Výhradní užívání zastavěné plochy a nádvoří

Vložil Marie89, 9. Duben 2024 - 6:16 ::

Dobrý den. Koupili jsme byt, kde v prohlášení vlastníka u bytu pod námi je uvedeno, že zahrada je ve výhradním užívání spodního bytu. Na uvedené parcele se však žádná zahrada nenachází a parcela je uvedena v katastru spolu s domem jako zastavěná plocha a nádvoří. Tento prostor není krom pojmu zahrada ani nijak dále vymezen. Jde o to, že na malém pozemku za domem jsou jímky a septiky pro celý dům a také se již nám bohužel stalo, že mi na zem z věšáku spadlo prádlo, prostor je velmi zanedbán (odpadky, zvířecí výkaly) ale byl nám ostatním zde odepřen přístup, po našem nastěhování zde nechal majitel spodního bytu do uličky, která volně vedla na nádvoří za domem vybudovat kovová vrata stále zamčené bez jakéhokoliv schválení svj s tím, že si zabral nedefinovanou část pozemku na základě prohlášení kde je uvedena zahrada, kde konkrétní část pozemku není ani přesně vymezena a je v katastru jako zastavěná plocha a nádvoří, odepřel všem ostatním včetně výboru vstup k jímkám, septiku. Já se chci zeptat má na to prosím právo?

 • užívání společných částí

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Clovek (bez ověření), 9. Duben 2024 - 15:48

Paní Marie, řešte to na shromáždění vlastníků. Co my víme, co bylo o parcele psáno v době psaní PV?

Přijde mi to jakože účelově napíšete cosi, abyste dostala odpověď jakou chcete a k čemu vám je? Jestliže někdo má něco ve výhradním užívání, tak je logické, že jsi tam dá svoje dveře, právě proto, abyste mu tam nelezla.

Ony ty druhy pozemku v katastru se totiž můžou časem změnit… Mám takový dojem, že zrovna ze zahrady na ostatní plocha se to změnilo z libovůle KN i u mě :-) prostě prohlásili, že to nevypadá jako zahrada a čau.

Tuším, ale nevím jistě že jakého na jaký druh pozemku A myslím že tam byla i nižší daň z nemovitosti, takže jsem to nějak neřešil.

Na druhou stranu, jestliže má něco ve výhradním užívání je na místě se ptát, kolik za to výhradní užívání platí

Vložil Marie89, 9. Duben 2024 - 16:43

Děkuji za reakci. Pozemek vždy patřil a stále patří k domu jako zastavěná plocha a nádvoří a stojí na něm tento dům. Zahrada není nikde jinde v prohlášení ani stanovách zmíněna a pozemek, který si ohradili, není ani nikde v prohlášení specifikován. Nevíme tedy co komu patří. Děkuji za postřeh ohledně případné platby za užívání.

Vložil Clen (bez ověření), 16. Duben 2024 - 4:17

Tak dejte vědět, až se vám podaří oplocení rozbít a dobudete se na zahradu ve výlučném užívání člena :-)

Dle mého názoru, když to původní vlastník, asi město, nazvali zahradou, tak to asi nebude vybetonovaná nebo vyasfaltovaná nádvorní plocha?

Možná by bylo dobré provést historický exkurs a zjistit jak to bylo..

No a tím že začnete vykřikovat o tom, že by výlučný uživatel měl přispívat, do fondu oprav za výhradní užívání, no tak nejdříve si představte jak to spočtete.

Co já vím tak za balkón nebo komory nebo takovéhle plochy se počítala výměra koeficientem 0,5

Vložil Justitianus, 9. Duben 2024 - 11:01
 • „… v prohlášení vlastníka u bytu pod námi je uvedeno, že zahrada je ve výhradním užívání spodního bytu …“

Buď žádná „zahrada“ neexistuje, nebo existuje, ale je samostatnou nemovitostí, která není nijak spojena s vlastnictvím jednotek v domě.

Český úřad zeměměřický a katastrální zná tyto druhy pozemku: (číselník SC_D_POZEMKU):

orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, lesní pozemek, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha

Zastavěná plocha a nádvoří není totéž co zahrada. Protože v katastru neexistuje žádná „zahrada“, ani není takový pozemek v prohlášení vlastníka budovy označen jednoznačně a určitě svým parcelním číslem, pak prohlášení je v této části vadné a neplatné. Vlastník spodního bytu nikdy nenabyl žádné výlučné právo k jakékoliv části jakéhokoliv společného pozemku, které by mohl uplatnit vůči ostatním vlastníkům jednotek.

Odstranění vady prohlášení – viz 2012/89/1068/1. Ale takový postup není vůbec potřebný.


Podotýkám, že může kdesi existovat nějaká „zahrada“, kterou měl původní vlastník snad na mysli, ale nezahrnul ji do prohlášení jako společnou část. Tato tajemná zahrada (pokud existuje) není věcným příslušenstvím domu podle zákona 1994/72/2/g, ani společnou částí podle 2012/89/1166/1/b/2.

Jestliže vlastník spodního bytu dostal od původního vlastníka příslib výlučného užívání nějaké (existující či neexistující) „zahrady“, pak se může obrátit se svým nárokem jedině na původního vlastníka, nebo na toho, od koho byt nabyl. SVJ nemá nic společného s tím, že se nechal při koupi napálit a že nedostal to, co mu bylo slíbeno.

Obdobně známý podvodník Harry Jelínek „prodal“ v roce 1931 státní hrad Karlštejn nic netušícímu americkému milionáři. Obral tehdy koupěchtivého Američana o 30000 dolarů.

Justitianus

Vložil Marie89, 9. Duben 2024 - 11:03

Moc Vám děkuji za odpověď. V prohlášení vlastníka, je pojem zahrada uveden jen u toho jediného bytu a je uvedeno následující

K jednotce č. 1 náleží: právo výlučného užívání zahrady přístupné z jednotky nacházející se na pozemku parc.č. st. 1458 k.ú…

Tato parcela je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří na kterém stojí náš bytový dům.

Předpokládám, že i přes uvedení této věty, je stále platné to, co jste napsal? Moc děkuji.

Vložil Petr, 9. Duben 2024 - 15:39

„na pozemku za domem jímky a septiky pro celý dům a …, prostor je zanedbán … odpadky, zvířecí výkaly, po našem přistěhování zde nechal majitel bytu č. 1 (do uličky, která volně vedla na pozemek) vybudovat kovová vrata stále zamčené bez … schválení SVJ … zabral … část pozemku na základě Prohlášení (část týkající se jeho bytu) kde je ‚uvedena zahrada, kde konkrétní část pozemku není ani přesně vymezena‘ a je v ‚katastru zastavěná plocha a nádvoří‘, odepřel všem ostatním včetně výboru vstup k jímkám, septiku“

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ad) „v Prohlášení vlastníka u bytu pod námi je uvedeno, že zahrada je ve výhradním užívání spodního bytu“

Není důležité jak je v Prohlášení popsán „spodní byt“, ale co je v Prohlášení uvedeno jako „společná část domu“. Dokonce si dovolím pochybovat o přesné citaci „spodní byt“. Ani neexistuje žádné „Prohlášení bytu pod námi“ ! To myslíte vážně ?

ad) parcela je ‚katastru‘ spolu s domem jako zastavěná plocha a nádvoří.

DLE KATASTRU jsou vlastníci pozemku totožní s vlastníky bytů ?

DLE NV 366/2013 S.

§ 4 Společnými částmi nemovité věci může být … pozemek … související s provozem a správou domu a užíváním jednotek, … na němž jsou drobné stavby (… septik, trafostanice, … a další stavby, … k zajištění provozu a správy domu). bor máte ?

 • – – – – –

Takže byste buď měli mít v Prohlášení (část/oddíl společné části) uveden předmětný pozemek jako „společnou část“ domu.

Nebo je i možné, jak píše Justitianus „… je samostatnou nemovitostí, která není nijak spojena s vlastnictvím jednotek v domě“. I když jsou vlastníci pozemku a vlastníci bytů shodní.

Spíše věřím tomu, že byste měli mít (dle NV 366/2013) pozemek jako společnou část.

Z vašeho tvrzení (co je v katastru) stále neplyne (nevíme) co máte uvedeno v Prohlášení v části, která se týká všech. Tam jste se „spokojila“ s tvrzením co tam má uvedeno vlastník bytu č. 1.

Takže pátrejte a neohlížejte se jen na to, co je uvedeno v Prohlášení v části týkající se bytu č. 1

Až to zjistíte, tak vám to buď bude jasné nebo se ptejte dál ale citujte z Prohlášení „společné části“ nikoli „popis bytu pod námi“. Popis bytu není rozhodující pro vlastníky ostatních bytů, to je starost vlastníka dotyčného „bytu pod vámi“.

Vložil Marie89, 9. Duben 2024 - 17:10

Velmi děkuji za odpověď. Ve společných částech je uvedena celá parcela, na které stojí dům. Ještě jednou děkuji Pozemek pod domem a pozemky funkčně související:

pozemek parc.č. st. 1458 v k.ú. xxx, jehož součástí je budova ve kterém se vymezují výše uvedené jednotky, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, u Katastrálního pracoviště Xx, pro katastrální území…

Ke každému bytu a nebytovému prostoru náleží podíl na společných částech Nemovitosti tak, jak je napsáno u popisu každé jednotky v čl. 2.6. tohoto Prohlášení.

Všechny tyto společné části Nemovitosti mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek, s výjimkou užívání částí určených k výlučnému užívání jen pro některé jednotky tohoto Prohlášení.

Vložil Justitianus, 9. Duben 2024 - 11:11

Potvrzuji. Zahrada prostě neexistuje. Tím spíše neexistuje ani „zahrada přístupná z jednotky“.

Možný postup je odstranit jakékoliv zábrany a překážky, které si tam svévolně zřídil jeden vlastník. Nechte ho vřískat a vztekat se; nic nezmůže. Jeho právo užívat společné nádvoří je shodné se stejným právem všech ostatních spoluvlastníků.

Jde o společný pozemek, takže SVJ by se mělo o něj průběžně starat a pro začátek odstranit a vyklidit vše co tam nepatří.

Justitianus

Vložil Petr, 10. Duben 2024 - 10:04

Už se tady v diskusi řešilo leccos. Pozemek (prázdný, zastavěný, zatravěný, parkovací stání, s terasou atd.) pod domem, … za domem, … před domem, … okolo domu.

Často šlo o to (jak se v bobtnající diskusi ukázalo), že si tazatel (ani ve veřejně přístupném) katastru nezjistil (buď toho nebyl schopen nebo dotaz odbyl) kdo je vlastníkem pozemku. Pozemek za/před/okolo domu nemusí souviset s SVJ i když jsou vlastníci titíž nebo skoro titíž.

Jasnou odpověď k jednomu dotazu napsal/a např. JaVa

www.portalsvj.cz/…ytovym-domem

Podíl na pozemku před bytovým domem

Odpověď: JaVa, 8. Únor 2020 – 10:40

…důležité je, co je o tom pozemku, uvedeno v PV a na KN. Bez toho se nedá fundovaně poradit!

 • – – – – – – – – – –

Nevím komu je jasné z těch několika dotazů paní Marie89 jak je tomu v tomto dotazu. Mně to jasné není.

Vložil Justitianus, 10. Duben 2024 - 10:50
 • Petr: „Nevím komu je jasné z těch několika dotazů paní Marie89 jak je tomu v tomto dotazu. Mně to jasné není.“

Petře, Vám to jasné není, protože jste výjimečně natvrdlý. Tazatelka napsala v úvodním dotazu: „… parcela je uvedena v katastru spolu s domem jako zastavěná plocha a nádvoří“.

Kterému slovu, nebo kterému písmenu z jejího sdělení jste neporozuměl?

Justitianus

Vložil MartinII, 9. Duben 2024 - 10:17

Zkuste hledat zde v diskusi

Na internetu např.

https://www.achourpartners.com/…eho-uzivani/

7. července 2020 – Přenechání části pozemku (společných částí v bytovém spoluvlastnictví) do výlučného užívání

 • – – – –

https://tvujspravce.cz/…tomovy-kryt/

28 června, 2022 – Společné prostory v domě: od balkonu až po atomový kryt

 • – – – –

https://poradna.sousede.cz/…-z-vlastníků

Úpravy společných částí ve výlučném užívání jednoho z vlastníků

 • – – – –

https://www.epravo.cz/…-111440.html

9. 7. 2020 – Společenství vlastníků jednotek

 • – – – –

https://www.spoluvlastnici.cz/…rostor-domu/

30. září, 2020 – Jak je to s užíváním společných prostor domu

Zabydlujete se v novém bytě, seznamujete se se sousedy a poprvé se procházíte po neznámých chodbách. Narazíte najednou na zamčené dveře, které k žádnému bytu nepatří. A přirozeně se ptáte, co je za dveřmi? Proč jsou zamčené? Má tam někdo něco soukromého? Zmocňuje se vás zvědavost. Je na čase zjistit, jaké prostory jsou ve vašem domě společné a na co všechno jsou určené. Koho se ale máte jít zeptat? Napovědět by vám mohli sousedé nebo stanovy společenství vlastníků jednotek.

 • – – – –

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".