Zákonné opatření Senátu o daních § 4 a § 19

Vložil Pavel, 1. Říjen 2013 - 23:41 ::

V současné době se v Senátu projednává zákonné opatření Senátu o daních jako senátní tisk 184. Je to výživné čtení o 516 stranách.

Stávající § 4/1/zg o osvobození se navrhuje jednak značně zjednodušit a navíc hodně rozšířit:

"§4/1 zf) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku

 1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě,
 2. osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě,"

Osvobození by se tak vztahovalo nejen na částky za údržbu, opravy a technické zhodnocení ale i na vlastní správu.

Zároveň se zrovnoprávňuje postavení členů SVJ, kteří jsou právnickou osobou se členy SVJ, kteří jsou fyzickou osobou a to osvobozením v § 19/1/c:

„V § 19 odst. 1 písmeno zo) zní: „zo) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě.“.“

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 2. Říjen 2013 - 6:52

  Bude-li toto schváleno, pak osvobození od daně nebude rozšířeno, nýbrž zúženo.

  Tím se mezi vlastníky jednotek(1994) a v současných SVJ(2000) znemožní např. běžná praxe, kdy stavebník podkrovních bytů vybuduje v domě společný výtah svým nákladem. Totéž nastane při zvýšení domu nástavbou o jedno patro: nové hlavní nosné konstrukce včetně zateplení, oken a schodišť do nejvyššího patra se stanou společnými částmi domu; znalec určí hodnotu těchto nových společných částí a všichni dosavadní vlastníci jednotek uhradí daň.

  Vytvoření nové věci nespadá pod správu domu definovanou v § 9 ZoVB. Totéž platí pro jakékoliv technické zhodnocení domu (nad 40000 Kč). Přitom současné znění §4 písmene zg výslovně uvádí mezi osvobozenými příjmy rovněž „technické zhodnocení společných částí domu“.

  Zlepšení či rozšíření majetku financované nad rámec spoluvlastnického podílu bude tedy podléhat zdanění jako nepeněžní příjem vlastníka jednotky. Týká se všech nynějších 55000 SVJ i domů s jednotkami(1994), ve kterých SVJ nevzniklo.

  Stát nás prostě obere i za to, že zlepšujeme vlastní majetek.

  lake

  Vložil Zdenek 22, 2. Říjen 2013 - 8:02

  Pokud to správně chápu, o tom, zda NOZ bude účinný i na stávající SVJ, rozhodne nepřímo FÚ, a to jistě velmi rychle.

  Vložil Pavel, 2. Říjen 2013 - 8:36

  Zdenku,

  o tom, zda bude NOZ v části bytové spoluvlastnictví použitelný pro stávající SVJ nebude rozhodovat tento senátní tisk.

  Všechny osoby s právnickým vzděláním potvrzují, že NOZ v části bytové spoluvlastnictví se na stávající SVJ vztahuje. Taková je realita. Nechci posuzovat, zda je to správné, nejsem teoretik.

  Samozřejmě to šlo napsat mnohem lépe. Ale NOZ je takový jaký je. Navíc oddíl Bytové spoluvlastnictví byl násilně narván do NOZ na poslední chvíli bez řádného připomínkového řízení a napsali ho autoři, kteří se problematikou SVJ nikdy nezabývali. No kdyby to byla jediná nejasnost v NOZ, tak by to bylo vynikající.

  Já se konsenzuálním stanoviskem právnické obce budu pouze řídit. Jednak to říkají osoby, které na zkoumání tohoto problému mají více času než já, jednak je to výhodnější.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Zdenek 22, 2. Říjen 2013 - 8:51

  Pane Pavle,

  já nemám problém, jak jste přiléhavě nazval, s „konsenzuálním stanoviskem právnické obce“ ohledně účinnosti NOZ na stávající SVJ.

  Můj příspěvek byl adresován těm, kteří s tímto stanoviskem problém mají. Pokud v daňové oblasti toto konsenzuální stanovisko potvrdí nepřímo i FÚ svým přístupem k poplatníkům (vlastníkům jednotek), rozhodnou tak jistě se vší vážností a odpovědností, protože půjde o peníze do státní pokladny.

  Vložil Pavel, 2. Říjen 2013 - 9:13

  Zdenku,

  nesdílím Váš optimismus ohledně rychlosti ze strany FÚ.

  Kontrolu roku 2014 zahájí nejdříve v 4/2015.

  Jak je znám, určitě nebudou rozlišovat nějaká stará a nová SVJ. ZDP zná pouze jeden druh SVJ a jejich členové budou osvobozeni podle § 4 a § 19.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".