Volba předsedy

Vložil Anna Malá (bez ověření), 8. Březen 2024 - 9:35 ::

Dobrý den,

na schůzi SVJ byl zvolen předseda SVJ, který fyzicky nebyl na schůzi přítomen. Je tato volba předsedy možná? děkuji Malá

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 9. Březen 2024 - 8:38
  • Malá: „… na schůzi SVJ byl zvolen předseda SVJ“

  Napsala jste dva nesmysly. Dotaz je nesrozumitelný.

  1. Nemohli jste volit předsedu SVJ. Taková funkce ve vašem SVJ neexistuje – máte přece výbor!
  2. Zda je možná volba předsedy výboru shromážděním – to nikdo z nás netuší. Nemůžeme tedy odpovědět. Přečtěte si vaše stanovy !

  V mnohých SVJ volí předsedu výboru členové výboru. Ale nevylučuji, že u vás jej možná volí shromáždění. Záleží na obsahu vašich stanov. My netušíme co v nich máte napsáno.

  Justitianus

  Vložil Zdenek 22, 8. Březen 2024 - 9:54

  Volili jste skutečně jednočlenný statutární orgán, tj. „předsedu SVJ“, nebo jen člena výboru, který by se následně měl stát jeho předsedou?

  Pokud volba proběhla s náležitými formalitami (byla ohlášená na pořad shromáždění a ze shromáždění je zápis s prezenční listinou), tak volba je platná.

  Byla ale s dotyčným členem předjednána jeho kandidatura? Zvolený předseda tuto volbu nemusí přijmout.

  Vložil Anna Malá (bez ověření), 8. Březen 2024 - 10:04

  Máme 3 členný výbor – na pozvánce bylo odstoupení předsedy SVJ a člena SVJ a zvolení nového výboru. 1 člen zůstává.

  Jeden kandidát přítomný na schůzi byl zvolen a druhý nepřítomný také.

  Někdo navrhl jeho jméno a začalo se hlasovat – zda byla kandidatura předjednána nevím.

  Vložil § (bez ověření), 8. Březen 2024 - 18:14

  Takže jste měnili stanovy. To je samozřejmě v pořádku, jenom jste to mohla napsat. Ale zřejmé to je i tak.

  Vložil Zdenek 22, 8. Březen 2024 - 11:50

  Paní Malá, v tom případě jste zvolili 2 členy výboru, a je jen na nich, koho si zvolí za předsedu výboru.

  Pochybnost, zda při své volbě nepřítomný vlastník se skutečně ujme své funkce, zůstává.

  Vložil MartinII, 8. Březen 2024 - 16:21

  Tazatelko, jen drobná připomínka.

  Pan Zdenek se ptal, zda jste volili „předsedu výboru“ nebo „předsedu SVJ“. V odpovědi jste upřesnila, že máte „výbor“ a dle pozvánky šlo o „odstoupení předsedy SVJ …“.

  Pokud skutečně (dle vás) bylo v pozvánce „odstoupení předsedy SVJ a člena SVJ a zvolení nového výboru“, tak jsou ve výboru mamlasové. A řadoví členové SVJ taktéž. „Předseda SVJ“ a „předseda výboru“ je rozdíl, viz § 1205. Proto se na to pan Zdenek ptal.

  Statutár podává rezignaci (odstupuje) dle § 160 NOZ.

  „Členové SVJ“ jste všichni, tedy a vy. Člen SVJ nemá „odkud vystoupit“. Leda „z SVJ“ tím, že prodá byt nebo ho „převede“ na někoho jiného.

  Vložil Barbie (bez ověření), 11. Březen 2024 - 16:48

  MartinII – chapu tedy dobre, ze predseda SVJ je v pripade, ze spolecenstvi vlastniku tvori jen shromazdeni a predsedu svj? A v pripade, ze svj ma shromazdeni, vybor…tak je predseda vyboru nikoliv SVJ? A druhy dotaz, prosim- ve 2020 jsme zakladali SVJ, tri clenove SVJ, takze dva ve vyboru a jeden predseda vyboru. Nyni chce predseda odstoupit, napise tedy pisemne ohlaseni na asdresu DVJ a clenu vyboru, pravda? Vypoved je dva mesice ze zakona, ve Stanovach mame 30 dni…ktere prevysuje? Chapu spravne, ze odstupujici predseda nema povinnost hledat sveho nasledovnika, ani ho vybirat, jelikoz odstoupenim se stava radovym clenem SVJ?
  V dobe od doruceni pisemneho oznameni do uplynuti dvou vypovednich mesicu je predseda nadale zodpovedny a musi vykonavat vsecvhny dosavadni povinnosti? Nebo prebira tuto povinnost vybor? Dekuji moc za vysvetleni

  Vložil MartinII, 12. Březen 2024 - 8:14

  Dle NOZ

  • je členství v SVJ neoddělitelně spojeno s vlastnictvím bytové jednotky.

  Neboli každý vlastník BJ je členem SVJ (tzv. „nedobrovolné členství“ v SVJ).

  • statutárním orgánem je dle stanov buď „výbor“ nebo „předseda SVJ“. Předsedou SVJ bývá (tzv.) třetí (EXTERNÍ) osoba (právnická či fyzická), ale (DLE MNE) jím může být I ČLEN SVJ (pokud se nenajdou mezi členy SVJ další zájemci o „výbor“, nebo pokud je naprosto zbytečné zbytečné aby v malém SVJ byl 3-členný výbor).

  NOZ

  "§ 1194

  (2) Členství v SVJ je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky.

  § 1205

  (1) Nejvyšší orgán SVJ je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že … předseda SVJ"

  • – – – –

  Viz také paragrafy spolku (neboť SVJ je spolek)

  "§ 243

  Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně … .

  § 244

  Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda).

  Neurčí-li STANOVY jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku"

  • – – – – – – – – – – – – – –

  Pokud jde o vaše dotazy

  Vložil Barbie (bez ověření), 11. Březen 2024 – 16:48

  A/ „předseda SVJ je v případě, že SVJ tvoří jen shromáždění a předsedu SVJ“ ?

  • – – – – – – – – – –

  Moje odpověď – názor:

  • (členy) SVJ jsou JEN A POUZE všichni vlastníci bytů
  • shromáždění tvoří jen a pouze členové SVJ
  • předseda SVJ (jednočlenný orgán) je STATUTÁRNÍ zástupce SVJ pokud se nenajde dostatečný počet členů SVJ do VÝBORU (kolektivní statutární orgán).

  Dle NOZ je „nejvyšším rozhodovacím interním orgánem“ nadále (v obou případech) sice SHROMÁŽDĚNÍ, ale ať už kolektivní výbor (či jednočlenný předseda SVJ) si často dokáží zajistit NEJVYŠŠÍ rozhodovací (pravo)moc různými způsoby

  tím že

  • mají plnou kabelu zplnomocnění dle NOZ § 441 (plné moci PM)
  • zajistí si to stanovami (většinou těmi původními, historickými)
  • určení programu členské schůze § 253 (3)

  „Záležitost, nezařazenou na pořad … při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat“.

  B/ „SVJ má shromáždění, výbor…tak je předseda výboru nikoliv SVJ“

  • – – – – – – – – – –

  Moje odpověď (názor):

  • Shromáždění je nejvyšší vnitřní rozhodovací orgán spolku SVJ,
  • výbor (jednání za výbor, viz www.justice.cz po zadání „IČO SVJ“ nebo „název SVJ“) je statutárním orgánem jednajícím za SVJ navenek (banky, dodavatelské firmy, plynárny, vodárny, státní orgány atd.)

  C/ "2020 jsme zakládali SVJ, 3 členové SVJ, takže 2 výbor + 1 předseda výboru.

  • předseda chce odstoupit, napíše tedy písemně ohlášení na adresu SVJ a členů výboru

  Výpověď je 2 měsíce ze zákona, ve Stanovách máme 30 dní … které převyšuje"

  • – – – – – – – – – –

  Moje odpověď (názor)

  Domnívám se, že dle stanov (protože toto ustanovení NOZ je zřejmě dispozitivní které lze změnit, nikoli kogentní které nelze změnit), viz také zdejší diskuse na toto téma

  D/ „odstupující předseda nemá povinnost hledat svého následovníka, ani ho vybírat, jelikož odstoupením se stává řadovým členem SVJ“

  Odpověď: viz Justitianus

  E/ „v době od doručení písemného oznámení do uplynutí 2 výpovědních měsíců je předseda nadále zodpovědný a musí vykonávat všechny dosavadní povinnosti? Nebo přebírá tuto povinnost výbor“

  • – – – – – – – – – – – – – – –

  Můj názor:

  pokud se banky, státní orgány atd. řídí zápisem na justice.cz, tak jednají se „statutárem“ dle www.justice.cz

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  https://okolobytu.cz/…redseda-svj/

  11/03/2018 – Předseda společenství vlastníků jednotek STANOVY připustí, … statutárním orgánem SVJ namísto kolektivního orgánu (tzv. výboru) určený předseda. Jedná se o jednočlenný orgán, kdy tuto funkci může na základě smlouvy vykonávat i třetí osoba tzv. profesionální předseda SVJ (jak fyzická tak právnická), která není členem SVJ.

  Dříve podobnou funkci vykonával tzv. POVĚŘENÝ VLASTNÍK, kdy tuto funkci mohl vykonávat pouze majitel jednotky či podílu.

  STANOVY dále mohou stejně jako doposud stanovit, že ČLENEM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU může být POUZE VLASTNÍK jednotky.

  Předseda SVJ (jako jednočlenný orgán) jedná samostatně, a to na základě volby shromáždění SVJ.

  POZOR NA ZÁMĚNU POJMU „předseda SVJ“ a „předseda VÝBORU“

  • předseda Výboru je jedním ze členů výboru, kolektivního statutárního orgánu.
  • předseda SVJ je jednočlenný statutární orgán.

  Pozn.: Předseda SVJ = kdysi Pověřený vlastník

  Vložil Justitianus, 12. Březen 2024 - 5:01
  • Barbie: "V dobe od doruceni pisemneho oznameni do uplynuti dvou vypovednich mesicu je predseda nadale zodpovedny a musi vykonavat vsechny dosavadni povinnosti?

  Prdlajs. On nic nemusí !!! Uklidněte se.

  Předseda nemusí vůbec nic. Může na všechno kašlat. Jak byste ho chtěla donutit k plnění nějakých povinností? Nejste dozorkyně v lágru, abyste mu mohla něco rozkazovat.

  • Barbie: „Nebo prebira tuto povinnost vybor?“

  Proč se ptáte nás? To si musíte zjistit Vy sama !

  Přečtěte si kdo vaše SVJ zastupuje navenek a jakým způsobem tak činí. Najdete to na webu justice.cz v rejstříku SVJ. My to přece netušíme.

  Výbor je v rámci SVJ plně funkční při účasti nadpolovičního počtu svých členů. Žádného předsedu k tomu nepotřebuje ! Viz 2012/89/156/1.

  Kromě toho členové výboru mohou výbor sami doplnit bez volby, kooptováním náhradního člena. Viz 2012/89/246/2.


  Mimochodem, ani po devíti příspěvcích jste nebyla schopna nám odpovědět:

  Kdo volí předsedu výboru? Jsou to členové výboru, nebo jej volí shromáždění?

  Justitianus.

  Vložil Hledal a Vybíral (bez ověření), 11. Březen 2024 - 18:34

  „odstupujici predseda nema povinnost hledat sveho nasledovnika, ani ho vybirat“ (Vložil Barbie (bez ověření), 11. Březen 2024 – 16:48)

  Odstupující předseda SVJ má povinnost svolat zasedání shromáždění vlastníků za účelem volby nového předsedy SVJ. „Hledá“ a „vybírá“ shromáždění.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".