Vyhláška 372/2001 - bomba, kobliha, vše jedno

Vložil Votočka, 21. Únor 2013 - 12:28 ::

Vyhláška č. 372/2001 Sb., v úvodu je stanoveno že:

„Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 98 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), k provedení § 78 odst. 5 tohoto zákona“

Zákon č. 458/2000 Sb., v § 98 odst. 9 uvádí:

„Při změně napětí elektřiny, při změně tlaku nebo druhu plynu a při změně teplonosné látky nebo jejích parametrů zahájené před dnem nabytí účinností tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.“

Neboli pablbové z MMR vydali závazný zákonný předpis, aniž by k tomu byli zmocněni. Vyhláška je tedy mrtvá, neplatná, nulitní a neúčinná od samého počátku.

To je tedy opět dobrý vtip. Takže, pokud vyhrabu příslušnou dokumentaci a zjitím, že se po mě cosi chtělo podle této mrtvoly a bylo to v můj neprospěch, mohu žalovat stát o náhradu škody. To je fakt paráda. A to fakt nechci rozebírat některé teze, zdejšího všeuměla a rozumbrady.

Díky FrantoviF za podnětný diskuzní příspěvěk, který mě nakopl k prověrce souvztažnosti citovaných právních předpisů.

I tak přeji všem Dobrý den

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 21. Únor 2013 - 13:04

  To zmocnění pro vyhlášku je v § 98a odst. 3. zákona. Jedná se o formální chybu a já bych na ní neplatnost vyhlášky nestavěl.

  Vložil lake, 21. Únor 2013 - 18:33

  Pan Votočka si konečně přečetl pozorněji zákon a nalezl v něm zmocňovací ustanovení pro vydání podzákonného předpisu, kterým je vyhláška č. 372/2001 Sb. Konečně světlo!

  Pan Zdenek píše nesrozumitelně o jakési „formální chybě“. Co tím míní nevysvětlil. Žádnou chybu nevidím široko-daleko nikde.

  Existuje platný a účinný zákon. V něm je obsaženo platné a účinné zmocňující ustanovení. Vyhláška, odpovídající svým obsahem tomuto zákonnému zmocnění je rovněž platná a účinná.

  Není o čem diskutovat.

  lake

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 22. Únor 2013 - 0:21

  …a nalezl v něm zmocňovací ustanovení pro vydání podzákonného předpisu, kterým je vyhláška č. 372/2001 Sb. Konečně světlo!…

  • pokud si přečetl znění PO r. 2009 tak nikoliv – NENÍ. „Vyhláška č. 372/2001“ pouze nebyla derogována. Zmocnění dle §98a/3 je zmocněním pro stav, kdy se Ministerstvo rozhodne vydat vyhlášku NOVOU. K novelizaci ani derogaci staré – zmocnění nepotřebuje.

  Neználek

  Vložil Zdenek 22, 21. Únor 2013 - 23:39

  Předmětná vyhláška očekává zmocnění v § 98 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. Pokud je zmocnění v jiném §, nazval jsem to formální chybou.

  Vložil lake, 22. Únor 2013 - 5:47

  Pane Zdenku, soudím, že jste použil zcela nepřiléhavý termín. Nejedná se vůbec o chybu, ani formální, ani neformální. Pouze absence právního vědomí mohla vést k takovému závěru.

  Není pravdou, že vyhláška něco „očekává“. Vyhláška naprosto nic neočekává. Pouze je v ní napsáno k jakému zmocňujícímu ustanovení kterého zákona byla v roce 2001 vydána. To je vše – a je to pravda pravdoucí. Nelze z toho naprosto nic vyvozovat o její platnosti či účinnosti k dnešnímu dni.

  Zmocnění pro podzákonný předpis je vždy uvedeno v zákoně, nebo přímo v ústavě ČR. Nikoliv v samotném podzákonném předpisu. Takovou podmínku totiž nestanoví žádný právní předpis. Základním postupem k výkladu práva je poučka, že vzájemné odkazy mezi právními předpisy je třeba vykládat podle stavu a obsahové návaznosti v době jejich vydání. Je totiž zcela běžné, že při novelizaci docházívá k přečíslování.

  Je výrazem bezduchého právního primitivismu bazírovat na konkrétním číslu konkrétního paragrafu, jak zde předvedl pan Votočka. U soudu by s takovým doslovným čtením zákonů nikdo neuspěl.

  Rovněž je neúčinné dumání pana NeznáIka o tom, že „zmocnění [je] pro stav, kdy se Ministerstvo rozhodne vydat vyhlášku NOVOU“. K takovému tvrzení opět chybí jakýkoliv právní podklad. Snad pan NeznáIek nevzal v úvahu, že vyhláška k zákonu už zde je od roku 2001. Je pouze věcí ministerstva, aby při vydání nějaké novější vyhlášky derogovalo tu současnou. To si pohlídá samo mimisterstvo, nikoliv zákonodárce.

  Zmocnění pro vyhlášku č. 372/2001 Sb. je od počátku uvedeno v zákoně č. 458/2000 Sb.. Stačí si to v něm pouze přečíst. Neznalost zákona neomlouvá.

  lake

  Vložil lake, 21. Únor 2013 - 12:42

  Pane Votočko, snažíte se psát o věcech, které jsou pro Vás zjevně nesrozumitelné. Je třeba napřed porozumět pojmu „zákonné zmocnění“. A je třeba umět je v zákonu č. 458/2000 Sb. najít, což není až tak těžké: došlo pouze k přečíslování jednotlivých ustanovení zákona.

  Vysvětlil jsem to včera jinému diskutujícímu, včetně citací ze dvou klíčových judikátů, zde: http://www.portalsvj.cz/…imek-zavazna#….

  lake

  Vložil Votočka, 21. Únor 2013 - 13:51

  Je mi líto, vážení diskutující, ale je to jinak.

  Zmocňovací ustanovení je v § 98a, odst. 3 zákona:

  „Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele.“

  Takže žádná chybka v psaní, to fakt nespolkne žádný soud. Trvám na svém a to do doby, než to autor jakoukoliv novelizací nezmění. A nezmění to ani vaše názory. Pravda je, že myslet, říkat a mít názor vám nikdo nevezme. Ale fakta jsou fakta.

  A jestli Lake má dojem, že je mi něco nesrozumitelné, pak se jako obvykle přinejmenším mýlí. Opakuji: To, co P.T. Lake umí z práva, jsem já stačil k dnešku zapomenout.

  Ale i tak se opět bavím. Vy ne?

  Votočka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".