Vypínání analogové televize

Vložil Anonymous, 7. Únor 2009 - 22:43 ::

Nabízíme touto cestou volnou kapacitu na rekonstrukci STA pro příjem digitálního signálu. Info na: http://digitalni-tv.webnode.cz/

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 8. Únor 2009 - 0:23

  Na výše uvedených stránkách jsem se dočetl, že SVJ je „POVINNO zajistit distribuci digitálního signálu veřejnoprávního multiplexu ČT do účastnické zásuvky v bytě!“

  Toto tvrzení je mírně řečeno nepřesné. Autoři patrně neznají zákon č. 127/2005, § 105/15, který se vztahuje na vlastníky domu či bytu, což SVJ zpravidla není.

  Ale i kdybych připustil, že SVJ je vlastníkem domu či bytu, což není, tak uvedený zákon ukládá povinnost pouze UMOŽNIT příjem, nikoliv ZAJISTIT příjem. To je velký rozdíl, který lze pochopit při znalosti základů jazyka českého. (Mimochodem je to i stanovisko MMR.)Obdobně v pracovním právu je uloženo zaměstnavateli umožnit stravování, nikoliv stravování zajistit.

  Umožnit příjem digitálního vysílání lze několika způsoby, pokud pominu rekonstrukci STA na DVB-T vnucovanou výše uvedenou společností, např.:

  • souhlas s umístěním satelitní antény
  • zavedení kabelovky na patu domu
  • pokud je v domě ADSL, tak IPTV od O2

  Na skutečnost, že v současné době neexistuje žádný předpis, který by ukládal vlastníkům či správcům domu povinnost zřizovat či REKONSTRUOVAT STA upozorňuje i Stanovisko technické pracovní skupiny Národní koordinační skupiny pro digitální televizní vysílání při MV ČR.

  S ohledem na velmi rozdílný stav STA se ve stanovisku konstatuje, že způsob přechodu na distribuci digitálního signálu prostřednictvím STA nelze centrálně řešit.

  A tak máme proti sobě relativně jasný předpis a jeho výklad NKS při MV ČR a výklad MMR a proti tomu stanovisko dodavatele, který se za každou cenu, i klamných informací, snaží prodat svou službu. Čtenář ať si vybere.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Vl (bez ověření), 9. Únor 2009 - 20:17

  pokud jsem to dobře pochopila, tak původní anténa, která se teď bez našeho vědomí nechala předělat na DVB. Ale já tento signál nevyužívám a ani v bytě nemám přípojku na společnou anténu a to z důvodu, že mám UPC,ale vrozúčtování platím za společnou anténu. Poraďte co mám dělat??? Děkuji.

  Vložil G.X, 9. Únor 2009 - 20:36

  Obávám se, že nic. STA máte k dispozici, avšak jste se rozhodla ji nevyužívat a obstarat si službu od UPC, kteří vás z STA přepojili na vlastní signal (opravte mě, pokud to je jinak).

  G.X.

  Vložil hela (bez ověření), 9. Únor 2009 - 21:09

  Já to mám tak, že jsme jedním ze třech bytů, které nemají v prohlášení vlastníka uvedeno, že ve vybavení bytu je zásuvka STA (a opravdu ji v bytě nemáme). Ostatních 15 bytů má STA zásuvku uvedenu v Prohlášení vlastníka. Takže má můj byt STA k dispozici nebo ne? Zatím ji platím (23 Kč měsíčně – což je opravdu zanedbatelné, takže to nehrotím).

  Vložil Václav (bez ověření), 9. Únor 2009 - 20:58

  UPC nikoho nikam nepřepojuje, pouze nabídne (další) možnost příjmu signálu. Stávající možnosti zůstávají zachovány, i s povinností podílet se na jejich údržbě.

  Vložil G.X, 9. Únor 2009 - 21:52

  Záleží na místních podmínkách. Tam kde není možné přivést další vedení do bytu, přepojí koaxiální kabel na svůj signál.

  G.X.

  Vložil Anon (bez ověření), 8. Únor 2009 - 21:53

  Ono tvrzení je víceméně v pořádku: Společenství je povinno udržovat veškeré technické vybavení domu (kam patří i STA) v provozuschop­ném stavu.

  Je otázkou výkladu pro povolanější, zda se provozuschopným stavem rozumí schopnost přijímat signál, který již není vysílán, a nebo schopnost přijímat televizní signál, jaký je právě vysílán.

  Vložil pavel144 (bez ověření), 8. Únor 2009 - 22:24

  Je snad logické, že pokud se změní podmínky příjmu předem nahlášené a nově je umožněn příjem signálu, který vyžaduje zásah do technického zařízení STA, aby byl příjem UMOŽNĚN, musí na to majitel, či SVJ urychleně reagovat a zajistit potřebné! Koncesionář ČT také MUSÍ platit a za to má právo službu bez dalších nákladů přijímat! Jakýkoliv jiný příjem signálu ČT (kabel, satelit apod.) je totiž dále zpoplatněn a to je nepřípustné!

  Vložil Anonymík (bez ověření), 10. Únor 2009 - 3:45

  „Má právo službu bez dalších nákladů přijímat“? Takže někdo bude rozdávat televize, platit elektriku za televizi apod.? Bez přijímače signál nepřijmu.

  Vložil Ano (bez ověření), 10. Únor 2009 - 9:14

  Signál přijímáte celým svým tělem, tj. bez jakýchkoli dodatečných nákladů. Že takto přijatý signál (patrně) nedokážete zpracovat, je jiná záležitost.

  Vložil Anonymík (bez ověření), 10. Únor 2009 - 13:56

  To máte pravdu. Ale zase k tomu nepotřebuji STA :)

  Vložil Pavel, 8. Únor 2009 - 23:16

  Můžete uvést podle čeho MUSÍ majitel či SVJ urychleně reagovat? Takový předpis podle NKS při MV ČR neexistuje, třeba je usvědčíte z neznalosti.

  Když už diskutujete o problému, ke kterému neznáte, jak sám uvádíte, základní předpisy, možná by jste si měl přečíst alespoň dříve publikované příspěvky ve stejném vláknu.

  Budu citovat sám sebe: „O opravě nebo rekonstrukci společné části domu, včetně STA, se musí rozhodovat 75% podle ZoVB. Při značné rozšířenosti satelitů a kabelovky to asi nebude pro většinu SVJ nic jednoduchého, proč by měli vlastníci souhlasit s výdajem společných peněz často pro pár jedinců v domě? Dovedu si představit, že neodhlasováním rekonstrukce STA samovolně zanikne zcela v souladu s Prohlášením a ZoVB.“

  Protože asi neznáte ani ZoVB, tak znovu uvádím, že pokud nerozhodne orgán příslušný podle stanov (skoro vždy shromáždění při 75% většině) tak se rekonstruovat STA nemůže navzdory Vašemu mínění.

  Závěrem připomínám, že osobně nemám nic proti rekonstrukci STA, jen mne irituje, když někdo uvádí, že něco MUSÍM a neví podle jakého předpisu resp. takový předpis neexistuje. Já pouze tvrdím, že nemusím rekonstruovat STA, ale pokud to SVJ vyhodnotí a odhlasuje jako nejlepší variantu, tak ať se STA klidně rekonstruuje.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil pavel144 (bez ověření), 8. Únor 2009 - 21:42

  Neznám sice zmiňované zákony, ale připadá mi naprosto logická, že pokud za nějakou službu musím platit koncesi ČT, pak by měl vlastník, či SVJ ZAJISTIT (ne jen UMOŽNIT) příjem této veřejnoprávní služby a to zvláště poté, co byla STA kolaudačně uvedena do provozu. Nebo snad chcete říci, že ani distribuce analogového signálu nebyla povinností v příbadě zřízení STA? Připadá mi též, že jste nějaký agent O2, protože nabízíte jejich PLACENÉ služby jako alternativu ve spojení s možností UMOŽNIT.

  Česky tedy řečeno: UMOŽNIT příjem je věcí tel přijímače a tel. vysílání. Ty umožňují příjem, jinak by nebyl možný! ZAJISTIT ale znamená možnost přijímat signál z účastnické zásuvky STA ( v případě, že STA byla kolaudována). NENÍ tedy možné nutit občany k placení další distribuce signálu kabelem či jinou PLACENOU službou, protože si tuto službu platí již jednou jako koncesionáři!

  Vložil Pavel, 8. Únor 2009 - 22:55

  Pokud neznáte zmiňované zákony, je lepší se k nim nevyjadřovat. :-))

  Když zákon uvádí slovo „umožnit“ nevidím důvod chovat se tak, jako kdyby obsahoval slovo „zajistit“.

  Navíc existují výklady dvou ministerstev z kterých jsem citoval. Vy nabízíte pouze argument, že jsem asi agent O2. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anon (bez ověření), 8. Únor 2009 - 21:54

  Na STA není potřeba kolaudace.

  Vložil Matějka Jaroslav, 8. Únor 2009 - 9:44

  Vážený pane Pavle,

  takže Vy osobně nebráníte a jste pro skutečnost, aby si každý vlastník – uživatel jednotky připevnil na fasádu jeden, dva či více „talířů“ pro digitální příjem televize, rádia či PC sítě.

  Obsah ustanovení „Prohlášení vlastníka“ o společných částech domu a společných technických zařízení (STA) ve vašem domě (SVJ) je „cár papíru“.

  Matějka

  Vložil Pavel, 8. Únor 2009 - 12:44

  Asi jste nečetl nepravdivé informace té obskurní společnosti, proto je zde uvádím:

  „MUSÍTE jako vlastník, či jako společenství bytových jednotek, umožnit příjem alespoň veřejnoprávních programů ČT. V současné době ale již NENÍ umožněn ve většině lokalit střední a západní části České republiky příjem analogového veřejnoprávního kanálu ČT2. Pokud tedy koncesionář ČT (což jsme přinuceni skoro všichni) nemůže přijímat tento analogový signál pomocí STA, je vlastník, nebo společenství vlastníků, POVINNO zajistit distribuci digitálního signálu veřejnoprávního multiplexu ČT do účastnické zásuvky v bytě! NELZE tedy nařídit nájemníkům, či vlastníkům bytů (pokud se na tom písemně neshodnou VŠICHNI obyvatelé domu), aby si koupili satelit, či nechali zavést kabelovou televizi a stávající STA zrušit!“

  Že jde o nepravdivé informace je zřejmé ze zákona, ze stanoviska NKS při MV ČR a ze stanoviska MMR.

  Neumím posoudit, zda se jedná o pouhou neznalost nebo o záměrnou lež. V obou případech bych si od uvedené společnosti nic neobjednal. To bylo smyslem mého příspěvku.

  Pokud někdo tvrdí, že jsem něco povinen, zajímám se podle čeho jsem povinen. Rád si volím mezi variantami tu nejlepší. Proto mne takovéto informace iritují. Ale nikdy jsem netvrdil, že jsem proti rekonstrukci STA nebo pro umísťování satelitů na fasádu.

  Nevím z čeho usuzujete, že Prohlášení vlastníka je pro mne cár papíru. V Prohlášení vlastníka pravděpodobně nebude, že se musí STA rekonstruovat na digitální příjem.

  O opravě nebo rekonstrukci společné části domu, včetně STA, se musí rozhodovat 75% podle ZoVB. Při značné rozšířenosti satelitů a kabelovky to asi nebude pro většinu SVJ nic jednoduchého, proč by měli vlastníci souhlasit s výdajem společných peněz často pro pár jedinců v domě? Dovedu si představit, že neodhlasováním rekonstrukce STA samovolně zanikne zcela v souladu s Prohlášením a ZoVB.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ivo6 (bez ověření), 9. Únor 2009 - 0:06

  Musim dat za pravdu panu Pavlovi ohledne zajitit vs. umoznit a v tom ze ta reklama je mirne receno nepresna. Zakon je opravdu postaven tak, ze vlastnik musi umoznit prijem, jak to udela je jedno. Ja bych mohl dodat, ze v nekterych pripadech bohuzel – placene sluzby si tak prijdou na sve. Narok na STA neni, to se tyka i novostaveb.

  V dalsim si jiz nejsem tak jisty. Tedy co s STA, kdyz uz v dome je. Nezda se mi, ze stejne jde 75% procenty zrusit vytah, kdyz se neschvali jeho nutna oprava. Pokud tomu tak je, je pak v zakone i moznost poskozeneho vlastnika (toho co chtel zachovat STA) obratit se na soud.

  Je jasne, ze v domech, kde jiz mnoho lidi ma kabelovku, IPTV ci satelit je prosazeni upravy STA na digital problem. Proto jsem zastance minimalni varianty – primy rozvod mistne dostupnych multiplexu a nedelat z STA kabelovku. Pak jsou naklady takove, ze to unesou i ti s kabelem ci satelitem a IPTV. Jde pak argumentovat i tak, ze se i temto lidem pomoci DVB-T via STA vyresi problemy s druhymi a dalsimi televizemi a videi atd. v byte.

  ivo6

  Vložil pavel144 (bez ověření), 9. Únor 2009 - 11:39

  Hezky jste to napsal v prvním odstavci- cituji: Zakon je opravdu postaven tak, ze vlastnik musi umoznit prijem, jak to udela je jedno. Ja bych mohl dodat, ze v nekterych pripadech bohuzel – placene sluzby si tak prijdou na sve. konec citace!

  Pěkné je ale to, že „jak to udělá je jedno“. Nepředpokládám, že by měl někdo zájem (mimo nějakého dohazovače služeb O2 apod. neobskurních společností) platit navíc nějakou jinou distribuci signálu,která zajišťuje stejnou službu, když to může mít s minimálními náklady pomocí STA, která je již k tomu účelu vybudovaná a neplatí se žádné jiné měsíční poplatky.

  Vložil Pavel, 9. Únor 2009 - 0:29

  Pane Ivo6,

  jsem rád, že se diskuse také účastní někdo, kdo se v problému orientuje.

  Příklad s výtahem je sice jiného kalibru, ale pokusím se odpovědět. Pokud se neodsouhlasí oprava výtahu (odstranění závad zjištěných oprávněným orgánem) resp. spíše financování této opravy, tak výbor stojí před problémem nechat výtah provozovat a nést plnou odpovědnost při případné nehodě nebo provozování výtahu přerušit. Rozhodně by se nejednalo o nějaké rušení výtahu. Další možností výboru je odstoupit. Víc řešení nevidím. Já bych výtah nechal zastavit a snad by se potom peníze sehnaly.

  Možnost soudní ochrany přehlasovaného vlastníka (zájemce o STA) samozřejmě existuje. Nedomnívám se však, při znalosti dostupné judikatury, že by soud nařídil soukromému subjektu, aby financoval něco, co je používané menšinou členů SVJ. Zejména pokud se to neopírá o platný předpis. Ale za soud nemohu hovořit. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Václav (bez ověření), 9. Únor 2009 - 0:40

  Vážený pane Pavle,

  Vámi uváděné varianty řešení situace, kdy se neodsouhlasí oprava výtahu, jsou:

  výtah provozovat i se závadami; provoz výtahu zastavit (Vámi preferovaná volba); odstoupit.

  Zajímavé, že neuvádíte variantu:

  výtah opravit.

  Přesně proto je volen statutární orgán, aby zajistil opravu výtahu!

  Vložil Pavel, 9. Únor 2009 - 1:27

  Pane Václav,

  Vaše příspěvky jsou většinou rozumné.

  Výše uvedenému příspěvku ale nerozumím. Sám uvádíte, že jsem uvedl možnosti v případě, kdy se NEODSOUHLASÍ oprava výtahu. Připomínám, že jsem uvedl, že je to spíše otázka financování, opravovat by chtěl každý, ale zadarmo.:-))

  Domníváte se, že by výbor měl v rozporu s rozhodnutím shromáždění zajistit opravu a financovat ji z vlastních prostředků členů výboru? Jedná se o dost velké peníze. Většina stanov např. zakazuje aby výbor dojednal úvěr bez souhlasu shromáždění. Vy navrhujete, aby to vše výbor porušil?

  Jinak z mé strany to byla pouze reakce na dotaz v teoretické rovině.

  V našem SVJ jsme neměli 75% pro rekonstrukci z důvodů nízké účasti na shromáždění (proti nebyl nikdo, sousedé jsou vesměs rozumní a jejich průběžnému informování věnuje výbor hodně úsilí) a tak pracně sháníme v několika zemích chybějící hlasy. Kdyby ale shromáždění většinově rozhodlo neopravovat/ne­financovat, tak bych samozřejmě postupoval jsem jsem uvedl. Neočekávám, že u 6-ti výtahů by se na financování členové výboru složili.

  Pokud by museli členové chodit pěšky, asi by změnili názor. I varianta odstoupení výboru je na místě. Pokud výbor nedokáže přesvědčit, že oprava/financování je nutné, nemá tam co dělat.

  Můžete uvést, jak by jste postupoval Vy, když by většina rozhodla neopravovat? Rád se poučím.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil pavel144 (bez ověření), 9. Únor 2009 - 12:09

  Ve svých úvahách např. o výtahu jdete ad absurdum.

  I na příkladu výtahu vidíte, jak je vše nedotaženo do konce. Vznikají stále nové a nové zákony, nenavazují na sebe a často se i vyvracejí. Proto já, stejně jako v případě STA, vycházím ze zdravého rozumu a věc posuzuji logicky. Proto opakuji, že některé služby, které patří ke standardnímu vybavení domu (výtah, STA, rozvod plynu, elektřiny, vody, odpadů atd.) se nemohou zrušit bez souhlasu VŠECH nájemníků a vlastníků bytových jednotek. Pokud by tomu tak nebylo, nedovedu si představit jak by to nakonec mohlo dopadnout. Možná by se pak nedohodli třeba na úklidu shodiště a tak by se mohlo nechat zrušit! A to je to ad absurdum. kam vy tuto diskuzi směřujete!

  Vložil Matějka Jaroslav, 8. Únor 2009 - 19:17

  Pane Pavle, asi hledám špatně, ale na vámi uváděných stránkách „obskurní společnosti“ http://digitalni-tv.webnode.cz/ jsem text „MUSÍTE jako vlastník, či jako společenství bytových jednotek,…" nenašel.

  Matějka

  Vložil Pavel, 8. Únor 2009 - 19:53

  Já si to nevymyslel, pouze jsem to opsal:

  http://digitalni-tv.webnode.cz/…jiz-nepocka/

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymm (bez ověření), 8. Únor 2009 - 3:06

  Sice máte pravdu, že SVJ dům ani jednotky nevlastní, ale vlastní jej jednotliví vlastníci a za ně právě takovéto činnosti, které se týkají správy domu, zajišťuje SVJ. Je to stejné jako v mnoha jiných věcech, kdy zákon ukládá něco vlastníkovi nemovitosti, ale v případě, že v dům spravuje SVJ, tak tyto činnosti zajišťuje (revize, opravy, …).

  Jinak lze souhlasit s výkladem „umožnit“ a „zajistit“. Na druhou stranu je otázka, zda je výhodné (a chtěné vlastníky) platit např. za kabelovku nebo IPTV, když cena úpravy STA je často výrazně menší (má rychlou návratnost). Ale máte pravdu, že vlastníci mají volbu.

  Další možnost je v některých oblastech s výborným signálem příjem na malou (např. prutovou) anténu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".