reálná situace, nebo zbytečné strašení?

Vložil JaVa, 20. Listopad 2019 - 15:17 ::

V současné době narůstá počet případů, kdy členové SVJ nebo bytových družstev nespokojení s fungováním uvnitř společenství chtějí řešit problémy soudní cestou a nalézt viníka. Často se totiž domnívají, že výbor či představenstvo nepracuje spolehlivě, dostatečně profesionálně a kvůli tomu vznikají společenství, a tedy i jeho členům, zbytečné náklady. „Je třeba uvést, že s takovou žalobu mohou členové SVJ uspět. Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, totiž zakotvil odpovědnost členů volených orgánů právnických osob za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce,“ upozorňuje právník Mgr. Jan Eisenreich z portálu svjpravnik.cz a pokračuje: „Občanský zákoník doslovně v § 159 uvádí, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřenými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

https://okolobytu.cz/…ne-straseni/

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 13:41

  V případě SVJ neexistuje možnost podat členskou žalobu jako u družstev (úspěšně uplatňováno zejména u s.r.o. a a.s.). Teoreticky by mohla být uplatněna reflexní škoda, ale jen v teorii, všechny právní názory, které jsem četl, se přiklánějí k nemožnosti reflexní škodu uplatnit v podmínkách SVJ.

  Takže jediný nástroj, který vlastníci mají, odvolat výbor, zvolit nový výbor a ten pak může o náhradu škody zažalovat bývalé členy výboru.

  Vložil Vlastnice (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 13:55

  „jediný nástroj, který vlastníci mají, odvolat výbor“

  Píšete, že vlastník může odvolat výbor a zvolit nový, který bude žalovat bývalé členy výboru o náhradu škody.

  Tuto práci u Vás objednávám. Já chci odvolat výbor, vy víte jak. Určitě se domluvíme.

  Vlastnice

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".