Zákonná lhůtu, vyjádření k přístupu do společných prostor SVJ pro výstavbu lešení

Vložil Vlastnik2020, 19. Duben 2024 - 20:09 ::

Dobrý den,

dovoluji se informovat na níže uvedené.

1) Otázka: Jaká je zákonná lhůtu pro zaslání odpovědi našeho SVJ na již doručenou email žádost sousedního SVJ o povolení vstupu do našich společných prostor (přístupu na zahradu našeho SVJ) pro výstavbu lešení k provedení zateplení stěny jejich domu?


Poslali už i projekt zateplení jejich stěny a návrh závazného souhlasu se vstupem na naší zahradu. Jejich návrh je koncipován jako náš jednostranný souhlas s přístupem na naší zahradu pro provedení výstavby lešení a zateplení jejich stěny.

Ale spravedlivější by bylo vyjednat písemnou dohodu o vzájemném přístupu. Tzn. i dohodu o výstavbě lešení do jejich společných prostor SVJ, protože bychom pak mohli zateplit zase naši obvodovou zeď z jejich pozemku.

2) Otázka: Jak dlouho může dle zákona platit taková dohoda o souhlasu k vzájemnému vstupu na pozemky SVJ (zahrady)?

Pro případ, že by po podepsání vzájemného přístupu sousední SVJ stavělo lešení a zateplovalo již v roce 2024 a naše SVJ třeba až příští rok, 2025.

3) Prosím o nějaký vzor smlouvy, ve smyslu povolení vstupu do společných prostor SVJ za povolení vstupu do společných prostor SVJ za účelem výstavby stavebních prvků pro provedení stavebních úprav.

Děkuji za odpověďi, přeji pěkný den.

 • vstup na cizí pozemek
 • zateplení z cizího pozemku

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Ecdous (bez ověření), 2. Červen 2024 - 16:41

Dobrý den,

vzhledem k již realizované diskuzi, přeposílám výňatek z rozsudku dle kterého by soud v zásadě postupoval. Přihlížel by ale i k dalším aktuálním okolnostem Vašeho případu.

Profipravo.cz – Ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 4/2012 14.07.2012 Rc 51/2012

Zřizovat části stavby (např. zateplení zdi, balkony apod.) zasahující do prostoru nad sousedním pozemkem bez právního důvodu není přípustné.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1000/2010

VÝŇATEK z rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1000/2010:

* Odvolací soud odlišně od soudu prvního stupně posoudil nutnost provedení opravy a zateplení zdi domu žalobců a navazující uložení povinnosti žalovanému umožnit žalobcům vstup na jeho pozemek podle § 127 odst. 3 občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Odvolací soud dospěl k závěru, že je třeba respektovat vlastnické právo žalovaného. Zateplení zdi, která se nachází na samé hranici pozemků účastníků, by znamenalo trvalé omezení žalovaného (došlo by k zúžení jeho pozemku a prostoru atria). Takové omezení – rozšíření stěny do prostoru žalovaného – by bylo neúměrným zásahem do vlastnického práva žalovaného, neboť za součást pozemku je třeba považovat i vzdušný prostor nad tímto pozemkem a i tento prostor náleží vlastníku pozemku. Z těchto důvodů nelze za účelem zateplení zdi žalobcům přiznat právo na vstup na pozemek žalovaného podle § 127 odst. 3 obč. zák. … *

KONEC VÝŇATKU

Odkaz na celý rozsudek:

https://profipravo.cz/index.php…

Vložil Novy (bez ověření), 23. Duben 2024 - 13:47

Dobrý den.

Prosím upřesněte:

 • jestli se v případě zdi sousedního domu jedná o

  zeď na samé hranici pozemku. Tzn. jestli zeď sousedního domu SV tvoří hranici s vaším SV. tzn. se zahradou u vašeho SV.

 • rozměry zdi, kterou chtějí zateplovat
 • jaká bude tloušťka (síla) zateplení v cm?

Děkuji.

Vložil Vlastnik2020, 23. Duben 2024 - 19:16

Díky.

1. Ano, zeď sousedního SVJ je na hranici pozemku. Vlastně tedy tvoří tu hranici. Tato jejich zeď je „nalepená“ na celý bok našeho domu a dále pokračuje až přes skoro celou naší zahradu.

2. Rozměry jejich zdi k zateplení přibližně 25 m výšky na 6 metrů šířky. Přesně bych musel změřit, nemám z tohoto pc k dispozici. Případně doplním ještě přesnou informaci.

3. Jestli si správně vzpomínám asi 20 cm síly zateplení. Nevím přesně, nemám projekt teď přímo k dispozici.

Děkuji za odpověďi, přeji pěkný den.

Vložil Novy (bez ověření), 24. Duben 2024 - 15:58

Dobrý den.

Děkuji za reakci.

Už z Vašeho úvodního příspěvku jsem tušil, že se jedná o tuto situaci, proto jsem dal ty doplňující otázky.

Prosím ještě o upřesnění:

 • má obvodová zeď vašeho SV (kolmá zeď na tu vaši boční zeď) okna z bytů?
 • kolik cm je bližší vnější rám oken vzdálen od místa rohu, tvořeného vaší obvodovou zdí a obvodovou zdí sousedního SV?

Děkuji.

Vložil Vlastnik2020, 25. Duben 2024 - 15:41

Ano, naše zeď směrem do zahrady má okna z bytů. Rám oken bude vzdálen zhruba do 2 metrů nevzpomínám si přesně /možná jen 1,8 m/ od hrany (rohu), kde se střetávají zdi.

Ještě mne napadlo, v minulosti jsme v SVJ přemýšleli o instalaci balkónů, tzn. zateplení zdi sousedního domu by nám vzalo min. 20 cm místa, nemohli bychom pak balkóny umístit až do ke stávajícímu rohu… Možná si v těch místech kde by mělo být zateplení vyjednat pro boční rozměry balkonů slabší vrstvu zateplení (např. 5 cm), třeba z lepšího izolantu…

Děkuji za odpověďi, přeji pěkný den.

Vložil Novy (bez ověření), 4. Květen 2024 - 15:21

Děkuji za odpověď. Odpovídám po delší době, předpokládám, že jste ještě nerozhodli.

V právní rovině navrhněte takový postup, který Vám umožní rychlý přístup k místům kde se stěny zdí dotýkají. Tak, aby se vaše SV i v budoucnu lehce dostávalo k hraně zdí, zejména do místa kde zdi vašeho SV svírají úhel 90 stupňů a tedy sousedí se zdí vedlejšího SV.

Do těchto míst může zatékat při chybně provedeném napojení na střeše, někdy i z bočních svislých míst. Zatéká často ještě před provedením zateplení a někdy dokonce i po provedení zateplení. Může pak dojít k situaci zatékání pod boční hranou (20 cm) zateplení, které by provedl vedlejší dům. Tedy v místech styku vaší zdi a jejich zateplení by docházelo k zavlhčování vaší zdi (pruh o šířce 20 cm). Proto je ideální vymezit tato místa pro rychlý přístup vašeho SV k případným opravám samotných zdí i opravám případného zateplení, pokud ho ještě nemáte na zdi do zahrady. V technické rovině by bylo ideální sousední SV s jejich zateplením vůbec nepouštět až přímo k hraně vaší obvodové zdi, do míst styku zdí – spár.

 • Má obvodová zeď vašeho SV již nějaké zateplení?

Jaký je současný stav v místech styku zdí? Jak velké mezery v mm ve spáře, objevuje se vlhkost, zatéká do míst mezi zdmi?

Předpokládám, že zeď sousedního SV je posunuta směrem za vaši boční stěnu směrem do zahrady. Tzn. na jedné straně pak vůbec nemají jejich boční zeď na boční zdi vašeho domu a naopak mají delší tu boční zeď vybíhající přes vaší zahradu , která tvoří hranici.

 • Je to tak?

V úvodním dotaze jste uváděl, že by i vaše SV chtělo zateplovat, tedy vaši zeď z jejich pozemku. Tzn. lze očekávat, že cokoli budete požadovat po sousedním SV, budou oni požadovat po vašem SV. Zvažte jestli trváte na zateplení vaší zdi z jejich pozemku, pokud by jste zateplovat nechtěli, bude vyjednávací pozice vašeho SV lepší.

 • Jaké jsou rozměry zdi, jaká je síla zdi a druh a stav materiálu u zdi kterou chcete zateplit?
Vložil Vlastnik2020, 12. Květen 2024 - 13:50

Děkuji.

„Má obvodová zeď vašeho SV již nějaké zateplení?“

Nemá žádné zateplení.

„Jaký je současný stav v místech styku zdí? Jak velké mezery v mm ve spáře, objevuje se vlhkost, zatéká do míst mezi zdmi?“

Pohledově – odhadem mezery ve spáře někde 2 mm až 3 mm. Zatékat by teoreticky mohlo, v našem SVJ si ale zatím nikdo na vlhkost v místech spáry nestěžoval. Vlhkost se údajně objevuje v některých bytech u sousedního SVJ, ale žádný důkaz z míst v okolí spáry nepředložili.

„Tzn. na jedné straně pak vůbec nemají jejich boční zeď na boční zdi vašeho domu a naopak mají delší tu boční zeď vybíhající přes vaší zahradu , která tvoří hranici.“

Ano, náš dům má odkrytu jednu boční stěnu, to je ta naše obvodová stěna k případnému zateplení.

„Jaké jsou rozměry zdi, jaká je síla zdi a druh a stav materiálu u zdi kterou chcete zateplit?“

Šířka naší odkryté obvodové (boční) zdi 1,9 m a výška 13,5 metrů, tedy ne ta obvodová zeď do zahrady, ta je na tuto kolmá. Síla-tloušťka zdi k zateplení 35 cm dole až cca. do 3 metrů nad zemí, měřeno. Vyšší patra údajně 30 cm, neověřeno. Zatím neměřeno v nejvyšších patrech. Cihlová zeď, tvrdé cihly staré přes 100 let, žádná vlhkost se v těchto místech zatím neprojevuje.

Děkuji za odpověďi, přeji pěkný den.

Vložil Justitianus, 24. Duben 2024 - 8:27

Vlastnik2020,

takže teprve po dvanácti příspěvcích v této diskusi se od Vás konečně dozvídáme, že nejde pouze o „vstup na pozemek“, ani o „přístup do společných prostor“, jak jste to nesprávně nazval. Jde o trvalý zábor pozemku. Jde o záměr souseda provést cizí stavbu, která by přečnívala nad váš pozemek.

Toto je ten hlavní problém. Otázka postavení lešení a úklidu zahrady je naprosto vedlejší. Sousední SVJ se z vás snaží vylákat souhlas se zřízením stavby nad vaším pozemkem. Takový souhlas ovšem vaše SVJ dát ani nemůže, jestliže není vlastníkem pozemku. Vy zřejmě netušíte kdo je vlastníkem, protože jste ten pozemek dvakrát označil jako „společný prostor“ ale jednou jako „pozemek SVJ“. Protiřečíte si.

Ať už jde o pozemek ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, nebo o pozemek ve vlastnictví právnické osoby SVJ, shodně platí toto: Zřizovat části stavby (např. zateplení zdi, balkony apod.) zasahující do prostoru nad sousedním pozemkem bez právního důvodu – tedy bez souhlasu a vypořádání vlastnických vztahů se sousedem – není přípustné.

Takže řešte v první řadě prodej pruhu pozemku pod budoucím zateplením. Máte tedy na sousední SVJ mocnou páku, která vám pomůže prosadit případné další vaše požadavky, spojené s § 1022 NOZ.

Justitianus

Vložil Vlastnik2020, 12. Květen 2024 - 15:18

Děkuji za odpověď.

Justitianus: „Vy zřejmě netušíte kdo je vlastníkem, protože jste ten pozemek dvakrát označil jako „společný prostor“ ale jednou jako „pozemek SVJ“. Protiřečíte si.

V úvodním dotaze jsem napsal:

„o povolení vstupu do našich společných prostor (přístupu na zahradu našeho SVJ)

Bylo tedy myšleno, že zahrada je společným prostorem, tedy místem na který mohou chodit všichni z domu (vlastníci z našeho SVJ, nájemníci, jejich známí apod.) a využívat tento prostor.

Dále jsem, v úvodním dotaze uvedl: „na zahradu našeho SVJ“ Tzn., uvedl jsem, že zahrada patří našemu SVJ.

Také v prohlášení vlastníka budovy je uvedeno:

„K vlastnictví jednotky č. XX dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti xxxx/yyyyy na společných částech domu s pozemkem p.č. XXX, v k.ú. XXXXX.“

Pozemek p.č. XX obsahuje i zahradu, zahrada je v katastrální mapě zakreslena jako pozemek našeho SVJ.

Justitianus: „Takže řešte v první řadě prodej pruhu pozemku pod budoucím zateplením.

Prodej pruhu pozemku je jedna z alternativ, zatím hodnotíme plusy, minusy různých alternativ. Pokud jeden z vlastníků našeho SVJ řekne nechci prodat podíl na zahradě, má sousední SVJ smůlu a pruh zahrady jim prodán nebude.

Pak je otázkou jestli by sousední SVJ mělo nárok na nějakou formu strpění z naší strany, služebnost? A jestli by pak museli souhlasit všichni vlastníci našeho SVJ?

Děkuji a přeji pěkný den.

Vložil Justitianus, 18. Květen 2024 - 5:11

Pane Vlastnik2020, píšete zase nějaké nesmysly.

 1. Neexistují žádní „vlastníci SVJ“.
 2. Zahrada NEPATŘÍ vašemu SVJ.

Uvedl jste to v úvodním příspěvku nesprávně. Pak jste napsal znovu stejný nesmysl: „… zahrada je v katastrální mapě zakreslena jako pozemek našeho SVJ“. Ne, není !!! Už se v tom konečně zorientujte. Vlastník pozemku je uvedený v katastru.

Služebnost je jedna z možností jak to řešit. Druhou možností je prodej pruhu 20 cm pozemku pod zateplením.

Neexistuje ovšem žádné „museli souhlasit“. To je protimluv. Buď budou vlastníci souhlasit, nebo nebudou souhlasit. V tom druhém případě by to mohl rozhodnout jedině soud.

Pokud jde o souhlas spoluvlastníků se změnou prohlášení, občanský zákoník je v tom nejednoznačný. Podle § 1169/1 (lex generalis) platí, že ke změně prohlášení se vyžaduje písemný souhlas vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se změna dotkne. Výjimka uvedená v §1169/2/c (lex specialis) však říká, že ke změně prohlášení postačí souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, týká-li se změna pravidel pro užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení.

Služebnost ovšem musí být zapsána v katastru. Jinak řečeno: služebnost „začne platit“ teprve jejím zápisem do katastru. Pro zápis do katastru jsou rozhodující požadavky katastrálního úřadu; zjistěte si jaký doklad bude KÚ požadovat k zapsání služebnosti části vašeho pozemku ve prospěch panující nemovitosti.


Justitianus


Dne 17.05.2024 v 19:00 jsem provedl tyto změny: úvodní oslovení a doplnění odpovědi k souhlasu všech spoluvlastníků pozemku 
Vložil Vlastnik2020, 17. Květen 2024 - 16:56

Děkuji za reakci.

Pane Justitianusi, odpovědi a otázku z předchozího vlákna:

Vlastníci SVJ mají spoluvlastický podíl i na pozemku-zahradě.

Vložil Vlastnik2020, 12. Květen 2024 – 15:18

jsem položil já, dokonce jako přihlášený, přezdívka „Vlastnik2020“.

Proč reagujete oslovením: „Pane Novy,“ ?


Justitianus: „Zahrada NEPATŘÍ vašemu SVJ“

A komu tedy zahrada patří?

Justitianus: "Neexistuje ovšem žádné „museli souhlasit“

Citace mé věty: „A jestli by pak museli souhlasit všichni vlastníci našeho SVJ?“

Tou větou bylo dotazováno jestli je zákonem dáno, že služebnost má být odsouhlasena všemi vlastníky, aby se začala platit = „jestli by museli odsouhlasit všichni vlastníci našeho SVJ?“ Navíc na konci té věty byl otazník, tzn. byl to dotaz. Doufám, že si rozumíme.

Děkuji a přeji pěkný den.

Vložil MartinII, 18. Květen 2024 - 0:06

"„K vlastnictví jednotky č. XX dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti xxxx/yyyyy na společných částech domu s pozemkem p.č. XXX, v k.ú. XXXXX.“

POZEMEK p.č. XX OBSAHUJE I ZAHRADU, která je v katastrální mapě zakreslena jako POZEMEK NAŠEHO SVJ"

„Pokud zahrada nepatří SVJ, komu tedy patří ?“

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zahrada (coby nemovitost) patří tomu, kdo je v katastru uveden jako „Vlastník“ (možnost ověřit si ve veřejně přístupném katastru na www.cuzk.cz).

Viz www.cuzk.cz Nahlížení, Vyhledání parcely, Obec xy, v „Název/kód katastrálního území“ vybrat pomocí šipky dolů „V“ Katastr (Část obce) což je problém pokud oficiální název Část obce neznáme jelikož v Praze např. oficiálně neexistuje hodně známá část Prahy „Spořilov“ který je rozdělen mezi jiné části Prahy.

Potom vložit navržený 5-ti místný Captcha kód, a vidíme: Vlastníci/jiní oprávnění Vlastnické právo

Závěr: U parcely o které je řeč je uveden Vlastník: SVJ Křivolaká 999, 27300 Dlouhá Lhota okr. Praha západ ?

O tom dost pochybuji. SVJ TVOŘÍ výhradně a pouze VLASTNÍCI jednotlivých jednotek v domě (přičemž tito jsou zároveň spoluvlastníky společných částí domu) a takto jsou v katastru u jednotlivých nemovitostí jmenovitě evidováni (uváděni). Nikoli tedy že by u pozemku pod domem, u dvoru, zahrady bylo coby vlastník uvedeno „SVJ Křivolaká 999, …“.

Dle 366/2023 Sb.,

§ 4

„Společnými částmi nemovité věci může být … také pozemek funkčně související se … správou domu a s užíváním jednotek … zejména … předzahrádky, parkovací plochy, dvory nebo …“.

Dokonce si dovoluji opravit vaše „nemovitost je v katastrální mapě zakreslena“ na „nemovitost je … evidována“.

Vložil Justitianus, 18. Květen 2024 - 4:34
 • MartinII: „SVJ TVOŘÍ výhradně a pouze VLASTNÍCI jednotlivých jednotek v domě …“

Martine, Vy jste to zmotal. Napsal jste nesmysl. Zkratka SVJ označuje právnickou osobu. Tato osoba má své identifikační číslo, je zapsána v rejstříku, může svým jménem nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

Vaše tvrzení že „SVJ tvoří vlastníci jednotek“ je pitomost. Pletete si právnickou osobu s jejími členy. Je zřejmé, že netušíte o čem píšete. To je úplně stejná chyba jakou zde od začátku diskuse předvádí Vlastnik2020.

Justitianus

Vložil MartinII, 24. Duben 2024 - 11:12

www.portalsvj.cz/…tavbu-leseni

Vložil Vlastnik2020, 19. Duben 2024 – 20:09 :: Stavební úpravy

… žádost sousedního SVJ o povolení vstupu do našich společných prostor (přístupu na zahradu našeho SVJ) pro výstavbu lešení k provedení zateplení stěny jejich domu?

… projekt zateplení jejich stěny a návrh závazného souhlasu se vstupem na naší zahradu … koncipován jako náš jednostranný souhlas s přístupem na naší zahradu

… vyjednat písemnou dohodu o vzájemném přístupu. … bychom mohli zateplit naši obvodovou zeď z jejich pozemku.

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zeď sousedního SVJ je na hranici pozemku.

Vložil Vlastnik2020, 23. Duben 2024 – 19:16

zeď sousedního SVJ je na hranici pozemku. … tvoří tu hranici. … jejich zeď je „nalepená“ na celý bok našeho domu a pokračuje až přes skoro celou naší zahradu.

Rozměry zdi k zateplení cca 25 m výšky x 6 metrů šířky.

… asi 20 cm síly zateplení.

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Přístup souseda na pozemek 13

Vložil Justitianus, 24. Duben 2024 – 8:27

teprve po 12-ti příspěvcích v této diskusi se dozvídáme, že nejde pouze o „vstup na pozemek“, ani o „přístup do společných prostor“… ale trvalý zábor pozemku a záměr souseda provést cizí stavbu, která by přečnívala nad váš pozemek.

To je hlavní problém… postavení lešení a úklidu zahrady je naprosto vedlejší. Sousední SVJ se snaží vylákat souhlas se zřízením stavby nad vaším pozemkem, který vaše SVJ dát ani nemůže, jestliže není vlastníkem pozemku.

Zřejmě netušíte kdo je vlastníkem, protože jste ten pozemek 2× označil jako „společný prostor“ ale 1× jako „pozemek SVJ“.

Ať už jde o pozemek ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, nebo o pozemek ve vlastnictví právnické osoby SVJ, platí toto:

Zřizovat části stavby (např. zateplení zdi, balkony apod.) zasahující do prostoru nad sousedním pozemkem bez právního důvodu (bez souhlasu a vypořádání vlastnických vztahů se sousedem) není přípustné.

Řešte … prodej pruhu pozemku pod budoucím zateplením.

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jak to tedy tazateli je ?

1/ Asi jde o nejasné vlastnictví pozemku, protože to tazatel buď neví nebo nepodal správné informace.

Tazatel dokonce píše o zahradě. Možná se o zahradu jedná. Jak ale může být zeď k zateplení „„NALEPENÁ“ NA CELÝ BLOK NAŠEHO DOMU a pokračuje dále… Rozměry zdi K ZATEPLENÍ cca 25 m výšky x 6 metrů šířky“

Já si zateplení takové zdi nedokáži představit.

 1. Že SVJ vlastní pozemek, to asi není častý případ. Spíše jde o společné prostory dle NOZ a dle 366/2013 Sb.
 1. O vstupu na pozemek a finanční náhradě viz

www.ireceptar.cz/…0000124.html

24. 1. 2022 – Smí soused vstoupit na váš pozemek?

Vložil Novy (bez ověření), 24. Duben 2024 - 15:28

Dobrý den pane „Vložil MartinII, 24. Duben 2024 – 11:12“

děkuji za reakci.

„Jak ale může být zeď k zateplení „„NALEPENÁ“ NA CELÝ BLOK NAŠEHO DOMU a pokračuje dále“

Tazatel Vlastník2020 napsal slovo: „bok“ NE „blok“.

„Já si zateplení takové zdi nedokáži představit“.

Já ano, zateplení zdi sousedního SV, tedy zdi, která je z boku (rohu) vyvedená na zahradu SV tazatele je v technické rovině možné. Lze si tedy takové zateplení sousední zdi představit, ale v mnoha rovinách to nemusí být výhodné pro SV tazatele.

Na Vámi uvedený odkaz se podívám později.

Vložil Novy (bez ověření), 20. Duben 2024 - 21:16

Dobrý večer.

Můžete požadovat písemnou dohodu, protože můžete požadovat např. i zádržné. Finanční obnos – zádržné bude uloženo dle dohody např. na bankovním účtě vašeho SV nebo u právníka.

Zádržné bude sloužit pro případ poškození např. oken, dveří, fasády, zdi a dalších částí vašeho domu či zahrady, které by mohli nastat při provádění prací sousedním SV z pozemku – zahrady vašeho SV.

Zádržné bude sloužit:

 • na případnou demontáž, odnešení a odvoz lešení, které by na zahradě vašeho SV zůstalo v případě nedokončení prací v termínu.
 • dále pro případ, že by sousední SV neuvedlo poškození pozemku či vašeho domu SV do původního stavu v dohodnutém termínu. Náklady k provedení opravy apod. u vašeho SV pak budou automaticky čerpány ze zádržného.

Výše zádržného může být vypočtena např. dle nákladů obvyklých na demontáž, odnešení a odvoz stavebních prvků, ve vašem případě zejména lešení umístěného na vaší zahradě. Tzn. doporučuji spočítat výše uvedené náklady z parametrů daného lešení a dalších proměnných.

Objednavatelé či stavebníci se totiž často v případě způsobené škody často odvolávají na prokázání újmy. Proto i umístění kamerového systému během provádění stavebních prací na zahradě vašeho SV doporučuji. Pokud prokážete škodu, často mají objednavatelé tendenci odvolávat se na prováděcí firmu. Z vaší strany bude v takovém případě nutné vynaložit více energie a času na vymáhání způsobené újmy. Zádržné je elegantní řešení, lze rychle čerpat. V principu má i psychologický rozměr podobný efektu depozitu (kauci) skládané do rukou vlastníka při pronájímání jeho nemovitostí.

Vložil Novy (bez ověření), 23. Duben 2024 - 12:37

Oprava slova v příspěvku: Vložil Novy (bez ověření), 20. Duben 2024 – 21:16

nahraďte slovo „zádržné“ za slovo „kauce“. Děkuji.

Vložil Justitianus, 22. Duben 2024 - 11:01
 • Novy: „… můžete požadovat např. i zádržné. Finanční obnos – zádržné bude uloženo dle dohody např. na bankovním účtě vašeho SV nebo u právníka.“

Pletete si pojmy. Nevíte co je to „zádržné“.


Podle Mezinárodního účetního standardu č. 11 (IAS 11), který určuje účetní zachycení výnosů a nákladů u dlouhodobých smluv, se definuje zádržné následovně:

Zádržné jsou částky postupných fakturací, které nejsou zaplaceny, dokud nedojde ke splnění podmínek specifikovaných ve smlouvě pro platbu takových částek, nebo dokud nebyly opraveny vady.

Naprosto stejný právní názor zastává Nejvyšší soud ČR.

17. Nejvyšší soud úvodem poznamenává, že ve vztahu k otázce právní povahy „zádržného“ či „pozastávky“ části ceny díla je jeho judikatura již ustálena v závěru, podle kterého smluvní ujednání o pozastávce upravuje ve stanoveném rozsahu vznik práva na zaplacení (části) ceny díla (…) (k tomu srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2076/2007, k nimž se Nejvyšší soud následně přihlásil např. v rozsudku ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1357/2016, v rozsudku ze dne 28. 2. 2017, sen. zn. 29 ICdo 12/2015, uveřejněném pod číslem 92/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo v rozsudku ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 32 Cdo 4443/2017).

18. Jinak řečeno, pohledávka zhotovitele na zaplacení „zadržené“ části ceny díla (pozastávky) vznikne (může vzniknout) jen tehdy, budou-li splněny předpoklady určené smlouvou o dílo. (…)

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.03.2019, sp.zn. 29 Cdo 561/2017.


Z uvedeného plyne, že ke vzniku zádržného by SVJ tazatele muselo podepsat smlouvu o dílo, ve které bude vystupovat jako objednatel nějakého plnění od sousedního SVJ. Tím by pro SVJ tazatele vznikla smluvní povinnost uhradit sousednímu SVJ část ceny díla. Nezaplacený zbytek ceny by pak byl zádržným.

SVJ tazatele si však od nikoho nic neobjednává ! Nebude povinno nic nikomu platit, takže nemůže ani dojít k zadržení (pozastávce) nějaké části takové neexistující platby. Ujednání o „zádržném“ by bylo absolutně neplatné.

Pane Novy (bez ověření), pište raději jen o záležitostech, o kterých něco víte.


Pro úplnost uvádím, že SVJ tazatele by mohlo na stavebníkovi nanejvýš požadovat složení jistoty podle § 1004. SVJ tazatele však tahá za „kratší konec“ ! Má totiž ze zákona povinnost umožnit vstup na pozemek, avšak nemůže nijak donutit sousední SVJ ke složení nějaké jistoty.

Složení jistoty by se SVJ tazatele mohlo domáhat pouze soudně. A to jen ve speciálním případě, kdy:

 1. SVJ tazatele bylo účastníkem stavebního řízení.
 2. V tomto řízení uplatnilo své námitky k žádosti o povolení stavby.
 3. SVJ bylo neúspěšné a nyní se soudně domáhá zákazu provádění stavby.

Pouze v tomto případě, po splnění všech uvedených podmínek, by o výši přiměřené jistoty rozhodoval soud (§ 1004/2). Předpokládám, že soud by požadavek na složení jistoty smetl se stolu jako zjevnou šikanu.

Justitianus

Vložil Novy (bez ověření), 23. Duben 2024 - 12:57

Děkuji za rozbor významu slova „zádržné“. Máte pravdu mělo být použito slovo „jistota“ či „kauce“.

„Předpokládám, že soud by požadavek na složení jistoty smetl se stolu jako zjevnou šikanu“

Dovolil bych si Vás požádat o odkaz na rozsudek ve kterém soud „smetl se stolu“ složení přiměřené jistoty v podobném případě, tzn. výstavba zateplení s vystavěním lešení na cizím pozemku atd.

Děkuji a přeji pěkný den.

Vložil Justitianus, 23. Duben 2024 - 13:25
 • Novy: „Dovolil bych si Vás požádat o odkaz na rozsudek ve kterém soud „smetl se stolu“ složení přiměřené jistoty v podobném případě …“

Ani mne nenapadne, abych cokoliv vyhledával k Vašim pomýleným fantaziím.

Je všeobecně známo, že SVJ je osoba, která je důvěryhodná, je solidním dlužníkem, má peníze, a za její dluhy ručí všichni vlastníci jednotek celým svým majetkem. Dokonce ani banky nepožadují žádnou záruku, když právnické osobě SVJ půjčují miliony na opravy či zhodnocení domu.

Ale Vy chcete otravovat sousední SVJ zbytečně s nějakou jistotou ve výši pár desítek tisíc? To vše za situace, kdy stavební práce ještě ani nezačaly, určitě nebudou ohrožovat dům, ani neexistuje žádný signál, že by sousední SVJ se snad chystalo nedodržet svůj závazek uklidit zahrádku? Přestaňte s těmi fantaziemi, člověče. Nejen stavební úřad, ale i soud by s Vámi vyběhl.

Justitianus

Vložil Novy (bez ověření), 23. Duben 2024 - 13:28

Děkuji za reakci.

Vycházím z praxe, instrument jistoty jsme využili. Když během oprav nastali problémy taktně jsme i na jistotu upozornili. Nakonec opravy dopadli dobře, troufám si říct i díky jistotě v písemmné dohodě.

Jak jste přišel na:

…chcete otravovat sousední SVJ zbytečně s nějakou jistotou ve výši pár desítek tisíc?

Vy znáte parametry k výstavbě lešení na zahradě u tazatele v úvodním dotazu?

Proč by jistota měla činit pár desítek tisíc?

Vložil Justitianus, 23. Duben 2024 - 14:33
 • Novy: „Vycházím z praxe, instrument jistoty jsme využili.“

O tom se nebavíme a je mi to jedno. Nechápete co se Vám píše. Nikdy a nikde jsem přece netvrdil, že jste instrument jistoty nevyužili.

Příště si nechejte od někoho vysvětlit co zde píšu, abychom se zbytečně nezdržovali.

Tvrdil jsem, že se nejedná o žádné „zádržné“, jak jste to nesprávně označil Vy. Tvrdil jsem také, že stavebník (sousední SVJ) nemá povinnost složit jistotu, ani podepsat nějaký závazek, který by s tím souvisel. Zkrátka – SVJ tazatele nemůže stavebníka k ničemu takovému donutit.

Protože se nejedná o zákonem uloženou (soudně vymahatelnou) povinnost stavebníka (vyjma speciálního případu podle § 1004/2, a ten se tazatele netýká).

Justitianus

Vložil Justitianus, 20. Duben 2024 - 14:27

Poslyšte, Vy jste státní úředník?
Soudím tak z toho, že z naprosto jednoduché záležitosti děláte zamotanou aféru a hledáte za každou cenu komplikace, které neexistují. Přesně jako státní úředníci.

Nemusíte podepisovat žádný „závazný souhlas“. Nemusí existovat žádná smlouva, ani dohoda. A protože nemusíte vůbec nic podepisovat, neexistuje ani žádná „zákonná lhůta“.

Vlastník má přímo zákonem uloženu povinnost umožnit vstup a snášet omezení. Není to tedy vůbec předmětem nějaké soukromoprávní dohody.

Povinnost strpět vstup a snášet omezení vzniká vlastníkovi nemovité věci již v okamžiku, kdy je mu doručena jednostranná výzva souseda podle § 1021 nebo podle § 1022. Zda tu výzvu potvrdíte anebo k tomu dohodnete i nějaké podrobnosti – k tomu vás možná povede běžná slušnost, nebo praktická potřeba vyjasnit detaily. Není to však povinnost !

§ 1021
Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou.
§ 1022
(1) Nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné.


Justitianus

Vložil MartinII, 23. Duben 2024 - 11:23

Nejste první ani poslední kdo tuto záležitost řeší

Hledejte např. ve zdejší diskusi

www.portalsvj.cz/…ejsi-pozemek

Vstup na vedlejší pozemek 1

Vložil lake, 7. Červenec 2015 – 11:41

společenství požaduje přístup jako vlastník pozemku podle § 1012 NOZ.

Vlastník sousedního pozemku má povinnost strpět vstup na svůj pozemek podle § 1021 NOZ. Náleží mu však náhrada škody, vzniklé v příčinné souvislosti se vstupem cizí osoby (cizích osob).

Výši případné škody bude nejspíše možno stanovit teprve po ukončení akce. Doporučuji … pořídit podrobnou fotodokumentaci cizího pozemku před zahájením prací a po jejich ukončení.

lake

 • – – – – – – – – – – – – – – – – –
Vložil Novy (bez ověření), 23. Duben 2024 - 13:09

Dobrý den Vložil MartinII, 23. Duben 2024 – 11:23,

děkuji za odkaz. V diskuzi v odkaze http://www.portalsvj.cz/…ejsi-pozemek se ovšem řeší zpoplatnění za vstup (nevratný poplatek) ale já jsem doporučoval jistotu (kauci). Jistota je vratná finanční částka uložena u třetí osoby (často právník: advokát či notář apod.) Jistota se po splnění dohodnutých podmínek vrací.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".