Vznik nové právní profese bez nároku na vzdělání

Vložil Pavel, 8. Červen 2021 - 12:46 ::

V NV 208/2021 Sb., o změně obsahové náplni jednotlivých živností, se praví:

„80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“, a k němu se ve sloupci „Obsahová náplň oboru činnosti“ vkládá text, který zní:

„Jednání za klienta při řízení nebo provozování obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného jim obdobného útvaru. Jednání za klienta při získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného jim obdobného útvaru. Jednání za klienta při zakládání nebo správě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídícího se právem jiného státu (dále jen "svěřenský fond“). Jednání za klienta při získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot pro svěřenský fond za účelem jeho založení nebo správy. Zakládání právnických osob a s tím spojené služby, včetně zprostředkování sepsání zakládací listiny, společenské smlouvy nebo stanov, správy vkladů a zajištění zápisu do veřejného rejstříku. Zakládání právnických osob za účelem převodu podílů v nich klientovi. Služby spojené se vznikem svěřenského fondu, včetně zajištění zápisu svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů, zprostředkování uzavření smlouvy o vyčlenění majetku jeho svěřením do správy svěřenského správce, sepsání takové smlouvy nebo pořízení pro případ smrti, jímž dochází k vyčlenění majetku jeho svěřením do správy svěřenského správce nebo sepsání statutu svěřenského fondu. Dočasné jednání za právnickou osobu související s jejím vznikem, včetně jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem. Výkon činnosti správce vkladů. Dočasný výkon funkce svěřenského správce v souvislosti se vznikem svěřenského fondu. Poskytování prostor pro umístění sídla právnické osoby, nejedná-li se o prostory pro umístění skutečného sídla, administrativní služby spojené s umístěním sídla právnické osoby v těchto prostorách, jako je zápis sídla do veřejného rejstříku nebo přebírání pošty. Výkon akcionářských práv pro klienta, který není právnickou osobou, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie.

Obsahem činnosti není činnost notářů, osob oprávněných k výkonu advokacie podle zákona o advokacii, osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu, poskytování investičních služeb, poskytování platebních služeb, realitní zprostředkování, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.„.“

Tuto živnost může vykonávat osoba bezúhonná a svéprávná. Vzdělání netřeba. Nebo dokonce třeba advokátní zkoušky, to je zbytečná byrokracie.

Patrně by tato osoba mohla dělat i předsedu SVJ.

Možná je to živnost pro bílé koně. To se bude hodit při ESM.

Navíc proti advokátům nemá 40% paušál, ale rovnou 60% jako jiné živnosti.

Hezký den!

  • AML zákon

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 8. Červen 2021 - 22:00

Celý problém s novou živností vznikl při implementaci V. AML směrnice do českého AML zákona.

V § 2/1/g AML zákona se uvádí některé právní služby notářů a advokátů. V § 2/1/h téhož zákona se uvádí, že osoby, které nejsou notáři a advokáty, ale poskytují uvedené služby, jsou také povinnými osobami.

A protože chyběla živnost, tak se nařízením vlády doplnila do ŽZ.

Zatím co advokáti jsou regulovanou profesí, nemohou mít podílovou odměnu, musí mít vzdělání a advokátní zkoušky, musí mít pojištění, mají odpovědnost, mají jenom 40% paušál, tak pro určitý druh právních služeb zde stát otevírá novou volnou živnost bez jakýchkoliv požadavků na vzdělání a praxi. Že se to Advokátní komoře nelíbí chápu.

Hezký den!

Pavel

Vložil sudeťak (bez ověření), 9. Červen 2021 - 9:16

Můžete to nějak objasnit, to vaše tvrzení? Děkuji

Smluvní odměna podílová

Podílová odměna se stanoví jako částka odpovídající procentu z určité částky, která představuje „předmět sporu“ či „předmět právní služby“ (např. výše pohledávky, hodnota předmětu plnění, hodnota nemovitosti apod.). Nárok na podílovou odměnu může být zcela či částečně vázán na úspěšné vyřízení věci či jiný předem dohodnutý výsledek. Výše podílové odměny se zpravidla pohybuje do 10 % z hodnoty plnění, nejvýše přípustná podílová odměna činí 20 % z hodnoty.

http://www.gorgespartners.com/cz/odmena

Vložil Oprah (bez ověření), 8. Červen 2021 - 22:38

„advokáti … nemohou mít podílovou odměnu“ (Vložil Pavel, 8. Červen 2021 – 22:00)

Advokáti mohou mít podílovou odměnu.

Vložil Oprah (bez ověření), 8. Červen 2021 - 13:28

Kde tam vidíte poskytování právních služeb?

Vložil sudeťak (bez ověření), 8. Červen 2021 - 18:47

Přesně, tam žádné právní služby nejsou, advokátní komora dělá jen rozruch a hájí si korýtko. Já to čtu jako čistě administrativní živnost a tu činnost může vykonávat kdokoliv svéprávný již dnes.

Vložil Pavel, 8. Červen 2021 - 13:40

Oprah,

jednání za klienta, zakládání právnických osob etc. jsou právní služby.

Jinak např.:

https://www.irozhlas.cz/…106071609_pj

Hezký den!

Pavel

Vložil Oprah (bez ověření), 8. Červen 2021 - 17:47

„jednání za klienta, zakládání právnických osob etc. jsou právní služby.“ (Vložil Pavel, 8. Červen 2021 – 13:40)

Uvedené mohu činit i bez právního vzdělání již nyní, pokud se najdou zájemci, kteří mě tím pověří, a to nejen pro právnické osoby. V případě zájmu mě kontaktujte. (Dobrá, ne ve zcela neomezeném rozsahu, u některých úkonů se vyžaduje zastoupení advokátem.)

Vložil sudeťak (bez ověření), 8. Červen 2021 - 18:16

Třeba u nejvyššího soudu žejo

Vložil Oprah (bez ověření), 8. Červen 2021 - 18:21

„Třeba u nejvyššího soudu žejo“ (Vložil sudeťak (bez ověření), 8. Červen 2021 – 18:16)

Ano. Taky třeba u Ústavního soudu. Ono se toho najde více.

Ale většinu věcí může dělat neadvokát. Nerozumím tomu humbuku.

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Červen 2021 - 18:32

chcete říct, že u soudu nemusí zastupovat advokát nebo poradce?

Vložil Oprah (bez ověření), 8. Červen 2021 - 18:57

„u soudu nemusí zastupovat advokát nebo poradce?“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Červen 2021 – 18:32)

Přesně tak, u soudu nemusí zastupovat advokát (pokud není stanoveno, že musí). (Nevím, kdo je poradce, tak se k tomu nevyjadřuji.) V případě zájmu mě kontaktujte.

Vložil sudeťak (bez ověření), 8. Červen 2021 - 18:36

Nemusí, zastupujete se buď sám anebo si můžete zvolit obecného zmocněnce a když soudce nebude zm.. a obecný zmocněnec to nebude dělat za prachy a moc často, tak s tím není problém

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Červen 2021 - 18:56

jak rádio. víte, kolik sporů např. u NSS je smeteno, protože žalující nemá advokáta nebo poradce? dokonce ani nestačí rychlopráva z bratislavy. kolikrát jste se soudil u NSS např.?

Vložil sudeťak (bez ověření), 8. Červen 2021 - 18:40

ono totiž vinklaření podle slovníku znamená jak obecný zmocněnec tak i podvodník: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/…lovo/vinklar

Hlouběji např zde https://www.epravo.cz/…-111491.html

Vložil sudeťak (bez ověření), 8. Červen 2021 - 18:53

ale jak čtu první post – dotaz, tak o tomhle ta živnost vůbec není!!!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".